DOGC núm. 5817. Regulació jubilació anticipada voluntària 20110

1164 14/02/2011, 09:17       #LOE, #Jubilacions, #DOGC,

RESOLUCIÓ ENS/283/2011, de 20 de gener, per la qual es regula la convocatòria per a l'any 2011 de la jubilació anticipada voluntària prevista a la disposició transitòria segona de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació. (Pàg. 8873)

Requisits

a) Haver romàs en actiu ininterrompudament en els quinze anys anteriors a la presentació de la sol·licitud en llocs pertanyents a les corresponents plantilles de centres docents, o que durant una part d'aquest període hagin romàs en la situació de serveis especials o hagin ocupat un lloc de treball que depengui funcionalment o orgànicament de les administracions educatives, o bé els hagi estat concedida excedència per algun dels supòsits establerts a l'article 89.4 de la Llei 7/2007, de 13 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

b) Tenir seixanta anys complerts el 31 d'agost del curs escolar en què se sol·licita la jubilació anticipada voluntària.

c) Tenir acreditats un mínim de quinze anys de serveis efectius a l'Estat el 31 d'agost de l'any que se sol·licita.

Gratificació

Els funcionaris que es jubilin d'acord amb el que disposa la disposició transitòria segona de la LOE que tinguin acreditats en el moment de la jubilació un mínim de vint-i-vuit anys de serveis efectius a l'Estat percebran una gratificació extraordinària, el càlcul de la qual es farà d'acord amb l'edat, cos de pertinença i anys de serveis a l'Estat de l'interessat, sens perjudici de les limitacions aplicables a les disponibilitats pressupostàries en l'actual exercici econòmic.

Quadre de gratificacions

Sol·licitud

Les sol·licituds es poden presentar durant els dos primers mesos de l'any (fins al 28 de febrer de 2010).

Sol·licitud de jubilació voluntària

Sol·licitud de gratificació extraordinària

Relacionat

SECUNDARIA.INFO, núm. 51. Jubilació anticipada LOE 2011

Més informació

Departament d'Ensenyament

Articles publicats sobre les jubilacions


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal