Retallades: Mesures organitzatives per al curs 2011-2012 (IV)0

1950 05/05/2011, 10:17       #Mesa sectorial, #LOE, #LEC, #Interins i substituts,

Ordre del dia:

1. Conseqüències derivades de les mesures organitzatives i del calendari d’aplicació.

2. Criteris en l’adscripció de mestres de primària a l’educació secundària obligatòria.

3. Criteris nous de les plantilles dels centres públics del curs 2011-2012.

4. Proposta de Resolució per la qual es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball de personal docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres públics dependents del Departament d’Ensenyament per al curs 2011-2012.

Un dels sindicats demana al Departament que els mestres sense la titulació exigida (llicenciatura) puguin adscriure's a llocs de treball de secundària.

1.- Conseqüències derivades de les mesures organitzatives i del calendari d’aplicació.

El Departament explica alguna canvis que s'han introduït al document de propostes de mesures, que com ja va anunciar la consellera en roda de premsa es nega a seguir negociant, però que sembla que està decidida a empitjorar-lo.

Efectivament, mentre a l'anterior proposta, ja prou dolenta, la reducció per al professorat d'entre 55 i 58 anys era de dues hores del seu horari fix, la intenció actual del Departament és que aquesta reducció sigui de l'horari no fix de permanència al centre. Així doncs, aquests professors tindran també 25 hores de de permanència al centre amb horari fix com la resta de companys, amb la qual cosa aquesta reducció té una aplicació pràctica gairebé nul·la.

També en relació al document, el Departament aclareix que l'hora de tutoria d'ESO està compresa dintre de les 19 hores lectives que es vol imposar al professorat, cosa que no quedava clara en la redacció anterior.

Finalment, desapareixerà la referència a la comissió tècnica formada per directors que apareixia al document original.

Pel que fa a les conseqüències de l'aplicació de les mesures tindran sobre el professorat, el Departament es proposa recuperar la figura del desplaçament provisional, establerta el 2005, segons la qual, en ocasió de supressió d'un lloc de treball, el professor afectat, durant un període de quatre anys, tindrà la possibilitat de recuperar la seva destinació definitiva si es produeix una vacant que ho permet, d'acord amb el que prescrivia el decret 67/1996.

El Departament manté que no hi haurà acomiadaments i que es mantindrà la plantilla, en la mesura que la Llei de pressupostos de la Generalitat ho permeti. Actualment el decret fixa una taxa de reposició de les jubilacions de només el 50%, però el subdirector general manifesta que el Departament intentarà que aquesta limitació desaparegui quan es publiqui la Llei de pressupostos.

Pel que fa al professorat interí més gran de 55 anys i amb estabilitat, el Departament els garantirà l'estabilitat fins a la seva jubilació, sempre que la seva tasca docent sigui avaluada positivament. Tot i això, les condicions d'estabilitat podrien no ser les mateixes que les actuals, ja que hi hauria un problema si no hi hagués vacant en l'àmbit triat pel professor. És per això que l'Administració proposa ampliar l'àmbit territorial en el cas que l'afectat per la manca de vacant hagi de realitzar substitucions.

En relació a la resta de professorat interí, el Departament vol mantenir l'estabilitat d'aquells que actualment ja en gaudeixen, durant un any més, és a dir, fins al 31 d'agost de 2012.

Paral·lelament a tot això, el Departament diu que farà al ministeri dues propostes:

  1. Prorrogar el sistema transitori d'oposicions fins al 2012, atès que la convocatòria de les 3.700 places de secundària previstes no s'ha acomplert.  2. Ampliar la durada de la jubilació voluntària anticipada LOE, tot i deixant clar que el Departament no podrà assumir la seva part de gratificació extraordinària que actualment percep el professorat.

Finalment, el Departament amenaça amb repensar tot el pla de formació i de qualificació, en vista a facilitar habilitacions que permetin, segons paraules del seu representant, superar la "rigidesa" actual de les especialitats.

3.- Criteris nous de les plantilles dels centres públics del curs 2011-2012.

Pel que fa al punt de l'ordre del dia referent a les plantilles, el Departament indica que a la pràctica totalitat dels instituts, les mesures proposades implicarien la pèrdua de 1/2 dotació en relació al curs actual, mentre que només un percentatge reduït d'instituts podrien perdre un professor. Tanmateix, a causa de l'increment de l'escolarització tots els instituts tindran augment de plantilla en números absoluts.

2.- Criteris en l’adscripció de mestres de primària a l’educació secundària obligatòria.

En relació a la possibilitat que els mestres puguin accedir a places de secundària, el Departament informa que actualment el ministeri està elaborant un Reial Decret, actualment en fase de projecte, per tal de desenvolupar la diversificació de quart d'ESO prevista a la LOE. Aprofitant aquesta avinentesa, i tenint en compte que la Disposició Addicional setena de LOE preveu que excepcionalment el professorat d'un nivell pugui ser adscrit a llocs de treball d'altres nivells, el Departament ha proposat al ministre que el Reial Decret contempli que els mestres de primària puguin ser adscrits, amb caràcter definitiu, a llocs de treball d'ESO, sempre que compleixin els requisits de titulació, formació i experiència.

En qualsevol cas, en cas que el ministeri acceptés la proposta del Departament, les condicions de l'adscripció dels mestres a secundària es "negociarien" probablement durant el proper curs tot i que també podria ser durant aquest. Només es pot avançar que serà a través d'un concurs de mèrits, que no comportarà el canvi de cos, i que podran participar-hi també els professors tècnics d'FP.

Cal destacar que UGT ha demanat que fins i tot els mestres sense la titulació exigida (llicenciatura) puguin adscriure's a llocs de treball de secundària.

Tota la informació ha estat donada pel Departament amb comptagotes i de manera parcial, de manera que només a preguntes d'ASPEPC·SPS el Departament ha concretat que aquest pas de mestres a secundària no té res a veure, suposadament, amb l'excedent de mestres provocat per la supressió de la sisena hora i que aquest traspàs no es produirà en cap cas el proper curs. Preguntat un altre cop per part d'ASPEPC·SPS sobre els motius d'aquest pas de mestres a ESO, si no té a veure amb l'excedent de mestres, el Departament respon que amb la reorganització del 4t d'ESO es produiran especialitats i vacants noves, i que es pensa que els mestres poden ser els millor capacitats per a ocupar-les. Això sí, no se'ns ha donat cap explicació de com s'ha arribat a aquest raonament tan sorprenent.

4.- Proposta de Resolució per la qual es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball de personal docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres públics dependents del Departament d’Ensenyament per al curs 2011-2012.

L'últim punt de l'ordre del dia feia referència a la borsa de treball. No sé sap quan es publicarà la resolució, però es farà coincidir amb les destinacions provisionals.

Els sindicats demanem que es doni establitat a tots els interins més grans de 55 anys, però el Departament s'hi nega i només l'admet per als que actualment ja la tenen.

Destaquem també que UGT ha demanat que les baixes dels mestres adscrits al primer cicle d'ESO fossin cobertes per mestres de primària.

Els sindicats reiterem que estem en contra de jornades inferiors a la mitja, però el Departament manté els terços de jornada.

Només hi ha canvis de poca importància en relació a la Resolució de gestió de la borsa de l'any passat.

5.- Torn obert de paraules.

Pel que fa al FAS i ajudes per a activitats fora dels centres, el Departament encara no sap res, ja que depenen de la Llei de pressupostos

Els representants d'ASPEPC·SPS a la Mesa Sectorial
logo aspepc·sps

Documentació:

ANÀLISI COMPARATIU PLANTILLES INSTITUTS CURS 2O11-122

CÀLCUL I ANÀLISI HORES LECTIVES MESTRE PER GRUP ESCOLARITZAC1ó


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal