DOGC núm. 5883. Reducció professorat major de 550

2772 20/05/2011, 08:54       #DOGC,

RESOLUCIÓ ENS/1232/2011, de 12 de maig, per la qual es dicten instruccions sobre el procediment de sol·licituds de reducció de dues hores d'activitats complementàries setmanals de presència al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 58 anys i de reducció de dues hores lectives setmanals per al personal funcionari docent que tingui entre 59 i 64 anys per al curs 2011-2012, i les condicions específiques de l'horari setmanal d'aquest personal. (Pàg. 28915)

—1 Condicions específiques de l'horari setmanal per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys

1.1 Condicions específiques de l'horari setmanal per al personal docent que tingui entre 55 i 58 anys.

1.1.1 El personal funcionari docent que tingui entre 55 i 58 anys destinat en centres docents dependents del Departament d'Ensenyament que tingui més de 15 anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l'ensenyament públic no universitari, tindrà una reducció de dues hores d'activitats complementàries setmanals de presència al centre, segons les especificacions següents:

En l'educació infantil i primària, la reducció de la jornada complementària afecta les 6 hores d'horari fix setmanal d'activitats complementàries que passen a 4 hores.

En l'educació secundària, la reducció de la jornada complementària afecta les 5 hores d'activitats complementàries de presència al centre, no sotmeses a horari fix, que passen a 3 hores.

En l'educació d'adults, segons que es tracti dels cossos de professors d'ensenyament secundari o del cos de mestres, la reducció de la jornada complementària afecta les 5 o 3 hores d'activitats complementàries de presència al centre o aula, no sotmeses a horari fix, que passen a 3 o a 1 hores, respectivament.

1.1.2 Les activitats que s'hauran de realitzar durant aquestes dues hores són les que s'especifiquen a continuació:

Recollida i elaboració de material didàctic relacionat amb l'especialitat.

Col·laboració en la preparació de les activitat de tallers, laboratoris i aules especialitzades (aules d'informàtica i d'idiomes) sempre que estiguin incloses dintre de l'àmbit de la seva especialitat docent.

Col·laboració en activitats de biblioteca del centre.

Activitats relacionades amb els programes de formació que impliquin tutoria a alumnes de pràctiques (estudiants de formació inicial) o per a professorat que inicia la seva funció docent.

Propostes d'innovació didàctica i col·laboració en projectes d'innovació.

Altres activitats necessàries per a l'assoliment dels objectius de centre acordades amb el professorat.

1.1.3 El personal funcionari docent que reuneixi els requisits de l'apartat anterior destinat en centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) i en centres de recursos educatius per a deficients visuals (CREDV) també podrà disposar de dues hores setmanals dins de la distribució de les activitats complementàries per fer activitats d'una altra naturalesa, segons determini el seu cap immediat.

1.2 Condicions específiques de l'horari setmanal per al personal funcionari docent que tingui entre 59 i 64 anys.

1.2.1 El personal funcionari docent que tingui entre 59 i 64 anys destinat en centres docents dependents del Departament d'Ensenyament que tinguin més de quinze anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l'ensenyament públic no universitari, pot disposar de dues hores setmanals dins la distribució de les seves tasques docents d'atenció directa a l'alumnat, per fer activitats d'una altra naturalesa segons s'especifica a continuació:

Recollida i elaboració de material didàctic relacionat amb l'especialitat.

Col·laboració en la preparació de les activitat de tallers, laboratoris i aules especialitzades (aules d'informàtica i d'idiomes) sempre que estiguin incloses dintre de l'àmbit de la seva especialitat docent.

Col·laboració en activitats de biblioteca del centre.

Activitats relacionades amb els programes de formació que impliquin tutoria a alumnes de pràctiques (estudiants de formació inicial) o per a professorat que inicia la seva funció docent.

Propostes d'innovació didàctica i col·laboració en projectes d'innovació.

Altres activitats necessàries per a l'assoliment dels objectius de centre acordades amb el professorat.

1.2.2 El personal funcionari docent que reuneixi els requisits de l'apartat anterior destinat en centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) i en centres de recursos educatius per a deficients visuals (CREDV) també podrà disposar de dues hores setmanals dins de la distribució de les seves tasques docents d'atenció directa a l'alumnat per fer activitats d'una altra naturalesa, segons determini el seu cap immediat.

1.3 Les activitats setmanals assignades en substitució de les 2 hores de reducció d'activitats complementàries o d'hores lectives s'incorporen a l'horari setmanal que no s'ha de fer necessàriament al centre, que passarà a ser de 9 hores i 30 minuts d'activitats.

1.4 L'edat mínima per al gaudiment d'aquestes reduccions de jornada s'ha d'haver complert amb anterioritat a l'1 de setembre de 2011.

1.5 La reducció de dues hores setmanals d'activitats complementàries o d'hores lectives és incompatible amb qualsevol altre tipus de reducció de jornada.

1.6 Aquesta distribució de l'horari docent no es pot assignar als qui tinguin en el seu horari setmanal hores dedicades a les funcions directives i de coordinació.

—2 Procediment per sol·licitar la reducció de dues hores de la jornada lectiva o de les activitats complementàries segons correspongui per al personal funcionari que tingui entre 55 i 64 anys

2.1 Les persones interessades en acollir-se a aquesta reducció de l'horari setmanal han de presentar una sol·licitud adreçada al director/a dels serveis territorials o al gerent del Consorci d'Educació de Barcelona de què depenguin no mes tard del 8 de juny de 2011.

El model de sol·licitud es trobarà a la pàgina d'Internet de cada un dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament o del Consorci d'Educació de Barcelona.

2.2 No més tard del 23 de juny de 2011, el/la directora/a del servei territorial corresponent o el gerent del Consorci d'Educació de Barcelona ha d'emetre la resolució d'autorització, si escau, des de l'1 de setembre al 31 d'agost.

Aquesta resolució s'ha de comunicar a la persona interessada i al director/a del centre on aquesta estigui destinada durant el període de gaudiment d'aquesta reducció.


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal