Instruccions inici de curs EOI, Arts Plàstiques i Adults i varis0

1100 09/06/2011, 20:08       #Mesa sectorial, #LEC,

Ordre del dia:

1. Proposta de pacte de la Mesa Sectorial d’educació en relació amb els òrgans de representació i l’acció sindical del personal docent no universitari en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya.

2. Informació sobre les titulacions de grau que capaciten per impartir especialitats d’ESO i Batxillerat.

3. Document per a l’organització i el funcionament de centres. ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY.(APD).

4. Document per a l’organització i el funcionament de centres. ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES. (EOI).

5. Document per a l’organització i el funcionament de centres. CENTRES I AULES PÚBLICS D’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES.

1.- Proposta de pacte de la Mesa Sectorial d’educació en relació amb els òrgans de representació i l’acció sindical del personal docent no universitari en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya.

Les organitzacions sindicals i el Departament tracten de resoldre el problema derivat de l'increment de delegats sindicals provocat per la imposició de la LEC de 10 circumscripcions electorals i el consegüent increment de llicències sindicals, amb l'evidència de que les retallades també han de reflexar-se en aquest àmbit (tot i que, curiosament, no hem vist proves de que es "vegin" també en el dels "experts" ni en el de les noves Direccions pseudoprofessionals), la qual cosa, de moment, no té més remei que acceptar la part sindical.

De moment no hi ha acord tot i que s'han apropat posicions.

2.- Informació sobre les titulacions de grau que capaciten per impartir especialitats d’ESO i Batxillerat.

El Departament facilita un llistat de noves titulacions de grau que capacitaran per a impartir docència a ESO i Batxillerat en la Borsa de treball. Així mateix informa que la Borsa s'obrirà el proper 28 de juny i el termini d'inscripció finalitzarà el 28 de juliol.
ASPEPC·SPS demana que es tingui en compte per a properes convocatòries i per a la docència general en Secundària el fet que hi ha professors amb Doctorats d'una especialitat diferent a la de la Llicenciatura i que això hauria de valorar-se. El departament es compromet a analitzar el tema.

3.- Document per a l’organització i el funcionament de centres. ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY.(APD).

La única novetat d'un document que es limita a reproduir el d'anys enrere és que s'afegeix el CF de grau mitjà de Ceràmica Artística.

La part sindical demana que a les EAPD les substitucions es cobreixin transcorreguda una setmana i no als 15 dies.

4.- Document per a l’organització i el funcionament de centres. ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES. (EOI).

També es tracta d'un document sense gaire modificacions. Dos novetats principals:

Es procedirà a la devolució de taxes als alumnes que compleixin els requisits i les hores de coordinació dels òrgans unipersonals s'han retallat d'acord amb el nombre de grups.

5. Document per a l’organització i el funcionament de centres. CENTRES I AULES PÚBLICS D’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES.

En aquest document si hi ha hagut algunes modificacions respecte al d'anys anteriors. El departament en destaca dos:

Els alumnes podran matricular-se en un curs per 3ª vegada amb l'autorització de la direcció del centre.

La no assistència d'un alumne tres setmanes conscutives comportarà la seva baixa del centre.

Enm el torn de la part sindical, els representants d'un sindicat demanen que, tal i com apareixia a les Instruccions d'anys anteriors la programació de les unitats didàctiques de les diferents matèries sigui aprovada i avaluada pel claustre de professors i que l'equip docent ha d'intervenir en l'acció tutorial de l'alumne o grup en el procés d'ensenyament-aprenentatge per mantenir la coherència pedagògica.

ASPEPC·SPS rebutja les dues propostes: la primera perquè és contrària al principi d'especialitat i al més elemental sentit comú (el claustre no pot tenir atribucions per avaluar la programació didàctica d'un docent!!) i la segona perquè incideix en la visió dels centres de formació d'adults com a "falansteris pedagogistes" en els quals el professorat no té cap tipus d'autonomia, no es respecta el principi de la llibertat de càtedra i es fa un ús exagerat del principi d'autonomia dels centres el qual hom suposa que el sindicat en qüestió rebutja frontalment.

ASPEPC·SPS reitera la necessitat de convocar una Mesa Sectorial d'adults on tractar entre d'altres, dos temes tan urgents com són: la consideració de l'hora de tutoria com a hora lectiva pel professorat de secundària destinat en els centres d'adults, el cobrament del complement d'adults que fins ara només cobren els mestres de primària i la discussió de les condicions laborals del personal docent que hi treballa en la única Mesa legalment facultada per fer-ho: la mesa sectorial.

6.- Torn obert de paraules.

a) Dades bancàries portal ATRI.
El Departament ha tramès una nota als centres on informa que es pot fer telemàticament o bé en format paper, presentant un full de domiciliació bancària als SSTT. En qualsevol cas, no afectarà la nòmina de juny.

b) Incidència en la sol·licitud de les adjudicacions provisionals dels interins. En el moment de la impressió per PDF, es produeix un error en la conversió dels codis de les comarques que comparteixen dos SSTT, per exemple, el Barcelonès, que està a Barcelona ciutat i a Barcelona comarques. L'error no és en la gravació sinó en la conversió. S'enviarà un SMS a tots els interins afectats.

Finalment ASPEPC-SPS fem dues preguntes:
a) Com queda el FAS d'aquest any? Resposta del Departament: "no sabem res més del que ja s'ha dit".
b) El possible canvi en el sistema d'Oposicions. La mateixa resposta.

Els representants d'ASPEPC·SPS a la Mesa Sectorial
logo aspepc·sps


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal