Durada dels nomenaments de la borsa de treball0

1478 23/06/2011, 09:49       #Interins i substituts,

Punt 3 de la RESOLUCIÓ EDU/1345/2010, de 26 d'abril, per la qual es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball de personal docent, on s'indica la durada dels nomenaments.

3. Durada dels nomenaments

3.1 Els nomenaments d'una durada inferior al curs escolar per a substitucions temporals no s'interrompran durant els períodes de Nadal, Setmana Santa o els caps de setmana, en cas que el permís o la llicència de la persona titular del lloc de treball inclogui aquests períodes de temps. El cessament del personal substitut es farà efectiu quan finalitzi el permís o llicència que ha motivat el nomenament, pel transcurs del temps especificat en el nomenament o, en qualsevol cas, el 30 de juny de 2011.

3.2 Els nomenaments per substituir reduccions de jornada tindran inicialment com a data de finalització el dia 31 d'agost, sempre que el titular no s'incorpori amb anterioritat, la qual cosa suposarà el cessament del personal substitut.

3.3 Al personal acollit al que preveu la disposició transitòria 1 del Decret 133/2001, de 29 de maig, modificada pel Decret 172/2005, de 23 d'agost, que recull el punt 5 de l'Acord de la Mesa sectorial de personal docent no universitari de 17 de novembre de 2005 i que amplia el punt 2.2 de l'Acord de la Mesa sectorial de personal docent no universitari del 25 de juny de 2007, en el cas de no obtenir un nomenament com a personal interí mitjançant el procediment esmentat a l'apartat 6 d'aquella disposició transitòria, se'l nomenarà substitut per a tot el curs escolar, d'1 de setembre de 2010 a 31 d'agost de 2011, i se li aplicarà el criteri de preferència que preveu la mateixa disposició transitòria.

3.4 El professorat no inclòs en les mesures esmentades a l'apartat anterior, i que no tingui nomenament durant els mesos de juliol i agost, i que hagi prestat 6 mesos o més de serveis com a substitut durant el curs (fins al 30 de juny de 2011) en centres docents públics i serveis educatius dependents del Departament d'Educació o del Departament de Justícia rebrà un nomenament corresponent al mes de juliol, sempre que hagi treballat a final de curs (durant el tercer trimestre del curs, és a dir, els mesos d'abril, maig i juny) com a substitut, la qual cosa comportarà que haurà de participar en els cursos de formació durant aquest mes de juliol, llevat que participi en les oposicions. Durant la primera quinzena del mes de juliol, mitjançant l'adreça d'internet del Departament d'Educació: http://www.gencat.cat/educacio (apartat Borsa de treball de personal docent, Consulta i actualització de dades), es farà pública la llista definitiva del personal que rebrà l'esmentat nomenament.

El nomenament que rebrà el personal a què es refereix el paràgraf anterior per al mes de juliol tindrà la mateixa dedicació que els nomenaments que hagi tingut durant el curs 2010-2011. Si els nomenaments han estat a dedicacions diferents, el nomenament del mes de juliol es farà al tipus de jornada del que tingui dedicació més gran. En finalitzar el període de substitució durant el curs (inclòs també el mes de juliol), rebran la liquidació corresponent al període de vacances (mes d'agost), proporcional al temps efectivament treballat.

3.5 Per tal d'evitar encavalcaments entre les retribucions per les liquidacions percebudes al llarg del curs i un nomenament posterior que inclogui el mes d'agost, tots els nomenaments d'interins docents (a vacant o per substitució) posteriors a l'1 de març tindran com a data màxima de finalització el 30 de juny.

Relacionat

RESOLUCIÓ EDU/1345/2010, de 26 d'abril, per la qual es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball de personal docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres públics dependents del Departament d'Educació per al curs 2010-2011.


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal