El Govern aprova la mesura excepcional de reducció de les despeses de personal0

817 28/02/2012, 20:16       #Retribucions,

El mes de juny s’aplicarà als empleats públics una reducció del 3 per cent de les retribucions íntegres anuals, mentre que als alts càrrecs i al personal directiu es reduirà l’equivalent a una paga extraordinària.

També s’ha aprovat contenir plantilles i limitar els nomenaments i les contractacions de personal temporal al llarg d’aquest 2012.

El Govern ha concretat avui la reducció temporal de retribucions del personal al servei de l’Administració i del sector públic, així com dels alts càrrecs i altre personal directiu del Govern de la Generalitat. Per als empleats públics s’aplicarà una reducció equivalent al 3% de les retribucions íntegres anuals que percep el personal que presta serveis durant tot l’exercici pressupostari. La mesura afecta el personal funcionari, estatutari, eventual i laboral.

L’acord estableix que la reducció retributiva s’aplicarà sobre el total de les retribucions percebudes durant el primer semestre de l’any, el mes de juny de 2012, quan es percep la paga extraordinària.

Pel que fa als alts càrrecs i personal directiu, es reduirà l’import equivalent a una paga extraordinària, repartit entre els mesos de juny i desembre. En aquest cas, la mesura afecta el president de la Generalitat, la vicepresidenta del Govern i els consellers de l’Executiu, els alts càrrecs, el personal eventual amb retribució equivalent a la d’alt càrrec, els càrrecs executius nomenats pel Govern i el personal directiu del sector públic.

Les mesures extraordinàries que deriven d’aquest acord tenen caràcter temporal, de manera que la reducció retributiva no es consolida per a exercicis futurs. Respon a la necessitat urgent de disposar de manera immediata d’estalvis pressupostaris i desenvolupa el mandat de la Llei de pressupostos que autoritza el Govern per adoptar mesures excepcionals de reducció de la despesa de personal prevista el 2012.

Així mateix, l’acord també preveu la possibilitat d’adequar aquesta minoració en cas que ho requereixi de manera inexcusable la situació pressupostària de l’exercici 2012 o bé si la legislació bàsica estatal incideixi novament sobre les retribucions del personal.

Contenció i limitacions de contractacions temporals

El Govern també ha aprovat avui un acord que estableix la contenció de plantilles i limitacions als nomenaments i contractacions de personal temporal per a l’any 2012, seguint amb la tendència iniciada el 2011. S’amortitzaran els llocs de treball que quedin vacants com a conseqüència de jubilacions, defuncions o qualsevol altra forma d’extinció definitiva de la relació de serveis o laboral, excepte les vacants que es generin als serveis públics essencials.

De la mateixa manera, no es formalitzaran nomenaments de personal interí ni contractacions de personal laboral temporal, excepte per cobrir necessitats urgents i inajornables d’aquests serveis públics essencials i en col·lectius específics de nombre reduït, sempre que no s’hagin pogut cobrir per personal funcionari o laboral fix.

L’acord de contenció afecta tots els departaments de la Generalitat, les entitats autònomes de caràcter administratiu, les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial o financer i el Servei Català de la Salut, l’Institut Català de la Salut i l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials.

En el cas de les entitats de dret públic, com l’Agència Tributària de Catalunya, el Consell Audiovisual de Catalunya, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, l’Autoritat Catalana de la Competència, el Consell de Treball, Econòmic i Social i l’Institut Català Internacional per la Pau, així com les societat civils o mercantils amb participació total o majoritària de la Generalitat, els consorcis i les fundacions, no es tramitaran expedients d’ampliació ni reestructuracions que comportin un increment global de la despesa de personal, llevat que derivin d’un finançament extern (altres administracions o patrocinis).

En aquestes entitats, les contractacions de personal laboral temporal i els nomenaments de personal interí només es podran formalitzar en l’àmbit dels sectors prioritaris que determini la Comissió del Sector Públic del Consell per a l’Impuls i l’Ordenació de la Reforma de l’Administració.


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal