Proposta final de retallades (sexennis, plantilles, reduccions, compactacions...)0

1974 19/03/2012, 09:34       #Retribucions, #Mesa sectorial,

Ordre del dia:

1. Proposta de mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari dependent de la Generalitat de Catalunya durant el període 2012-2015.

1. Proposta de mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari dependent de la Generalitat de Catalunya durant el període 2012-2015.

Les novetats respecte a la proposta anterior, pel que fa a les plantilles, són:

  • Un lleuger increment d'hores de reducció en els centres mixtes que fan ESO, Batxillerat i CCFF

  • Les plantilles corresponents al batxillerat preveuran una hora setmanal de desdoblament a segon curs de la Llengua i literatura catalana i castellana.
  • Els professors tutors de la fase de formació pràctica dels alumnes en centres de treball disposaran d'una hora lectiva setmanal per cada 7 alumnes, que hagin de realitzar la formació en centres de treball. També hauran de dedicar un màxim de 2 hores complementàries setmanals a l'esmentada tutoria d'FCT.

Pel que fa als sexennis, el departament ha introduït una modificació important, a banda de les relacionades amb l'ajornament del venciment del primer sexenni o els canvis de criteris per l'assoliment dels crèdits. Els efectes econòmics de l'assoliment d'un sexenni no comportaran endarreriments:

"Els funcionaris en pràctiques, els funcionaris interins i el professorat de religió podran assolir com a màxim tres estadis de promoció.

La promoció d’un estadi a un altre s’assolirà el mateix dia en què s’hagi completat el nombre mínim exigible de crèdits de promoció docent i els efectes econòmics seran reconeguts al mes següent al que es va assolir l’estadi.

Si la sol·licitud de reconeixement de l’estadi es posterior a la data d’assoliment la data de reconeixement de l’estadi serà la de la sol·licitud i els efectes econòmics seran reconeguts al mes següent a la presentació de la sol·licitud.

A petició d'ASPEPC·SPS el Departament s'ha compromés a:

  • Fer una mesa sectorial específica sobre els horaris dels docents
  • Respecte als sexennis faran aparèixer la data de venciment del sexenni en l'Atri. Hem demanat també que s'estableixi un període transitori abans d'aplicar la política de no reconeixement de cap remuneració econòmica en concepte d'endarreriments del sexenni demanat en data posterior a la que es tenia dret.

Compactació de la reducció d'un terç o de mitja jornada

Apareix com a novetat que en el cas de la reducció de jornada prevista a l'article 26.a de la llei 8/2006 de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques, el personal docent no universitari, pugui optar, sempre que sigui possible segons les necessitats del servei, per compactar en jornades consecutives senceres, les hores corresponents a un any de reducció de jornada.

El període màxim a compactar és d'un any, a partir del finiment del permís de maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l'adopció o l'acolliment. Si la persona beneficiària ha gaudit del permís de paternitat, la durada de la reducció computa de manera consecutiva a partir del finiment d'aquest permís.

Es podrà compactar la reducció d'un terç de jornada i de la meitat de la jornada. La durada de la compactació serà proporcional al tipus de reducció.

La durada de la reducció de jornada, en el cas que s'hagi compactat el primer any serà, com a màxim:

  • Fins que el/la fill/a compleixi els 5 anys i 4 mesos (en les reduccions d'un terç de la jornada)
  • Fins que el/la fill/a compleixi els 5 anys i 6 mesos (en les reduccions de la meitat de la jornada)

Document final lliurat a la Mesa Sectorial amb les propostes finals de retallades

Els representants d'ASPEPC·SPS a la Mesa Sectorial
logo aspepc·sps


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal