Resum de la reunió del dia 17 sobre Formació d'Adults0

1119 18/04/2012, 14:58   

Resum de la reunió amb la Directora General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat sobre Formació d'Adults.

Hi assisteixen, a més de la Directora General, Teresa Pijoan; el Subdirector General d'Ordenació Curricular, el Cap del servei de formació de persones adultes, així com representants d’ASPEPC·SPS i d’altres sindicats

1. Oferta educativa

L’administració manifesta que el criteri general és el manteniment de l’oferta actual. L’oferta inicial ja està planificada i es podrà ajustar en funció de la preinscripció. Els càlculs s’han fet considerant un nombre d’hores lectives de 19 per al professorat de secundària i de 21 per als mestres de primària (tutoria inclosa).

Com a novetats per al proper curs hi haurà el curs COMPETIC 3.

De cara al següent curs 2013/2014 es preveu que el curriculum de llengües s’adapti als estàndards europeus. Així, hi haurà tres nivells de cada llengua, el primer dels quals correspondrà a l’A1, el segon a l’A21 i el tercer a l’A22, que, teòricament, hauria de correspondre al nivell elemental d’EOI, però això no vol dir que sigui equivalent, ja que l’alumne s’haurà d’examinar com qualsevol altre si vol obtenir el certificat elemental. Totes les llengües passaran a 3 hores setmanals, però hi haurà un nivell més que actualment.

Hi haurà la possibilitat que algun centre avanci el primer nivell d’anglès amb la nova estructura durant el proper curs.

Com a informació complementària referent a aquesta adaptació a l’estàndard europeu, es confirma el que ja es va avançar anteriorment en el sentit que el graduat en ESO sigui equivalent al nivell B2 (actualment és el C), i que el Batxillerat sigui equivalent al nivell C.

La filosofia és facilitar el pas dels alumnes a altres ensenyaments, com ara del Cicle de Formació Instrumental a GESO, i dels ensenyaments d’idiomes a les EOI.

El CFI es vol organitzar de manera que s’adapti a les necessitats de cadascú i que no tothom hagi de superar els mateixos mòduls. Hi haurà dos nivells i la matrícula serà per mòduls.

S’informa també que es preveu que s’experimenti el curs d’accés a cicles formatius de grau superior a diversos instituts, i es valorarà que també hi hagi centres d’adults que duguin a terme aquesta experimentació, malgrat que majoritàriament la seva funció serà de preparació per a les proves d’accés.

ASPEPC·SPS pregunta si els càlculs s’han fet considerant les 19 hores lectives per al professorat de secundària durant els tres trimestres, i l’administració respon que aquesta xifra s’ha de prendre com a mitjana. Manifestem que això no hauria de comportar que pel fet que alguns alumnes finalitzin les classes durant el mes de maig al tercer trimestre, l’horari lectiu augmentés durant els primers trimestres fins a 21 o 22 hores. L’administració respon que en principi els càlculs estan fets prenent com a base de manera general les 19 hores lectives, i que només es preveu augmentar aquesta dedicació en cas que hi hagi cues per cobrir que no siguin suficients per crear una nova vacant, excepte que aquestes cues siguin “escandaloses”, segons les seves pròpies paraules. Entenem, doncs, que és acceptable, d’acord amb la normativa, que durant algun trimestre l’horari lectiu sigui superior a les 19 hores, a causa de les cues per cobrir, però només en el cas que aquestes cues no puguin ser cobertes pels mestres de primària un cop completat el seu horari lectiu de 21 hores.

Així mateix, se’ns informa que també es preveu augmentar l’horari de permanència al centre amb horari fix fins a les 28 hores setmanals.

2. Matriculació

Es fan diversos suggeriments per millorar el sistema de matriculació, com ara traslladar la preinscripció d’alguns mòduls al setembre, i es denuncia la manca de personal administratiu per dur a terme aquestes tasques.

3. Professorats de presons

Es proposa que l’acord de 2006 de condicions laborals del professorat d’adults es pugui aplicar a aquest col·lectiu, i per part de l’administració es diu que això es podria fer en el marc d’un procés de revisió d’aquest acord, revisió que per part d’ASPEPC·SPS es reclama des de fa anys per part de corregir la discriminació que hi pateix el professorat de secundària. Tanmateix, aquest suggeriment de l’administració no sembla despertar massa entusiasme entre la resta de sindicats.

4. Planificació

Es comenta que s’ha publicat un decret del ministeri espanyol en què cataloga totes les places dels CFA com a places de secundària, diferenciant aquelles destinades a professorat de secundària i places de secundària per a ser ocupades per mestres de primària.

L’administració no en sap res, però aprofita per exposar que es pretén aconseguir un major equilibri entre mestres i professors de secundària als centres, ja que actualment estan massa decantats cap als mestres de primària. Amb aquest objectiu es vol reconvertir les places de primària vacants per jubilació per places de secundària, i fins i tot s’apunta la possibilitat de reconvertir places d’interins de primària a secundària.

Des d’algun sindicat s’exposa la incongruència que els mestres puguin impartir matemàtiques a cicles formatius i no a ESO, afirmació que ASPEPC·SPS comparteix, tot i que probablement no coincidim amb la solució, ja que entenem que, com hauria de ser obvi, tant els cicles formatius com l’ESO han de ser impartits per professorat de secundària.

Es parla també de la problemàtica de les AFA, que actualment són 35, i que l’administració col convertir en CFA, tot i que existeix el problema de la propietat de l’espai o de la cessió d’ús, aixó com el de la superfície.

Pel que fa a creació de centres nous, només es planteja la possibilitat que n’hi hagi un a Girona.

5. Dades de professorat de secundària en equips directius

A petició d’ASPEPC·SPS, l’administració informa que tan sols hi ha 11 professors de secundària, d’un total de 130, que formen part d’equips directius, la qual cosa fa evident la desproporció existent.

En aquest punt s’exposa la problemàtica de la inclusió de la tutoria dintre de l’horari lectiu del professorat de secundària, que no va ser contemplada a l’acord signat per l’administració amb els sindicats CCOO, UGT i USTEC, tot afegint que aquest fet genera greuges i malestar entre els col·lectius de mestres i professors de secundària. Per part d’ASPEPC·SPS es lamenta que que aquesta preocupació per aquest malestar no s’hagués tingut en compte a l’hora de signar l’acord, a la qual cosa els altres sindicats es limiten a dir que es va fer la proposta però l’administració no la va acceptar, com si amb això ja haguessin complert amb el professorat de secundària, Tanmateix, van signar l’acord que n’excloïa el professorat de secundària. La incoherència d’aquesta excusa manifestada pels sindicats signants es fa evident amb una simple pregunta: haurien signat un acord que hagués contemplat com a lectiva l’hora de tutoria de secundària, però no la de primària?

6. Concurs de trasllats

Es proposa que hi hagi concursos específics per a centres d’adults (com s’ha fet a Galícia), o que si més no en el CGT es valori com a mèrit específic els serveis prestats en centres d’adults per tal d’accedir a aquestes places.

Finalment, ASPEPC·SPS reclama per enèsima vegada que es convoqui una mesa sectorial de negociació específica d’adults per negociar les condicions laborals del professorat dels centres d’adults, demanda que segons la Directora General correspon atendre al director general de Professorat i Personal de Centres Públics.

Seguirem insistint.

Els representants d'ASPEPC·SPS
logo aspepc·sps


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal