DOGC núm. 6128. Destinacions provisionals 2012-20130

4566 16/05/2012, 10:25       #DOGC,

RESOLUCIÓ ENS/878/2012, de 7 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2012 per al personal funcionari i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres docents públics.

Actualització 16/05/2012: Disponible la convocatòria indexada

Actualització 16/05/2012: Cercador de centres
Cercador de centres

Actualitzció 17/05/2912: Resum de la convocatòria

—Terminis de sol·licituds individuals i propostes de les direccions dels centres

Terminis de presentació de sol·licituds.

El professorat que participi en els procediments que regula aquesta Resolució haurà de formalitzar i gravar la seva sol·licitud tal com es regula més endavant en aquesta mateixa base, a través d’Internet, en els terminis següents:

a) Personal funcionari de carrera i personal que tingui ajornada la fase de pràctiques o que no l’hagi superada: del 17 de maig a l’1 de juny de 2012.

Aquest termini es perllongarà en el seu cas al professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva amb efectes d’1 de setembre de 2012 si la tramitació i comunicació prevista a l’annex 6 d’aquesta Resolució es realitza amb posterioritat a l’1 de juny de 2012. En aquest supòsit, la sol·licitud de destinació provisional també es podrà formalitzar mitjançant la seva formalització manual.

b) Personal interí docent amb serveis prestats a centres públics dependents del Departament d’Ensenyament: del 4 al 18 de juny de 2012.

c) Propostes formulades per les direccions dels centres: del 19 al 27 de juny de 2012.

El professorat que participi en els procediments que regula aquesta Resolució haurà de formalitzar i gravar la seva sol·licitud a través d’Internet, mitjançant el procediment habilitat a aquest efecte, a través de la pàgina del Departament d’Ensenyament: http://www.gencat.cat/ensenyament.

Un cop hagi accedit al programa, hi trobarà els horaris de connexió i les instruccions per emplenar els diferents camps de la sol·licitud.

La sol·licitud es considerarà presentada i registrada davant l’Administració únicament en el moment en què sigui tramesa per via telemàtica, després de fer un clic en el botó d’enviar. Els participants podran disposar d’una còpia impresa de la sol·licitud definitiva, la qual contindrà un número de control a efectes de registre, i on constaran les dades relatives a la seva sol·licitud d’adjudicació de destinació.

En cas que les persones interessades vulguin eliminar la sol·licitud tramesa telemàticament, ho podran fer, sempre dins del termini de presentació de sol·licituds establert, fent un clic en el botó d’anul·lar. Un cop anul·lada, podran trametre per via telemàtica una altra sol·licitud. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, no serà possible introduir cap nova sol·licitud, ni es podrà modificar o anul·lar cap petició ni es podrà variar l’ordre de prelació de les destinacions sol·licitades.

El professorat que tingui dubtes en relació amb la gravació de la sol·licitud a través d’Internet caldrà que s’adreci al servei d’atenció a l’usuari per a incidències relacionades amb la connexió informàtica. Quan el professorat tingui dubtes relacionats amb les dades referides al seu expedient personal, caldrà que s’adreci als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona, segons correspongui.

Amb la presentació a través d’Internet, la sol·licitud es considera formalitzada a tots els efectes i, per tant, no s’ha de presentar la impressió de la instància ni cap altra sol·licitud als registres de les unitats administratives, excepte en els casos següents:

Professorat que participa amb la condició legal de disminuït:

  • Sol·licitants de comissió de serveis per motius personals o professionals greus:
  • Sol·licitants que s’acullen a la normativa de prevenció de riscos laborals.
  • Professorat dependent d’una altra administració educativa.


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal