Nomenaments dies 30 i 31 d'agost de 2012 i 6 i 7 de setembre0

1134 31/08/2012, 13:27       #Interins i substituts,

Els dies 30 i 31 d'agost de 2012 i 6 i 7 de setembre, els serveis territorials del Departament d'Ensenyament i el Consorci d'Educació de Barcelona faran actes de nomenaments telemàtics per cobrir les vacants i substitucions.


Nomenaments del 30 i 31 d'agost

Els dies 30 i 31 d'agost de 2012 es realitzaran adjudicacions telemàtiques per a cobrir les vacants de plantilla a jornada sencera i a mitja jornada que estiguin pendents d'adjudicar en els centres docents de qualsevol nivell educatiu. S'adjudicaran també les places que, a proposta de les direccions dels centres, hagin estat compactades sempre que es tracti de la compactació de 2 mitges vacants o d'una mitja vacant i una substitució a jornada parcial.

La data d'incorporació al centre serà el dilluns 3 de setembre i els efectes econòmics i administratius seran d'1 de setembre , tal com s'estableix a l'article 2.1 de l'Ordre ENS/151/2012, de 5 de juny, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2012-2013 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.


Nomenaments del 6 i 7 de setembre

Les següents adjudicacions telemàtiques es realitzaran els dies 6 i 7 de setembre de 2012. En aquestes adjudicacions es cobriran totes les vacants i substitucions que encara estiguin pendents d'adjudicar, de qualsevol jornada.

En els centres d'educació infantil i primària i en els d'educació secundària, la data d'incorporació al centre serà el 12 o el 13 de setembre, coincidint amb el primer dia lectiu en cada centre, d'acord amb el que s'estableix a l'Ordre esmentada, sempre que la data d'inici de la vacant o de la incidència a substituir sigui com a màxim el 12 o 13 de setembre. En tots els casos, els efectes econòmics i administratius del nomenament seran els de la data d'incorporació al centre.

Així mateix, en els centres que imparteixin ensenyaments de règim especial, a les escoles oficials d'idiomes i als centres i aules de formació de persones adultes la data d'incorporació al centre serà el 19 de setembre.

 

 • El 30 d'agost i el 6 de setembre es faran nomenaments als serveis territorials de:
  Tarragona
  Terres de l'Ebre
  Vallès Occidental
  Lleida
  Baix LLobregat

 • El 31 d'agost i el 7 de setembre es faran nomenaments als serveis territorials de:
  Barcelona Comarques
  Maresme-Vallès Oriental
  Girona
  Catalunya Central
  Consorci d'Educació de BarcelonaProcés d'adjudicació telemàtica: el 30 i 31 d'agost i el 6 i 7 de setembre de 2012

 • Podeu consultar les dades de la borsa de treball de personal interí i substitut docent al web del Departament d'Ensenyament.
  Cal identificar-se amb el codi d'usuari o usuària de la XTEC o, si no se'n té, amb el codi del registre d'usuari temporal que facilita el mateix sistema.
 • A fi de tenir informació precisa sobre el procediment i de seguir-ne tots els passos, cal accedir a les pàgines web dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona que heu sol·licitat com a preferents.
 • Els dies que hi ha actes de nomenaments, abans de les 12 hores, es publicarà a les pàgines web dels serveis territorials i del Consorci d'Educació de Barcelona el número d'ordre del personal convocat als actes de nomenament.
 • Per conèixer el resultat de l'adjudicació, cal consultar la llista general del resultat de l'adjudicació a les pàgines web dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona que es tenen com a preferents. Complementàriament, les persones a les quals s'assigna una vacant o una substitució reben un missatge de text (SMS) i un missatge de correu electrònic amb aquesta indicació. Per accedir a l'aplicació, cal identificar-se amb el codi d'usuari de la XTEC o, si no se'n té, amb el codi del registre d'usuari temporal que facilita el mateix sistema.
 • La persona substituta ha d'acceptar o refusar l'adjudicació proposada dins de la franja horària de connexió que s'estableix. Us aconsellem que prèviament vegeu el vídeo tutorial sobre el funcionament de "l'Accés al resultat individual de l'adjudicació".Les franges horàries de connexió són les següents: 

 • 30 d'agost i 6 de setembre de les 12.00 a les 13.30 hores
  Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament a Tarragona
  Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament a les Terres de l'Ebre
  Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament al Vallès Occidental 

 • 30 d'agost i 6 de setembre de les 13.00 a les 14.30 hores
  Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament a Lleida
  Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament al Baix Llobregat

 • 31 d'agost i 7 de setembre de les 12.00 a les 13.30 hores
  Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament al Maresme-Vallès Oriental
  Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament a Girona
  Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament a Barcelona Comarques

 • 31 d'agost i 7 de setembre de les 13.00 es 14.30 hores
  Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament a la Catalunya Central
  Consorci d'Educació de Barcelona

Funcionament general del procés d’adjudicació telemàtica

A fi de tenir informació sobre el procediment dels actes de nomenaments telemàtics i de seguir-ne tots els passos, cal accedir a les pàgines web dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona sol·licitats com a preferents.

Una vegada ha començat el curs, els serveis territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona publicaran a la pàgina web el calendari mensual d'actes de nomenaments telemàtics per cobrir vacants i substitucions.

Durant el curs, el dia de l'adjudicació, normalment, abans de les 11 del matí, es pot consultar, a les pàgines web dels serveis territorials o al web del Consorci d'Educació de Barcelona, el número d'ordre de les persones convocades per a cada especialitat.

Per saber el resultat de l'adjudicació, cal consultar la llista general del resultat de l'adjudicació a les pàgines web dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona sol·licitats com a preferents. Complementàriament, les persones a les quals s'assigna una vacant o una substitució reben un avís per mitjà d'un SMS i un missatge de correu electrònic.

Les franges horàries en què cal connectar-se per veure el resultat de l'adjudicació i acceptar-la o refusar-la es publiquen a l'apartat Franja horària de connexió de les pàgines web de cadascun dels serveis territorials i al web del Consorci d'Educació de Barcelona. Us aconsellem que prèviament veieu el Vídeo sobre el funcionament de l'apartat Accés al resultat individual de l'adjudicació de l'aplicació.

Les persones a les quals s'assigna una vacant o substitució l'han d'acceptar des de l'aplicació que hi ha a l'apartat Accés al resultat individual de l'adjudicació d'aquest web durant la franja horària indicada. Per fer-ho, cal seguir els passos següents:

 1. acceptar telemàticament aquesta proposta i
 2. imprimir la credencial (en format PDF).

El primer dia lectiu després de l'adjudicació o el dia d'inici de la substitució (si és posterior a l'adjudicació), cal presentar-se al centre docent adjudicat i lliurar la credencial a la direcció del centre.

Si no es vol acceptar la proposta d'adjudicació, cal indicar-ho a l'apartat Accés al resultat individual de l'adjudicació de l'aplicació. S'ha de tenir en compte que el rebuig d'aquesta proposta comporta l'exclusió de la borsa de treball de personal docent, llevat que s'al·legui un motiu justificat. En aquest cas, s'ha de fer arribar un document acreditatiu a la seu del servei territorial corresponent.

La persona que obté una vacant o substitució per primera vegada ha de portar a la Secció de Gestió de Personal del servei territorial la documentació següent:

 • una fotocòpia del DNI,
 • una fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social,
 • un certificat mèdic original que indiqui que no té cap malaltia ni cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici del lloc de treball que ha d'ocupar (no cal tornar a presentar el certificat mèdic en el cas de les persones que han entrat a la borsa en la darrera convocatòria),
 • l'imprès que fa referència a les dades bancàries,
 • l'imprès corresponent a la retenció del rendiment del treball personal (IRPF)
 • la declaració jurada o promesa de no estar afectat o afectada pel règim d'incompatibilitat i
 • la sol·licitud de compatibilitat.

La direcció del centre docent ha de comunicar a la persona interina o substituta l'acabament de la vacant o substitució per incorporació de la persona titular del lloc de treball. En aquest cas, no més tard de les 10 hores del primer dia lectiu posterior a la data de cessament, la persona interina o substituta ha d'accedir a l'aplicació que hi ha a l'apartat Comunicació de la finalització de l'adjudicació del web per comunicar la data d'acabament i quedar disponible per participar en posteriors actes de nomenaments (vegeu el Vídeo sobre el funcionament de l'apartat Comunicació de la finalització de l'adjudicació de l'aplicació).

Si la incorporació de la persona titular es produeix dimecres, per exemple, i no se'n té constància fins aquest mateix dia, la persona substituta ho ha de comunicar el mateix dimecres, si és que vol prendre part en el procés d'adjudicació d'aquell dia. En tot cas, també cal presentar la credencial signada per la direcció del centre a la Secció de Gestió de Personal Docent del servei territorial o enviar-la escanejada per correu electrònic.

Si no es disposa d'ordinador amb connexió a Internet, es pot anar:

 • a la seu dels serveis territorials,
 • a la seu central del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona),
 • als serveis educatius del Departament d'Ensenyament o
 • a qualsevol biblioteca pública de la Generalitat de Catalunya.

Si cal resoldre dubtes de tipus informàtic, es pot trucar al telèfon del Servei d'Atenció Unificada del Departament d'Ensenyament (902 532 100), de dilluns a divendres, de les 8 a les 20 hores, exclosos els festius, o s'hi pot enviar un missatge de correu electrònic (sau.ensenyament@gencat.cat).

Si cal resoldre dubtes de tipus administratiu, es poden comunicar per correu electrònic al servei territorial.


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal