La prestació d'atur per al professorat interí i substitut a octubre de 20120

4012 15/10/2012, 08:48       #Interins i substituts,

1.- QUI POT DEMANAR LA PRESTACIÓ D'ATUR?

El personal interí o substitut que tingui un nomenament fins el dia 30 de juny de 2013 o anterior a aquesta data.

Requisits:

Període mínim de cotització de 360 dies, treballats de manera continuada o no, en els últims 6 anys.

- Haver perdut la feina involuntàriament.

- No realitzar cap activitat per compte propi o treball per compte aliè a temps complet o parcial.

2.- COM ES POT SOL·LICITAR?

Documentació:

 1. Inscripció com a demandant d'ocupació al SOC/SEPE (horari d'atenció de 8,15 a 13,30 h).

 2. Podeu trobar la sol·licitud a la pàgina web del SEPE (https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/Redirect.do?page=sv01).

 3. Identificació del sol·licitant mitjançant el DNI.

 4. Llibre de família si declara tenir fills al seu càrrec.

 5. Certificat/s de les empreses on s'ha treballat els últims 6 mesos.


Al Departament d'Ensenyament, es pot sol·licitar:


 • Presencialment al registre dels Serveis Territorials amb una instància en paper.

- Per correu electrònic, amb una nota que contingui:

  1. Assumpte: Sol·licitud de certificat per a l’atur de professorat de secundària.

  2. Nom i cognoms.

  3. NIF

  4. Data de la fi de l'últim nomenament.

Cal enviar-la als ST corresponents:


Baix Llobregat: personal_baix.ensenyament@gencat.cat

Barcelona Comarques: atur_com.ensenyament@gencat.cat

Catalunya Central: personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Girona: docentsec_gir.ensenyament@gencat.cat

Lleida: secundaria_lle.ensenyament@gencat.cat

Maresme-Vall. Or.: serveis_edu_mvo.ensenyament@gencat.cat

Tarragona: s_personal_tgn.ensenyament@gencat.cat

Terres de l’Ebre: personal_teb.ensenyament@gencat.cat

Vallès Occ.: vall_atursec.ensenyament@gencat.cat


El SEPE ha implantat el sistema de cita prèvia, que podeu sol·licitar per internet:

https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=proce_ciudadanos/cita_previa.html

L'opció telemàtica és la que permet confirmar el dia i l'hora inicialment assignats, la qual cosa no és possible telefònicament. El telèfon d'atenció a la ciutadania 901 119 999, compta amb un contestador automàtic que us indicarà l'oficina més propera i el seu horari d'atenció, entre d'altres informacions.

Nota:

Per tal de garantir una tramesa correcta, caldria demanar la cita prèvia amb el SEPE una setmana després de la petició d’atur a les adreces de correu indicades.


3.- TERMINI.


15 dies hàbils a partir de l'últim dia treballat (no compten diumenges ni festius).4.- QUANTIA DE LA PRESTACIÓ.

Es calcula en funció dels últims 6 mesos treballats i el percentatge de jornada.

La base reguladora, que fonamenta el càlcul de la prestació, s'obté sumant l'import de les retencions que apareixen a la nòmina, en l'apartat de prestació d'atur i formació, dels sis mesos anteriors a la situació legal d'atur o al moment en què va cessar l'obligació de cotitzar.

L'import a percebre serà:

 • Durant els 180 primers dies, el 70% de la base reguladora, amb un límit màxim.

 • A partir del dia 181è, el 50% de la base reguladora.

Nota:

Normalment, si s'ha treballat a jornada completa (entre el 80 i el 100%), les bases cotitzades són molt altes i només es pot arribar a cobrar fins a un límit màxim de 1.087 € per persona sense fills o 1.242 € amb 1 fill, i 1.397€ amb 2 fills. Per tant, la rebaixa al cap de 6 mesos no tindria efecte i el dia 181è es continuaria cobrant el 70%. Però, per a les mitges jornades o els terços, segons el cas, podria ser que, a partir del dia 181è, es passés a cobrar el 50% de la base reguladora. Pel que fa a les prestacions mínimes, són les següents: 497 € per a persona sense fills, i 664 € per a persona amb un/a fill/a o més.

Respecte a les quanties de la prestació d'atur, vegeu la taula de la pàgina 15 de la Guia de professorat interí i substitut. Curs 2012-2013.

Els substituts que hagin treballat a jornada inferior a la sencera hauran de sol·licitar al seu ST un certificat en què s'especifiqui que l'horari és de dilluns a divendres amb jornada d'1/3, 1/2 o la que sigui, ja que inclou horari al centre i de preparació de classes.

En referència a les retencions de l'IRPF, caldrà sol·licitar, voluntàriament, la retenció que correspongui si la situació d'atur es dóna a partir del gener.

Nota:

Es pot fer servir el programa que calcula la quantia de les prestacions per desocupació: https://sede.sepe.gob.es/dgsimulador/introSimulador.do


5.- DURADA DE LA PRESTACIÓ.

Dies de cotització (darrers 6 anys)

Dies de prestació

de 360 a 539

120

de 540 a 719

180

de 720 a 899

240

de 900 a 1079

300

de 1080 a 1259

360

de 1260 a 1439

420

de 1440 a 1619

480

de 1620 a 1799

540

de 1800 a 1979

600

de 1980 a 2159

660

desde 2160

720


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal