DOGC núm. 6340. El 100% de les retribucions a hospitalitzacions, cirurgia i processos oncològics0

1015 21/03/2013, 08:38       #Salut laboral, #DOGC,

DECRET LLEI 2/2013, de 19 de març, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.

Decreto:

Article únic

Afegir dos nous paràgrafs, el tercer i el quart, a l’apartat 1.a) de la disposició addicional sisena de la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, amb el contingut següent:

“En les situacions d’incapacitat temporal que comportin hospitalització o intervenció quirúrgica, amb independència que sobrevinguin amb posterioritat a l’inici de la incapacitat i sempre que es corresponguin amb el mateix procés patològic, així com les derivades de processos oncològics, la prestació reconeguda per la Seguretat Social es complementarà, des del primer dia, fins al cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat. A aquests efectes, els supòsits d’intervenció quirúrgica es complementaran sempre que requereixin repòs domiciliari i derivin dels tractaments inclosos en la cartera bàsica de serveis del sistema nacional de salut.”

“Al personal que percep les seves retribucions amb càrrec al pressupost de la Generalitat adscrit al règim especial de Seguretat Social del mutualisme administratiu gestionat per la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat li és d’aplicació el mateix règim de millores de la prestació econòmica de la Seguretat Social que correspon al personal al servei de l’Administració de la Generalitat integrat en el règim general de la Seguretat Social”.

Disposició addicional

Al personal interí dels cossos de funcionaris al servei de l’Administració de Justícia a Catalunya, que perceben les seves retribucions amb càrrec als pressupostos de la Generalitat i que es troben integrats en el règim general de la Seguretat Social, li és d’aplicació el mateix règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.

Disposició transitòria

El que disposa aquest Decret llei en relació amb el complement de la prestació de la Seguretat Social en els supòsits excepcionals d’hospitalització, intervenció quirúrgica i processos oncològics és d’aplicació a les situacions d’incapacitat temporal iniciades a partir del dia 15 d’octubre de 2012, data d’entrada en vigor del Decret llei 2/2012, de 25 de setembre, sobre millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes. A aquests efectes, les persones interessades han de presentar la justificació de la concurrència d’aquests supòsits excepcionals en el termini màxim de tres mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei.

Relacionat

SECUNDARIA.INFO, núm. 87. La nova normativa d'incapacitats temporals (baixes)

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal