Reclamació de les quantitats deduïdes per cirurgia, hospitalització i tractament oncològic0

1461 26/04/2013, 08:10       #Salut laboral,

INSTRUCCIÓ 1/2013, PER A L'APLICACIÓ DE LES MILLORES DE LA PRESTACIÓ ECONÒMICA D'INCAPACITAT TEMPORAL DEL PERSONAL AL SERVEI DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS.rn

rnTermini de presentació de reclamacions: tres mesos a comptar des de 22 de març de 2013.

El Decret llei 2/2013, de 19 de març, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes, amplia els casos excepcionals d'incapacitat temporal en què els empleats públics podran veure complementades les seves retribucions fins al 100%.

El Decret llei reconeix els supòsits d'hospitalització, intervenció quirúrgica i processos oncològics com a excepcions en què els empleats públics percebran la totalitat de la retribució en cas d'incapacitat temporal. Aquestes excepcions se sumen a les ja reconegudes en el Decret llei 2/2012, de 25 de setembre, que són les incapacitats temporals que es produeixin durant l'embaràs, així com les motivades per situacions de violència de gènere degudament acreditades.

D'acord amb el Decret llei i la Instrucció que el desenvolupa, la mesura té efectes retroactius i és d'aplicació a les situacions d'incapacitat temporal iniciades a partir del 15 d'octubre de 2012, data en què va entrar en vigor del Decret llei 2/2012, de 25 de setembre. En aquest sentit, el Decret llei preveu un termini de tres mesos perquè els beneficiaris de la mesura puguin sol·licitar el complement que han deixat de percebre fins al 100% de les retribucions fixes i periòdiques que cobraven el mes anterior a l'inici de la incapacitat.

La Secretaria d'Administració i Funció Pública ha aprovat la Instrucció 1/2013, que estableix els criteris i el procediment per a l'aplicació de les millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms.

La Instrucció 1/2013, per tal defacilitar la gestió dels processos d'incapacitat temporal i l'actuació del personal afectat:

  • Recull els cinc supòsits excepcionals que donen dret a la plenitud retributiva.
  • Estableix un model de sol·licitud del complement retributiu (darrera pàgina de la Instrucció 1/2013) corresponent i el procediment per al seu reconeixement.
  • Dóna criteris aplicables per a la casuística que pugui suscitar-se.
  • Estableix els supòsits de regularització de la nòmina en els mesos posteriors al de la incapacitat.
  • Estableix els terminis de presentació i de resolució de l'aplicació retroactiva d'aquestes millores en els supòsits excepcionals d'hospitalització, intervenció quirúrgica o processos oncològics produïts a partir del 15 d'octubre de 2012, preveu un termini de 3 mesos -a comptar des del 22 de març de 2013- perquè les persones que es vegin beneficiades d'aquesta mesura puguin sol·licitar, a les unitats de personal, el complement deixat de percebre fins al 100% de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat.
rnrn
Podeu baixar l'arxiu pdf clicant la impressora: Baixar arxiu
rn


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal