DOGC núm 6371. Calendari escolar curs 2013-20140

976 08/05/2013, 09:48       #DOGC,

ORDRE ENS/76/2013, de 30 d’abril, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2013-2014 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.

Activitats del professorat

El professorat dels centres educatius públics i privats no universitaris ha de reprendre en el seu centre les activitats d’organització del curs el dia 2 de setembre. En els centres de titularitat del Departament d’Ensenyament les activitats del professorat programades al centre no acabaran abans del dia 30 de juny.

La presa de possessió dels funcionaris de carrera amb destinació provisional, així com dels funcionaris interins nomenats amb anterioritat al 31 d’agost, tindrà efectes de l’1 de setembre de 2013. Els centres hauran de prendre les mesures necessàries per tal de garantir l’inici de les activitats lectives els dies 12, 13 o 19 de setembre en funció de la data prevista d’inici de les classes dels diferents ensenyaments.

Calendari

Al segon cicle d’educació infantil i l’educació primària, començaran les classes el dia 12 de setembre. Als ensenyaments d’educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i al curs de formació específic per a l’accés a aquests cicles començaran el dia 13 de setembre, dia en què es podran fer les activitats de presentació del curs. Els ensenyaments dels cicles de grau superior, el curs de formació específic per a l’accés a aquests cicles, els ensenyaments de règim especial i els ensenyaments dels centres i aules de formació de persones adultes, les començaran no més tard del dia 19 de setembre.

Tots els ensenyaments finalitzaran les classes el dia 20 de juny.

Els centres i cicles formatius de formació professional inicial que disposen d’autorització per aplicar mesures flexibilitzadores de l’oferta, recollides al Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació de la formació professional inicial, han d’ajustar les dates d’inici i d’acabament de les classes al que s’estableix en les corresponents autoritzacions.

Els directors dels serveis territorials, per circumstàncies concretes d’organització d’un centre, poden autoritzar l’endarreriment de la data de començament de les classes al centre, o en alguna etapa o règim en particular. En tot cas, es vetllarà perquè, a excepció de causes de força major, l’inici del curs d’aquests ensenyaments no superi la data límit de 19 de setembre. Així mateix, els directors dels serveis territorials poden autoritzar calendaris específics per als ensenyaments de règim especial d’esports. La preparació del curs i l’aprovació d’horaris s’ha d’haver efectuat en els dies anteriors a la data d’inici de les classes.

Els centres podran programar, per a l’alumnat que inicia el segon cicle d’educació infantil, un inici de curs diferent del previst amb caràcter general, amb l’autorització prèvia del director/a dels serveis territorials i que no podrà anar més enllà del 16 de setembre.

Les activitats d’avaluació dels alumnes i de les alumnes del segon curs de batxillerat i del darrer curs dels cicles formatius de grau superior s’han de programar a cada centre segons les necessitats derivades de la seva inscripció al procediment d’accés als estudis universitaris. En tot cas, els processos d’avaluació ordinària de l’alumnat de segon curs de batxillerat han d’acabar com a molt tard el dia 30 de maig.

Les proves extraordinàries de l’educació secundària obligatòria, del primer curs de batxillerat i, quan escaigui, dels cursos de formació específics d’accés als cicles formatius es realitzaran entre l’1 i el 3 de setembre del 2014. Per als cicles formatius i el segon curs de batxillerat les proves extraordinàries es faran al mes de juny després de les proves ordinàries.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal