Criteris de plantilles dels centres de secundària per al curs 2013-20140

1718 06/06/2013, 09:09   

Resolució de 23 de maig de 2013, per la qual es fixen els criteris generals per a la confecció de les plantilles de professorat dels instituts per al curs 2013-2014 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents.

Resolc:

1. Dictar les instruccions per les quals s’estableixen els criteris generals i específics de confecció de les plantilles dels instituts dependents del Departament d’Ensenyament per al curs 2013-2014, així com els criteris que cal aplicar per determinar la reducció de llocs de treball que comporta el desplaçament de professorat amb destinació definitiva, que figuren a l’annex d’aquesta Resolució.

2. Amb caràcter previ a l’aprovació de les plantilles per la consellera d’Ensenyament, es comunicarà a la direcció dels centres la proposta de plantilla per al curs 2013-2014, que tindrà un caràcter provisional. Les direccions dels centres podran plantejar modificacions en la definició del catàleg de llocs de treball d’acord amb els criteris i calendari prèviament establerts.

3. La proposta de plantilla per a cada centre educatiu contindrà el detall dels llocs de treball ordinaris per especialitats i els llocs de treball específics. La direcció dels serveis territorials corresponents o la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona comunicarà els llocs que queden afectats per la modificació respecte del curs 2012-2013. La determinació del professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per minoració de la plantilla es durà a terme d’acord amb allò que s’estableix a la base 9 de l’annex 1 de la Resolució ENS/1051/2013, de 13 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles del centres (DOGC núm. 6379, de 21.5.2013) d’educació infantil i primària, d’ensenyaments secundaris, de formació d’adults, serveis educatius i altres llocs per al curs 2013-2014.

4. Fer pública aquesta Resolució a la intranet, al Portal de centres del Departament d’Ensenyament:

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Benvinguda

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal