DOGC núm 6396. Mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal -modificació-0

772 13/06/2013, 08:55       #Retribucions, #DOGC,

ACORD GOV/77/2013, d’11 de juny, pel qual es modifica l’Acord GOV/19/2013, de 26 de febrer, pel qual s’adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal per a l’exercici pressupostari 2013.

Acorda:

-1 Modificar l’apartat 3 del punt 1 de l’Acord GOV/19/2013, de 26 de febrer, pel qual s’adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal per a l’exercici pressupostari 2013, que queda redactat en els termes següents:

“1.3 Queda exclòs de l’aplicació de les mesures excepcionals establertes en aquest Acord el personal investigador en formació i els investigadors postdoctorals la contractació dels quals deriva de programes de foment competitiu o d’altres recursos externs, així com el personal amb retribucions anuals, per jornada completa i amb exclusió dels complements per productivitat o rendiment, iguals o inferiors a dues vegades el salari mínim interprofessional en còmput anual.

”La quantia esmentada s’entén referida a la realització de jornada completa i a la prestació de serveis durant tot l’any per la qual cosa experimentaran la corresponent adequació proporcional els supòsits de reducció de jornada, jornada parcial o prestació de serveis en períodes inferiors a l’any.

”L’aplicació de la reducció salarial establerta en aquest Acord no pot comportar la percepció de retribucions inferiors al límit establert anteriorment.”

-2 El que estableix el punt 1 d’aquest Acord és d’aplicació a les persones que hagin finalitzat la seva relació de servei o laboral abans de l’entrada en vigor d’aquest Acord i, en el seu cas, es reintegraran les quantitats que corresponguin.

-3 Quan els terminis previstos per al tancament del sistema d’elaboració de les nòmines de la mensualitat de juny impossibilitin materialment i tècnicament l’aplicació del que estableix el punt 1, les regularitzacions s’hauran de fer, com a màxim, en la nòmina del mes següent.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal