MUFACE: Concierto 2014 con Entidades de Seguro de Asistencia Sanitaria0

1748 09/12/2013, 08:45       #MUFACE,

El pasado día 14 de noviembre finalizó el plazo para la presentación de solicitudes por Entidades de Seguro para suscribir Concierto con esta Mutualidad para el aseguramiento del acceso a la prestación de asistencia sanitaria en territorio nacional a los mutualistas y demás beneficiarios de la misma que opten por recibirla a través de entidades de seguro, durante el año 2014.

Se informa que las Entidades ASISA, DKV, SECURCAIXA-ADESLAS e IGUALATORIO MÉDICO-QUIRÚRGICO DE CANTABRIA se han presentado a la convocatoria, de forma que en el momento actual el procedimiento de contratación está en fase de examen y valoración de las proposiciones. Sin embargo, de las Entidades firmantes del vigente Concierto, SANITAS no ha concurrido a esta nueva licitación, por lo que el colectivo adscrito a la misma  deberá proceder necesariamente a elegir nueva Entidad médica durante el mes de enero de 2014. Una vez concluya el procedimiento de contratación, se dirigirá una carta personalizada al colectivo afectado con la información necesaria para facilitar el proceso de elección de entidad médica y las distintas vías habilitadas por MUFACE para ello.

En fechas próximas se irá actualizando la información publicada en esta sección del portal de Internet de MUFACE.

Canvi d'entitat sanitària

1. Canvi ordinari: de l'1 al 31 de gener de cada any

Els mutualistes i els beneficiaris amb document assimilat al d'afiliació que estiguin adscrits a l'INSS (sistema sanitari públic) o a les entitats d'assegurança d'assistència sanitària poden sol·licitar un canvi d'entitat durant el mes de gener de cada any.

2. Canvi extraordinari

  1. 2.1 Canvi fora del termini:

Fora del període del termini ordinari es pot autoritzar el canvi d'entitat d'assegurança d'assistència sanitària o d'adscripció al sistema sanitari públic:

  • Quan es produeixi un canvi de destinació del mutualista en actiu que impliqui trasllat de província.
  • Quan, tot i mantenir la seva localitat de destinació, el mutualista canviï el seu domicili a una altra província.
  • Quan el mutualista obtingui la conformitat, expressada per escrit, de les entitats afectades. 
  • Quan, per concórrer-hi circumstàncies objectives que justifiquin el canvi d'una pluralitat de titulars afectats pel mateix problema d'assistència mèdica, la Direcció General de MUFACE acordi l'obertura de termini especial d'elecció d'entitats, incloent-hi, si s'escau, l'INSS.
  1. 2.2 Canvi extraordinari a l'INSS
  • Quan el titular ho sol·liciti per raons d'assistència medicohospitalària i sigui aprovat per una comissió paritària MUFACE/SEGURETAT SOCIAL. En aquest supòsit, juntament amb la sol·licitud, el titular ha d'aportar informe mèdic en què consti el diagnòstic del procés patològic patit per ell o per algun dels seus beneficiaris i les raons que aconsellen el seu tractament en un centre del sistema sanitari públic. A més, ha de fer-hi constar expressament que assumeix l'obligació de romandre cinc anys adscrit a l'INSS en cas que li sigui concedit el canvi.

 

Procediment de canvi d'entitat

Per efectuar el canvi d'entitat el mutualista ha de presentar, juntament amb la seva sol·licitud, el document d'afiliació o, si s'escau, el document assimilat al d'afiliació, per a la seva substitució en el seu servei provincial o a l'oficina de MUFACE més propera.

Si teniu certificat digital o DNI electrònic, a través de la seu electrònica de MUFACE, es poden efectuar canvis ordinaris entre entitats d'assegurança privada d'assistència sanitària, però no a l'INSS.


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal