Què he de fer per reclamar la part meritada de la paga extra de 2012 si no sóc afiliat d’ASPEPC·SPS?0

4040 05/05/2014, 09:17       #Retribucions, #Mobilitzacions,

Ja hi ha hagut prou sentències a Catalunya i a l’estat que reconeixen el dret dels funcionaris a percebre la part meritada, és a dir, ja treballada, de la paga extra de 2012 que se’ns va suprimir en virtut d’una decisió del Govern de l’estat i que aquí a Catalunya ja havia avançat el Govern de la Generalitat. El Reial Decret Llei que establia aquesta "retallada" es va publicar el 14 de juliol, però els empleats públics ja portàvem 44 dies treballats a compte d’aquesta paga i se’ns va aplicar retroactivament la mesura. Els afiliats d’ASPEPC·SPS gaudeixen de la possibilitat de dur a terme la reclamació corresponent, tant en fase administrativa com judicial de manera gratuïta. Però i aquells professors de secundària que no són afiliats? Com poden reclamar aquesta part de la paga extra?

En primer lloc han de fer un recurs administratiu davant el Departament d’Ensenyament, que és qui ens abona la nòmina. Com es fa aquest recurs?

Aquest recurs pot tenir la forma habitual d’una instància:

"En… (dades personals, NIF, cos, situació administrativa, lloc de treball, domicili a efectes de notificació, etc.)

EXPOSA

(s’exposa el que deia al respecte el Reial Decret Llei 20/2012 mitjançant el qual se’ns suprimia la paga extra i el fet que això suposa una vulneració del nostre dret a percebre els 44 dies ja treballats amb anterioritat a l’entrada en vigor de l’esmentat Reial Decret; si es vol es pot afegir alguna sentència que recolzi la nostra petició)

Per tot l’exposat

SOL·LICITA

(que li sigui abonada la part meritada de la paga extra).

Signat

A……. el… de……………………… de 2014"

Una vegada lliurada al registre aquesta instància hem d’esperar la resposta del Departament. Aquesta pot ser explícita, és a dir, el Departament ens enviarà al domicili que hàgim fet constar al recurs una resolució expressa, presumiblement negativa; o també desestimatòria per silenci administratiu. S’interpreta que si en 3 mesos, tot comptant des de la data d’entrada del recurs al registre, no rebem cap notificació del Departament s’ha produït el silenci administratiu i, per tant, s’ha denegat la nostra petició.

Tant en el cas de la resolució explícita com en el silenci administratiu hem d’estar atents a les dates i als terminis, perquè una vegada s’hagi produït qualsevol dels dos actes, tenim diferents terminis per interposar recurs contenciós-administratiu davant dels tribunals: dos mesos en el cas de desestimació expressa, i sis mesos en el cas de desestimació presumpta. És molt important continuar la via de la reclamació a la instància judicial perquè si no la iniciem s’entén que mostrem la nostra conformitat amb la desestimació o denegació del Departament i, aleshores, perdríem el dret a percebre la quantitat reclamada, fins i tot en el supòsit que, en un futur, es poguessin estendre les sentències individuals.

És a dir, i això és fonamental: si es comença el procediment de reclamació administratiu, cal seguir després el judicial.

Per a la interposició del recurs judicial, cal contractar els serveis d’un advocat, al qual cal atorgar poders. Els poders es poden delegar a través d’un notari, que ve a costar entre 60 i 100 euros, o també via apud acta.

Finalment, hi ha una qüestió que cal tenir present. La quantitat reclamada oscil·la, segons el tram salarial de cadascú, entre els 400 i els 750€. Els honoraris d’un advocat per a un recurs contenciós-administratiu són superiors, la qual cosa fa recomanable que, qui vulgui fer-ho pel seu compte, busqui d’altres companys en idèntica situació per tal que la contractació d’un advocat no comporti una despesa superior a la quantitat reclamada.

ASPEPC·SPS durà a terme, per a tots aquells que hi estiguin afiliats, la tramitació i la gestió gratuïtes de la reclamació administrativa i judicial. El termini que a efectes d’organització hem establert en aquesta segona tongada, és el 15 de juny.

Així doncs, si no vols seguir aquest feixuc camí sempre pots afiliar-te.


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal