Ara, els antecedents penals i el ròssec0

1701 02/12/2015, 09:54       #Serveis Jurídics, #Comunicats,

Com molts sabeu, per esdevenir policía, militar o formar part d’un cos de seguretat privada - també per aconseguir un permís de residència- és imprescindible acreditar la no existència de delictes mitjançant la presentació del certificat d’antecedents penals que lliura el Ministeri de Justícia. Per optar a d’altres professions, com ara notari o veterinari , el requisit és menys estricte ja que es tracta de no tenir uns antecedents penals que inhabilitin per a l’exercici de la professió, és a dir, de no haver estat condemnat per uns delites específics.

1.- El context social i normatiu i la Llei 26/2015, de 28 de juliol.

Als professors, com a funcionaris, nomes se’ns demanava "no hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial" -art 56.1.d) Llei 7/2007 EBEP-. En la mateixa línea, l'article 63.e) de l’EBEP parla de la causa per a perdre la condició de funcionari: "la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme". En cap cas no se’ns exigien els antecedents penals.

Però ara tot això ha canviat perquè la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància afegeix un "plus de no penalitat" als professors. El precepte en qüestió és el següent: "5. Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales."

Una previsió d’una claredat meridiana si no fos per un detall no menor: a Espanya no existeix bis dato el registre central de delinqüents sexuals. La pregunta derivada i obligada és: no podrien haver esperat a crear el registre abans d’aprovar la llei? Doncs no. En el nostre país, no. Aquí primer aprovem les lleis, i així ja fem veure que hem solucionat el problema.

El següent interrogant que es planteja és: ara com resolen el Ministeri i la Generalitat aquesta manca de previsió? Doncs demanant-nos el certificat d’antecedents penals on consten tots els delictes que hom ha comès, siguin del tipus que siguin i on, per errors del sistema, sovint hi consten encara els delictes que ja s’han cancel·lat pel pas del temps. Com veieu, la vulneració de la protecció de dades arriba aquí a la màxima expressió.

2.- La Instrucció 1/2015 de la Secretaria de la Funció Pública de la Generalitat.

La previsió de la Llei 26/2015 és que el registre de delinqüents sexuals estigui creat al febrer de 2016, de manera que la Generalitat podria haver-se esperat uns mesos a demanar-nos el certificat de penals, però s’ha volgut tirar pel dret i, en aplicació de la llei, la Secretaria d’ Administració de la Funció Pública ha dictat la Instrucció 1/2015 de 6 de noviembre, que a grans trets estableix:

1.- En estricta aplicació de la Llei 26/2015, es limita l'exigència del certificat només "a qui pretengui l’accés a les professions", és a dir, als nous professors: interins, nous funcionaris, però també als adjudicataris provisionals i en comissió de serveis. La resta de professors haurà de signar una declaració jurada tot fent-hi constar de no haver estat condemnat per cap delicte sexual.

2.- La Generalitat farà les gestions corresponents per a què en un futur se signi un conveni de col·laboració amb el Ministeri de Justícia per tal que als interessats no els calgui aportar el certificat.

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) considera que:

1.-El certificat d’ antecedents penals no es restringeix només als delictes sexuals, sinó a tots - sovint fins i tot als delictes cancel·lats- per la qual cosa l’exigència dels antecedents penals vulnera flagrantment la protecció de dades i la intimitat de les persones.

2.-No tenia cap sentit aprovar la llei i exigir un certificat de delictes sexuals si no havia estat creat prèviament el registre de delinqüents sexuals. I si la previsió és que el registre estigui creat al febrer de 2016 no té gaire sentit demanar ara el certificat de penals, ni molt menys signar un conveni de col·laboració amb el Ministeri.

3.- La instrucció fa unes discriminacions absurdes en funció del col·lectiu de professors al qual es pertany, i queda clar que l’interès del menor és el que menys importa. Es demanarà el certificat als interins, als nous funcionaris, als que demanin comissió de serveis i als adjudicataris provisionals, però de la resta se’n deuen fiar més perquè en tenen prou amb una declaració jurada.


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal