Oposicions 2019 CF: el Departament modifica el redactat del seu canvi interpretatiu0

2765 09/05/2019, 08:51       #Oposicions,

Senyor/a
D’acord amb el requeriment que van fer tots els sindicats de la Mesa Sectorial en la reunió del dia 3 de maig de 2019 relatiu a la primera prova del concurs oposició a cossos docents, pel que fa a les especialitats de formació professional, us informo que el document Informació específica per al cos d’ensenyament secundari (especialitats d’FP) i del cos de professors tècnics d’FP, actualment exposat a la web del Departament, es modificarà demà i es substituirà pel que us trametem adjunt.

"Nota aclaridora sobre la part A) de la primera prova (programació didàctica) i la part B) de la primera prova (unitat didàctica) del concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats, per a les especialitats del cos d'ensenyament secundari (especialitats de formació professional) i del cos de professors tècnics de formació professional.

1. Programació didàctica en els cicles LOE

La programació didàctica ha d'incloure la planificació d'un mòdul professional relacionat amb l'especialitat per a la qual es participa. La programació didàctica del mòdul professional que es presenti ha d'incloure totes les Unitats Formatives (UF) en què s'estructura i estar temporalitzada al llarg d'un curs escolar.
A l'annex 5.2 de la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener, s'indiquen els continguts de la programació. Respecte a les activitats d'ensenyament-aprenentatge, s'han d'incloure totes les activitats d'ensenyament-aprenentatge programades en el mòdul professional. El nombre d'activitats d'ensenyament-aprenentatge incloses en el mòdul professional ha de ser com a mínim de sis.
Tal i com s'indica a l'apartat A2, les activitats d'ensenyament-aprenentatge han d'especificar:

 • El nom i la durada prevista.
 • La descripció seqüenciada de les tasques que cal fer en cada activitat.
 • Les activitats d'avaluació, si és el cas.
 • Els resultats d'aprenentatge als quals va dirigida l'activitat.
 • Els continguts.

2. Unitat didàctica (activitat d'ensenyament-aprenentatge en els cicles LOE)

En el cas dels cicles formatius LOE, la programació d'una unitat didàctica fa referència a la programació d'activitats d'ensenyament-aprenentatge.
D'acord amb l'apartat 6.4.1.1, part B) de la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener, l'aspirant ha de triar una activitat d'ensenyament-aprenentatge, en els cicles LOE, per poder fer-ne la preparació i exposició davant del tribunal.
En el sorteig s'inclouran les activitats d'ensenyament-aprenentatge desenvolupades en la programació presentada (mínim 6) i l'aspirant en triarà una d'entre tres extretes a l'atzar per ell mateix.
Per a l'elaboració i exposició d'una unitat didàctica (o activitat d'ensenyament-aprenentatge en el cas dels cicles LOE) el nivell de concreció demanat serà més elevat que en la programació presentada i s'ajustarà a l'indicat a l'apartat B2 de l'annex 5:

 • La descripció de l'activitat i justificació en relació al perfil professional del cicle formatiu.
 • El nom i la durada prevista.
 • La ubicació de l'activitat d'ensenyament-aprenentatge en la Unitat Formativa (UF).
 • La relació amb els resultats d'aprenentatge i els criteris d'avaluació.
 • Els continguts que es desenvolupen, convenientment contextualitzats.
 • La seqüència de desenvolupament de l'activitat.
 • Els recursos necessaris.
 • Les activitats d'avaluació i els instruments d'avaluació, si és el cas."

 • facebook twitter enllaçar comentar


  Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal