Oposicions 2019: nota del Departament sobre les persones seleccionades i i el seu ingrés en la borsa de treball de personal interí docent0

1476 13/09/2019, 11:22       #Oposicions,

Arran d’una consulta formulada per una organització sindical present a la Mesa Sectorial de Negociació del Personal Docent no Universitari, en relació amb la Resolució EDU/1/2019 de 2 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, en concret pel que fa a les persones seleccionades i el seu ingrés en la borsa de treball de personal interí docent del departament, per indicació de la sub-direcció general de Gestió del Personal Docent, us informo del següent:
La Resolució EDU/1/2019 de 2 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, en relació amb les persones seleccionades i el seu ingrés en la borsa de treball de personal interí docent, estableix el següent:
“La data de presa de possessió com a funcionaris en pràctiques a la destinació adjudicada és l’1 de setembre de 2020. Els qui en el termini dels cinc dies següents a aquesta data no s’incorporin a les destinacions adjudicades, s’entén que renuncien a tots els drets que els puguin correspondre per la seva participació en el procediment selectiu.
Els aspirants no seleccionats que hagin superat la fase d'oposició, si així ho desitgen, entren a formar part de la borsa de treball de personal interí docent del Departament d'Educació, si encara no en formen part, i se situen dintre de la borsa darrera dels que ja han prestat serveis com a interins o substituts en centres i serveis educatius dependents del Departament d'Educació, amb l'especialitat per la qual han superat la fase d'oposició.
Així mateix, els aspirants no seleccionats que hagin superat la fase d'oposició i que ja formin part de la borsa de treball de personal interí docent del Departament d'Educació si no han prestat abans serveis docents dins d'aquesta se situen també darrera dels que ja han prestat serveis com a interins o substituts en centres i serveis educatius dependents del Departament d'Educació i obtenen la capacitació de l'especialitat del concurs oposició, si és que no la tenien, a l'esmentada borsa de treball." D’acord amb això, us informo que es procedirà d’acord amb els criteris següents:

- Fins que el procediment selectiu no finalitzi (31.10.2019) pot haver aspirants que hagin superat la fase d’oposició i no formin part de la borsa. En aquests casos, la persona interessada pot presentar individualment al servei territorial preferent la sol·licitud d’accés a la borsa. Si és així i la persona interessada informa al servei territorial en el moment de presentació de la sol·licitud que ha superat la fase d’oposició, aquest, prèvia comprovació d'aquesta dada, tramitarà la seva sol·licitud i li reconeixerà en borsa l’especialitat superada en la fase d’oposició independentment que estigui o no oberta aquella especialitat concreta en el territori concret. Els efectes d’accés a la borsa seran des de la validació de la sol·licitud, com és habitual.

- Una vegada el procediment selectiu finalitzi (31.10.2019) totes les persones que superin el procés selectiu, amb independència que resultin o no seleccionades com a funcionàries en pràctiques, poden passar a formar part de la borsa de treball amb efectes de l‘1 de novembre de 2019. A aquests efectes, des dels SSTT es dirigiran d’ofici a les persones que estan en aquesta situació i no formen part de la borsa, per tal que manifestin les seves preferències. En aquest cas també es reconeixerà l’especialitat superada en la fase d’oposició independentment que aquella estigui o no convocada en el territori escollit.

Atentament,


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal