ATRI: nota informativa sobre l'aplicació de la mesura de recuperació parcial del 30 % de l'import de la paga extraordinària de l'any 20130

1834 24/10/2019, 10:41       #Retribucions,

D’acord amb el que disposa l’article 3 del Decret llei 7/2019, de 2 d'abril, de concessió d'un suplement de crèdit als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 (DOGC núm. 7847 de 4.4.2019), s’emet la següent nota informativa referent a l’aplicació de la mesura de recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2013:

1. La quantia que s’ha d’abonar correspon al 30 % de l’import que es va deixar de percebre de forma efectiva durant l’exercici 2013 com a conseqüència de la supressió de l’import d’una paga extraordinària, paga addicional del complement específic o equivalent.

L’abonament es produirà en concepte de “Recuperació parcial de la paga extraordinària / complement addicional específic / complement addicional de 2013” i, d’acord amb la normativa fiscal aplicable, les quantitats abonades per aquest concepte s’imputen a l’any 2019.

En els casos en què s’hagin percebut quanties equivalents per aquest concepte en execució de sentència o d’altres resolucions judicials, les quanties resultants seran objecte d’adequació.

2. L’abonament de les quanties deixades de percebre en l’àmbit dels departaments de la Generalitat i els organismes autònoms es farà d’ofici en la nòmina del mes d'octubre de 2019, tant per al personal en servei actiu o en situació assimilada com per al personal que hagi deixat de prestar serveis abans d’aquella data per extinció de la relació de serveis, hagi passat a altres situacions administratives o per canvi de destinació al sector públic o a d’altres administracions.

En els supòsits de canvi de dades bancàries, caldrà comunicar-ho al departament o entitat de la darrera destinació en actiu, mitjançant el model normalitzat de sol·licitud de transferència bancària que es pot descarregar des d’aquesta adreça web.

En cas de defunció, la sol·licitud correspon als hereus conforme a les normes del dret civil, amb el benentès que no caldrà sol·licitar l’abonament ni acreditar novament la condició d’hereu si ja es van percebre les devolucions corresponents a la paga extraordinària de 2012. En aquest darrer cas, i en funció de les dades de què disposin, els serveis de gestió de personal comunicaran aquesta circumstància a les persones interessades. El model de sol·licitud està disponible en el web Tràmits gencat.cat.

En l’àmbit dels departaments i els organismes autònoms de la Generalitat, l’abonament correspondrà al departament o organisme on es prestessin serveis o on es tingui la darrera destinació el mes d'octubre de 2019.

3. L’abonament de les quanties deixades de percebre en l’àmbit dels ens, organismes o entitats del sector públic de la Generalitat es concreten en els termes i les condicions que estableixin les entitats mateixes.

L’abonament es produirà amb càrrec al pressupost de l’organisme, l’ens o l’entitat a què li hagués correspost abonar la paga extraordinària, la paga addicional del complement específic o les pagues addicionals equivalents en l’exercici 2013.

4. En el cas d’entitats o organismes extingits, l’abonament del 30 % de la paga extraordinària l’assumirà el departament, l’entitat o l’organisme que l’hagi succeït o que n’hagi assumit les funcions.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal