Oposicions 2020: calendari previst, places i principals novetats (Resum de la Mesa sectorial de 18 de desembre)29

16656 19/12/2019, 15:09       #Oposicions,

Previsió de publicació de la convocatòria: 14 de gener.
Sol.licituds: Del 16 de gener al 4 de febrer. Mateix termini per a les sol·licituds de participació com a membre de tribunal.
Llista provisional d'admesos i exclosos: començaments de març de 2020. 10 dies hàbils pera reclamar.
Llista definitiva d'admesos i exclosos: començaments de juny de 2020.
Prova de llengües: 12 de juny de 2020.
Acte de presentació: 13 de juny de 2020.
Resolució del concurs oposició: 30 de novembre.

Places per cossos i especialitats


E=procediment d'accés a un cos de grup superior
A=procediment d'accés a un cos del mateix grup i complement de destinació
L=procediment d'ingrés lliure
R=reserva per a aspirants amb discapacitat
Les places reservades per als procediments {E,A,R} que no s'assignin passen a afegir-se a les del procediment d'ingrés lliure (L).

Resum complet de la Mesa sectorial de 18 de desembre

Tota la informació sobre oposicions a secundaria.info/opos

Principals novetats i aclariments

La programació haurà de tenir un mínim de 6 unitats didàctiques i s’haurà de programar tot 1 curs. Totes les unitats que apareguin en la programació entraran en el sorteig.

El temps per defensar oralment la programació i unitat didàctica serà de 25 minuts. Dintre d’aquest temps com a màxim 10 serà per la defensa de la programació i el temps restant per la defensa de la UD. Després d’aquests 25 minuts, el tribunal tindrà 10 minuts per preguntes sobre la seva intervenció i sobre la contextualització en situacions concretes d’aula.

La prova pràctica serà d’un màxim de 3 hores. Posteriorment, els aspirants seran convocats pel tribunal, per a la lectura de la prova pràctica en relació amb la situació d’aprenentatge a l’aula. L’aspirant disposa, a aquests efectes, d’un temps màxim de vint minuts, en els quals, finalitzada la lectura, el tribunal pot plantejar dubtes i demanar aclariments a l’aspirant en un temps màxim de deu minuts.

Es comprometen a penjar exemples dels supòsits pràctics de cada especialitat abans del 30 de gener.

Els criteris de correcció es publicaran amb 3 setmanes abans de l’inici de les proves.

Tot i demanar més concreció dels mateixos, de moment no hi ha cap canvi en aquest sentit. El Departament considera que això és sobirania tècnica dels tribunals.

Per una errada en els càlculs, no podem publicar les dades de l’oferta pública. Entre altres coses no van afegir les places de professors tècnics d’FP. Han assegurat que ho corregiran.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris (29)

Esteu opinant sobre: Oposicions 2020: calendari previst, places i principals novetats (avanç del resum de la Mesa sectorial d'avui 19 de desembre)
5/5 (3)
1 2 > Última
anna-e8d diu...
Segons el vostre comentari de la convocatoria: "Es comprometen a penjar exemples dels supòsits pràctics de cada especialitat abans del 30 de gener."

Que en sabeu res d'això??

Moltes gràcies
31 gener 2020 11.48
rebeca-4be diu...
Que el Departament, "sorprenentment", sembla que incumpleix la seva paraula (espero que s'entengui la ironia...)
31 gener 2020 12.56
rebeca-4be diu...
Si haguessis aprovat amb plaça PT i et volguessis presentar a PS en aquesta convocatòria et podries presentar pel torn d'Ingrés Lliure.
21 gener 2020 12.21
javier-ed9 diu...
Si vaig aprovar OPOS el curs passar, puc tornar-me a presentar enguany per a una altra especialitat en torn lliure?
21 gener 2020 01.42
rebeca-4be diu...
La convocatòria diu, en els requisits generals:
g) No ser funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament del mateix cos al qual vol ingressar.

Per tant no compliries aquest requisit i no et pots presentar.

Tot i això, com no és l'únic cas que ens ha arribat, farem la consulta al Departament i us ho faríem saber si hi hagués alguna novetat.
21 gener 2020 11.34
javier-ed9 diu...
I si fos per a un cos diferent de Professor Tècnic (PT), em podria presentar per lliure sense necessitat d'haver de renunciar a la plaça anteriorment obtinguda (per a habilitar-me en una 2a especialitat)?

Gràcies. Atentament,
21 gener 2020 11.44
rebeca-4be diu...
És que no es convoquen places per al cos de PT en aquesta convocatòria i no et puc dir què passaria si se'n convoquessin, doncs no sé què posaria el Departament en els requisits (pensa que la part "o estar pendent del corresponent nomenament" l'han afegit en aquesta convocatòria; no apareixia en convocatòries anteriors).
Per tant, em sap greu, no puc contestar a aquesta pregunta.
21 gener 2020 11.48
javier-ed9 diu...
És cert, gràcies. I en cas d'haver aprobat unes opos de Professor Tècnic (PT) durant el curs anterior, em podria presentar a la convocatòria d'enguany? (seria molt d'agrair que comuniqueu els dos casos (tant per PS com PT) si finalment el departament us donés alguna resposta)
21 gener 2020 12.00
rebeca-4be diu...
Si haguessis aprovat amb plaça PT i et volguessis presentar a PS en aquesta convocatòria et podries presentar pel torn d'Ingrés Lliure.
21 gener 2020 12.23
montserrat-dce diu...
Tinc un dubte sobre les dates de les proves, es diu que seran el juny (finals) però ens reservem també el juliol i l'agost perquè ens poden cridar per fer alguna prova?
Hauria de conciliar les proves amb les vacances de la família Unsure
17 gener 2020 22.04
rebeca-4be diu...
El mes d'agost és de vacances, també pels membres del tribunal.
18 gener 2020 09.46
gemma-80c diu...
Si després de la inserció a la borsa docent s'han obtingut títols de llengua que es volen acreditar per obtenir punts per a les oposicions, com s'ha de fer? En el moment de la sol·licitud?
Gràcies
9 gener 2020 11.21
ana-67f diu...
Una vegada superada la fase d'oposició, es passa a la fase de concurs on s'al·leguen els títols i tot el que pugui puntuar.
9 gener 2020 12.13
rosa maria-25c diu...
Volia preguntar si hi haurà examen de temes (69 per anglès), ja que només es parla de la part pràctica.
Gràcies
8 gener 2020 09.19
ana-67f diu...
Sí, hi haurà tema (5 boles) i supòsit pràctic. On s'ha de treure un mínim de 2,5 punts en cada prova per passar aquesta fase.
9 gener 2020 12.14
rebeca-4be diu...
Sí, la segona prova de la fase d'oposició té dues parts:
Part A: part pràctica
Part B: tema
Cada part es puntua de 0 a 10 i després es fa la nota d'aquesta segona prova així:
0,7*nota part A + 0,3*nota part B
20 gener 2020 11.29
irene-592 diu...
Bona tarda, Tinc un dubte en relació als punts que s'obtenen gràcies a les certificacions de cursos i d'idiomes. M'han comentat que si aquests es realitzen posteriorment a la data de tancament d'inscripció a les oposicions, en aquest cas, 4 de febrer, ja no conten. Això és cert? Per exemple, jo m'examino de First Certificate al març. En cas d'aprovar-ho (el certificat me'l donarien al maig) contaria com a punts? Ho pregunto ara per mirar de canviar ... Llegir més
6 gener 2020 21.07
j. jorge-a04 diu...
Doncs és així. Els mèrits es comptabilitzen fins la data límit d'inscripció a les proves. Els obtinguts amb posterioritat ja no poden ser tinguts en compte.
7 gener 2020 09.32
ana-67f diu...
Efectivament, només pots al·legar els títols o la formació obtinguda fins el dia de tancament de la inscripció a les oposicions.
9 gener 2020 12.16
roger-ae5 diu...
En les oposicions de 2020 el requisit de demostrar coneixements de l'especialitat ja es troba a la mínima expressió. Quina didàctica pot suplir la manca de coneixements de l'especialitat? Doncs aquella que no té per objectiu l'ensenyament d'aquests coneixements, sinó l'ensenyament d'unes competències (com pot ser buscar per internet, treball en equip, fer un pòster, exposar oralment) en què els coneixements que mobilitza importen poc, o gens. Jo puc fer un ... Llegir més
23 desembre 2019 10.57
1 2 > Última
Pàgina 1 de 2

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal