Sobre els grups estables i els àmbits: CARTA OBERTA A LES DIRECCIONS DELS CENTRES DE SECUNDÀRIA1

6129 03/07/2020, 09:49       #Salut laboral, #Comunicats,

El Departament d’Educació dimitint novament de les seves responsabilitats i exhibint la seva habitual falta de previsió i incoherència —com si aquí ni hagués passat res ni pogués passar— ha publicat unes instruccions que fan recaure novament sobre les direccions del centre la càrrega d’establir les condicions d’organització de l’ensenyament als centres. Ho fa sota el pretext d’una esbiaixada interpretació de l’autonomia de centres que consisteix bàsicament a substituir les instruccions clares i explícites, que és la tasca de qualsevol administració pública al servei dels ciutadans, per uns «criteris» ambigus, insuficients i allunyats de la realitat quan no manifestament il·legals. De fet aquesta ambigüitat pot acabar fent recaure sobre les direccions una organització del centre contrària a la que preveu el marc legal vigent.

Entenem que ara mateix la situació dels equips directius és poc menys que crítica però hem de denunciar que el Departament vol aprofitar l’«emergència educativa», que curiosament no arriba a l’interior de les aules dels centres on tot serà «normal i segur» per decret, per a deteriorar la qualitat de l’ensenyament secundari català sota l’excusa de l’estabilitat dels grups.

Respecte de les aules on no calen distàncies de seguretat ni mascaretes ni les reduccions de ràtios que hem anat sentint aquests darrers mesos i setmanes (15 alumnes per aula d’ESO deien fa poc més d’un mes) trobem una temeritat que la solució sigui decretar-les segures. Ja en vam fer comunicat crític el mateix dia de la roda de premsa.

A les instruccions per al curs 2020-21 dels centres educatius de Catalunya d’aquestes darreres hores hi trobem "6) L’equip docent també haurà de ser estable, format, preferentment, per un màxim de 2 mestres a primària i de 5 a secundària obligatòria (distribuïts per àmbits) i en cursos de preparació d’accés a cicles i universitat (CFA), un dels quals exercirà la funció de tutor".

Aquesta instrucció, ambiguament flexibilitzada amb el "preferentment":

1.- Pressuposa la distribució dels professors de secundària per àmbits, malgrat que l’ordenació d’especialitats docents no ho permet (regulada als RD 1834/2008 i 665/2015). Així mateix, la sentència judicial del recurs contra el Decret de plantilles limita la possibilitat d’ordenació curricular per àmbits a 1r d’ESO en tot cas. A la reunió amb el Departament de dimecres 1r. de juliol el Departament va dir que es respectaria el Decret d’especialitats docents i va ressaltar que el text lliurat contenia un "preferentment". Semblaria doncs que aquest "preferentment" hi és per a cobrir-se les esquenes.

2.- Trepitja el principi d’especialitat docent per matèries, la qual cosa suposa un menyspreu per a la condició d’especialista del professorat de secundària, garantia de la qualitat de l’educació.

3.- Vulnera el dret de tot alumne inscrit en un centre públic a rebre la integritat del currículum vigent al qual té dret.

4.- Oblida el dret reconegut en la normativa a no impartir matèries per a les quals un docent pot manifestar que no està prou qualificat.

5.- Contradiu l’organització per Àmbits del mateix Departament, atès que als seus propis decrets en reconeix com a mínim fins a set amb dos de transversals (Decret 187/2015). Limitar-ho a cinc és arbitrari. Aquesta limitació deteriora la qualitat de l’educació fins a la caricatura: ja ens han arribat propostes d’agrupar arbitràriament les matèries d’Educació Física, Visual i Plàstica, Música i Valors, per a ser-ne docent un professor que ho és només d’una d’elles, per exemple. No tots podem fer-ho tot.

6.- La limitació a cinc professors, a l’empara d’una més que discutible seguretat per decret al grup estable de convivència, no té en consideració que els que amb molta seguretat tindran més cura amb les mesures sanitàries - per edat, formació i sentit del deure - seran els professors i professores.

Demanem a les direccions dels centres de secundària que, fent ús de la seva autonomia, no agrupin les matèries en àmbits i respectin el dret dels alumnes i dels professors a un ensenyament de qualitat i encoratgem al professorat a fer ús del seu dret a no acceptar impartir matèries per a les quals consideri que no reuneix les condicions així com a rebutjar agrupaments arbitraris sense cap sentit didàctic.

El sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) denunciarà davant dels tribunals els incompliments de la normativa i vetllarà per la qualitat de l’ensenyament secundari.


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris (1)

Esteu opinant sobre: Sobre els grups estables i els àmbits: CARTA OBERTA A LES DIRECCIONS DELS CENTRES DE SECUNDÀRIA
4/5 (1)
gemma-c2d diu...
Bon dia,

Estic convençuda que moltes direccions faran aquestes agrupacions per “àmbits” en consonància amb la seva manera de portar un institut.
3 juliol 2020 13.34
Pàgina 1 de 1

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal