Portal de Centre: Preguntes freqüents sobre les restriccions de 30 d'octubre en l'àmbit educatiu0

1975 01/11/2020, 20:29       #Salut laboral,

FAQs resum de les restriccions vigents a partir del 30 d'octubre de 2020 en l'àmbit de l'educació per contenir la pandèmia de la Covid-19 a Catalunya.

Extraescolars i altres activitats

Quines activitats extraescolars es poden fer?

Les activitats extraescolars i les activitats de lleure infantil i juvenil, l'esport escolar i les activitats extraescolars que es duen a terme fora de l'horari lectiu habitual, dins o fora del centre educatiu, i amb un propòsit educatiu o formatiu, queden suspeses si es fan de manera presencial.

Hi ha alguna excepció? Sí, les que es duen a terme als centres educatius i que mantenen els mateixos grups de convivència estable que a les activitats lectives.

El transport escolar, es pot mantenir? Sí, en les mateixes condicions actuals, d'acord amb els plans sectorials corresponents que hagi aprovat el Comitè de Direcció del Pla d'Actuació del PROCICAT i amb la normativa relacionada, i sempre que s'apliquin rigorosament les mesures de prevenció i protecció de la salut.

Les activitats complementàries d'acollida, es poden mantenir? Sí, sempre que tinguin com a objectiu facilitar la conciliació laboral i familiar. S'han d'extremar les mesures de seguretat i en cap cas es poden assimilar a les activitats extraescolars suspeses.

Com afecta la suspensió de les activitats extraescolars a les acadèmies privades? Aquestes activitats tenen la consideració d'activitats extraescolars i, per tant, no es poden fer de manera presencial.

Ensenyaments

Com s'han d'organitzar les diferents etapes educatives i formacions?

Es manté l'assistència presencial al 100 % dels alumnes en les etapes de l'educació infantil, primària i secundària obligatòria.

En les etapes de batxillerat, formació professional (inicial i per a l'ocupació), ensenyaments de règim especial reglats (música, dansa, arts plàstiques i disseny, arts escèniques, ensenyaments esportius i ensenyaments artístics superiors), centres de formació d'adults i EOI, s'han d'adoptar mesures per reduir la presencialitat dels alumnes als centres, que ha de ser fins a un màxim del 50%.

Se suspenen les activitats formatives no reglades presencials de l'àmbit educatiu i les no hagin estat autoritzades pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

Com es poden organitzar els centres educatius que han de reduir la presencialitat?

Per afavorir la reducció de la mobilitat, la presencialitat dels alumnes al centre ha d'organitzar-se en dies alterns.

Excepcionalment, de forma justificada, i amb l'autorització prèvia dels serveis territorials amb l'acompanyament de la inspecció, es poden sol·licitar altres organitzacions horàries.

En tot cas, cal informar el Consell Escolar de les adaptacions horàries motivades per les instruccions aprovades pel Govern.

Quins ensenyaments de l'àmbit de la Formació Professional queden afectats?

S'ha de reduir fins a un màxim del 50% la presencialitat dels alumnes dels programes de formació i inserció, cicles formatius de formació professional inicial, i itineraris formatius específics.

Els centres que imparteixen formació professional per a l'ocupació i que depenen del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o autoritzats també han d'aplicar mesures organitzatives amb l'objectiu de reduir la presencialitat als centres dels seus alumnes.

Com queda afectada la formació en centres de treball en les diferents modalitats?

La formació en centres de treball de l'àmbit educatiu en les diferents modalitats s'ha de dur a terme d'acord amb la Resolució per la qual s'adopten mesures urgents en l'àmbit dels ensenyaments de formació professional inicial i dels ensenyaments de règim especial per al curs acadèmic 2020-2021, de 16 d'octubre de 2020.

En el marc de la formació professional per a l'ocupació, les pràctiques en empreses s'han d'entendre com una activitat formativa i, com a tal, queden incloses en les excepcions previstes com a mobilitat essencial; per la resta, queden subjectes a les mesures aplicables a les empreses.

Com queden afectats els ensenyaments de règim especial?

Els ensenyaments de règim especial reglats que permeten obtenir un títol i que han de reduir la presencialitat dels seus alumnes als centres fins a un màxim del 50%, són:

  • Música. Ensenyaments del Grau Professional de Música.
  • Dansa. Ensenyaments del Grau Professional de Dansa.
  • Arts Plàstiques i Disseny. Títols de Grau Mitjà i Grau Superior.
  • Arts Escèniques. Títols de Grau Mitjà i Grau Superior.
  • Ensenyaments Artístics Superiors. Títols Superiors i Màsters.
  • Ensenyaments Esportius. Títols de Grau Mitjà i Grau Superior.

Els ensenyaments que no comporten l'obtenció de títols acadèmics o professionals han de suspendre l'activitat presencial.

 

Com actuar amb restriccions de mobilitat

Els professionals dels centres educatius poden assistir als seus llocs de treball per dur a terme la seva activitat professional i retornar al lloc de residència durant els períodes de limitació de la mobilitat.

Per justificar la mobilitat, cal que portin el certificat de declaració autoresponsable. Per justificar la mobilitat durant el període de confinament nocturn cal portar, a més, un certificat del centre educatiu.  


 

Sortides i activitats lectives fora del centre

Es poden dur a terme colònies, sortides i altres activitats lectives en horari lectiu fora del centre? Sí, sempre que es garanteixin els grups estables de convivència, d'acord amb el Pla sectorial, amb especificacions sobre el Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19, en relació amb les activitats extraescolars i les colònies i sortides escolars aprovat pel Comitè Tècnic del Pla PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc en data 5 d'octubre de 2020.

Les sortides escolars de més d'un dia fora del municipi s'han d'iniciar abans dels divendres a les 6.00 hores. La tornada es pot fer durant el període de limitació de la mobilitat.

Les sortides d'un dia fora del municipi no es poden fer a partir de les 6.00 hores dels divendres.

Es poden realitzar les activitats lectives en equipaments esportius fora dels centres educatius?

Sí. Poden obrir les instal·lacions esportives fora del centre educatiu (pavellons, piscines, etc.) per a desenvolupar-hi sessions curriculars d'educació física durant l'horari lectiu.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal