Oposicions 2023: Llista provisional d'admesos i exclosos0

8793 28/03/2023, 12:19       #Oposicions,

Publicada la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses

Reclamacions: del 29 de març al 13 d'abril de 2023

Per la Resolució EDU/4037/2022, de 21de desembre, s’obre la convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició per a l'ingrés a la funció pública docent(DOGC núm. 8820, de 27.12.2022).D'acord amb el que estableixen les bases 5.1 i 5.2 de l'annex 1 de la Resolució esmentada,

Resolc:

—1 Aprovar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses en el procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiude concurs oposició,convocat per la Resolució EDU/4037/2022, de 21 de desembre, i fer-la pública al Tauler d'anuncis dela Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, https://tauler.seu.cat, i al web oposicionsdocents.gencat.cat.

—2 Les persones aspirants que figurin com a excloses en la llista provisional podenconsultar els motius d’exclusió i presentar la reclamació des de l’enllaç que hi ha a l’apartat “Llista provisional”, del concurs oposició extraordinari, del web oposicionsdocents.gencat.cat.

Per tal d'esmenar el defecte o defectes que hagi motivat la seva exclusió, han de presentar la reclamació amb la justificació acreditativa, en el termini de deu dies hàbils des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

La reclamació es tramita una única vegada per la totalitat dels motius, per tant, abans de confirmar i tramitar definitivament la reclamació, s’han d’esmenar tots els motius d’exclusió.

Si s’ha fet més d’una sol·licitud, s’ha de presentar una reclamació per cadascuna de les especialitatsen què es participa.

Un cop presentada la reclamació no es podrà modificar ni presentar-ne una nova.

Si l’únic motiu de l'exclusió és no haver realitzat el pagament dels drets de participació, la persona interessada ha de fer el pagament dins del termini de reclamacions, deu dies hàbils des de l'endemà d’aquesta publicació.

—3 En cas que la persona interessada no esmeni tots els defectes que hagin motivat la seva exclusió, dins del termini de reclamacions esmentat, es considerarà que desisteix de participar i queda exclosa definitivament.

—4 El fet de figurar en la llista provisional de persones admeses no implica el reconeixement a les persones interessades de reunir els requisits que exigeix la base 2 de l'annex 1 de la ResolucióEDU/4037/2022, de 21 de desembre.

—5 Amb la publicació d’aquesta Resolució a l’e-Tauler, que declara aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses, es considera feta la notificació a les persones interessades a tots els efectes.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal