Oposicions 2023: data d'inici del procés d'estabilització0

5429 27/04/2023, 10:59       #Oposicions,

RESOLUCIÓ EDU/1381/2023, de 21 d'abril, per la qual es fa pública la data d'inici del procés d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició per a l'ingrés a la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/4037/2022, de 21 de desembre.

Resolc:

-1 Fer pública la data d'inici del procés d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs oposició per a l'ingrés a la funció pública docent, el dia 30 de juny de 2023.

El 30 de juny de 2023, totes les persones aspirants han de trametre la unitat didàctica o situació d'aprenentatge, en format pdf, a la bústia de correu electrònic del tribunal assignat.

El tribunal assignat, el correu electrònic del tribunal i la seu on es fan les proves es podrà consultar abans de la data d'inici del procés des de la pàgina web del concurs oposició extraordinari.

-2 Per a totes les especialitats, el dia 30 de juny de 2023, a les 16 hores, es realitza la prova d'acreditació del coneixement de la llengua castellana i de la llengua catalana, establerta a la base 7.2 de l'annex 1 de la convocatòria. Aquesta prova només l'han de realitzar les persones que no hi estiguin exemptes.

A aquests efectes, es pot presentar la documentació acreditativa davant del tribunal el dia de la prova, per tal d'estar exempta de realitzar-les. No s'admetrà cap document acreditatiu que es presenti amb posterioritat a aquesta data.

Les persones que no es presentin personalment seran excloses del procediment selectiu, llevat de casos excepcionals degudament justificats i lliurement apreciats pel tribunal.

Les persones que no siguin declarades exemptes de la prova, que no presentin l'acreditació el dia de la prova de llengües o que no la superin, no poden continuar en el procediment selectiu i no tenen dret a assistir a la resta de proves.

-3 L'acte de presentació de la unitat didàctica o situació d'aprenentatge en format paper, establerta a la base 7.1 de l'annex 1 de la convocatòria, i la part A de la prova, establerta a la base 7.4.1.1 de l'annex 1 de la convocatòria, es realitza el dia 1 de juliol de 2023, a les 10 hores.

La presentació de la unitat didàctica o situació d'aprenentatge en la data assenyalada és obligatòria. Si la persona aspirant no pot assistir personalment, pot autoritzar a una altra persona que ho faci en el seu nom i representació amb el model d'autorització de la pàgina web oposicionsdocents.gencat.cat.

És responsabilitat de la persona aspirant que coincideixi íntegrament el text de la unitat didàctica o situació d'aprenentatge que es lliura en format paper amb el que s'ha enviat en format pdf per correu electrònic. En cas de discrepància entre les dues versions, es considera que la versió correcta és la lliurada en paper.

L'assistència a la part A de la prova és obligada per a les persones aspirants. En seran excloses les persones que no hi compareguin personalment, llevat de casos excepcionals degudament justificats i lliurement apreciats pel tribunal.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal