No som professors d'àmbits. Portem davant el Tribunal Suprem el «Decret d'Especialitats»0

259 23/09/2023, 12:00       #Serveis Jurídics, #Normativa i legislació, #Mobilitzacions, #LOMLOE, #Comunicats,

Professors de Secundària (aspepc·sps), de forma conjunta amb l’Associació OCRE (Observatori Crític de la Realitat Educativa), l'Associació de Catedràtics d’Ensenyaments Secundaris de Catalunya (ACESC) i la Fundació Episteme, ha portat al Tribunal Suprem el nou «Decret d’Especialitats».

De forma conjunta, les quatre organitzacions esmentades hem impugnat davant el Tribunal Suprem l’article 2.5 del Real Decreto 286/2023, de 18 de abril, por el que se regula la asignación de materias en Educación Secundaria Obligatoria y en Bachillerato a las especialidades de distintos cuerpos de funcionarios docentes, conegut entre els docents com a “decret d’especialitats”.

El precepte impugnat obliga els professors amb una determinada especialitat a impartir els continguts d’altres matèries de diferents àmbits de coneixement que formen part del currículum. Més enllà del fet que es tracta d’una excepció al règim de les especialitats docents, el més greu és que no s’exigeix cap requisit de titulació o qualificació. Altrament dit, l’article 2.5 del RD 286/2023 ha convertit els docents especialistes de Secundària en professors d’àmbits, és a dir, en una mena de mestres generalistes que poden impartir qualsevol disciplina.

Nomenaments telemàtics 2023-2024: darrers convocats i places adjudicades per especialitat i servei territorial0

8281 22/09/2023, 11:25       #Interins i substituts,

22/09 63.6%*

Adjudicacions per especialitat, número d'ordre, centres adjudicats, llistats per especialitat, gràfics...

(*) Places sense adjudicar.

Últimes incidències

22.09.2023. Alt Pirineu i Aran no hi ha substitucions.

04.09.2023. Barcelona Comarques, Vallès Occidental i Terres de l'Ebre no han publicat el resultat de l'adjudicació.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Avançament Mesa sectorial 21 de setembre: dates publicació notes definitives Oposicions 2023 0

944 21/09/2023, 14:54       #Oposicions, #Mesa sectorial,

Segons ha informat el Departament a la Mesa sectorial d'avui 21 de setembre, està previst que la publicació de les notes definitives sigui la primera setmana d'octubre.
Així mateix, està previst que el termini d'aportació dels mèrits comenci el 3 d’octubre.

Resum de la Mesa sectorial de 13 de setembre de 2023: Decret C2, CM Inspecció, fase de pràctiques oposicions Inspecció...0

1457 18/09/2023, 13:17       #Mesa sectorial, #Inspecció,

Ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 17/2023 corresponent a la sessió del dia 5 de setembre de 2023.
2.-. Retorn a les propostes de les organitzacions sindicals sobre el Projecte Lingüístic del Sistema Educatiu.
3.- Resolució EDU/xxxx/2023 de xx de xxxx, per la qual es convoca concurs de mèrits per la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a la Inspecció d’Educació de Catalunya.
4.- Resolució de la Directora General de Professorat i Personal de Centres Públics, de regulació de la fase de pràctiques prevista a la Resolució EDU/2221/2022, de 12 de juliol, de convocatòria de concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació.
5.- Informació en relació a l’Adequació del Pacte de la Mesa Sectorial d’educació en relació amb els òrgans de representació i l’acció sindical del personal docent no universitari en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya.
6.- Proposta de calendarització de meses sectorials de negociació i meses tècniques.
7.- Torn obert de paraules.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Resum de la mesa sectorial de 14 de setembre de 2023: Informació sobre el concurs de mèrits0

2713 14/09/2023, 16:48       #Oposicions, #Mesa sectorial, #Concurs de mèrits,

Ordre del dia:
1.- Informació sobre el concurs de mèrits

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Oposicions 2023: Puntuació provisional de la prova. Reclamacions0

4476 13/09/2023, 12:19       #Oposicions,

Els tribunals publiquen la puntuació provisional de cada part de la prova i la puntuació global obtinguda a l'Espai personal i al tauler d'anuncis de la seu del tribunal.

Aquesta puntuació es publica entre el 12 i el 15 de setembre de 2023. Pots presentar reclamacions a través de l'Espai personal, des de l'endemà de la publicació de la teva puntuació i en el termini de dos dies hàbils.

Dins del termini de presentació de reclamacions:

  • Accedeix a l'apartat "Presentació de reclamacions" del teu Espai personal i segueix les indicacions de la pantalla.
  • Selecciona del desplegable la part de la prova que vols reclamar i adjunta-hi el document justificatiu.
    Cal reclamar, si escau, per a cada part de la prova, part A i part B (o B.1 i B.2) i redactar un document per a cada part amb la reclamació. Tots els documents han de tenir format PDF i 2 MB com a màxim.
  • Si vols reclamar una altra part de la prova, l'has de seleccionar del desplegable i adjuntar el document amb la reclamació.
  • Clica el botó "Torna".
  • Comprova que s'ha enregistrat la teva reclamació.

Pots descarregar el justificant de la reclamació amb la relació de la documentació presentada per cada part de la prova. La reclamació no es considera presentada davant del tribunal fins que finalitza el termini dels dos dies hàbils. Durant aquests dos dies hàbils, pots incorporar els documents que consideris necessaris.

La resposta del tribunal a la teva reclamació la pots consultar dins l'apartat "Presentació de reclamacions" del teu Espai personal. Quan aquesta estigui disponible rebràs un avís al correu electrònic.Podeu trobar un exemple-model per a la reclamació si sou afiliats o usuaris registrats de secundaria.info. En cas contrari podeu registrar-vos per accedir-hi.

Recordeu consultar els criteris de correcció publicats.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Webinar «El fum perjudica seriosament l'educació» - Fundació Episteme0

187 13/09/2023, 12:02       #Opinió,

Les polítiques educatives no són alienes al context social i per a analitzar-lo, Fòrum Episteme comptarà amb el periodista i escriptor Juan Soto Ivars. A l'acte telemàtic, titulat «El fum perjudica seriosament l'educació», s'analitzarà el desprestigi de la ironia, la cultura de la cancel·lació, la censura, el paper de les xarxes socials i el pacte de silenci educatiu que esquerra i dreta exerciten des de fa dècades.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Oposicions 2023: calendari un cop publicades les puntuacions de les proves0

2217 13/09/2023, 09:27       #Oposicions,

12/09/23 - 15/09/23
Publicació de la llista provisional amb la puntuació de les proves
13/09/23 - 19/09/23
Termini de reclamacions de la llista provisional puntuació (2 dies hàbils en funció de la data de publicació de la llista)
26/09/23 - 27/09/23
Publicació de la llista definitiva amb la puntuació de les proves i aspirants que passen al concurs de mèrits (mínim 5 punts)
29/09/23 - 02/10/23
Publicació de la convocatòria de presentació de mèrits (amb 14 hores d’antelació)
03/10/23 - 09/10/23
Presentació de mèrits (5 dies hàbils a través de l’aplicació)
06/11/23
Publicació de la llista provisional de valoració de mèrits
07/11/23 - 08/11/23
Termini de reclamacions de la llista provisional de mèrits (2 dies hàbils)
21/11/23
Publicació de la llista definitiva de mèrits
29/11/23
Publicació seleccionats provisional
30/11/23 - 01/12/23
Termini de reclamacions de la llista provisional de seleccionats (2 dies hàbils)
05/12/23
Publicació de la llista definitiva de seleccionats

Per uns horaris justos als centres. El claustre té molt a dir0

1446 12/09/2023, 10:50       #Normativa i legislació,

Com cada inici de curs, rebem moltes consultes sobre els nostres drets respecte a la jornada laboral. Malauradament, la regulació existent no és prou clara i això s’aprofita per no respectar els drets del professorat.

Professors de Secundària (aspepc.sps) posa a l’abast del claustre i dels docents la normativa que la regula. A més a més, desglosa alguns dels aspectes principals a tenir en compte, per tal d’evitar propostes abusives per part d’algunes direccions.

Els nostres horaris estan regulats en dos documents inclosos als Documents per a l’organització i gestió dels centres (DOIGC):

Aquestes instruccions tenen com a límit la llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (LEC), que en la seva disposició addicional 31.4, estableix que l’horari de permanència del professorat de secundària no pot ésser de més de 24 h setmanals i el pacte sindicats/govern que va recollir el retorn a les 18 h lectives setmanals.

Cal també tenir presents els art. 94.1 i 146.1 i 2 a), també de la LEC, que recullen la participació del claustre en l’elaboració i modificació del PEC (Projecte Educatiu del Centre): https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=480169

Aquests articles es desenvolupen al Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius que en el seu art. 5.1 d) inclou com a contingut del PEC els criteris que defineixen l’estructura organitzativa pròpia, i en els arts.18, 19, 20, 22 i 48 la participació del claustre en l’elaboració de les NOFC i en els criteris d’organització pedagògica. https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=545262

Borsa de treball: modificació de dades del 12 al 19 de setembre0

1027 12/09/2023, 09:50       #Interins i substituts,

Del 12 al 19 de setembre les persones interessades poden modificar les dades de la borsa de treball del curs 2023-2024.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal