Interins i substituts...


Us pot interessar consultar la nostra Wiki amb tota la informació d'aquest tema:

Mesa sectorial de 5 de juliol de 2023: majors de 55 anys, majors de 60 anys, programa SENSEI...0

6530 06/07/2023, 10:33       #Mesa sectorial, #Interins i substituts,

Ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm.04/2023 corresponent a la sessió del dia 14 de febrer de 2023
2.- RESOLUCIÓ de XXXX de 2023, que fixa quin és el procediment que ha de seguir el personal funcionari i laboral docent que té entre 55 i 64 anys per reduir dues hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre, i també les condicions específiques de l’horari setmanal d’aquest col·lectiu.
3.- Informació programa SENSEI
4.- Resolució de convocatòria per a la selecció del professorat novell participant en el programa SENSEI
5.- Torn obert de paraules.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Obertura de la Borsa de treball de personal docent0

7191 21/06/2023, 09:34       #Interins i substituts, #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/2157/2023, de 16 de juny, per la qual s'obre convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació.
(...)
Les persones interessades en formar part de la borsa de treball que compleixin els requisits que estableixen les bases reguladores, poden presentar les seves sol·licituds i la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits al·legats, des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC i fins al 20 de desembre de 2023.
Aplicatiu d'inscripció

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Nomenaments telemàtics 2022-2023: darrers convocats i places adjudicades per especialitat i servei territorial0

32160 09/06/2023, 11:57       #Interins i substituts,

09/06 79.4%*

Adjudicacions per especialitat, número d'ordre, centres adjudicats, llistats per especialitat, gràfics...

(*) Places sense adjudicar.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Borsa de treball: Borsa definitiva per al curs 2023-20240

8852 01/06/2023, 10:24       #Interins i substituts,

Cada curs escolar, el Departament d'Educació confecciona una llista única a Catalunya dels candidats a cobrir interinament llocs de treball vacants en centres educatius públics del Departament. 

Número d'ordre

El número de barem de la borsa de treball per al curs 2023-2024 és el definitiu.

Les persones que formen part de la borsa de treball de personal interí docent, que han prestat serveis com a personal interí d'algun cos docent no universitari a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, tenen assignat el número d'ordre inferior a 55.000.

Les persones que formen part de la borsa de treball de personal interí docent que no han prestat serveis, o no han estat nomenades amb posterioritat al seu últim ingrés, tenen un número d'ordre superior a 60.000.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Resum de la Mesa sectorial de 17 de maig: Borsa de treball, Concurs de mèrits...0

9740 22/05/2023, 10:28       #Mesa sectorial, #Interins i substituts, #Concurs de mèrits,

Ordre del dia
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, d'actes.
2.- Resolució xx de xx de 2023, per la qual s'obre convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació.
3.- Modificació de la resolució EDU/2182/2021, de 9 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació.
4.- Resolució de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2023-2024.
5.- Torn obert de paraules

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Borsa de treball: bases per a l'actualització i modificació de dades1

5556 04/05/2023, 19:35       #Interins i substituts,

Resolució de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades de les persones que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2023-2024.
(...)
"Una vegada escollida l'área territorial preferent, es poden demanar, per ordre de preferéncia, municipis (en el cas del Consorci d'Educació de Barcelona districtes), comarques o l'área territorial, sense que sigui necessari completar tot el territori. El fet de sol·licitar, dins els ámbits territorials, l'área territorial sencera, implica demanar tot el territori deis serveis territorials i comporta l'obligatorietat d'acceptar els llocs de treball adjudicats en tot el territori.
Está previst que durant el curs 2023-2024 es produirá una modificació en la forma de prioritzar la selecció per a cada jornada de treball en l'ámbit de cada Servei Territorial.
En el moment en qué l'aplicació informática estigui habilitada per realitzar aquestes modificacions en les preferéncies territorials, s'obrirá un termini de consulta i modificació de dades per tal que les persones que tinguin informats municipis entrin a modificar la seva sol-licitud i escullin prioritáriament una comarca, com a mínim, ordenant prioritáriament tots els municipis d'aquella comarca, districte en cas del Consorci d'Educació de Barcelona; sens perjudici de que puguin escollir altres comarques del mateix Servei Territorial, en les quals també podran escollir municipis, sense l'obligació de inclourels tots. L'anunci d'aquest termini de consulta i modificació de dades es comunicará mitjan9ant la publicació a la página web del Departament"...

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Borsa de treball: període extraordinari de modificació de dades: de l'11 al 13 d'abril0

4345 05/04/2023, 11:09       #Interins i substituts,

Davant de manca de personal docent disponible en determinades especialitats per cobrir vacants i substitucions, s'ha pres la mesura d'habilitar determinades titulacions de manera excepcional i provisional, per tal que més persones de la borsa de treball de personal interí puguin impartir-les.
Les persones que disposen d'aquestes titulacions habilitades rebran un correu electrònic informatiu i podran sol·licitar l'especialitat per la qual se'ls ha habilitat, durant aquest curs escolar, mitjançant la consulta i modificació de dades que s'obre de manera extraordinària de l'11 al 13 d'abril 2023.
Annex: llista de titulacions que queden habilitades per impartir determinades especialitats de manera excepcional i provisional.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Concurs de mèrits i Oposicions 2023 0

22752 30/03/2023, 10:36       #Oposicions, #Interins i substituts, #Concurs de mèrits,

Informacions "oficioses".
Concurs de mèrits

- Demà surten els llistats definitius del concurs de mèrits.
- També sortirà I la llista ordenada per especialitat.
- Els seleccionats ja sortiran de la borsa.
- I s’adjudicaran com a funcionaris a lea adjudicacions de destinacions provisionals.
- Des que publiquem fins que totes les comunitats publiquin hi haurà renúncies i aniran adjudicant les places que deixin per ordre.

Concurs oposició d’estabilització

- El procés començarà el 30 de juny.
- Hi haurà 300 tribunals.
- Les proves seran dissabte i diumenge.

Acord de govern sobre la creació del programa Sensei0

3995 30/03/2023, 09:55       #Interins i substituts, #DOGC,

ACORD GOV/69/2023, de 28 de març, pel qual es crea el Programa temporal de residència inicial docent en centres educatius, Sensei.

2. Destinataris

El Programa s'adreça al personal docent novell que reuneix els requisits següents:

a) Disposar de la titulació que habilita per a la docència, d'acord amb el que estableix la legislació vigent: grau d'Educació Infantil, grau d'Educació Primària i màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes.

b) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.

c) Ésser personal docent de la borsa de treball del Departament d'Educació amb una experiència inferior a 3 mesos i que no ha participat en el curs d'iniciació a la tasca docent ni ha estat avaluat.

d) Manifestar la voluntat de participar en el Programa durant un curs.

La participació en el Programa té caràcter voluntari i una durada d'un curs escolar.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Nomenaments telemàtics: període de setmana santa0

3696 27/03/2023, 10:43       #Interins i substituts,

L’últim dia de nomenaments serà el dimecres dia 22 de març i el primer dia de nomenaments telemàtics desprès de les vacances seran el dia 11 d’abril i el 14 d’abril.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal