Mesa sectorial...


Us pot interessar consultar la nostra Wiki amb tota la informació d'aquest tema:

Ordenació dels ensenyaments del batxillerat i projecte LEC0

1033 13/03/2008, 09:16       #Vaga, #Mesa sectorial, #LEC,

Ordre del dia:

1. Continuació de la negociació del Projecte de decret pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del batxillerat (sessió iniciada el dia 23.1.2008).

2. Informació del Departament sobre la situació i tramitació del projecte de llei d'Educació de Catalunya. Previsió del calendari fins l'aprovació de l'avantprojecte pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

L’actitud del Departament i el seu menyspreu cap els docents que van anar a la vaga el 14-F està assolint límits intolerables.

Borsa de treball i Oposicions0

970 28/02/2008, 12:52       #Mesa sectorial, #Interins i substituts,

Ordre del dia:

1. Informació sobre el pla d'acció “aprendre junts per viure junts”.

2. Proposta de modificació del Decret sobre la regulació de la borsa de treball.

Calendari Escolar 2008 i Decret de Batxillerat0

3882 24/01/2008, 10:17       #Mesa sectorial,

Ordre del dia de la Mesa sectorial de 23 de gener de 2008:

  • Projecte d’ordre per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2008-2009 per als centres educatius no universitaris.
  • Projecte de decret pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del batxillerat.

Oposicions, interins, llicències d'estudi, selecció de directors, càtedres...0

1360 17/01/2008, 12:46       #Mesa sectorial,

Ordre del dia de la Mesa Sectorial de 16 de gener:

  1. Llicències d'estudi.
  2. Esborrany de Resolució per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció de director.
  3. Informació sobre oposicions i interins.

Oposicions 2008, borsa d'interins i pacte d'estabilitat 0

2207 20/12/2007, 09:53       #Mesa sectorial,

A la Mesa sectorial del 19 de desembre el Departament ha comunicat als sindicats les seves intencions respecte al compliment de l'acord d'estabilitat del professorat interí, l'obertura del període per a fer modificacions en les dades de la borsa de treball i les minces modificacions que introduirà en la convocatòria d'Oposicions 2008.

Acord sobre la distribució del 0,3% de la massa salarial 0

708 12/11/2007, 00:46       #Mesa sectorial,

Acord de la Mesa Sectorial sobre la distribució del fons 0,3% de la massa salarial del personal docent no universitari per a l'any 2007 signat entre el Departament i els sindicats.

Resum Mesa Sectorial: Accés a càtedra i informe interins 0

1104 08/10/2007, 00:40       #Mesa sectorial, #LOE,

Proposta de resolució de convocatòria pública d'accés als Cossos de Catedràtics d'Ensenyament Secundari, d'Arts Plàstiques i Disseny i d'Escoles Oficials d'Idiomes i Proposta de resolució de regulació de l'opció per un informe de valoració dels coneixements relacionats amb la unitat didàctica que substitueixi la part B.2 de la prova en la convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents de l'any 2008.

Proposta de creació d'un nou complement específic de dedicació horària0

1041 01/10/2007, 00:05       #Mesa sectorial,

En el context del conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Educació i Ciència i el Departament d'Educació, destinat a promoure el coneixement de l'anglès entre els joves de 18 a 30 anys, el Departament d'Educació proposa diferents mesures de concreció d'aquest conveni, entre les quals hi ha l'ampliació de l'oferta de les EOI’s i l'assignació d'un complement específic de 250 euros per aquells professors de secundària de l'especialitat d'anglès que imparteixin l'ensenyament d'aquesta llengua en règim de dedicació horària especial, fora del currículum, a alumnes que estiguin cursant cicles formatius de grau superior a on es consideri especialment important el coneixement d’aquesta llengua, bàsicament a les famílies d’FP de comerç, turisme, informàtica, aviònica… en aquells IES que participin sol·licitin participar en el pla.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal