Oposicions...


Us pot interessar consultar la nostra Wiki amb tota la informació d'aquest tema:

Oposicions 2023: especificacions sobre l'extensió màxima de la UD/SA4

7367 14/04/2023, 18:19       #Oposicions,

La unitat didàctica o situació d'aprenentatge s'ha de presentar amb els apartats següents:

 1. Portada amb les dades d'identificació i l'especialitat
  • Extensió 1 pàgina
 2. Índex (opcional)
 3. Desenvolupament de la unitat didàctica o situació d'aprenentatge
  • Extensió màxima 15 pàgines
 4. Annexos
  • Extensió màxima 10 pàgines
 5. Bibliografia

L'extensió detallada és per cada apartat, en cap cas pot superar l'extensió màxima detallada cadascun dels apartats.
El format de les pàgines ha de ser:

 • Mida DIN-A4
 • Interlineat d'1'5
 • Tipus de lletra Arial
 • Cos de lletra 11. Només les taules poden ser 9 sense comprimir.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Concurs de mèrits i Oposicions 2023 0

22747 30/03/2023, 10:36       #Oposicions, #Interins i substituts, #Concurs de mèrits,

Informacions "oficioses".
Concurs de mèrits

- Demà surten els llistats definitius del concurs de mèrits.
- També sortirà I la llista ordenada per especialitat.
- Els seleccionats ja sortiran de la borsa.
- I s’adjudicaran com a funcionaris a lea adjudicacions de destinacions provisionals.
- Des que publiquem fins que totes les comunitats publiquin hi haurà renúncies i aniran adjudicant les places que deixin per ordre.

Concurs oposició d’estabilització

- El procés començarà el 30 de juny.
- Hi haurà 300 tribunals.
- Les proves seran dissabte i diumenge.

Oposicions 2023: resultat del sorteig per determinar l'ordre d'actuació1

7238 29/03/2023, 10:40       #Oposicions, #DOGC,

RESOLUCIÓ PRE/1020/2023, de 27 de març, per la qual es dona publicitat del resultat del sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació de les persones aspirants en els processos de selecció de l'any 2023.

Resolc:

 

Determinar que l'ordre d'actuació de les persones aspirants que participin en els processos de selecció que es duguin a terme l'any 2023 s'inicia per les persones el primer cognom de les quals comenci per la lletra “O”.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Oposicions 2023: Llista provisional d'admesos i exclosos0

11869 28/03/2023, 12:19       #Oposicions,

Publicada la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses

Reclamacions: del 29 de març al 13 d'abril de 2023

Oposicions 2023: data prevista publicació llista provisional de persones admeses i excloses1

6864 24/03/2023, 12:20       #Oposicions,

Bon dia,
Us informo que està prevista la publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses a la convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició per a l'ingrés a la funció pública docent (RESOLUCIÓ EDU/4037/2022, de 21 de desembre), el dia 28 de març de 2023.

Oposicions 2023: modificació de l'especialitat per la qual es vol participar0

4216 23/03/2023, 10:51       #Oposicions,

Bon dia,
D’acord amb la informació rebuda de la unitat administrativa corresponent us comunico que no està previst que en el període de reclamacions contra la llista provisional de persones admeses i excloses en el concurs oposició per a l’estabilització de les plantilles, es pugui modificar l’especialitat per la que participa una persona aspirant ja que no és un motiu d’exclusió. En cas que alguna persona es trobi en aquest supòsit i per valorar aquesta excepcionalitat, pot presentar una petició genèrica exposant aquesta circumstància abans de la publicació de la llista provisional.
Salutacions cordials.

Oposicions 2023: relació de personal funcionari que ha sol·licitat formar part dels tribunals0

4269 11/03/2023, 10:56       #Oposicions,

Resolució per la qual es fa pública la relació de personal funcionari docent que ha sol·licitat formar part dels tribunals en el concurs oposició per a l’ingrés a la funció pública docent (Resolució EDU/4037/2022, de 21 de desembre).
Aquesta llista es podrà consultar al Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de laGeneralitat de Catalunya, https://tauler.seu.cat, i al web oposicionsdocents.gencat.cat.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Oposicions 2023: normativa d’aplicació pel desenvolupament de la unitat didàctica/situació d’aprenentatge0

7298 06/03/2023, 12:39       #Oposicions,

Bon dia,
D’acord amb la informació rebuda de la unitat administrativa corresponent us comunico que:
S’ha publicat en el canal “Normativa curricular” la normativa d’aplicació pel desenvolupament de la unitat didàctica/situació d’aprenentatge:
https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/oposicions/ingres-acces-cossos-docents/concurs-oposicio-extraordinari/prova-unica/normativa-ordenacio-curricular/
"Per al primer, segon, tercer i quart curs de l'ESO, es pot desenvolupar la situació d'aprenentatge d'acord amb el Decret 175/2022, de 27 de setembre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació bàsica, o la unitat didàctica d'acord amb el Decret 175/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria.
Per al primer i segon curs de batxillerat, es pot desenvolupar la situació d'aprenentatge d'acord amb el Decret 171/2022, de 20 de setembre, d'ordenació dels ensenyaments de batxillerat, o la unitat didàctica d'acord amb el Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del batxillerat."

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Oposicions 2023: pròrroga d'un mes del termini de publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos0

4520 27/02/2023, 09:48       #Oposicions, #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/589/2023, de 20 de febrer, per la qual es prorroga el termini de publicació de la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses del procés d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició per a l'ingrés a la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/4037/2022, de 21 de desembre. (...)
Vista l'alta participació, la carrega de gestió de la validació de les corresponents sol·licituds presentades i amb la finalitat de facilitar a les persones aspirants el tràmit d'esmenes i possibles reclamacions. (...)
Prorrogar un mes, com a màxim, el termini per publicar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, que preveu la base 5.1 del concurs oposició convocat per la Resolució EDU/4037/2022, de 21 de desembre, per proveir 14.238 places docents.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Torn extraordinari del curs Estratègies per a la programació didàctica als Cicles Formatius de la Formació Professional0

3161 23/02/2023, 11:05       #Oposicions,

Professors de Secundària (aspepc·sps) ofereix, en un segon torn extraordinari, el curs telemàtic asíncron de 30 hores i reconegut pel Departament d'Educació com a activitat de Formació Permanent del Professorat especialment dirigit al professorat que vol presentar-se a les oposicions de cicles formatius i centrat en el currículum LOE.
El curs començarà el 20/3/2023 i finalitzarà el 8/5/2023. Un cop acabat el curs: termini màxim de lliurament de la revisió de la programació o l'Activitat d'Ensenyament Aprenentatge, 23/05/2023.

Matrícula:

De 22 de febrer de 2023 a 18 de març de 2023.
Afiliats torn preferent: de 22 de febrer a 28 de febrer de 2023.
No afiliats: a partir d'1 de març de 2023.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal