Resum de la mesa sectorial de 6 de maig de 20150

Lectures (748) 08/05/2015, 13:52  |   |  Etiquetes: #Mesa sectorial,

Ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 03/2015 corresponent a la sessió del dia 18 de març de 2015.
2.- RESOLUCIÓ ENS/xxxx/2015, de xxxxxxx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a la Inspecció d'Educació de Catalunya.
3.- Provisió de llicències sindicals.
4.- Torn obert de paraules

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Resum de la Mesa sectorial de 17 d'abril de 2015: adjudicacions provisionals, irregularitats a la gestió de l'IOC...0

Lectures (933) 20/04/2015, 08:56  |   |  Etiquetes: #Mesa sectorial, #Interins i substituts, #Adjudicacions d'estiu,

Ordre del dia:
1 Lectura i aprovació, si s’escau, d'actes.
2 Resolució per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1/09/2015 per al personal docent.
3 Torn obert de paraules.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Resum de la Mesa sectorial de 18 de març de 2015: propostes de no continuïtat, formació en centres de treball...0

Lectures (1549) 25/03/2015, 08:17  |   |  Etiquetes: #Mesa sectorial,

Ordre del dia:
1.- Ordre ENS/xxx/201, de xx de xxxxxx, de la formació en centres de treball.
2.- Proposta d’avançament del procediment de proposta de no continuïtat del personal docent.
3.- Torn obert de paraules.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Resum de la Mesa sectorial de 4 de març de 2014: Calendari escolar, Decret de direccions, aplicació del Decret de plantilles al personal int0

Lectures (1334) 09/03/2015, 19:30  |   |  Etiquetes: #Mesa sectorial, #Interins i substituts, #Decret de plantilles, #Comunicats,

Ordre del dia:
1.- Ordre ENS/xxx/2015 de xxxx, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2015-2016 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.
2.- RESOLUCIÓ ENS/xx/2015, de x de x per la qual es regula el procediment telemàtic per a la comunicació de llocs vacants o per a substitució i la formalització de nomenaments de personal interí docent per part de les direccions dels centres educatius públics als Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament al Maresme-Vallès Oriental.
RESOLUCIÓ ENS/xx/2015, de x de x per la qual s’aprova el barem per a la valoració dels mèrits a tenir en compte per part de les direccions dels centres educatius públics per a la formalització de nomenaments de personal interí docent per a cobrir vacants i substitucions durant el curs escolar.
3.- RESOLUCIÓ ENS/xxxx/2015, de xx de xxxxxx, per la qual es convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o directora dels centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament.
4.- Proposta d’avançament del procediment de proposta de no continuïtat del personal docent.
5.- DECRET XXX/2015, de ....., de modificació del Decret 266/2000, de 31 de juliol, pel qual es regula la Inspecció d’Ensenyament.
6.- Torn obert de paraules.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Resum de la Mesa sectorial de 10 de desembre de 2014: 100% de retribució per al personal interí i substitut i propera obertura de la Borsa0

Lectures (1383) 12/12/2014, 08:45  |   |  Etiquetes: #Mesa sectorial, #Interins i substituts,

Ordre del dia:
1.- RESOLUCIÓ ENS/xxx/xxxx, de xx de xxxx, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Ensenyament.
2.- Jornada del personal substitut docent a partir de l’1 de gener de 2015.
3.- Torn obert de paraules.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Resum de la Mesa sectorial de 15 d'octubre de 2014: Concurs de trasllats 2014-20150

Lectures (1242) 16/10/2014, 18:01  |   |  Etiquetes: #Mesa sectorial, #Concurs de trasllats,

Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents:
- Acta núm. 11/2014 corresponent a la sessió del dia 10 de setembre de 2014; Acta núm. 12/2014 corresponent a la sessió del dia 18 de setembre de 2014.
2. Informació sobre la propera resolució del Departament d'Ensenyament per la qual s’anunciarà la convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola.
. 3. Informació sobre la propera resolució del Departament d'Ensenyament, per la qual s’anuncia la convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d’ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d’idiomes, i a les escoles d’art i superiors de disseny.
4. Torn obert de paraules

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Resum de la Mesa sectorial de 18 de setembre de 2014: tutoria, malaltia crónica, decret de direccions...0

Lectures (981) 22/09/2014, 09:07  |   |  Etiquetes: #Mesa sectorial,

Ordre del dia: 1.- Segona sessió sobre el Decret xxx/2014, de xx de xxxx, de modificació del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres públics i del personal directiu professional docent. 2.- Torn obert de paraules.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Nota sobre la reducció d'hores lectives per tutoria1

Lectures (2220) 18/09/2014, 11:55  |   |  Etiquetes: #Mesa sectorial,

Avui, a la Mesa sectorial, el Departament, en resposta a la pregunta d'ASPEPC·SPS sobre la interpretació d'alguns equips directius en el sentit de que atès que a les Instruccions d'Organització i Gestió dels Centres no apareix esmentada explícitament la reducció de 2 hores lectives a l'ESO i 1 al Batxillerat per tutoria,

Resum de la Mesa sectorial de 10 de setembre de 2014: Decret de direccions, absències, hores de tutoria...2

Lectures (1467) 14/09/2014, 14:22  |   |  Etiquetes: #Mesa sectorial,

Ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents: Acta núm. 09/2014 corresponent a la sessió del dia 18 de juny de 2014; Acta núm. 10/2014 corresponent a la sessió del dia 7 de juliol de 2014.
2.- Decret xxx/2014, de xx de xxxx, de modificació del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent.
3.- Torn obert de paraules.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Resum de la Mesa sectorial de 18 de juny de 2014: documents d'organització i gestió dels centres0

Lectures (835) 25/06/2014, 20:08  |   |  Etiquetes: #Normativa i legislació, #Mesa sectorial,

Ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents:
- Acta núm. 06/2014 corresponent a la sessió del dia 21 de maig de 2014.
- Acta núm. 07/2014 corresponent a la sessió del dia 22 de maig de 2014.
2.- Presentació dels documents per a l’organització i la gestió dels centres educatius per al curs 2014-2015.
3.- Documents relatius a currículum: ESO i Batxillerat.
4.- Documents relatius a personal docent.
5.- Documents relatius a currículum: Educació Infantil i Primària.
6.- Documents relatius a currículum: Ensenyaments de Règim Especial.
7.- Documents relatius a currículum: Formació Professional.
8.- Documents relatius a currículum: Programes, Formació i Innovació.
9.- Torn obert de paraules.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal