Portal de centre: Certificació de delicte de naturalesa sexual0

Lectures (1832) 04/03/2016, 16:00  |   |  Etiquetes: #Normativa i legislació,

La Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, estableix que és requisit per a l'accés i l'exercici de les professions, oficis i activitats que impliquin un contacte habitual amb menors, el fet de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual i la corrupció de menors, i també el delicte de tràfic de persones.

Reconeixement de dos mesos de vacances després d'una Incapacitat Temporal0

Lectures (634) 15/01/2016, 11:38  |  Serveis jurídics del Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps)  |  Etiquetes: #Salut laboral, #Normativa i legislació, #Mobilitzacions,

Us comentem un cas poc habitual però que sempre pot orientar a qui es trobi en la mateixa situació.
Una afiliada va romandre en situació de baixa per malaltia més d’un any, i per tant en aquest període no va gaudir de les vacances d’agost dels anys 2014 i 2015.

Modificació de la normativa de la Borsa de Treball (registre de delinqüents sexuals)0

Lectures (1184) 11/01/2016, 09:48  |   |  Etiquetes: #Normativa i legislació, #Interins i substituts, #DOGC,

RESOLUCIÓ ENS/3050/2015, de 22 de desembre, de modificació de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació a partir del curs 2010/2011.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Modificació menor relativa a l'avaluació docent per al reconeixement dels estadis de promoció docent0

Lectures (1533) 08/01/2016, 09:40  |   |  Etiquetes: #Normativa i legislació, #DOGC,

ORDRE ENS/382/2015, de 22 de desembre, de modificació de l'Ordre ENS/330/2014, de 6 de novembre, del procediment de promoció docent per estadis.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Instrucció sobre la certificació negativa del registre de delinqüents sexuals0

Lectures (1368) 30/11/2015, 19:00  |   |  Etiquetes: #Salut laboral, #Normativa i legislació,

Instrucció 1/2015 de 6 de novembre sobre requisit d'accés i d'exercici de llocs de treball que impliquen contacte habitual amb menors.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


SECUNDARIA.INFO 140 i 141: l'aplicació de la LOMCE a l'ESO per part del Departament0

Lectures (948) 22/10/2015, 08:16  |   |  Etiquetes: #Normativa i legislació, #LOMCE, #Comunicats,

Resum del DECRET 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Guia laboral del Professorat de Secundària. Curs 2015-20160

Lectures (2158) 08/10/2015, 08:07  |   |  Etiquetes: #Normativa i legislació,

Tota la informació sintetitzada que necessita el professorat de secundària: retribucions, permisos, assignació d'horaris i matèries. jubilació, accidents de treball...

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Guia del professorat interí i substitut. Curs 2015-20160

Lectures (1715) 07/10/2015, 07:33  |   |  Etiquetes: #Normativa i legislació, #Interins i substituts,

Tot allò que necessites saber sobre interinitats i substitucions: gestió de la borsa, nomenaments, retribucions, permisos...

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Resum de les Instruccions d'organització dels centres 2015-160

Lectures (1218) 07/09/2015, 20:17  |   |  Etiquetes: #Normativa i legislació,

Jornada laboral, horaris, Òrgans unipersonals de coordinació, Tasques que no poden ser assignades al professorat...

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Resolució sobre la recuperació dels dies de baixa durant les vacances0

Lectures (633) 24/07/2015, 18:15  |   |  Etiquetes: #Normativa i legislació, #BOE,

Resolución de 22 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se modifica la de 28 de diciembre de 2012, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Canals RSS

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal