Resum de la Mesa sectorial de 28 de maig de 2014: gestió de la borsa de treball per al curs 2014-2015 i període de prova dels interins0

Lectures (859) 30/05/2014, 08:18  |   |  Etiquetes: #Mesa sectorial, #Interins i substituts,

Ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 05/2014 corresponent a la sessió del dia 30 d’abril de 2014.
2.- Criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2014-2015.
3.-Resolució ENS/xx de xx de xxxxx, per la qual es dicten instruccions per a regular el període de prova inicial del personal interí o substitut docent que preveu l’article 3.bis del Decret 133/2001, de 29 de maig.
4.- Llicències sindicals per al curs 2014-2015.
5.- Torn obert de paraules.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Resum de la Mesa sectorial de 23 de maig de 2014: criteris de plantilles per al curs 2014-20150

Lectures (1078) 27/05/2014, 08:30  |   |  Etiquetes: #Mesa sectorial,

Ordre del dia:
Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents: Acta núm. 03/2014 corresponent a la sessió del dia 10 d’abril de 2014; Acta núm. 04/2014 corresponent a la sessió del dia 24 d’abril de 2014.
Resolució de 14 de maig de 2014, per la qual es fixen els criteris generals per a la confecció de les plantilles de professorat de les escoles per al curs 2014-2015 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents.
Resolució de 14 de maig de 2014, per la qual es fixen els criteris generals per a la confecció de les plantilles de professorat dels instituts per al curs 2014-2015 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents.
Professorat que imparteix els programes de formació i inserció per al curs 2014-2015.
Torn obert de paraules.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Mesa sectorial de 30 d'abril de 2014: modificació dades curs 2014-2015, reduccions majors de 55 anys i de jornada voluntària0

Lectures (1379) 05/05/2014, 08:29  |   |  Etiquetes: #Reducció de jornada, #Mesa sectorial,

Ordre del dia:
Resolució ENS/xx/2014, de xx de maig, per la qual s’estableixen els terminis per a l’actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal docent per al curs 2014-2015.
Resolució ENS/xx/xxxx, de xx de xxxx, sobre el procediment de reducció de dues hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 58 anys i de reducció de dues hores lectives setmanals per al personal funcionari docent que tingui entre 59 i 64, i les condicions específiques de l’horari setmanal d’aquest personal.
Resolució ENS/xx/xxxx, de xx de xxxx, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent.
Torn obert de paraules.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Resum de la Mesa sectorial de 24 d'abril de 2014: Institut Obert de Catalunya0

Lectures (1074) 28/04/2014, 08:25  |   |  Etiquetes: #Mesa sectorial,

Ordre del dia:
1.- Resolució ENS/xxxx/2014, de xx de xxxx, sobre la regulació de les llistes de professorat col.laborador de l’Institut Obert de Catalunya, del procediment de concurs de mèrits per formar-hi part i per la qual es convoca el concurs de mèrits.
2.- Torn obert de paraules

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Resum de la Mesa sectorial de 10 d'abril de 2014: adjudicacions provisionals per al curs 2014-20150

Lectures (1313) 22/04/2014, 11:20  |   |  Etiquetes: #Mesa sectorial, #Adjudicacions d'estiu,

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 02/2014 corresponent a la sessió del dia 12 de març de 2014.
2.- Resolució per la qual es determinen els centres educatius i els llocs de treball que tenen la consideració d’especial dificultat.
3.- Resolució per la qual s’estableixen els procediments d’adjudicacions de destinacions provisionals del personal docent per al curs 2014-2015.
4.- Torn obert de paraules.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Resum de la Mesa sectorial de 12 de març de 2014: Calendari, sexennis i Decret de plantilles0

Lectures (1155) 14/03/2014, 08:16  |   |  Etiquetes: #Retribucions, #Mesa sectorial,

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 01/2014 corresponent a la sessió del dia 10 de gener de 2014.
2.- Ordre per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2014-2015 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.
3.- Ordre sobre el procediment de reconeixement dels estadis de promoció als funcionaris de carrera, funcionaris en pràctiques, personal interí els cossos docents no universitaris i professorat de religió (el document es trametrà abans de la reunió).
4.- Torn obert de paraules.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Finalment sembla ser que no es convocarà concurs de mèrits per als Serveis educatius0

Lectures (1377) 07/03/2014, 10:26  |   |  Etiquetes: #Mesa sectorial,

Segons sembla, fonts de “ràdio macuto” informen que el Departament ha decidit no convocar el concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball als Serveis educatius després d'haver lliurat el novembre de l'any passat a la mesa sectorial l'esborrany de la convocatòria i haver marejat el personal amb terminis, barems, places, etc.

Notes informatives a ATRI sobre permisos i absències dels treballadors públics0

Lectures (3186) 13/01/2014, 08:51  |   |  Etiquetes: #Reducció de jornada, #Mesa sectorial,

El Departament ha anunciat, en la darrera Mesa sectorial, que publicarà aviat una resolució que adaptarà les instruccions de Funció Pública de 30 de desembre per tal d'aplicar-les al col·lectiu docent. També estan treballant en el programa informàtic d'absències i donaran instruccions als centres de com aplicar les justificacions d'absència a la feina sense justificació mèdica i amb retribucions del 100% les 30 primeres hores laborables en un mateix any natural i de la resta de mesures que afectin la docència. Mentrestant, la normativa d'absències es continua regint per allò establert l'any passat.

Resum de la Mesa sectorial de 10 de gener de 20140

Lectures (2774) 12/01/2014, 10:59  |   |  Etiquetes: #Reducció de jornada, #Mesa sectorial, #Interins i substituts,

Ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 16/2013 corresponent a la sessió del dia 28 de novembre de 2013.
2.- Resolució de la Consellera d’Ensenyament per la qual es modifica el requisit del nivell de coneixement del professorat interí del cos de professors d’ensenyament secundari per a impartir una llengua estrangera i s’estableixen mesures  transitòries.
3.- Resolució ENS/xx/2014, de xx de xx per la qual s’anuncia la convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de  treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d’Ensenyament. L’annex de la Resolució amb les especialitats s’enviarà abans de la reunió.
4.- Proposta de modificació dels criteris de gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014, pel que fa al permís de lactància (el document s’enviarà abans de la reunió).
5.- Torn obert de paraules

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Esborrany de concurs de mèrits per proveir llocs docents definitius als Serveis Educatius0

Lectures (1864) 04/12/2013, 08:48  |   |  Etiquetes: #Mesa sectorial,

El Departament té previst convocar, durant el proper mes de gener, concurs de mèrits per tal de proveir amb caràcter definitiu llocs de treball docent vacants als CRP (mestres i professors d'ensenyament secundari), EAPS i CREDA (especialitat orientació educativa PSI), CREDA (especialitat ALL) i CREDV(cos de mestres). La convocatòria es publicarà al gener i el concurs finalitzaria al maig.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal