Concurs de trasllats...


Us pot interessar consultar la nostra Wiki amb tota la informació d'aquest tema:

Concurs de trasllats 2022-2023: publicació al DOGC de la resolució definitiva0

401 30/11/2023, 10:33       #DOGC, #Concurs de trasllats,

RESOLUCIÓ EDU/3999/2023, de 24 de novembre, per la qual es resol el concurs de trasllats convocat per la Resolució EDU/3085/2022, d'11 d'octubre, adreçat al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos docents d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny.

També, publicació de la RESOLUCIÓ EDU/4000/2023, de 24 de novembre, per la qual es resol el concurs de trasllats convocat per la Resolució EDU/3086/2022, d'11 d'octubre, adreçat al personal funcionari de carrera i en pràctiques del cos de mestres per proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts escola.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Resum Grup de treball estabilització 9 de novembre de 20230

2278 13/11/2023, 17:56       #Oposicions, #Concurs de trasllats, #Concurs de mèrits,

Primera reunió del Grup de treball mixt (Departament - sindicats) sobre estabilització del personal docent.

Ordre del dia:
1.- Actualització processos d’estabilització
2.- Exposició de dades concurs de mèrits
3.- Marc jurídic

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Concurs de trasllats 2022-2023. Aplicatiu de Professors de Secundària (aspepc·sps)0

3177 05/05/2023, 12:12       #Concurs de trasllats,

Professors de Secundària (aspepc·sps) ha processat les dades de la Resolució definitiva del concurs de trasllats 2022-2023 publicada el 4 de maig. Podeu filtrar les dades per especialitat, servei territorial i població amb accés a la fitxa de centre.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Concurs de trasllats 2022-2023: resolució definitiva0

6846 04/05/2023, 09:18       #Concurs de trasllats,

Publicada la resolució definitiva d'adjudicacions. Disponible aplicació de consulta i llistats MECD

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Concurs de trasllats 2022-2023: publicació de les vacants definitives0

9963 29/03/2023, 10:29       #DOGC, #Concurs de trasllats,

RESOLUCIÓ EDU/1000/2023, de 22 de març, per la qual es fa pública la relació de vacants definitives corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació i llocs de treball vacants corresponents als cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts i instituts escola, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny.

Resolc:

 

-1 Elevar a definitiva la relació de les vacants provisionals de llocs de treball de la Inspecció d'Educació, dels cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts i instituts escola, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny, fetes públiques en els annexos 1 i 2 de la Resolució EDU/55/2023, de 12 de gener, amb les modificacions que es detallen a l'annex, en els termes següents:

Apartat a: llocs de treball que no apareixien a la Resolució de vacants provisionals i dels quals ara hi ha alguna vacant.

Apartat b: llocs de treball que constaven a la Resolució de vacants provisionals i que han deixat de tenir vacants.

Apartat c: llocs de treball en què es produeix una variació en relació amb el nombre de vacants publicat en la Resolució de vacants provisionals.

Es publiquen els centres ordenats per Serveis Territorials, mantenint els mateixos criteris que en els annexos de la Resolució EDU/3085/2022, d'11 d'octubre, de convocatòria de concurs de trasllats.

 

-2 Amb la publicació d'aquesta Resolució es consideren contestades, a tots els efectes, les reclamacions presentades contra la Resolució EDU/55/2023, de 12 de gener.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Aplicatiu reclamacions del Concurs de trasllats 2022-20230

475 02/03/2023, 10:44       #Concurs de trasllats,

Bon dia,
En relació als dubtes generats per l’aplicació de les reclamacions del CGT 2023, d’acord amb la informació rebuda de la unitat administrativa corresponent ens comuniquen que l’avís: "No s'ha annexat el document de tipus "Doc. Escrit de reclamació" ni "Doc. Desistiment” apareix al peu del resguard de la reclamació quan la persona participant no ha seleccionat l’opció “doc. Escrit de reclamació” en el desplegable que té el camp ítem, sinó directament l’ítem d’algun apartat.
Es tracta d’un avís informatiu per a la persona, que pot haver oblidat annexar l’escrit de reclamació. En qualsevol cas, tots els documents annexats seran revisats per les unitats gestores.

Resum de la Mesa sectorial de 28 de febrer de 2023: recuperació condicions laborals, concurs de mèrits i trasllats, pacte d'estabilitat...0

9205 28/02/2023, 18:38       #Mesa sectorial, #Interins i substituts, #Concurs de trasllats, #Concurs de mèrits,

Ordre del dia:
1.- Reivindicacions laborals (a petició de les organitzacions sindicals).

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Concurs de trasllats 2022-2023: resolució provisional d'adjudicacions i reclamacions i desistiments0

5605 24/02/2023, 09:17       #Concurs de trasllats,

En el barem fet públic amb la resolució provisional hi ha reflectida la puntuació afegida o modificada d’ofici corresponent als apartats 1.2.1, 1.2.2 i 1.2.3 (antiguitat en el cos) com a personal interí i funcionari en pràctiques en centres públics del Departament d'Educació.
Per accedir a l'aplicació de consulta de les adjudicacions provisionals us heu d'identificar amb el mateix codi d'usuari amb què vau presentar la sol·licitud: codi d'usuari GICAR (ATRI) o codi d'usuari temporal.

Presentació de reclamacions i desistiments

Cossos d'ensenyaments secundaris i de la Inspecció d'Educació: del 27 de febrer al 10 de març de 2023.

Reclamacions i desistiments

Reclamacions
Per presentar reclamació, cal complir el Model de reclamació i adjuntar-lo accedint a l'aplicació Presentació de reclamació i/o desistiment.

Presentació de reclamació i/o desistiment amb el codi d'usuari GICAR (ATRI)
Presentació de reclamació i/o desistiment amb el codi d'usuari temporal

Per poder gestionar la reclamació és imprescindible desar el model de reclamació amb un nom que identifiqui la persona participant al concurs (nom, cognoms i DNI) per poder-ho adjuntar posteriorment, quan s’accedeixi a l’aplicació.
Cal tenir les finestres emergents desbloquejades per al bon funcionament de l'aplicació.
Cal recordar que no es pot reclamar la revisió del barem de mèrits establert si prèviament i expressament no s’han al·legat en termini de sol·licitud de participació. En aquest cas, si no hi ha una al·legació prèvia, no es tindrà en consideració la reclamació.
Si la reclamació fa referència a mèrits al·legats que no s’han valorat i no consten al registre de personal, és imprescindible adjuntar la documentació acreditativa escanejada en format pdf, juntament amb la reclamació.
En accedir a l’aplicació de reclamacions, tindreu accés a la còpia del resguard de la vostra sol·licitud de participació per poder-la consultar, si escau, per fer la reclamació.
Totes les reclamacions presentades fora dels terminis indicats seran denegades per extemporànies.

Desistiments
Tal com preveuen les convocatòries del concurs general de trasllats del personal docent, amb la publicació de la resolució provisional, els i les concursant poden presentar desistiments per participar en alguna de les fases o a la totalitat del concurs de trasllats, sempre que la seva participació en la fase o les fases del desistiment siguin voluntàries (per tant, en queden excloses les persones que hi participen obligatòriament per obtenir una destinació definitiva).
Per poder presentar el desistiment a la participació, cal emplenar la Sol·licitud de desistiment i gestionar-la com una reclamació.

Model de reclamació
Sol·licitud de desistiment

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Concurs de Trasllats 2022-2023: Professors de Secundària (aspepc·sps) presenta recurs contra les vacants provisionals0

3007 21/02/2023, 17:53       #Serveis Jurídics, #Concurs de trasllats,

Els serveis jurídics de Professors de Secundària (aspepc·sps) han presentat recurs de reposició contra la RESOLUCIÓ EDU/55/2023, per la qual es fan públiques les vacants provisionals corresponents al concurs de trasllats als cossos d'ensenyaments secundaris.
Segons la diversa normativa que regula els concursos de trasllats, aquests tenen l’objectiu de proveir les places vacants. A més, el concurs ha de ser el procediment normal de provisió dels llocs vacants, i s’hi han d’oferir si més no els que es produeixin fins al 31 de desembre, amb l’única condició que estiguin previstos en la planificació educativa.
Segons les dades del propi Departament d’Educació hi ha un total de 31.486 llocs de treball vacants, però les resolucions que determinen les places dels diversos cossos docents només ofereixen 11.687 vacants, amb la qual cosa es reserva una majoria de llocs de treball que s’hauran de cobrir de manera provisional, amb l’objectiu de generalitzar els nomenaments a dit per tal que les direccions dels centres puguin col·locar-hi els seus adeptes.
Professors de Secundària (aspepc·sps) continuarà lluitant als tribunals per tal que tots els llocs de treball docents públics es proveeixin amb total respecte als principis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat.

Concurs de mèrits i Concurs de Trasllats 2022-2023: modificació de dates previstes0

5294 15/02/2023, 12:57       #Concurs de trasllats, #Concurs de mèrits,

Concurs de mèrits (estabilització)
Segons sembla, la data inicialment prevista per a la publicació del llistat provisional de valoració dels mèrits, demà dia 16, s'ajorna a la setmana del 20 al 24 de febrer.
Es publicarà la puntuació total així com la puntuació per apartats de cada aspirant, que es podrà consultar a l'espai personal de l’aplicatiu. Les reclamacions s'hauran de fer al mateix aplicatiu i a cada apartat hi haurà la possibilitat de fer l'al·legació corresponent tot adjuntat la documentació si s'escau. No es respondran individualment les reclamacions, sinó que quan es publiqui el llistat definitiu, es podrà comprovar si les reclamacions han estat acceptades.
Així mateix, es publicaran també llistats ordenats alfabèticament per especialitat amb la informació de cada aspirant de la puntuació total, per apartats i segons s'ha dit, l'ordre de prioritat de petició de l'especialitat.

Concurs de trasllats 2022-2023
Data prevista de publicació de les adjudicacions provisionals dels cossos de secundària: 24 de febrer de 2023.
Data prevista de publicació de les adjudicacions definitives dels cossos de secundària: 4 de maig de 2023

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal