Opinió...


Professors Tècnics d’FP: Cos a extingir o l'últim mico del Departament?0

1454 22/11/2023, 12:18       #Opinió, #Cicles Formatius,

El 19 de gener del 2021 s’aprovava la LOMLOE; és una data que molts professors tècnics de formació professional (PT) tenim al cap perquè marca un abans i un després d’una situació injusta que s’ha allargat massa en el temps.

En l’àmbit de la formació professional, a cada cicle formatiu, els docents que tenen atribució als mòduls professionals poden ser d’especialitats del cos de professors de secundària (590) o del cos de professors tècnics de formació professional (591). A aquests últims, a la majoria de famílies professionals, se’ls requeria els mateixos requisits d’accés per a la funció docent (carrera universitària i màster habilitador) que als primers, però amb un sou base a la nòmina igual que el del cos de mestres (597). Aquest col·lectiu pertany al cos A2 (antic cos B); els triennis els assoleixen del cos A2 i també cotitzen a la Seguretat Social o per drets passius de forma diferent al cos de secundària.

Aquesta desigual situació de partida no es correspon amb les diferències reals respecte a les tasques a realitzar al centre. T’assignen els mateixos càrrecs que als del cos A1 i també, si treballes en un centre amb l’ESO, fins i tot és possible tenir assignades matèries d’aquesta etapa educativa. També s’han donat casos d’horaris de PTs amb la majoria d’assignatures del cos de PS. Professors de Secundària (aspepc·sps) va recórrer el cas d’un professor nomenat com a PT que impartia totes les matèries de PS, i va aconseguir que li paguessin com a PS. Tot i això, la nòmina era d’uns 174 euros bruts inferiors de mitjana (també per a les pagues extres) i els triennis, uns 9 euros menys; sense parlar de la jubilació, en la qual cobres uns 400 euros menys a l’arribar al màxim (es necessiten de 32 a 35 anys cotitzats).

Per coherència, la LOMLOE va estipular que aquest cos havia d’extingir-se i que les persones que complien els requisits (titulació universitària) es podien integrar al cos A1 amb data retroactiva des del gener del 2021.

Entrevista al secretari general de Professors de Secundària (aspepc·sps): "El sistema educatiu ha renunciat a ensenyar, ara l'important és la felicitat de l'alumne"0

1670 16/11/2023, 12:00       #Opinió, #Mobilitzacions,

El secretari general del sindicat Professors de Secundària (ASPEPC-SPS) parla dels problemes que es troben els docents a les aules ara mateix.
Massó, catedràtic i autor de llibres com 'El fin de la educación', comenta també la mobilització per retardar l'accés dels adolescents al primer telèfon mòbil, i analitza l'estat de l'ensenyament a Catalunya

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Les actuacions sanitàries per part del professorat als centres i els riscs que comporten0

1363 09/11/2023, 11:54       #Opinió,

Des de fa 10 anys i més enllà de l’episodi de la Covid, ens trobem que als centres de secundària ha aparegut la figura del docent “voluntari”, al qual se li encomanen unes tasques que no són pròpies del seu àmbit i es corresponen amb el del personal sanitari.

No ens referim a fets puntuals com prendre la temperatura o gestionar un mal de panxa, sinó més aviat a totes aquelles que no formen part de les tasques pròpies d’un docent, i que han esdevingut quotidianes als centres, com per exemple, gestionar els controls de glucosa, administrar insulina o glucagó a un alumne diabètic (i també ajudar-lo fer els controls rutinaris dels seus nivells de glucogen), posar injeccions, controlar sondes, lipotímies, epilèpsies, insuficiències respiratòries o cardíaques, al·lèrgies, etc.

És a dir, més enllà d’una xerrada o d’una breu “formació” del docent per part del CAP o del personal sanitari (ja que el mateix Departament de Salut és l’encarregat de capacitar el professional del centre responsable d’atendre l’alumne o els alumnes en qüestió), aquella persona adquireix la categoria de personal sanitari. Així doncs, es tracta de l’única persona del centre que té la capacitació i, en conseqüència, la responsabilitat per a dur a terme l’actuació sanitària corresponent en cas de necessitat.

Oposicions «light» 2023: és opac tot el que no es coneix?1

3008 02/11/2023, 13:03       #Oposicions, #Opinió,

L’últim concurs d’oposicions docents, que va començar el passat mes de juliol, ha estat des del seu inici un procés del tot extraordinari, en tots els sentits, i no lliure de polèmica. D’entrada, no ha estat per una qüestió estrictament formal, és a dir, es tracta d’un concurs-oposició convocat per a fer front a una situació injusta, tan excepcional com previsible i evitable, ja que, com és ben sabut, el Departament d’Educació ha estat molts anys sense convocar oposicions, i aquesta manca de convocatòries ha comportat, consegüentment, un augment exponencial de docents interins, que acumulen contractes eventuals durant anys i, per tant, es troben en una situació d’excés abusiu de temporalitat que els condueix inexorablement a la inestabilitat i la precarietat laboral.

Arran de la publicació del decret llei, per part del Ministeri d’Educació, l’any 2021, el Departament d’Educació es va veure obligat a reduir, a correcuita, el percentatge d’interins per tal d’ajustar-se a la legalitat. Aquestes oposicions extraordinàries, juntament amb el concurs de mèrits, responen a aquesta necessitat urgent de no seguir incomplint la llei.

Oposicions extraordinàries que ho són, com dèiem, no només per definició, sinó també per la manera com s’han dut a terme. De fet, no per casualitat o atzar, han estat batejades com les “opos light” i, malgrat que cap oposició, per lleugera que sigui, mai no serà fàcil de superar i sempre comportarà un gran esforç per part de l’aspirant, el cert és que aquestes oposicions exprés disten molt del nivell d’exigència de les anteriors, i és que podríem dir que es tracta d’una de les oposicions més favorables a l’opositor, des del punt de vista estrictament acadèmic (proves no eliminatòries, programació d’una única unitat didàctica o situació d’aprenentatge, eliminació de la prova dels surrealistes i famosos supòsits pràctics...).

Considerem que una baixada de nivell mai no hauria de ser entesa com quelcom positiu, malgrat que les conseqüències immediates pugui semblar a priori que sí que ho són. Cal una anàlisi molt més global per adonar-se que allò que ha portat el Departament a “facilitar” l’estabilitat dels treballadors, una de les reivindicacions sindicals més importants, no és pas la seva bona voluntat, sinó l’imperatiu legal.

Insistim, però, que cap oposició és senzilla i que existeixen molts altres factors, més enllà dels estrictament tècnics, que la dificulten, com ara les condicions laborals actuals dels aspirants, que comporten una sobrecàrrega injustificada de feina extra en haver d’assistir a nombroses reunions del tot estèrils i improductives, sovint fins i tot fora de l’horari; haver de fer cursos de (de) formació suposadament obligatoris, que en absolut contribueixen a millorar la nostra capacitat com a docents; la contínua devaluació de la nostra professió, que no és una altra que la del professor, és a dir, transmetre i impartir coneixements, i no la de realitzar funcions purament administratives i de coaching, o la manca evident de recursos, per causa d’un pressupost del tot insuficient en matèria d’educació, que impossibilita poder realitzar la nostra tasca amb garanties.

És aquí on hem de posar l’accent.

Ni mig pa ni un llibre0

662 27/10/2023, 10:50       #Salut laboral, #Opinió,

A la inauguració de la biblioteca de Fuente Vaqueros, Lorca va dir: “Si tingués gana i estigués desvalgut al carrer no demanaria un pa; sinó que demanaria mig pa i un llibre”.

És molt evident que, pel que fa a la cultura, el Departament ja fa molt temps que ha abandonat qualsevol aspecte que faci olor d'intel·lectualitat o raonament científic. El bandejament del coneixement acompanyat de l’exalçament de la mediocritat és el pa de cada dia, i s’albira un horitzó educatiu erm i fosc.

Com si amb això no n’hi hagués prou, ha costat Déu i ajuda treure l’entrellat del famós “COCOBE”. Primer era un coordinació que havia de tenir algú que ja tenia una altra coordinació, en un intent maldestre que no es notés que no es percebria cap remuneració per aquesta feina. Després ha resultat que sí que hi havia previsió de pagar el càrrec el curs que ve. I ara la consellera diu que això canvia aquest curs. A més, com totes les coordinacions, sense que hi hagi una assignació horària específica per a les tasques que comporta aquest càrrec, decisió que queda a l’arbitri de la direcció.

L’excentricitat del Treball de Recerca al batxillerat0

1601 25/10/2023, 09:54       #Opinió,

Pel que fa a l’àmbit de l’educació a Catalunya tenim el mèrit de ser pioners a implantar estratègies educatives no contrastades i que compten amb poc consens dins de la comunitat educativa, i molt menys en la comunitat docent. Un exemple clar podria ser el “projecte 1x1” on tots els alumnes havien de disposar d’un petit ordinador portàtil que va desbancar els llibres de text i va fer perdre hores i hores dels alumnes i els docents. I diners, molts diners. Després del fracàs no en queda ni rastre, però no s’han dirimit responsabilitats. Buscar i penalitzar responsables és important, perquè si no es fa qualsevol que tingui una mica de poder li pot semblar escaient provar a l’educació pública la primera idea que li vingui al cap o que una fundació privada li expliqui. Aquesta persona i el seu equip se sabran invulnerables encertin o no en les decisions.

Des de fa uns anys a Catalunya, i només aquí, el 10% de la nota de batxillerat s’obté amb un treball que s’anomena Treball de Recerca (TdR). Qui més qui menys, tothom ha tingut contacte amb algun adolescent que l’ha patit. També, des de fa uns anys i des de sectors diversos es parla de la salut mental dels nostres adolescents. Malgrat que els professors hem assenyalat diverses vegades els punts febles del TdR i l’estrès que provoca a molts dels alumnes, sembla que els que dominen el debat educatiu no volen ni parlar de l’error que van cometre en implantar-lo.

Webinar «ESPECIALITATS: Factor imprescindible per a la qualitat educativa» - Fundació Episteme0

348 16/10/2023, 12:57       #Opinió, #Formació,

Dimecres, 25 d'octubre, a les 18:30h. Fòrum Episteme presenta un nou webinar titulat "ESPECIALITATS: Factor imprescindible per a la qualitat educativa". En aquesta ocasió, intervenen, Miguel Ángel Tirado Ramos, professor i inspector d'Educació i Ignasi Fernández Daroca, professor i advocat de Professors de Secundària (aspepc·sps).

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Webinar «El fum perjudica seriosament l'educació» - Fundació Episteme0

279 13/09/2023, 12:02       #Opinió, #Formació,

Les polítiques educatives no són alienes al context social i per a analitzar-lo, Fòrum Episteme comptarà amb el periodista i escriptor Juan Soto Ivars. A l'acte telemàtic, titulat «El fum perjudica seriosament l'educació», s'analitzarà el desprestigi de la ironia, la cultura de la cancel·lació, la censura, el paper de les xarxes socials i el pacte de silenci educatiu que esquerra i dreta exerciten des de fa dècades.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Webinar «Contra el pedagogismo», amb Alberto Royo - Fundació Episteme0

402 15/06/2023, 09:53       #Opinió, #Mobilitzacions, #Formació,

«Contra el pedagogismo» és l'al·legat d'Alberto Royo a favor del saber com a eix d'un sistema educatiu que aspiri a l'emancipació real del ciutadà i garanteixi uns coneixements sòlids i un ensenyament eficaç, rigorós i perdurable per a tots, al marge de modes, interessos, inèrcies o autocomplaences. És una crida a la resistència activa contra l'emblanquiment del pedagogisme i la conversió del coneixement en un article de luxe, a l'abast d'uns quants.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


En record de Nuccio Ordine0

305 12/06/2023, 13:22       #Opinió,

A Professors de Secundària (aspepc·sps) vam tenir l’oportunitat i el privilegi de conèixer-lo personalment quan va ser amb nosaltres a Barcelona, el febrer de 2019, i vam poder comprovar la gran persona que era. Avui, dèiem al començament, ens hem quedat més sols perquè Nuccio ens ha deixat. Però no ens hem quedat orfes: el professor Ordine segueix entre nosaltres.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal