Concurs de mèrits...


Us pot interessar consultar la nostra Wiki amb tota la informació d'aquest tema:

Concurs de mèrits: Preguntes Freqüents (actualització)0

299 28/09/2022, 10:15       #Concurs de mèrits,

 • Com puc assegurar-me que la sol·licitud s'ha enviat correctament?
 • Tinc problemes per accedir a la sol·licitud de participació o falla l'aplicació. Què puc fer?
 • L'aplicació no em permet adjuntar un document
 • Què faig si hi ha un error en les dades que consten a la sol·licitud?
 • Puc sol·licitar la devolució de la taxa?
 • Puc anul·lar la meva sol·licitud de participació i fer-ne una nova?
 • Tens dubtes o no estàs d'acord amb la puntuació de l'autobarem que apareix en la teva sol·licitud?
 • La puntuació total de l'apartat de l'experiència docent no és correspon a la suma dels subapartats
 • El que consta al meu expedient electrònic és incorrecte i, per això, l'autobarem no em puntua correctament. Puc modificar-ho?
 • Puntua la meva experiència docent en una llar d'infants?
 • Tinc serveis prestats a l'especialitat de Cultura Clàssica. A quina especialitat em puntua?
 • No puc seleccionar el cos al qual vull optar. Què puc fer?
 • No puc introduir el meu postgrau a l'apartat de titulacions. Què puc fer?
 • No puc incloure el diploma d'estudis avançats (DEA) / suficiència investigadora. Què faig?
 • Puntua el meu certificat d'ACTIC?
 • Per què no puntua el meu certificat de nivell avançat (B2)?
 • Més informació


  facebook twitter enllaçar comentar


  Concurs de mèrits: més aclariments i incidències4

  1146 22/09/2022, 11:49       #Concurs de mèrits,

  Diversos aclariments i incidències:

  El professorat de religió ha de rebre puntuació pel temps de serveis prestats al Departament d’Educació per l’apartat 7.1.2 o 7.1.3 en funció de si l'experiència professional és del grup professional equivalent a l’especialitat demanada o d’una altra. Si l’experiència és d'un altre grup professional, en altres centres (concertats-privats, dependents d’altres entitats, ajuntaments, etc...), la puntuació s’atorga pel 7.1.4.

  Ara mateix s'ha detectat la incidència de què en alguns d'aquests casos l'aplicació de presentació de sol·licituds no calcula correctament el barem. Els serveis informàtics hi estan treballant i es resoldrà en breu. Un cop resolta, quan les persones interessades tornin a entrar a la sol·licitud hauran de veure el barem calculat correctament. Aleshores ja podran seguir amb la seva tramitació.

  Concurs de mèrits: correcció d'errades a la convocatòria0

  1009 22/09/2022, 10:41       #DOGC, #Concurs de mèrits,

  CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució EDU/2563/2022, de 16 d'agost, de convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés a la funció pública docent.

  Més informació


  facebook twitter enllaçar comentar


  Concurs de mèrits: Consulta en relació al serveis prestats a l'especialitat de Cultura Clàssica0

  231 13/09/2022, 10:08       #Concurs de mèrits,

  Tal com està configurada l’aplicació, les persones que tenen serveis prestats a l’especialitat de Cultura clàssica se’ls hi puntuarà el temps a l’1.1 per la primera opció que demanin a la sol·licitud si es tracta de llatí o grec. Si demanen en primera opció Llatí, el temps de serveis prestats en aquesta primera opció s’imputarà per l’1.1. Si en segona opció demanen grec, aquest temps computarà per l’1.2. Això s’aplicarà a la inversa si les opcions segueixen un altre ordre.

  Concurs de mèrits: aclariment del Departament en relació amb les titulacions d'EOI0

  1068 09/09/2022, 13:16       #Interins i substituts, #Concurs de mèrits,

  Consultat el Ministeri i el Servei de llengües estrangeres del Departament d’Educació, s’ha determinat que s’ha d’aplicar la normativa vigent actualment. Així ho recull l’aplicació de la sol·licitud de participació. Només es poden puntuar els certificats de C1 i C2 qualificats actualment com a nivell avançat. Així doncs, s’ha d’aplicar allò establert al Reial decret 1041/2017, de 22 de desembre (BOE núm. 311, de 23 de desembre de 2017) pel qual es fixen les exigències mínimes del nivell bàsic a l’efecte de certificació, s’estableix el currículum bàsic dels nivells intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2, dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que regula la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i s’estableixen les equivalències entre els ensenyaments d’idiomes de règim especial regulats en diversos plans d’estudis i els d’aquest Reial decret.

  Tot seguit us afegim la taula de l’annex II que és la que s’ha de prendre com a referència.

  Participació voluntària com a membre d'un tribunal del concurs de mèrits (actualització)0

  905 09/09/2022, 10:13       #Oposicions, #Concurs de mèrits,

  6.3 Participació voluntària

  D'acord amb el que estableix l'article 7.7 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, modificat pel Reial decret 270/2022, de 12 d'abril, els funcionaris o funcionàries de carrera que voluntàriament vulguin formar part d'un tribunal com a vocals han de formalitzar la sol·licitud de participació al web oposicionsdocents.gencat.cat.

  El termini de presentació de la sol·licitud és de vint dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC [del 6 de setembre al 3 d'octubre].

  La sol·licitud es considera presentada i registrada davant l'Administració en el moment en què sigui tramesa per via telemàtica.

  La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en el termini màxim d'un mes, ha de fer pública la llista completa de les persones candidates admeses i excloses per participar voluntàriament com a vocals dels tribunals al web oposicionsdocents.gencat.cat.

  S'admeten les persones que compleixin els requisits establerts a la base 6.2, que estiguin en servei actiu en el mateix cos i especialitat obtinguda per oposició, a excepció de les persones que gaudeixin d'un permís de reducció de jornada o altres incidències que impedeixin la seva actuació com a membres de tribunal i les que hagin estat sancionades amb suspensió de funcions mitjançant expedient disciplinari.

  Nota del Departament: "si hi ha algun cas que es creu que s’ha de poder accedir i no es pot, passeu-nos les seves dades que es comprovarà. També ens poden enviar un correu a seleccio_personalfuncionari.educacio@gencat.cat"

  Més informació


  facebook twitter enllaçar comentar


  Meet Secundària: NOVES xerrades sobre la convocatòria del concurs de mèrits del procés d'estabilització0

  2268 07/09/2022, 11:27       #Oposicions, #Interins i substituts, #Formació, #Concurs de mèrits,  Xerrades informatives per a afiliats sobre la convocatòria del concurs de mèrits del procés d'estabilització:

  • Dijous 8 de setembre a les 10:30
  • Dijous 8 de setembre a les 17:30
  • Opció Live Stream per als no afiliats

  Obertes les inscripcions.

  Noves xerrades per a afiliats
  • Dimarts 13 de setembre a les 17:30
  • Dimecres 14 de setembre a les 17:30
  • Ambdues sessions, opció Live Stream per als no afiliats

  Obertes les inscripcions

  Més informació


  facebook twitter enllaçar comentar


  Convocatòria concurs de mèrits dels processos d'estabilització0

  3668 05/09/2022, 09:20       #Oposicions, #Interins i substituts, #DOGC, #Concurs de mèrits,

  RESOLUCIÓ EDU/2563/2022, de 16 d'agost, de convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés a la funció pública docent.
  Termini de presentació de sol·licituds: del 6 de setembre al 3 d'octubre.
  Més informació (web del Departament)

  Convocatòria indexada

  Més informació


  facebook twitter enllaçar comentar


  Concurs de mèrits: Especialitats convocades0

  2028 23/07/2022, 09:09       #Oposicions, #Interins i substituts, #Concurs de mèrits,

  Especialitats convocades per al pròxim concurs excepcional de mèrits (estabilització de plantilles)

  Més informació


  facebook twitter enllaçar comentar


  Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

  Qui som i què fem

  Contacta'ns

  Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

  Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

  Política de privacitat i avís legal