Borsa de Treball

Normativa

REGULACIÓ BORSA. DOGC núm. 3401 - 01/06/2001
DECRET 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent.

Funcionament

  La cobertura de places vacants o substitucions en règim d'interinitat es fa mitjançant els mestres i professors inclosos a la llista que hi ha establerta a aquest efecte per als diferents cossos docents i per a tots els àmbits territorials de Catalunya. Periòdicament es publiquen al "Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya" concursos públics per a formar part d'aquesta llista d'aspirants a cobrir places vacants o substitucions en què es valoren els mèrits dels aspirants d'acord amb un barem establert en el qual es computa l'experiència docent i la formació acadèmica, de manera que aixó els atorga una puntuació concreta i un número d'ordre dins d'aquesta llista.

  Les convocatòries per a ingressar a la llista habitualment són al mes de juny, en aquelles assignatures en què es preveu que manquin aspirants durant el curs següent, i es fa pública una llista provisional d'admesos i exclosos (normalment al setembre) i una llista definitiva d'admesos i exclosos (normalment a l'octubre) on consta el número d'ordre que per a aquell curs se'ls assigna.

  Excepcionalment també hi pot haver alguna convocatòria per a ingressar a la llista abans de finalitzar l'any (novembre o desembre) en aquelles assignatures en què no hi hagi prou aspirants per a cobrir les necessitats previstes per a aquell curs.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal