Obertura període excepcional de consulta i modificació de dades de la Borsa de treball

Oposicions 2021: nomenament de funcionaris en pràctiques


Sr. González Cambray persona non grata

Persones violentes: imatges i miratges
El 29 d'abril Professors de Secundària (aspepc·sps) declara persona non grata al Sr. González Cambray
Model d'acta
Plantilla per a que el teu centre declari "Persona NON GRATA" al Conseller González.
Centres que han declarat persona non grata
Relació de centres que han declarat al Sr González persona non grata. Envia'ns una fotografia de l'acta per afegir-vos.

Actualitzades les fitxes de centres amb les adjudicacions provisionals del curs 2022-2023

Adjudicacions provisionals. Curs 2022-2023. Resolució definitiva d'adjudicacions

Borsa de treball de personal docent. Obertura

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya


DOGC nm. 4335 - 03/03/2005


DEPARTAMENT D'EDUCACI

  • RESOLUCI EDC/490/2005, de 21 de febrer, per la qual es fan pbliques les vacants provisionals corresponents al concurs de trasllats per proveir llocs de treball a la Inspecci d'Educaci, als centres pblics d'ensenyaments secundaris, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art. (Pg. 4948)


RESOLUCI

EDC/490/2005, de 21 de febrer, per la qual es fan pbliques les vacants provisionals corresponents al concurs de trasllats per proveir llocs de treball a la Inspecci d'Educaci, als centres pblics d'ensenyaments secundaris, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art.

De conformitat amb el que disposa la base 10 de l'annex 1 de la Resoluci EDC/2921/2004 de 19 d'octubre (DOGC nm. 4252, de 3.11.2004), per la qual s'anuncia la convocatria de concurs de trasllats per proveir llocs de treball vacants a la Inspecci d'Educaci, als centres pblics d'ensenyaments secundaris, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art,

Resolc:

Fer pbliques les vacants provisionals que sn objecte del concurs de trasllats per proveir llocs de treball a la Inspecci d'Educaci, als centres pblics d'ensenyaments secundaris, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art, convocat per Resoluci EDC/2921/2004 de 19 d'octubre.

Les places vacants corresponents als llocs de treball a centres pblics d'ensenyaments secundaris, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art es detallen a l'annex 1 d'aquesta Resoluci, i es distribueixen per serveis territorials, zones de desplaament, municipis, centres i especialitats.

Les places vacants corresponents als llocs de treball a la Inspecci d'Educaci es detallen a l'annex 2 d'aquesta Resoluci, distribudes per serveis territorials.

Contra la publicaci i aprovaci d'aquestes vacants provisionals, les persones interessades poden presentar reclamacions en el termini de 10 dies hbils a comptar de l'endem de la seva publicaci al DOGC. Amb la resoluci de publicaci de les vacants definitives es consideraran contestades a tots els efectes aquestes reclamacions.

Barcelona, 21 de febrer de 2005

Montserrat Guri i Lpez

Directora general de Recursos Humans

Annex 1

Vacants de cossos d'ensenyaments secundaris

C=codi de l'especialitat; V=nombre de vacants.

(CAEP) Centre d'atenci educativa preferent.

(1) Centre amb rampes i ascensors.

(2) Centre noms amb rampes.

(3) Centre noms amb ascensors.

C

Nom de l'especialitat

V

Serveis Territorials a Barcelona I (ciutat)

   

Zona de desplaament: 080197 Barcelona

   

Municipi: 080190000 Barcelona

   

Centres i especialitats:

   

08013172 IES Ausis March (1)

   

008

Biologia i geologia

01

010

Francs

01

003

Llat

01

08035167 IES Barcelona-Congrs (3)

   

011

Angls

01

08044511 EOI Barcelona-Vall d'Hebron

   

001

Alemany

01

08013470 IES Barri Bess (CAEP)

   

017

Educaci fsica

01

08013184 IES Bernat Metge (1)

   

011

Angls

01

08052839 IES Consell de Cent (1)

   

001

Filosofia

01

08046578 IES Costa i Llobera

   

008

Biologia i geologia

01

004

Llengua castellana i literatura

01

08038570 EOI de Barcelona (3)

   

002

rab

01

006

Espanyol per a estrangers

01

008

Francs

01

017

Rus

01

08013147 IES Emperador Carles (1)

   

011

Angls

01

803

Cultura clssica

01

005

Geografia i histria

01

019

Tecnologia

01

08043462 IES Ernest Lluch (1)

   

011

Angls

01

007

Fsica i qumica

01

004

Llengua castellana i literatura

01

006

Matemtiques

01

08013275 IES Escola del Treball

   

101

Administraci d'empreses

01

012

Alemany

01

102

Anlisi i qumica industrial

01

001

Filosofia

01

105

Formaci i orientaci laboral

01

206

Installacions electrotcniques

01

205

Installaci i manteniment

 
 

d'equips trmics i de fluids

01

112

Organitzaci i projectes

 
 

de fabricaci mecnica

01

113

Organitzaci i projectes

 
 

de sistemes energtics

01

222

Processos de gesti administrativa

01

122

Processos i productes

 
 

d'arts grfiques

01

125

Sistemes electrotcnics i automtics

01

08045513 IES Flos i Calcat (1)

   

009

Dibuix

01

004

Llengua castellana i literatura

01

006

Matemtiques

01

019

Tecnologia

01

08040849 IES Fort Pius (1)

   

001

Filosofia

01

005

Geografia i histria

02

006

Matemtiques

01

08052724 IES Francisco de Goya (3)

   

011

Angls

01

008

Biologia i geologia

01

004

Llengua castellana i literatura

01

019

Tecnologia

01

08046591 IES Galla Placdia (3)

   

005

Geografia i histria

01

08044065 IES Galileo Galilei (2)

   

005

Geografia i histria

01

004

Llengua castellana i literatura

01

08040141 IES Icria (2)

   

007

Fsica i qumica

01

006

Matemtiques

01

08013159 IES Infanta Isabel d'Arag (3)

   

009

Dibuix

02

017

Educaci fsica

01

010

Francs

01

005

Geografia i histria

02

08013111 IES Jaume Balmes (1)

   

011

Angls

01

007

Fsica i qumica

01

005

Geografia i histria

01

004

Llengua castellana i literatura

02

006

Matemtiques

01

08057540 IES Joan Brossa (1)

   

010

Francs

01

005

Geografia i histria

01

006

Matemtiques

01

08033882 IES Joan Coromines

   

011

Angls

01

009

Dibuix

01

017

Educaci fsica

01

006

Matemtiques

01

019

Tecnologia

01

08013101 IES Joan d'ustria (3)

   

227

Sistemes i aplicacions

 
 

informtiques

02

08054228 IES Joan Fuster (1)

   

005

Geografia i histria

01

08052761 SES Josep Comas i Sol

   

007

Fsica i qumica

01

051

Llengua catalana i literatura

01

08044958 IES Josep Pla (1)

   

005

Geografia i histria

01

08039057 IES L'Alzina (1)

   

008

Biologia i geologia

01

005

Geografia i histria

01

019

Tecnologia

01

08034205 IES La Guineueta

   

011

Angls

01

220

Procediments sanitaris

 
 

i assistencials

01

08040138 IES La Sedeta (1)

   

009

Dibuix

01

051

Llengua catalana i literatura

01

08034564 IES Les Corts (3)

   

011

Angls

01

007

Fsica i qumica

01

08052827 IES LLus Domnech i Montaner (1)

   

008

Biologia i geologia

01

010

Francs

01

005

Geografia i histria

01

08046581 IES Llus Vives

   

017

Educaci fsica

01

08045525 IES Manuel Carrasco i Formiguera (3)

   

051

Llengua catalana i literatura

01

08013160 IES Maragall (1)

   

011

Angls

01

009

Dibuix

01

007

Fsica i qumica

01

001

Filosofia

01

08014401 IES Mare de Du de la Merc (1)

   

209

Manteniment de vehicles

01

111

Organitzaci i processos

 
 

de manteniment de vehicles

02

119

Processos i mitjans de comunicaci

01

229

Tcniques i procediments

 
 

d'imatge i so

01

08013226 IES Menndez y Pelayo (3)

   

011

Angls

01

009

Dibuix

01

018

Psicologia i pedagogia

01

08044934 IES Meridiana (1)

   

010

Francs

01

106

Hoteleria i turisme

02

08052581 IES Miquel Tarradell (CAEP)

   

011

Angls

01

017

Educaci fsica

01

004

Llengua castellana i literatura

01

051

Llengua catalana i literatura

01

019

Tecnologia

01

08013093 IES Montjuc (3)

   

008

Biologia i geologia

01

08013202 IES Montserrat (3)

   

011

Angls

01

008

Biologia i geologia

01

010

Francs

01

004

Llengua castellana i literatura

01

006

Matemtiques

01

08013214 IES Narcs Monturiol

   

004

Llengua castellana i literatura

01

08035209 IES Pablo R. Picasso (CAEP)

   

017

Educaci fsica

01

005

Geografia i histria

01

004

Llengua castellana i literatura

01

006

Matemtiques

01

016

Msica

01

019

Tecnologia

01

08034138 IES Poblenou (3)

   

005

Geografia i histria

01

08046608 IES Prncep de Viana (1)

   

803

Cultura clssica

01

005

Geografia i histria

01

08013469 IES Rambla Prim (CAEP) (1)

   

011

Angls

01

051

Llengua catalana i literatura

01

019

Tecnologia

01

08052748 IES Roger de Flor (1)

   

019

Tecnologia

01

08052797 IES Salvador Espriu (1)

   

005

Geografia i histria

01

051

Llengua catalana i literatura

01

08044053 IES Salvador Segu (1)

   

103

Assessoria i processos

 
 

d'imatge personal

01

203

Esttica

01

108

Intervenci sociocomunitria

01

08013366 IES Sant Andreu (1)

   

011

Angls

01

005

Geografia i histria

01

051

Llengua catalana i literatura

01

016

Msica

01

018

Psicologia i pedagogia

01

08013135 IES Sant Josep de Calassan (1)

   

803

Cultura clssica

01

08047421 IES Secretari Coloma (1)

   

011

Angls

01

005

Geografia i histria

01

051

Llengua catalana i literatura

01

006

Matemtiques

01

016

Msica

01

08052700 IES Vall d'Hebron

   

103

Assessoria i processos

 
 

d'imatge personal

01

009

Dibuix

01

017

Educaci fsica

01

203

Esttica

01

105

Formaci i orientaci laboral

01

005

Geografia i histria

01

016

Msica

01

08031812 IES Valldemossa (1)

   

019

Tecnologia

01

08013238 IES Verdaguer

   

005

Geografia i histria

01

08045483 IES Vila de Grcia (1)

   

005

Geografia i histria

01

08047431 IES XXV Olimpada (3)

   

004

Llengua castellana i literatura

01

051

Llengua catalana i literatura

01

Serveis Territorials a Barcelona II (comarques)

   

Zona de desplaament: 080157 Badalona

   

Municipi: 080150000 Badalona

   

Centres i especialitats:

   

08053029 EOI Badalona

   

011

Angls

02

08045008 IES Badalona IX (1)

   

019

Tecnologia

01

08042019 IES Badalona VII (1)

   

017

Educaci fsica

01

019

Tecnologia

01

08045604 IES Enric Borrs (1)

   

061

Economia

01

051

Llengua catalana i literatura

01

018

Psicologia i pedagogia

01

08001443 IES Eugeni d'Ors (2)

   

001

Filosofia

01

005

Geografia i histria

01

006

Matemtiques

01

219

Procediments de diagnstic

 
 

clnic i ortoprottic

01

117

Processos diagnstics

 
 

clnics i productes ortoprotsics

01

08001431 IES Isaac Albniz (1)

   

019

Tecnologia

01

08040527 IES La Llauna (2)

   

061

Economia

01

08001421 IES La Pineda (1)

   

202

Equips electrnics

01

107

Informtica

01

124

Sistemes electrnics

01

227

Sistemes i aplicacions

 
 

informtiques

01

08045471 IES Pompeu Fabra (1)

   

102

Anlisi i qumica industrial

01

209

Manteniment de vehicles

01

111

Organitzaci i processos

 
 

de manteniment de vehicles

01

08046751 IES Ventura Gassol (2)

   

005

Geografia i histria

01

125

Sistemes electrotcnics

 
 

i automtics

01

019

Tecnologia

01

Municipi: 081940000 Sant Adri de Bess

   

Centres i especialitats:

   

08040151 IES Frum 2004 (CAEP) (1)

   

051

Llengua catalana i literatura

01

016

Msica

01

Municipi: 082450000 Santa Coloma de Gramenet

   

Centres i especialitats:

   

08059329 IES Can Peixauet (1)

   

009

Dibuix

01

061

Economia

01

08037176 IES La Bastida

   

009

Dibuix

01

202

Equips electrnics

01

205

Installaci i manteniment

 
 

d'equips trmics i de fluids

01

108

Intervenci sociocomunitria

02

225

Serveis a la comunitat

01

08034643 IES Les Vinyes (1)

   

219

Procediments de diagnstic

 
 

clnic i ortoprottic

01

08053078 IES Numncia

   

011

Angls

01

005

Geografia i histria

01

08028047 IES Puig Castellar (1)

   

227

Sistemes i aplicacions

 
 

informtiques

01

019

Tecnologia

01

08053443 EOI Santa Coloma

   

011

Angls

01

08034001 IES Terra Roja

   

011

Angls

01

004

Llengua castellana i literatura

01

051

Llengua catalana i literatura

01

Zona de desplaament: 080227 Berga

   

Municipi: 080160000 Bag

   

Centres i especialitats:

   

08052891 IES L'Alt Bergued (1)

   

017

Educaci fsica

01

019

Tecnologia

01

Municipi: 080220000 Berga

   

Centres i especialitats:

   

08014693 IES Guillem de Bergued (1)

   

011

Angls

01

001

Filosofia

01

004

Llengua castellana i literatura

02

006

Matemtiques

01

019

Tecnologia

01

Municipi: 081750000 Puig-reig

   

Centres i especialitats:

   

08052207 IES de Puig-reig (1)

   

012

Alemany

01

Zona de desplaament: 080967 Granollers

   

Municipi: 080050000 L'Ametlla del Valls

   

Centres i especialitats:

   

08054241 IES de l'Ametlla del Valls (1)

   

011

Angls

01

008

Biologia i geologia

01

Municipi: 080230000 Bigues i Riells

   

Centres i especialitats:

   

08060915 IES de Bigues i Riells (2)

   

011

Angls

01

004

Llengua castellana i literatura

01

Municipi: 080330000 Caldes de Montbui

   

Centres i especialitats:

   

08043486 IES Manolo Hugu (1)

   

007

Fsica i qumica

01

019

Tecnologia

01

Municipi: 080410000 Canovelles

   

Centres i especialitats:

   

08046864 IES Bellulla (1)

   

011

Angls

01

018

Psicologia i pedagogia

01

Municipi: 080860000 les Franqueses del Valls

   

Centres i especialitats:

   

08052906 IES Lauro (1)

   

017

Educaci fsica

01

007

Fsica i qumica

01

004

Llengua castellana i literatura

01

125

Sistemes electrotcnics i automtics

01

Municipi: 080880000 la Garriga

   

Centres i especialitats:

   

08035234 IES Villa Romana (1)

   

101

Administraci d'empreses

01

204

Fabricaci i installaci

 
 

de fusteria i mobles

01

Municipi: 080960000 Granollers

   

Centres i especialitats:

   

08017931 IES Antoni Cumella (2)

   

008

Biologia i geologia

01

009

Dibuix

01

08043644 IES Carles Vallbona (1)

   

101

Administraci d'empreses

01

011

Angls

01

107

Informtica

01

227

Sistemes i aplicacions informtiques

01

08045628 IES Celest Bellera (1)

   

009

Dibuix

01

Municipi: 081070000 Lli d'Amunt

   

Centres i especialitats:

   

08052955 IES de Lli (CAEP) (1)

   

005

Geografia i histria

01

Municipi: 081810000 La Roca del Valls

   

Centres i especialitats:

   

08053030 IES de la Roca del Valls (2)

   

011

Angls

01

008

Biologia i geologia

01

Zona de desplaament: 081017 l'Hospitalet de Llobregat

   

Municipi: 081010000 l'Hospitalet de Llobregat

   

Centres i especialitats:

   

08052918 IES Bisbe Berenguer (1)

   

001

Filosofia

01

005

Geografia i histria

01

051

Llengua catalana i literatura

01

08056109 IES Can Vilumara

   

108

Intervenci sociocomunitria

01

225

Serveis a la comunitat

02

08044582 EOI de l'Hospitalet de LLobregat (1)

   

003

Catal

01

008

Francs

01

012

Itali

02

08051264 IES Eduard Fontser (1)

   

101

Administraci d'empreses

01

011

Angls

01

08052921 IES Eugeni d'Ors

   

004

Llengua castellana i literatura

01

08019371 IES Llobregat

   

004

Llengua castellana i literatura

01

112

Organitzaci i projectes

 
 

de fabricaci mecnica

01

08039069 IES Margarida Xirgu

   

005

Geografia i histria

01

004

Llengua castellana i literatura

01

006

Matemtiques

01

019

Tecnologia

01

08033912 IES Merc Rodoreda

   

061

Economia

01

08019319 IES Pedraforca (1)

   

209

Manteniment de vehicles

01

220

Procediments sanitaris

 
 

i assistencials

02

08019401 IES Provenana

   

101

Administraci d'empreses

01

104

Construccions civils i edificaci

01

221

Processos comercials

01

08055944 IES Rubi i Ors

   

019

Tecnologia

01

08019307 IES Santa Eullia

   

011

Angls

01

008

Biologia i geologia

01

08019320 IES Torras i Bages (1)

   

011

Angls

01

Zona de desplaament: 081137 Manresa

   

Municipi: 080100000 Arts

   

Centres i especialitats:

   

08046876 IES Miquel Bosch i Jover (1)

   

061

Economia

01

016

Msica

01

Municipi: 081130000 Manresa

   

Centres i especialitats:

   

08059551 EOI de Manresa (2)

   

011

Angls

01

08046761 IES Guillem Cat (2)

   

103

Assessoria i processos

 
 

d'imatge personal

01

803

Cultura clssica

01

005

Geografia i histria

01

006

Matemtiques

01

221

Processos comercials

01

08020462 IES Lacetnia (1)

   

101

Administraci d'empreses

01

017

Educaci fsica

01

206

Installacions electrotcniques

01

112

Organitzaci i projectes

 
 

de fabricaci mecnica

01

08020474 IES Llus de Peguera (1)

   

019

Tecnologia

01

08033924 IES Pius Font i Quer (1)

   

011

Angls

01

Municipi: 081400000 Navarcles

   

Centres i especialitats:

   

08059524 SES de Navarcles (1)

   

004

Llengua castellana i literatura

01

051

Llengua catalana i literatura

01

Municipi: 082130000 Sant Fruits de Bages

   

Centres i especialitats:

   

08053054 IES Gerbert d'Aurillac (1)

   

803

Cultura clssica

01

009

Dibuix

01

010

Francs

01

Municipi: 082180000 Sant Joan de Vilatorrada

   

Centres i especialitats:

   

08035313 IES Quercus (1)

   

017

Educaci fsica

01

051

Llengua catalana i literatura

01

Municipi: 082620000 Sant Vicen de Castellet

   

Centres i especialitats:

   

08046840 IES Castellet (1)

   

019

Tecnologia

01

Municipi: 081920000 Santpedor

   

Centres i especialitats:

   

08053111 IES d'Auro (1)

   

803

Cultura clssica

01

Municipi: 082740000 Sria

   

Centres i especialitats:

   

08042044 IES Mig-Mn (1)

   

008

Biologia i geologia

01

051

Llengua catalana i literatura

01

Zona de desplaament: 081217 Matar

   

Municipi: 080030000 Alella

   

Centres i especialitats:

   

08046785 IES d'Alella (1)

   

011

Angls

01

Municipi: 080090000 Argentona

   

Centres i especialitats:

   

08052876 IES d'Argentona (1)

   

009

Dibuix

01

125

Sistemes electrotcnics i automtics

01

Municipi: 081180000 el Masnou

   

Centres i especialitats:

   

08020826 IES Maremar (1)

   

225

Serveis a la comunitat

01

019

Tecnologia

01

Municipi: 081210000 Matar

   

Centres i especialitats:

   

08021260 IES Alexandre Satorras (2)

   

105

Formaci i orientaci laboral

01

219

Procediments de diagnstic

 
 

clnic i ortoprottic

01

220

Procediments sanitaris

 
 

i assistencials

01

117

Processos diagnstics clnics

 
 

i productes ortoprotsics

01

08021302 IES Dami Campeny (1)

   

051

Llengua catalana i literatura

01

08052931 EOI del Maresme (1)

   

011

Angls

02

08052979 IES Josep Puig i Cadafalch (1)

   

017

Educaci fsica

01

016

Msica

01

018

Psicologia i pedagogia

01

08046797 IES Pla d'en Boet (1)

   

017

Educaci fsica

01

010

Francs

01

005

Geografia i histria

01

004

Llengua castellana i literatura

01

006

Matemtiques

01

08046748 IES Thos i Codina (2)

   

202

Equips electrnics

01

Municipi: 081260000 Montgat

   

Centres i especialitats:

   

08045677 IES Thalassa (1)

   

051

Llengua catalana i literatura

01

Municipi: 082300000 Premi de Dalt

   

Centres i especialitats:

   

08053017 IES Valeri Pujol i Bosch (1)

   

051

Llengua catalana i literatura

01

Municipi: 081720000 Premi de Mar

   

Centres i especialitats:

   

08031848 IES Cristfol Ferrer

   

009

Dibuix

01

202

Equips electrnics

01

222

Processos de gesti administrativa

01

08043711 IES Serra de Marina (1)

   

005

Geografia i histria

02

Municipi: 081970000 Sant Andreu de Llavaneres

   

Centres i especialitats:

   

08046852 IES de Llavaneres (1)

   

004

Llengua castellana i literatura

01

Municipi: 082140000 Vilassar de Dalt

   

Centres i especialitats:

   

08040564 IES Jaume Almera (1)

   

005

Geografia i histria

01

Municipi: 082190000 Vilassar de Mar

   

Centres i especialitats:

   

08057254 IES Vilassar de Mar (2)

   

803

Cultura clssica

01

001

Filosofia

01

016

Msica

01

08046803 IES Vilatzara (1)

   

011

Angls

01

Zona de desplaament: 081247 Mollet del Valls

   

Municipi: 081050000 la Llagosta

   

Centres i especialitats:

   

08043656 IES Marina (1)

   

105

Formaci i orientaci laboral

01

Municipi: 081240000 Mollet del Valls

   

Centres i especialitats:

   

08021594 IES de Mollet del Valls (2)

   

102

Anlisi i qumica industrial

01

009

Dibuix

01

105

Formaci i orientaci laboral

01

051

Llengua catalana i literatura

01

209

Manteniment de vehicles

01

213

Oficina de projectes

 
 

de fabricaci mecnica

01

111

Organitzaci i processos

 
 

de manteniment de vehicles

01

125

Sistemes electrotcnics i automtics

01

019

Tecnologia

01

08054034 IES Gallecs (1)

   

108

Intervenci sociocomunitria

01

006

Matemtiques

01

225

Serveis a la comunitat

01

08021600 IES Vicen Plantada (1)

   

004

Llengua castellana i literatura

01

124

Sistemes electrnics

01

Municipi: 081350000 Montmel

   

Centres i especialitats:

   

08052980 IES Montmel (1)

   

011

Angls

01

010

Francs

01

004

Llengua castellana i literatura

01

218

Perruqueria

01

Municipi: 081360000 Montorns del Valls

   

Centres i especialitats:

   

08042093 IES Vinyes Velles (1)

   

011

Angls

01

007

Fsica i qumica

01

006

Matemtiques

01

018

Psicologia i pedagogia

01

019

Tecnologia

01

Municipi: 081590000 Parets del Valls

   

Centres i especialitats:

   

08044612 IES de Parets del Valls (1)

   

017

Educaci fsica

01

019

Tecnologia

01

Municipi: 082090000 Sant Fost de Campsentelles

   

Centres i especialitats:

   

08047479 IES Alba del Valls (1)

   

010

Francs

01

Zona de desplaament: 081637 Pineda de Mar

   

Municipi: 080060000 Arenys de Mar

   

Centres i especialitats:

   

08035155 IES Els Tres Turons (1)

   

803

Cultura clssica

01

051

Llengua catalana i literatura

01

Municipi: 080070000 Arenys de Munt

   

Centres i especialitats:

   

08034187 IES Domnec Perramon (1)

   

004

Llengua castellana i literatura

01

Municipi: 080350000 Calella

   

Centres i especialitats:

   

08015171 IES Bisbe Sivilla

   

011

Angls

01

201

Cuina i pastisseria

01

106

Hoteleria i turisme

01

019

Tecnologia

01

Municipi: 081100000 Malgrat de Mar

   

Centres i especialitats:

   

08045665 IES Ramon Turr i Darder (1)

   

011

Angls

01

019

Tecnologia

01

Municipi: 081550000 Palafolls

   

Centres i especialitats:

   

08061099 SES de Palafolls

   

051

Llengua catalana i literatura

01

Municipi: 081630000 Pineda de Mar

   

Centres i especialitats:

   

08052992 IES Euclides (1)

   

008

Biologia i geologia

01

004

Llengua castellana i literatura

01

08047832 IES Joan Coromines (1)

   

006

Matemtiques

01

Municipi: 082840000 Tordera

   

Centres i especialitats:

   

08044983 IES Llus Companys (1)

   

803

Cultura clssica

01

006

Matemtiques

01

Zona de desplaament: 082027 Sant Celoni

   

Municipi: 080460000 Cardedeu

   

Centres i especialitats:

   

08036391 IES Arquitecte Manuel Raspall (1)

   

005

Geografia i histria

01

004

Llengua castellana i literatura

01

006

Matemtiques

01

08054401 IES El Sui (1)

   

011

Angls

01

005

Geografia i histria

01

006

Matemtiques

01

Municipi: 081060000 Llinars del Valls

   

Centres i especialitats:

   

08044594 IES Giola (1)

   

012

Alemany

01

005

Geografia i histria

01

004

Llengua castellana i literatura

01

Municipi: 082020000 Sant Celoni

   

Centres i especialitats:

   

08034606 IES Baix Montseny (1)

   

101

Administraci d'empreses

01

008

Biologia i geologia

01

051

Llengua catalana i literatura

01

112

Organitzaci i projectes

 
 

de fabricaci mecnica

01

Municipi: 082590000 Santa Maria de Palautordera

   

Centres i especialitats:

   

08053108 IES Reguissol (1)

   

005

Geografia i histria

01

Zona de desplaament: 082987 Vic

   

Municipi: 080670000 Centelles

   

Centres i especialitats:

   

08044569 IES Pere Barnils (1)

   

803

Cultura clssica

01

Municipi: 081120000 Manlleu

   

Centres i especialitats:

   

08040552 IES Antoni Pous i Argila (1)

   

008

Biologia i geologia

01

803

Cultura clssica

01

Municipi: 081830000 Roda de Ter

   

Centres i especialitats:

   

08053042 IES Miquel Mart i Pol (1)

   

008

Biologia i geologia

01

Municipi: 082370000 Sant Quirze de Besora

   

Centres i especialitats:

   

08058428 SES Sant Quirze de Besora (2)

   

011

Angls

01

Municipi: 082780000 Taradell

   

Centres i especialitats:

   

08053121 IES Taradell (1)

   

803

Cultura clssica

01

Municipi: 082830000 Tona

   

Centres i especialitats:

   

08054277 SES de Tona (2)

   

007

Fsica i qumica

01

Municipi: 082850000 Torell

   

Centres i especialitats:

   

08058404 IES Cirvinum de Torell (1)

   

005

Geografia i histria

01

016

Msica

01

Municipi: 082980000 Vic

   

Centres i especialitats:

   

08031022 IES de Vic (2)

   

011

Angls

01

105

Formaci i orientaci laboral

01

220

Procediments sanitaris

 
 

i assistencials

01

018

Psicologia i pedagogia

01

08031034 IES Jaume Calls (1)

   

008

Biologia i geologia

01

019

Tecnologia

01

08062183 EOI Osona (1)

   

011

Angls

01

008

Francs

01

Zona de desplaament: 083077 Vilanova i la Geltr

   

Municipi: 082310000 Sant Pere de Ribes

   

Centres i especialitats:

   

08047467 IES Alexandre Gal (1)

   

051

Llengua catalana i literatura

01

006

Matemtiques

01

019

Tecnologia

01

08042056 IES Can Puig (1)

   

011

Angls

01

004

Llengua castellana i literatura

01

018

Psicologia i pedagogia

01

019

Tecnologia

01

Municipi: 082510000 Santa Margarida i els Monjos

   

Centres i especialitats:

   

08053091 IES El Foix (1)

   

004

Llengua castellana i literatura

01

006

Matemtiques

01

Municipi: 082700000 Sitges

   

Centres i especialitats:

   

08043981 IES Joan Ramon Benaprs

   

011

Angls

01

201

Cuina i pastisseria

02

001

Filosofia

01

Municipi: 083050000 Vilafranca del Peneds

   

Centres i especialitats:

   

08035362 IES Alt Peneds (1)

   

206

Installacions electrotcniques

01

006

Matemtiques

01

112

Organitzaci i projectes

 
 

de fabricaci mecnica

01

019

Tecnologia

01

08031459 IES Eugeni d'Ors (1)

   

221

Processos comercials

01

08046736 IES Mil i Fontanals (1)

   

009

Dibuix

01

Municipi: 083070000 Vilanova i la Geltr

   

Centres i especialitats:

   

08045653 IES Dolors Mallafr i Ros (1)

   

008

Biologia i geologia

01

010

Francs

01

08031681 IES Francesc Xavier Lluch i Rafecas (1)

   

011

Angls

01

061

Economia

01

124

Sistemes electrnics

01

Serveis Territorials al Baix Llobregat-Anoia

   

Zona de desplaament: 080737 Cornell de Llobregat

   

Municipi: 080730000 Cornell de Llobregat

   

Centres i especialitats:

   

08016781 IES Esteve Terradas i Illa

   

101

Administraci d'empreses

01

102

Anlisi i qumica industrial

01

007

Fsica i qumica

01

105

Formaci i orientaci laboral

01

005

Geografia i histria

01

107

Informtica

01

004

Llengua castellana i literatura

01

006

Matemtiques

01

211

Mecanitzaci i manteniment

 
 

de mquines

01

112

Organitzaci i projectes

 
 

de fabricaci mecnica

01

122

Processos i productes

 
 

d'arts grfiques

01

227

Sistemes i aplicacions

 
 

informtiques

01

019

Tecnologia

01

08016793 IES Francesc Maci (1)

   

061

Economia

01

004

Llengua castellana i literatura

02

018

Psicologia i pedagogia

01

08033900 IES Joan Mir

   

005

Geografia i histria

01

019

Tecnologia

01

08035143 IES Miquel Mart i Pol

   

001

Filosofia

01

004

Llengua castellana i literatura

01

Municipi: 080770000 Esplugues de Llobregat

   

Centres i especialitats:

   

08054344 EOI Esplugues

   

011

Angls

01

008

Francs

01

012

Itali

01

08017153 IES Joanot Martorell

   

005

Geografia i histria

01

051

Llengua catalana i literatura

01

019

Tecnologia

01

08041374 IES La Mallola (1)

   

061

Economia

01

005

Geografia i histria

01

051

Llengua catalana i literatura

01

08017131 IES Severo Ochoa (1)

   

108

Intervenci sociocomunitria

01

225

Serveis a la comunitat

01

Municipi: 082000000 Sant Boi de Llobregat

   

Centres i especialitats:

   

08025605 IES Camps Blancs (3)

   

005

Geografia i histria

01

108

Intervenci sociocomunitria

01

209

Manteniment de vehicles

01

218

Perruqueria

01

124

Sistemes electrnics

01

08047509 IES taca (1)

   

011

Angls

01

008

Biologia i geologia

01

061

Economia

01

005

Geografia i histria

01

004

Llengua castellana i literatura

01

051

Llengua catalana i literatura

01

019

Tecnologia

01

08025654 IES Joaquim Rubi i Ors

   

011

Angls

01

007

Fsica i qumica

01

005

Geografia i histria

01

004

Llengua castellana i literatura

01

08043681 IES Marianao (1)

   

107

Informtica

01

Municipi: 082110000 Sant Feliu de Llobregat

   

Centres i especialitats:

   

08041519 IES Mart Dot (1)

   

011

Angls

01

201

Cuina i pastisseria

01

004

Llengua castellana i literatura

01

018

Psicologia i pedagogia

01

019

Tecnologia

01

08026397 IES Olorda (1)

   

009

Dibuix

01

010

Francs

01

Municipi: 082170000 Sant Joan Desp

   

Centres i especialitats:

   

08026683 IES Francesc Ferrer i Gurdia

   

011

Angls

01

803

Cultura clssica

01

010

Francs

01

221

Processos comercials

01

018

Psicologia i pedagogia

01

08033973 IES Jaume Salvador i Pedrol

   

008

Biologia i geologia

01

061

Economia

01

004

Llengua castellana i literatura

01

016

Msica

01

Municipi: 082210000 Sant Just Desvern

   

Centres i especialitats:

   

08033985 IES de Sant Just Desvern (1)

   

005

Geografia i histria

02

Zona de desplaament: 081027 Igualada

   

Municipi: 080440000 Capellades

   

Centres i especialitats:

   

08046645 IES Mol de la Vila (1)

   

018

Psicologia i pedagogia

01

Municipi: 081020000 Igualada

   

Centres i especialitats:

   

08062171 EOI d'Igualada

   

011

Angls

01

08047364 IES Joan Mercader (2)

   

009

Dibuix

01

005

Geografia i histria

01

08019654 IES Mil i Fontanals (1)

   

101

Administraci d'empreses

01

105

Formaci i orientaci laboral

01

112

Organitzaci

 
 

i projectes de fabricaci mecnica

01

222

Processos de gesti administrativa

01

124

Sistemes electrnics

01

227

Sistemes i aplicacions informtiques

01

08019630 IES Pere Vives i Vich

   

007

Fsica i qumica

01

001

Filosofia

01

005

Geografia i histria

01

004

Llengua castellana i literatura

02

051

Llengua catalana i literatura

01

006

Matemtiques

01

018

Psicologia i pedagogia

01

019

Tecnologia

01

Municipi: 082500000 Santa Margarida de Montbui

   

Centres i especialitats:

   

08053352 IES Montbui (CAEP) (1)

   

011

Angls

01

803

Cultura clssica

01

007

Fsica i qumica

01

001

Filosofia

01

005

Geografia i histria

01

004

Llengua castellana i literatura

01

006

Matemtiques

01

016

Msica

01

019

Tecnologia

01

Municipi: 083020000 Vilanova del Cam

   

Centres i especialitats:

   

08044168 IES Pla de les Moreres (1)

   

019

Tecnologia

01

Zona de desplaament: 081147 Martorell

   

Municipi: 080010000 Abrera

   

Centres i especialitats:

   

08045689 IES Voltrera (1)

   

011

Angls

01

Municipi: 080760000 Esparreguera

   

Centres i especialitats:

   

08040540 IES El Cairat (1)

   

011

Angls

01

051

Llengua catalana i literatura

01

019

Tecnologia

01

08053285 IES El Castell (1)

   

011

Angls

01

051

Llengua catalana i literatura

01

006

Matemtiques

01

019

Tecnologia

01

Municipi: 080910000 Gelida

   

Centres i especialitats:

   

08035246 IES Gelida (1)

   

001

Filosofia

01

051

Llengua catalana i literatura

01

Municipi: 081140000 Martorell

   

Centres i especialitats:

   

08062158 EOI de Martorell

   

001

Alemany

01

08037152 IES Joan Or (1)

   

011

Angls

02

208

Laboratori

01

004

Llengua castellana i literatura

01

051

Llengua catalana i literatura

01

209

Manteniment de vehicles

01

019

Tecnologia

01

08020620 IES Pompeu Fabra (1)

   

011

Angls

01

005

Geografia i histria

01

004

Llengua castellana i literatura

01

019

Tecnologia

01

Municipi: 081190000 Masquefa

   

Centres i especialitats:

   

08060514 SES de Masquefa (2)

   

009

Dibuix

01

017

Educaci fsica

01

004

Llengua castellana i literatura

01

006

Matemtiques

01

016

Msica

01

019

Tecnologia

01

Municipi: 081470000 Olesa de Montserrat

   

Centres i especialitats:

   

08043978 IES Daniel Blanxart i Pedrals (1)

   

011

Angls

01

005

Geografia i histria

01

004

Llengua castellana i literatura

01

051

Llengua catalana i literatura

01

019

Tecnologia

01

Municipi: 081610000 Piera

   

Centres i especialitats:

   

08047820 IES Guinovarda (1)

   

011

Angls

01

004

Llengua castellana i literatura

01

051

Llengua catalana i literatura

01

016

Msica

01

018

Psicologia i pedagogia

01

019

Tecnologia

01

Municipi: 081960000 Sant Andreu de la Barca

   

Centres i especialitats:

   

08043671 IES El Palau (1)

   

011

Angls

01

004

Llengua castellana i literatura

01

018

Psicologia i pedagogia

01

019

Tecnologia

01

08053315 IES Montserrat Roig (1)

   

061

Economia

01

018

Psicologia i pedagogia

01

019

Tecnologia

01

Zona de desplaament: 082637 Sant Vicen dels Horts

   

Municipi: 080720000 Corbera de Llobregat

   

Centres i especialitats:

   

08045859 IES de Corbera de Llobregat (2)

   

011

Angls

01

061

Economia

01

004

Llengua castellana i literatura

01

051

Llengua catalana i literatura

01

019

Tecnologia

01

Municipi: 081230000 Molins de Rei

   

Centres i especialitats:

   

08034217 IES Bernat el Ferrer (1)

   

107

Informtica

01

08021430 IES Llus de Requesens (1)

   

011

Angls

01

004

Llengua castellana i literatura

01

019

Tecnologia

01

Municipi: 081570000 Pallej

   

Centres i especialitats:

   

08053297 IES de Pallej (1)

   

005

Geografia i histria

01

Municipi: 082630000 Sant Vicen dels Horts

   

Centres i especialitats:

   

08034011 IES Frederic Mompou (1)

   

007

Fsica i qumica

01

004

Llengua castellana i literatura

01

08053340 IES Gabriela Mistral (1)

   

005

Geografia i histria

01

Municipi: 082950000 Vallirana

   

Centres i especialitats:

   

08044570 IES Vall d'Ars (1)

   

011

Angls

01

Zona de desplaament: 083017 Viladecans

   

Municipi: 080560000 Castelldefels

   

Centres i especialitats:

   

08045537 IES Josep Llus Sert (1)

   

007

Fsica i qumica

01

019

Tecnologia

01

08040539 IES Les Marines

   

011

Angls

01

004

Llengua castellana i literatura

01

051

Llengua catalana i literatura

01

006

Matemtiques

01

08047480 IES Mediterrnia (1)

   

011

Angls

01

061

Economia

01

017

Educaci fsica

01

007

Fsica i qumica

01

005

Geografia i histria

01

Municipi: 080890000 Gav

   

Centres i especialitats:

   

08017530 IES de Bruguers (1)

   

011

Angls

01

005

Geografia i histria

01

112

Organitzaci i projectes

 
 

de fabricaci mecnica

01

019

Tecnologia

01

08041866 IES El Calamot (1)

   

010

Francs

01

016

Msica

01

019

Tecnologia

01

Municipi: 081690000 el Prat de Llobregat

   

Centres i especialitats:

   

08023131 IES Baldiri Guilera (1)

   

011

Angls

01

08060538 EOI del Prat (1)

   

011

Angls

01

08053303 IES Doctor Trueta (CAEP) (1)

   

051

Llengua catalana i literatura

01

006

Matemtiques

01

08054198 IES Estany de la Ricarda

   

019

Tecnologia

01

08031836 IES Illa dels Banyols

   

011

Angls

01

007

Fsica i qumica

01

019

Tecnologia

01

08047492 IES Ribera Baixa (1)

   

011

Angls

01

206

Installacions electrotcniques

01

004

Llengua castellana i literatura

01

019

Tecnologia

01

08043589 IES Salvador Dal (1)

   

011

Angls

01

124

Sistemes electrnics

01

Municipi: 083010000 Viladecans

   

Centres i especialitats:

   

08034621 IES de Sales

   

105

Formaci i orientaci laboral

01

220

Procediments sanitaris i assistencials

01

08053364 IES Josep Mestres i Busquets (1)

   

019

Tecnologia

01

08045860 IES Miramar (1)

   

011

Angls

01

061

Economia

01

006

Matemtiques

01

08031228 IES Torre Roja (1)

   

011

Angls

01

010

Francs

01

005

Geografia i histria

01

Serveis Territorials al Valls Occidental

   

Zona de desplaament: 082667 Cerdanyola del Valls

   

Municipi: 089040000 Badia del Valls

   

Centres i especialitats:

   

08042342 IES de Badia del Valls (1)

   

017

Educaci fsica

01

08034035 IES de Ciutat Badia (3)

   

017

Educaci fsica

01

Municipi: 082520000 Barber del Valls

   

Centres i especialitats:

   

08045562 IES Can Planas (2)

   

011

Angls

01

107

Informtica

01

006

Matemtiques

01

227

Sistemes i aplicacions informtiques

01

08035349 IES La Romnica (1)

   

017

Educaci fsica

01

005

Geografia i histria

01

004

Llengua castellana i literatura

02

051

Llengua catalana i literatura

01

215

Operacions de processos

01

Municipi: 082660000 Cerdanyola del Valls

   

Centres i especialitats:

   

08045549 IES Bans (1)

   

005

Geografia i histria

01

004

Llengua castellana i literatura

01

019

Tecnologia

01

08053157 IES Gorgs (1)

   

051

Llengua catalana i literatura

01

08043504 IES Pere Calders (3)

   

051

Llengua catalana i literatura

01

Municipi: 081250000 Montcada i Reixac

   

Centres i especialitats:

   

08044533 IES La Ferreria (3)

   

004

Llengua castellana i literatura

01

08054174 IES La Ribera (1)

   

017

Educaci fsica

01

051

Llengua catalana i literatura

01

006

Matemtiques

01

08021788 IES Montserrat Mir i Vila

   

005

Geografia i histria

01

004

Llengua castellana i literatura

01

019

Tecnologia

01

Municipi: 081800000 Ripollet

   

Centres i especialitats:

   

08054186 IES Can Mas (1)

   

011

Angls

01

019

Tecnologia

01

08037206 IES Llus Companys (3)

   

010

Francs

01

004

Llengua castellana i literatura

01

08035295 IES Palau Ausit (1)

   

011

Angls

01

006

Matemtiques

01

Municipi: 082600000 Santa Perptua de Mogoda

   

Centres i especialitats:

   

08045021 IES Estela Ibrica (3)

   

051

Llengua catalana i literatura

01

08053236 IES Rovira-Forns

   

008

Biologia i geologia

01

Zona de desplaament: 081847 Rub

   

Municipi: 080540000 Castellbisbal

   

Centres i especialitats:

   

08053145 IES Castellbisbal (3)

   

011

Angls

01

009

Dibuix

01

Municipi: 081840000 Rub

   

Centres i especialitats:

   

08035301 IES Duc de Montblanc (1)

   

051

Llengua catalana i literatura

01

08036330 IES J. V. Foix

   

011

Angls

01

017

Educaci fsica

01

004

Llengua castellana i literatura

01

018

Psicologia i pedagogia

01

08043668 IES L'Estatut (1)

   

107

Informtica

01

227

Sistemes i aplicacions

 
 

informtiques

01

08053182 IES La Serreta (1)

   

001

Filosofia

01

005

Geografia i histria

01

004

Llengua castellana i literatura

01

051

Llengua catalana i literatura

01

225

Serveis a la comunitat

01

Municipi: 082050000 Sant Cugat del Valls

   

Centres i especialitats:

   

08046670 IES Angeleta Ferrer i Sensat (3)

   

004

Llengua castellana i literatura

01

08031873 IES Arnau Cadell (3)

   

011

Angls

01

005

Geografia i histria

01

08046694 IES Centre d'Alt Rendiment Esportiu (1)

   

803

Cultura clssica

01

019

Tecnologia

01

08062161 EOI de Sant Cugat del Valls

   

001

Alemany

01

011

Angls

02

08031861 IES Leonardo da Vinci

   

012

Alemany

01

08054873 IES Sant Cugat

   

016

Msica

01

Zona de desplaament: 081877 Sabadell

   

Municipi: 080510000 Castellar del Valls

   

Centres i especialitats:

   

08046682 IES de Castellar (3)

   

061

Economia

01

08058520 IES Pla de Bruguera (1)

   

011

Angls

01

010

Francs

01

016

Msica

01

018

Psicologia i pedagogia

01

019

Tecnologia

01

Municipi: 081560000 Palau-solit i Plegamans

   

Centres i especialitats:

   

08045306 IES Ramon Casas i Carb (1)

   

018

Psicologia i pedagogia

01

019

Tecnologia

01

Municipi: 081870000 Sabadell

   

Centres i especialitats:

   

08039203 IES Agust Serra i Fontanet (1)

   

101

Administraci d'empreses

01

011

Angls

01

051

Llengua catalana i literatura

01

221

Processos comercials

01

222

Processos de gesti administrativa

01

223

Producci en arts grfiques

01

125

Sistemes electrotcnics i automtics

01

019

Tecnologia

01

08024765 IES Arraona (1)

   

011

Angls

01

008

Biologia i geologia

01

006

Matemtiques

01

125

Sistemes electrotcnics i automtics

01

019

Tecnologia

01

08024893 IES Castellarnau (1)

   

202

Equips electrnics

01

105

Formaci i orientaci laboral

01

209

Manteniment de vehicles

01

111

Organitzaci i processos

 
 

de manteniment de vehicles

01

219

Procediments de diagnstic

 
 

clnic i ortoprottic

01

117

Processos diagnstics clnics

 
 

i productes ortoprotsics

01

08044636 EOI de Sabadell (3)

   

001

Alemany

01

011

Angls

02

08024741 IES Escola Industrial

   

101

Administraci d'empreses

01

011

Angls

01

061

Economia

01

202

Equips electrnics

01

016

Msica

01

222

Processos de gesti administrativa

01

08024881 IES Ferran Casablancas

   

016

Msica

01

018

Psicologia i pedagogia

01

08034591 IES Joan Oliver (1)

   

004

Llengua castellana i literatura

01

006

Matemtiques

01

08053212 IES Jonqueres (CAEP)

   

011

Angls

01

009

Dibuix

01

061

Economia

01

016

Msica

01

124

Sistemes electrnics

01

08053200 IES Miquel Crusafont i Pair (CAEP) (1)

   

061

Economia

01

016

Msica

01

08024871 IES Pau Vila

   

008

Biologia i geologia

01

004

Llengua castellana i literatura

01

08046669 IES Ribot i Serra (1)

   

105

Formaci i orientaci laboral

01

218

Perruqueria

02

08042020 IES Valls (1)

   

017

Educaci fsica

01

001

Filosofia

01

051

Llengua catalana i literatura

01

006

Matemtiques

01

Zona de desplaament: 082797 Terrassa

   

Municipi: 081200000 Matadepera

   

Centres i especialitats:

   

08053169 IES Matadepera (1)

   

008

Biologia i geologia

01

004

Llengua castellana i literatura

01

019

Tecnologia

01

Municipi: 082790000 Terrassa

   

Centres i especialitats:

   

08031770 IES Can Jofresa

   

006

Matemtiques

01

019

Tecnologia

01

08053251 IES Cavall Bernat (1)

   

011

Angls

01

007

Fsica i qumica

01

08053194 EOI de Terrassa (3)

   

001

Alemany

01

011

Angls

01

012

Itali

01

08030339 IES de Terrassa (1)

   

202

Equips electrnics

01

007

Fsica i qumica

01

010

Francs

01

051

Llengua catalana i literatura

01

006

Matemtiques

01

222

Processos de gesti administrativa

01

124

Sistemes electrnics

01

019

Tecnologia

01

08024777 IES Egara (1)

   

005

Geografia i histria

01

08030340 IES Investigador Blanxart

   

018

Psicologia i pedagogia

01

08046724 IES Montserrat Roig (1)

   

011

Angls

01

108

Intervenci sociocomunitria

01

08034059 IES Nicolau Coprnic (3)

   

107

Informtica

01

227

Sistemes i aplicacions informtiques

01

08043516 IES Santa Eullia

   

101

Administraci d'empreses

01

051

Llengua catalana i literatura

01

08045011 IES Torre del Palau

   

005

Geografia i histria

01

004

Llengua castellana i literatura

01

051

Llengua catalana i literatura

01

016

Msica

01

Municipi: 083000000 Viladecavalls

   

Centres i especialitats:

   

08053261 IES de Viladecavalls (3)

   

004

Llengua castellana i literatura

01

051

Llengua catalana i literatura

01

019

Tecnologia

01

Serveis Territorials a Girona

   

Zona de desplaament: 170237 Blanes

   

Municipi: 170230000 Blanes

   

Centres i especialitats:

   

17008122 EOI de Blanes

   

011

Angls

01

008

Francs

01

17005731 IES S'Agulla (2)

   

017

Educaci fsica

01

019

Tecnologia

02

17000551 IES Sa Palomera

   

011

Angls

01

001

Filosofia

01

005

Geografia i histria

01

107

Informtica

01

004

Llengua castellana i literatura

01

227

Sistemes i aplicacions informtiques

01

17005662 IES Serrallarga

   

011

Angls

01

061

Economia

01

007

Fsica i qumica

01

005

Geografia i histria

01

004

Llengua castellana i literatura

01

222

Processos de gesti administrativa

01

Municipi: 170950000 Lloret de Mar

   

Centres i especialitats:

   

17005911 IES Ramon Coll i Rods (1)

   

011

Angls

01

008

Biologia i geologia

01

017

Educaci fsica

01

007

Fsica i qumica

01

005

Geografia i histria

01

004

Llengua castellana i literatura

01

051

Llengua catalana i literatura

01

006

Matemtiques

01

019

Tecnologia

01

17006770 IES Rocagrossa (1)

   

011

Angls

01

007

Fsica i qumica

01

010

Francs

01

005

Geografia i histria

01

004

Llengua castellana i literatura

01

051

Llengua catalana i literatura

01

006

Matemtiques

01

019

Tecnologia

01

Municipi: 172020000 Tossa de Mar

   

Centres i especialitats:

   

17006812 IES de Tossa de Mar (2)

   

007

Fsica i qumica

01

Municipi: 172130000 Vidreres

   

Centres i especialitats:

   

17006824 IES de Vidreres (2)

   

011

Angls

01

008

Biologia i geologia

01

005

Geografia i histria

01

004

Llengua castellana i literatura

01

051

Llengua catalana i literatura

01

018

Psicologia i pedagogia

01

019

Tecnologia

01

Zona de desplaament: 170667 Figueres

   

Municipi: 170470000 Castell d'Empries

   

Centres i especialitats:

   

17006083 IES Castell d'Empries (1)

   

011

Angls

01

005

Geografia i histria

01

004

Llengua castellana i literatura

01

051

Llengua catalana i literatura

01

006

Matemtiques

01

019

Tecnologia

01

Municipi: 170660000 Figueres

   

Centres i especialitats:

   

17004438 IES Alexandre Deulofeu

   

019

Tecnologia

01

17005649 IES Cendrassos (1)

   

101

Administraci d'empreses

01

009

Dibuix

01

061

Economia

01

051

Llengua catalana i literatura

01

222

Processos de gesti administrativa

01

018

Psicologia i pedagogia

01

019

Tecnologia

01

17008134 EOI de Figueres

   

011

Angls

02

008

Francs

01

17001221 IES Narcs Monturiol (1)

   

202

Equips electrnics

01

203

Esttica

01

005

Geografia i histria

01

209

Manteniment de vehicles

01

016

Msica

01

111

Organitzaci i processos

 
 

de manteniment de vehicles

01

019

Tecnologia

01

17007609 IES Olivar Gran (2)

   

007

Fsica i qumica

01

17001218 IES Ramon Muntaner (1)

   

011

Angls

01

008

Biologia i geologia

01

005

Geografia i histria

01

004

Llengua castellana i literatura

01

019

Tecnologia

01

Municipi: 170860000 la Jonquera

   

Centres i especialitats:

   

17006745 IES de La Jonquera (2)

   

803

Cultura clssica

01

010

Francs

01

Municipi: 171520000 Roses

   

Centres i especialitats:

   

17005364 IES Cap Norfeu (CAEP) (1)

   

061

Economia

01

005

Geografia i histria

01

004

Llengua castellana i literatura

01

006

Matemtiques

01

018

Psicologia i pedagogia

01

019

Tecnologia

01

17006851 IES Illa de Rodes (1)

   

004

Llengua castellana i literatura

01

051

Llengua catalana i literatura

01

019

Tecnologia

01

Zona de desplaament: 170797 Girona

   

Municipi: 170150000 Banyoles

   

Centres i especialitats:

   

17000330 IES Josep Brugulat

   

206

Installacions electrotcniques

01

123

Processos i productes

 
 

de fusta i mobles

01

17000305 IES Pere Alsius i Torrent

   

017

Educaci fsica

01

17006666 IES Pla de l'Estany (1)

   

011

Angls

02

017

Educaci fsica

01

005

Geografia i histria

01

006

Matemtiques

01

Municipi: 170440000 Cass de la Selva

   

Centres i especialitats:

   

17005650 IES de Cass de la Selva (2)

   

051

Llengua catalana i literatura

01

019

Tecnologia

01

Municipi: 170490000 Celr

   

Centres i especialitats:

   

17006708 IES de Celr (1)

   

011

Angls

01

051

Llengua catalana i literatura

01

Municipi: 170790000 Girona

   

Centres i especialitats:

   

17005042 IES Carles Rahola i Llorens

   

010

Francs

01

17004852 EOI de Girona (1)

   

002

rab

01

003

Catal

01

017

Rus

02

17001759 IES Escola d'Hoteleria i Serveis Sant Narcs (3)

   

201

Cuina i pastisseria

01

010

Francs

01

17001723 IES Jaume Vicens Vives (1)

   

011

Angls

01

005

Geografia i histria

01

016

Msica

01

019

Tecnologia

01

17001735 IES Montilivi (3)

   

011

Angls

01

222

Processos de gesti administrativa

01

124

Sistemes electrnics

01

17004499 IES Narcs Xifra i Masmitj (1)

   

001

Filosofia

01

105

Formaci i orientaci laboral

01

010

Francs

01

004

Llengua castellana i literatura

01

220

Procediments sanitaris i assistencials

01

118

Processos sanitaris

01

019

Tecnologia

01

17006939 IES Santa Eugnia (1)

   

011

Angls

01

105

Formaci i orientaci laboral

01

016

Msica

01

110

Organitzaci i gesti comercial

01

112

Organitzaci i projectes

 
 

de fabricaci mecnica

01

019

Tecnologia

01

17004530 IES Santiago Sobrequs i Vidal (1)

   

011

Angls

01

017

Educaci fsica

01

004

Llengua castellana i literatura

01

006

Matemtiques

01

Municipi: 171550000 Salt

   

Centres i especialitats:

   

17008407 SES de Salt

   

011

Angls

01

019

Tecnologia

01

17003203 IES Salvador Espriu (3)

   

051

Llengua catalana i literatura

01

17005388 IES Vallvera

   

803

Cultura clssica

01

Zona de desplaament: 171147 Olot

   

Municipi: 171140000 Olot

   

Centres i especialitats:

   

17005893 IES Bosc de la Coma (2)

   

011

Angls

01

007

Fsica i qumica

01

005

Geografia i histria

01

004

Llengua castellana i literatura

01

221

Processos comercials

01

019

Tecnologia

01

17007981 EOI d'Olot

   

011

Angls

01

17002399 IES La Garrotxa (1)

   

104

Construccions civils i edificaci

01

005

Geografia i histria

01

004

Llengua castellana i literatura

01

17002387 IES Montsacopa (1)

   

017

Educaci fsica

01

Municipi: 171470000 Ripoll

   

Centres i especialitats:

   

17005704 IES Abat Oliba (3)

   

001

Filosofia

01

Zona de desplaament: 171177 Palafrugell

   

Municipi: 170220000 la Bisbal d'Empord

   

Centres i especialitats:

   

17007300 IES La Bisbal (2)

   

011

Angls

01

009

Dibuix

01

005

Geografia i histria

01

018

Psicologia i pedagogia

01

019

Tecnologia

01

Municipi: 170620000 l'Escala

   

Centres i especialitats:

   

17005251 IES El Pedr (1)

   

007

Fsica i qumica

01

001

Filosofia

01

051

Llengua catalana i literatura

01

018

Psicologia i pedagogia

01

Municipi: 171170000 Palafrugell

   

Centres i especialitats:

   

17002557 IES Baix Empord

   

011

Angls

01

007

Fsica i qumica

01

010

Francs

01

004

Llengua castellana i literatura

01

17002545 IES Frederic Mart i Carreras

   

005

Geografia i histria

01

Municipi: 171990000 Torroella de Montgr

   

Centres i especialitats:

   

17005923 IES Montgr (1)

   

011

Angls

01

061

Economia

01

019

Tecnologia

01

Zona de desplaament: 171607 Sant Feliu de Guxols

   

Municipi: 170340000 Calonge

   

Centres i especialitats:

   

17000706 IES Puig Cargol

   

061

Economia

01

006

Matemtiques

01

Municipi: 170480000 Castell-Platja d'Aro

   

Centres i especialitats:

   

17006691 IES Ridaura (2)

   

803

Cultura clssica

01

009

Dibuix

01

018

Psicologia i pedagogia

01

Municipi: 171180000 Palams

   

Centres i especialitats:

   

17005352 IES de Palams (1)

   

011

Angls

01

061

Economia

01

017

Educaci fsica

01

005

Geografia i histria

01

004

Llengua castellana i literatura

01

019

Tecnologia

01

Municipi: 171600000 Sant Feliu de Guxols

   

Centres i especialitats:

   

17008110 EOI de Sant Feliu de Guxols

   

011

Angls

01

17003318 IES de Sant Feliu de Guxols (1)

   

203

Esttica

01

010

Francs

01

005

Geografia i histria

01

108

Intervenci sociocomunitria

01

222

Processos de gesti administrativa

02

225

Serveis a la comunitat

01

019

Tecnologia

01

17003306 IES Sant Elm (1)

   

011

Angls

01

009

Dibuix

01

019

Tecnologia

01

Zona de desplaament: 170087 Santa Coloma de Farners

   

Municipi: 170090000 Arbcies

   

Centres i especialitats:

   

17006605 IES Montsoriu (1)

   

011

Angls

01

005

Geografia i histria

01

004

Llengua castellana i literatura

01

051

Llengua catalana i literatura

01

019

Tecnologia

01

Municipi: 170830000 Hostalric

   

Centres i especialitats:

   

17006733 IES d'Hostalric (2)

   

011

Angls

01

004

Llengua castellana i literatura

01

051

Llengua catalana i literatura

01

Municipi: 171640000 Sant Hilari Sacalm

   

Centres i especialitats:

   

17004517 IES Anton Busquets i Punset (2)

   

011

Angls

01

803

Cultura clssica

01

004

Llengua castellana i literatura

01

Municipi: 171800000 Santa Coloma de Farners

   

Centres i especialitats:

   

17005376 IES de Santa Coloma de Farners (1)

   

051

Llengua catalana i literatura

01

Serveis Territorials a Lleida

   

Zona de desplaament: 250347 Artesa de Segre

   

Municipi: 250340000 Artesa de Segre

   

Centres i especialitats:

   

25005429 IES Els Planells (2)

   

011

Angls

01

803

Cultura clssica

01

005

Geografia i histria

01

004

Llengua castellana i literatura

01

Municipi: 251720000 Ponts

   

Centres i especialitats:

   

25006574 IES de Ponts (1)

   

803

Cultura clssica

01

019

Tecnologia

01

Zona de desplaament: 250407 Balaguer

   

Municipi: 250400000 Balaguer

   

Centres i especialitats:

   

25005727 IES Almat

   

001

Filosofia

01

010

Francs

01

25000833 IES Ciutat de Balaguer (1)

   

017

Educaci fsica

01

Zona de desplaament: 251207 Lleida

   

Municipi: 250110000 Alcarrs

   

Centres i especialitats:

   

25007153 IES d'Alcarrs (3)

   

051

Llengua catalana i literatura

01

Municipi: 251200000 Lleida

   

Centres i especialitats:

   

25002799 IES Caparrella (1)

   

012

Alemany

01

007

Fsica i qumica

01

209

Manteniment de vehicles

01

006

Matemtiques

01

111

Organitzaci i processos

 
 

de manteniment de vehicles

01

124

Sistemes electrnics

01

25006720 IES d'Hoteleria i Turisme (2)

   

012

Alemany

01

105

Formaci i orientaci laboral

01

25006252 EOI de Lleida (1)

   

002

rab

01

011

Angls

01

003

Catal

01

012

Itali

01

25002726 IES Guindvols (1)

   

011

Angls

01

211

Mecanitzaci i manteniment

 
 

de mquines

01

113

Organitzaci i projectes

 
 

de sistemes energtics

01

25002787 IES Joan Or

   

105

Formaci i orientaci laboral

01

122

Processos i productes

 
 

d'arts grfiques

01

25006495 IES Josep Lladonosa (1)

   

006

Matemtiques

01

25006513 IES Manuel de Montsuar

   

010

Francs

01

25007189 IES Maria Rbies (3)

   

008

Biologia i geologia

01

25002696 IES Marius Torres

   

011

Angls

01

008

Biologia i geologia

01

010

Francs

01

005

Geografia i histria

01

004

Llengua castellana i literatura

01

006

Matemtiques

01

25006771 IES Ronda (3)

   

005

Geografia i histria

01

004

Llengua castellana i literatura

01

051

Llengua catalana i literatura

01

25002684 IES Samuel Gili i Gaya (1)

   

006

Matemtiques

01

Zona de desplaament: 251377 Mollerussa

   

Municipi: 250580000 les Borges Blanques

   

Centres i especialitats:

   

25006525 IES Josep Vallverd (1)

   

011

Angls

01

009

Dibuix

01

Municipi: 251370000 Mollerussa

   

Centres i especialitats:

   

25003202 IES Agrria l'Urgell

   

107

Informtica

01

227

Sistemes i aplicacions informtiques

01

25007517 IES La Serra (1)

   

011

Angls

01

010

Francs

01

004

Llengua castellana i literatura

01

25005582 IES Terres de Ponent

   

011

Angls

01

004

Llengua castellana i literatura

01

019

Tecnologia

01

Zona de desplaament: 251737 El Pont de Suert

   

Municipi: 251730000 el Pont de Suert

   

Centres i especialitats:

   

25006240 IES de Pont de Suert

   

010

Francs

01

005

Geografia i histria

01

016

Msica

01

Zona de desplaament: 252037 la Seu d'Urgell

   

Municipi: 171410000 Puigcerd

   

Centres i especialitats:

   

17005741 IES Pere Borrell (1)

   

008

Biologia i geologia

01

051

Llengua catalana i literatura

01

016

Msica

01

Municipi: 252030000 la Seu d'Urgell

   

Centres i especialitats:

   

25008558 EOI de la Seu d'Urgell

   

001

Alemany

01

011

Angls

01

008

Francs

01

25004188 IES Joan Brudieu (1)

   

011

Angls

01

007

Fsica i qumica

01

001

Filosofia

01

005

Geografia i histria

01

004

Llengua castellana i literatura

01

016

Msica

01

118

Processos sanitaris

01

019

Tecnologia

01

Zona de desplaament: 252077 Solsona

   

Municipi: 252070000 Solsona

   

Centres i especialitats:

   

25005454 IES Francesc Ribalta

   

004

Llengua castellana i literatura

01

019

Tecnologia

01

Zona de desplaament: 252097 Sort

   

Municipi: 252090000 Sort

   

Centres i especialitats:

   

25006291 IES Hug Roger III (1)

   

017

Educaci fsica

01

006

Matemtiques

01

Zona de desplaament: 252177 Trrega

   

Municipi: 250720000 Cervera

   

Centres i especialitats:

   

25001311 IES Antoni Torroja (1)

   

010

Francs

01

Municipi: 251100000 Guissona

   

Centres i especialitats:

   

25007505 IES de Guissona (2)

   

011

Angls

01

017

Educaci fsica

01

001

Filosofia

01

051

Llengua catalana i literatura

01

018

Psicologia i pedagogia

01

019

Tecnologia

01

Municipi: 252170000 Trrega

   

Centres i especialitats:

   

25008546 EOI de Trrega

   

008

Francs

01

25004498 IES Manuel de Pedrolo

   

011

Angls

01

017

Educaci fsica

01

004

Llengua castellana i literatura

01

Zona de desplaament: 252347 Tremp

   

Municipi: 251710000 la Pobla de Segur

   

Centres i especialitats:

   

25008352 IES de La Pobla de Segur (1)

   

011

Angls

01

009

Dibuix

01

007

Fsica i qumica

01

001

Filosofia

01

051

Llengua catalana i literatura

01

006

Matemtiques

01

019

Tecnologia

01

Municipi: 252340000 Tremp

   

Centres i especialitats:

   

25006288 IES de Tremp

   

004

Llengua castellana i literatura

01

Zona de desplaament: 252437 Vielha e Mijaran

   

Municipi: 251210000 Les

   

Centres i especialitats:

   

25006148 IES d'Ostalaria de Les-Val d'Aran (2)

   

201

Cuina i pastisseria

02

106

Hoteleria i turisme

01

Municipi: 252430000 Vielha e Mijaran

   

Centres i especialitats:

   

25006239 IES d'Aran

   

011

Angls

01

062

Arans

02

017

Educaci fsica

01

001

Filosofia

01

010

Francs

01

004

Llengua castellana i literatura

01

006

Matemtiques

01

016

Msica

01

019

Tecnologia

01

Serveis Territorials a Tarragona

   

Zona de desplaament: 430387 Cambrils

   

Municipi: 430380000 Cambrils

   

Centres i especialitats:

   

43006654 IES Cambrils (1)

   

005

Geografia i histria

02

43000779 IES Ramon Berenguer IV (1)

   

005

Geografia i histria

01

019

Tecnologia

01

Municipi: 439050000 Salou

   

Centres i especialitats:

   

43007543 IES Jaume I (1)

   

011

Angls

01

005

Geografia i histria

01

Municipi: 431710000 Vila-seca

   

Centres i especialitats:

   

43005972 IES Ramon Barbat i Miracle (1)

   

011

Angls

01

004

Llengua castellana i literatura

01

019

Tecnologia

01

43008523 IES Vila-seca (1)

   

011

Angls

01

Zona de desplaament: 431237 Reus

   

Municipi: 430920000 Mont-roig del Camp

   

Centres i especialitats:

   

43008638 IES Antoni Ballester (1)

   

008

Biologia i geologia

01

018

Psicologia i pedagogia

01

Municipi: 431230000 Reus

   

Centres i especialitats:

   

43002594 IES Baix Camp (1)

   

008

Biologia i geologia

01

004

Llengua castellana i literatura

01

006

Matemtiques

01

225

Serveis a la comunitat

01

227

Sistemes i aplicacions informtiques

02

43009710 EOI de Reus

   

011

Angls

02

008

Francs

01

43006678 IES Gabriel Ferrater i Soler (1)

   

004

Llengua castellana i literatura

01

051

Llengua catalana i literatura

01

43008444 IES Josep Tapir (1)

   

011

Angls

01

061

Economia

01

019

Tecnologia

01

43007166 IES Llus Domnech i Montaner (1)

   

011

Angls

01

009

Dibuix

01

061

Economia

01

051

Llengua catalana i literatura

01

43002582 IES Salvador Vilaseca (1)

   

011

Angls

01

008

Biologia i geologia

01

007

Fsica i qumica

01

001

Filosofia

01

004

Llengua castellana i literatura

01

Municipi: 431290000 Riudoms

   

Centres i especialitats:

   

43007658 IES Joan Guinjoan i Gispert (1)

   

011

Angls

01

061

Economia

01

007

Fsica i qumica

01

005

Geografia i histria

01

Municipi: 431450000 la Selva del Camp

   

Centres i especialitats:

   

43008511 SES Joan Puig i Ferreter (1)

   

011

Angls

01

Zona de desplaament: 431487 Tarragona

   

Municipi: 430470000 Constant

   

Centres i especialitats:

   

43007646 IES de Constant (CAEP) (1)

   

051

Llengua catalana i literatura

01

019

Tecnologia

01

Municipi: 430950000 El Morell

   

Centres i especialitats:

   

43008407 IES El Morell (1)

   

011

Angls

01

803

Cultura clssica

01

017

Educaci fsica

01

006

Matemtiques

01

Municipi: 431480000 Tarragona

   

Centres i especialitats:

   

43003641 IES Antoni de Mart i Franqus (1)

   

011

Angls

01

001

Filosofia

01

005

Geografia i histria

01

006

Matemtiques

01

019

Tecnologia

01

43008481 IES Bonavista (2)

   

011

Angls

01

019

Tecnologia

01

43009722 IES Callpolis (1)

   

103

Assessoria i processos

 
 

d'imatge personal

01

017

Educaci fsica

02

218

Perruqueria

01

219

Procediments de diagnstic

 
 

clnic i ortoprottic

02

117

Processos diagnstics clnics

 
 

i productes ortoprotsics

01

43006125 IES Campclar (1)

   

010

Francs

01

006

Matemtiques

01

43003653 IES Comte de Rius (1)

   

102

Anlisi i qumica industrial

01

001

Filosofia

01

208

Laboratori

01

43006940 EOI de Tarragona (3)

   

001

Alemany

02

011

Angls

03

003

Catal

01

006

Espanyol per a estrangers

01

017

Rus

01

43005704 IES Francesc Vidal i Barraquer (1)

   

107

Informtica

01

108

Intervenci sociocomunitria

01

222

Processos de gesti administrativa

01

225

Serveis a la comunitat

01

227

Sistemes i aplicacions informtiques

01

43006630 IES Pere Martell (2)

   

119

Processos i mitjans de comunicaci

01

122

Processos i productes

 
 

d'arts grfiques

01

43003732 IES Pons d'Icart (1)

   

011

Angls

01

008

Biologia i geologia

01

001

Filosofia

01

004

Llengua castellana i literatura

01

051

Llengua catalana i literatura

01

43008432 IES Sant Pere i Sant Pau (1)

   

011

Angls

01

005

Geografia i histria

01

43008501 SES Sant Salvador (1)

   

008

Biologia i geologia

01

051

Llengua catalana i literatura

01

43008390 IES Torreforta (1)

   

011

Angls

01

017

Educaci fsica

01

004

Llengua castellana i literatura

01

051

Llengua catalana i literatura

01

Zona de desplaament: 431617 Valls

   

Municipi: 430050000 Alcover

   

Centres i especialitats:

   

43009497 SES Fonts del Glorieta (1)

   

004

Llengua castellana i literatura

01

016

Msica

01

Municipi: 430540000 l'Espluga de Francol

   

Centres i especialitats:

   

43006617 IES Joan Amig i Callau (2)

   

011

Angls

01

Municipi: 430860000 Montblanc

   

Centres i especialitats:

   

43009187 IES Mart l'Hum (1)

   

008

Biologia i geologia

01

001

Filosofia

01

Municipi: 431390000 Santa Coloma de Queralt

   

Centres i especialitats:

   

43006708 IES Joan Segura i Valls (2)

   

006

Matemtiques

01

019

Tecnologia

01

Municipi: 431610000 Valls

   

Centres i especialitats:

   

43004611 IES Jaume Huguet (1)

   

101

Administraci d'empreses

01

011

Angls

01

107

Informtica

01

051

Llengua catalana i literatura

01

006

Matemtiques

01

211

Mecanitzaci i manteniment

 
 

de mquines

01

112

Organitzaci i projectes

 
 

de fabricaci mecnica

01

227

Sistemes i aplicacions informtiques

01

019

Tecnologia

01

43004608 IES Narcs Oller (1)

   

011

Angls

01

009

Dibuix

01

005

Geografia i histria

01

004

Llengua castellana i literatura

01

051

Llengua catalana i literatura

01

Zona de desplaament: 431637 el Vendrell

   

Municipi: 430160000 l'Arbo

   

Centres i especialitats:

   

43007580 IES de L'Arbo (1)

   

061

Economia

01

010

Francs

01

Municipi: 430370000 Calafell

   

Centres i especialitats:

   

43007257 IES Cam de Mar (1)

   

011

Angls

01

004

Llengua castellana i literatura

01

051

Llengua catalana i literatura

01

006

Matemtiques

01

016

Msica

01

019

Tecnologia

01

Municipi: 430510000 Cunit

   

Centres i especialitats:

   

43009850 SES Ernest Lluch i Mart (2)

   

011

Angls

01

008

Biologia i geologia

01

005

Geografia i histria

01

004

Llengua castellana i literatura

01

051

Llengua catalana i literatura

01

019

Tecnologia

01

Municipi: 431530000 Torredembarra

   

Centres i especialitats:

   

43006952 IES de Torredembarra (1)

   

011

Angls

01

051

Llengua catalana i literatura

01

43007661 IES Ramon de la Torre (1)

   

009

Dibuix

01

005

Geografia i histria

01

006

Matemtiques

01

Municipi: 431630000 el Vendrell

   

Centres i especialitats:

   

43004803 IES Andreu Nin (1)

   

011

Angls

01

061

Economia

01

051

Llengua catalana i literatura

01

006

Matemtiques

01

43004797 IES Baix Peneds (1)

   

005

Geografia i histria

01

006

Matemtiques

01

43010037 EOI del Vendrell (1)

   

011

Angls

01

008

Francs

01

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

   

Zona de desplaament: 430047 Alcanar

   

Municipi: 430040000 Alcanar

   

Centres i especialitats:

   

43007087 IES Sl de Riu (1)

   

010

Francs

01

004

Llengua castellana i literatura

01

Municipi: 430440000 La Snia

   

Centres i especialitats:

   

43006681 IES de La Snia (1)

   

803

Cultura clssica

01

010

Francs

01

123

Processos i productes

 
 

de fusta i mobles

01

019

Tecnologia

01

Zona de desplaament: 430147 Amposta

   

Municipi: 430140000 Amposta

   

Centres i especialitats:

   

43006101 IES Montsi (1)

   

011

Angls

01

008

Biologia i geologia

01

803

Cultura clssica

01

019

Tecnologia

01

Municipi: 431360000 Sant Carles de la Rpita

   

Centres i especialitats:

   

43007221 IES Els Alfacs (1)

   

011

Angls

01

008

Biologia i geologia

01

010

Francs

01

005

Geografia i histria

01

004

Llengua castellana i literatura

01

Municipi: 431380000 Santa Brbara

   

Centres i especialitats:

   

43008456 IES Les Planes (1)

   

011

Angls

01

803

Cultura clssica

01

005

Geografia i histria

01

Zona de desplaament: 430937 Mra d'Ebre

   

Municipi: 430550000 Falset

   

Centres i especialitats:

   

43006691 IES Priorat (1)

   

008

Biologia i geologia

01

005

Geografia i histria

01

Municipi: 430600000 Flix

   

Centres i especialitats:

   

43007233 IES de Flix (1)

   

803

Cultura clssica

01

Municipi: 430640000 Gandesa

   

Centres i especialitats:

   

43006642 IES Terra Alta (1)

   

803

Cultura clssica

01

051

Llengua catalana i literatura

01

019

Tecnologia

01

Municipi: 430930000 Mra d'Ebre

   

Centres i especialitats:

   

43007129 IES Julio Antonio (1)

   

011

Angls

01

004

Llengua castellana i literatura

01

051

Llengua catalana i literatura

01

006

Matemtiques

01

227

Sistemes i aplicacions informtiques

01

Zona de desplaament: 431557 Tortosa

   

Municipi: 430130000 L'Ametlla de Mar

   

Centres i especialitats:

   

43006976 IES Mare de Du de la Candelera (1)

   

011

Angls

01

051

Llengua catalana i literatura

01

Municipi: 439030000 Camarles

   

Centres i especialitats:

   

43008419 IES Camarles (1)

   

803

Cultura clssica

01

010

Francs

01

019

Tecnologia

01

Municipi: 439010000 Deltebre

   

Centres i especialitats:

   

43006964 IES de Deltebre (1)

   

803

Cultura clssica

01

061

Economia

01

005

Geografia i histria

01

004

Llengua castellana i literatura

01

051

Llengua catalana i literatura

01

019

Tecnologia

01

Municipi: 431330000 Roquetes

   

Centres i especialitats:

   

43008420 IES Roquetes (1)

   

011

Angls

01

005

Geografia i histria

01

Municipi: 431550000 Tortosa

   

Centres i especialitats:

   

43004441 IES de l'Ebre (1)

   

104

Construccions civils i edificaci

01

803

Cultura clssica

01

112

Organitzaci i projectes

 
 

de fabricaci mecnica

01

225

Serveis a la comunitat

01

43009862 EOI de Tortosa

   

011

Angls

02

008

Francs

01

43004438 IES Joaquin Bau (1)

   

803

Cultura clssica

01

018

Psicologia i pedagogia

01

019

Tecnologia

01

Annex 2

Vacants a la Inspecci d'Educaci

Codi: 08900036C.

Serveis Territorials a Barcelona I (ciutat).

Nombre de vacants: 2.

Codi: 08900037C.

Serveis Territorials a Barcelona II (comarques).

Nombre de vacants: 5.

Codi: 17900007C.

Serveis Territorials a Girona.

Nombre de vacants: 5.

Codi: 25900007C.

Serveis Territorials a Lleida.

Nombre de vacants: 1.

Codi: 08900444C.

Serveis Territorials al Valls Occidental.

Nombre de vacants: 5.

Codi: 08900100C.

Serveis Territorials al Baix Llobregat-Anoia.

Nombre de vacants: 3.

Codi: 43900243C.

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre.

Nombre de vacants: 4.

(05.049.072)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal