Obertura període excepcional de consulta i modificació de dades de la Borsa de treball

Oposicions 2021: nomenament de funcionaris en pràctiques


Sr. González Cambray persona non grata

Persones violentes: imatges i miratges
El 29 d'abril Professors de Secundària (aspepc·sps) declara persona non grata al Sr. González Cambray
Model d'acta
Plantilla per a que el teu centre declari "Persona NON GRATA" al Conseller González.
Centres que han declarat persona non grata
Relació de centres que han declarat al Sr González persona non grata. Envia'ns una fotografia de l'acta per afegir-vos.

Actualitzades les fitxes de centres amb les adjudicacions provisionals del curs 2022-2023

Adjudicacions provisionals. Curs 2022-2023. Resolució definitiva d'adjudicacions

Borsa de treball de personal docent. Obertura

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 4574 - 16/02/2006


DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució EDC/137/2006, de 26 de gener, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents (DOGC núm. 4562, pàg. 4867, de 31.1.2006). (Pàg. 7617)


CORRECCIÓ D'ERRADES

a la Resolució EDC/137/2006, de 26 de gener, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents (DOGC núm. 4562, pàg. 4867, de 31.1.2006).

Havent observat unes errades al text original català i castellà de l'esmentada Resolució enviat al DOGC i publicat al número 4562, pàgina 4867 de 31.1.2006, se'n detalla l'oportuna correcció:

A la pàgina 4869, a l'annex 1, apartat 2.2.3, on diu:

"També podran presentar-se els tècnics especialistes o tècnics superiors en una especialitat que pertanyi a la família professional corresponent, de conformitat amb la disposició transitòria segona del Reial decret 777/1998, de 27 de febrer, modificada pel Reial decret 334/2004, de 27 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats...";

ha de dir:

"També podran presentar-se els tècnics especialistes o tècnics superiors en una especialitat que pertanyi a la família professional corresponent, de conformitat amb la disposició transitòria segona del Reial decret 777/1998, de 30 d'abril, modificada pel Reial decret 334/2004, de 27 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats..."

A la pàgina 4877, apartat 6.4.1, punt 2, segona prova, on diu:

"a) La programació didàctica inclourà la planificació d'una àrea, matèria o crèdit de formació professional relacionats amb l'especialitat per la qual es participa, corresponents a un curs escolar d'un dels nivells..."

ha de dir:

"a) La programació didàctica inclourà la planificació d'una àrea, matèria o crèdit de formació professional relacionats amb l'especialitat per la qual es participa, corresponents, com a mínim, a un curs escolar d'un dels nivells..."

A la pàgina 4899, annex 6, segon paràgraf, on diu:

"La programació té com a punt de referència els documents curriculars de l'àrea, matèria o crèdit de formació professional del projecte curricular del centre, que serveix com a referent general de totes les unitats didàctiques, i posteriorment es desenvolupa un esquema de cada una de les unitats didàctiques corresponents a un curs escolar (9 com a mínim en les especialitats del cos de mestres i de professors d'escoles oficials d'idiomes i 6 com a mínim en les especialitats pròpies de la formació professional específica).";

ha de dir:

"La programació té com a punt de referència els documents curriculars de l'àrea, matèria o crèdit de formació professional del projecte curricular del centre, que serveix com a referent general de totes les unitats didàctiques, i posteriorment es desenvolupa un esquema de cada una de les unitats didàctiques corresponents, com a mínim, a un curs escolar (9 com a mínim en les especialitats del cos de mestres i de professors d'escoles oficials d'idiomes i 6 com a mínim en les especialitats pròpies de la formació professional específica)."

Barcelona, 2 de febrer de 2006

Ramon Martínez i Deu

Secretari general

(06.039.182)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal