Propers nomenaments telemàtics (juliol)

Obertura període excepcional de consulta i modificació de dades de la Borsa de treball


Sr. González Cambray persona non grata

Persones violentes: imatges i miratges
El 29 d'abril Professors de Secundària (aspepc·sps) declara persona non grata al Sr. González Cambray
Model d'acta
Plantilla per a que el teu centre declari "Persona NON GRATA" al Conseller González.
Centres que han declarat persona non grata
Relació de centres que han declarat al Sr González persona non grata. Envia'ns una fotografia de l'acta per afegir-vos.

Oposicions 2021: nomenament de funcionaris en pràctiques

Actualitzades les fitxes de centres amb les adjudicacions provisionals del curs 2022-2023

Adjudicacions provisionals. Curs 2022-2023. Resolució definitiva d'adjudicacions

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 4827 - 22/02/2007


DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/418/2007, de 16 de febrer, per la qual es nomenen els tribunals que han de jutjar el procediment selectiu d'adquisició de noves especialitats per a funcionaris docents. (Pàg. 6614)


RESOLUCIÓ

EDU/418/2007, de 16 de febrer, per la qual es nomenen els tribunals que han de jutjar el procediment selectiu d'adquisició de noves especialitats per a funcionaris docents.

D'acord amb el que estableix la base 5.3 de la Resolució EDU/4320/2006, de 29 de desembre (DOGC núm. 4794, de 8.1.2007), per la qual es convoca el procediment selectiu d'adquisició de noves especialitats per a funcionaris docents,

Resolc:

.1  Nomenar els tribunals que, de conformitat amb el que estableix la base 5.3 de la Resolució EDU/4320/2006, de 29 de desembre, han de jutjar el procediment d'adquisició de noves especialitats per a funcionaris docents convocat per la Resolució esmentada.

Quan la designació dels vocals ha estat per sorteig, la composició dels tribunals que han de jutjar aquest procediment es detalla per cossos i especialitats a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Quan la designació dels vocals no s'ha pogut fer per sorteig, s'ha fet la designació excepcional de vocals, tal com estableix la base 5.3.6 de la Resolució de convocatòria esmentada. En aquests casos, la composició dels tribunals es detalla per cossos i especialitats a l'annex 2 d'aquesta Resolució.

.2  Els membres dels tribunals tindran dret a percebre les dietes i despeses de desplaçament pertinents.

.3  D'acord amb el que estableix la base 5.12 de la Resolució de la convocatòria esmentada, els tribunals nomenats per jutjar els procediments selectius corresponents al cos de mestres estaran inclosos dins la categoria segona, als efectes que preveu el Decret 201/1993, de 27 de juliol (DOGC núm. 1787, de 23.8.1993), de modificació del Decret 337/1988, de 17 d'octubre, de regulació i actualització d'indemnitzacions per raó de serveis a la Generalitat de Catalunya i de revisió d'imports de determinades indemnitzacions.

Els tribunals nomenats per jutjar els procediments selectius corresponents als cossos de professors d'ensenyament secundari, de professors d'escoles oficials d'idiomes i de professors d'arts plàstiques i disseny estaran inclosos dins la categoria primera als efectes que s'esmenten al paràgraf anterior.

.4  Els membres dels tribunals estaran subjectes a les causes d'abstenció i recusació que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Barcelona, 16 de febrer de 2007

Francesc Vidal i Pla

Director general de Recursos del Sistema Educatiu

Annex 1

Composició dels tribunals quan els vocals han estat nomenats per sorteig

Cos de mestres

Especialitat: audició i llenguatge

Tribunal titular número 01

Presidenta: Victòria Garcia Diaz

Vocal 1: Rosa Muñoz Gil

Vocal 2: Montserrat Casas Rojas

Vocal 3: Teresa Miret Rial

Vocal 4: Marta Diaz Lopez

Tribunal suplent número 01

Presidenta: M. Pilar Arxe Galvez

Vocal 1: Eugenia Artigas Agusti

Vocal 2: Maria Jesus Soriano Orero

Vocal 3: M. Angeles Alvarez Martinez

Vocal 4: Anna M. Flores Balanza

Especialitat: educació especial: pedagogia terapèutica

Tribunal titular número 01

President: Jaume Ayats Arcusa

Vocal 1: Maria Vicenta Pichel Rodriguez

Vocal 2: Carmen Fernandez Montoliu

Vocal 3: Lourdes Abad Corredera

Vocal 4: Pilar Oto Figueredo

Tribunal suplent número 01

Presidenta: M. Elena Burguera Llacuna

Vocal 1: M. Rosa de Jover Armengol

Vocal 2: Antoni Fortuny Rodriguez

Vocal 3: Maria Farras Naves

Vocal 4: Maria Mercedes Florit Juste

Especialitat: educació infantil

Tribunal titular número 01

Presidenta: Nuria Martin Guillaumes

Vocal 1: Maria Victoria Profitos Bañon

Vocal 2: Margarita Esteban Balague

Vocal 3: Ana M. Riera Capella

Vocal 4: Laura Font Lopez

Tribunal suplent número 01

Presidenta: Anna Maria Martinez Caballero

Vocal 1: Esther Saladie Cabilla

Vocal 2: M. Magdalena Gil Argemi

Vocal 3: Jordi Tartarin del Cacho

Vocal 4: Dolors Iborra Bruguera

Especialitat: educació primària, educació física

Tribunal titular número 01

President: Juan Salomon Sancho

Vocal 1: M. de les Neus Serra Domènech

Vocal 2: Rosa Isabel Parra Serrano

Vocal 3: Jose Manuel Motrel Girgas

Vocal 4: Antonio Otero Angulo

Tribunal suplent número 01

President: Manuel Angel Mateos Hidalgo

Vocal 1: Angela Maria Ruiz Fernandez

Vocal 2: Silvia Bueno Lopez

Vocal 3: Mateo Jimenez Rodriguez

Vocal 4: J.Teresa Vizcaino Honrubia

Especialitat: educació primària, música

Tribunal titular número 01

Presidenta: Elisabet Dalmau Figuerola

Vocal 1: Jordi Lacruz Sanchez

Vocal 2: Alexandra Vallribera Ribes

Vocal 3: Silvia Perez Aldrube

Vocal 4: Jorgina Pregonas Casaponsa

Tribunal suplent número 01

Presidenta: Elisabet Carrasco Carmona

Vocal 1: Meritxell Aran Gibert

Vocal 2: Juan Manuel Niñerola Royo

Vocal 3: Marta Larios Octavio

Vocal 4: Iolanda Olivares Quesada

Cos de professors d'ensenyament secundari

Especialitat: biologia i geologia

Tribunal titular número 01

Presidenta: Montserrat Moragas Fontané

Vocal 1: Rosa Maria Diaz Yeste

Vocal 2: Elvira Fernandez Vila

Vocal 3: Rosa-Maria Codola Boada

Vocal 4: Montserrat Pallas Alberti

Tribunal suplent número 01

President: Jordi Pons Fernandez

Vocal 1: Teresa Solsona Canals

Vocal 2: Manuel Suarez Garcia

Vocal 3: Miguel Angel Para Vazquez

Vocal 4: Juan Carlos Devis Ortega

Especialitat: economia

Tribunal titular: número 1

President: José Antonio Chumilla Morote

Vocal 1: Jordi Escuder Vilaltella

Vocal 2: Ari Eljarrat Esebag

Vocal 3: Trinidad Paricio Garcia

Vocal 4: M. Montserrat Termens Canals

Tribunal suplent número 01

President: Luis Moyes Farrero

Vocal 1: Juan Carlos Bernal Olmo

Vocal 2: Manuel Martinez Jimenez

Vocal 3: Lucia Garcia Maestre

Vocal 4: M.Pilar Franco Lanau

Especialitat: filosofia

Tribunal titular número 01

President: Ignacio Guallar Canovas

Vocal 1: Agueda Cardona Segui

Vocal 2: Inmaculada Martin Millon

Vocal 3: M. Dolores Estebanez Llanos

Vocal 4: Albert Domingo Curto

Tribunal suplent número 01

President: Antonio Fornies Mira

Vocal 1: Roberto Mendez Stingl

Vocal 2: Miguel Martinez Llanas

Vocal 3: Miquel Angel Baeta Monforte

Vocal 4: Felipe Gonzalez Bosch

Especialitat: geografia i història

Tribunal titular número 01

President: Josep M. Fernandez Corominas

Vocal 1: Carmen Gomez Martinez

Vocal 2: Maria Teresa Corsin Estevez

Vocal 3: Ramon Guim Vall

Vocal 4: Maria-Isabel Rovira Diaz

Tribunal suplent número 01

President: Ramon Arnabat Mata

Vocal 1: M. Begoña del Hoyo Garcia

Vocal 2: Narcis Fradera Bota

Vocal 3: Mercedes Lopez Fuste

Vocal 4: Josep Solsona Mirabet

Especialitat: llengua catalana i literatura

Tribunal titular número 01

President: Josep Bota Gibert

Vocal 1: Dolors Viola Brufal

Vocal 2: Montserrat Villas Chalamanch

Vocal 3: Maria-Salut Garcia Rovira

Vocal 4: Francesca Torres Tur

Tribunal suplent número 01

President: Josep Subirats Ballus

Vocal 1: Montserrat de Gispert Brosa

Vocal 2: Rebeca Navalon Arnau

Vocal 3: M. Encarnacion Martinez Sanchez

Vocal 4: Josep Mundo Elias

Especialitat: llengua castellana i literatura

Tribunal titular número 01

President: Ramon Castello Culell

Vocal 1: Maria-Jesus Velo Garcia

Vocal 2: Angeles Ruiz Ferre

Vocal 3: Margarita Cardoner Marti

Vocal 4: M. Teresa Serrano Toribio

Tribunal suplent número 01

Presidenta: Margarita de Simon Arasti

Vocal 1: M. del Carmen Garcia Roche

Vocal 2: Maria Paloma Treviño Maruri

Vocal 3: Rosalia Delgado Giron

Vocal 4: Miguel Angel Trillo Huertas

Especialitat: matemàtiques

Tribunal titular número 01

President: Jose-Rafael Alsina Dalmau

Vocal 1: Juan Jose de Val Vinade

Vocal 2: Anna Biosca Selga

Vocal 3: Eulalia Rosello Molinari

Vocal 4: Marcos Sempere Agullo

Tribunal suplent número 01

President: Manuel Sola Montserrat

Vocal 1: Montserrat Mestres Moliner

Vocal 2: Juan-Manuel Carretero de Abajo

Vocal 3: Maria del Mar Serrano Guibernau

Vocal 4: Aniceto Serrano Peña

Especialitat: psicologia i pedagogia

Tribunal titular número 01

Presidenta: Carmen Maña Escarihuela

Vocal 1: Juan-Emilio Gonzalez Fernandez

Vocal 2: Roser Domingo Morató

Vocal 3: Felipe Anton Jarque

Vocal 4: Araceli Calzada Alonso

Tribunal suplent número 01

Presidenta: Montserrat Garcia Picañol

Vocal 1: M. Cinta Ibañez Llop

Vocal 2: Montserrat Clusellas Casals

Vocal 3: Juan Antonio Cordero Alonso

Vocal 4: Montserrat Loren Lopez

Especialitat: tecnologia

Tribunal titular número 01

President: Ricard Xavier Valero Mora

Vocal 1: Marcel Costa Quiñonero

Vocal 2: Maria Pilar Ruiz Bellido

Vocal 3: Josep Ros Bove

Vocal 4: Cristina Fabro Bayon

Tribunal suplent número 01

President: Prosper Gomis Torres

Vocal 1: Noemi Cervera Baiges

Vocal 2: Roman Mendoza Niella

Vocal 3: Amadeu Vidal Casals

Vocal 4: Monica Zamora Sanchon

Especialitat: informàtica

Tribunal titular número 01

President: Josep Maria Lluva Andres

Vocal 1: Joan Quintana Compte

Vocal 2: Ramon Olivella Dominguez

Vocal 3: Jordi Batlle Mañe

Vocal 4: Carles Balbastre Serret

Tribunal suplent número 01

President: Francesc Berto Rosello

Vocal 1: Jose Antonio Moreno Pastor

Vocal 2: Maria Isabel Perramon Cuadrat

Vocal 3: Juan Ramon Serret Nadal

Vocal 4: Albert Mallat Cortada

Especialitat: intervenció sociocomunitària

Tribunal titular número 01

Presidenta: Margarita Hernandez Prudencio

Vocal 1: Estrella Izquierdo Hernandez

Vocal 2: Merce Belart Sanuy

Vocal 3: Pilar Solano Albajes

Vocal 4: Diego Haro Nieto

Tribunal suplent número 01

Presidenta: Pilar Figueras Torruella

Vocal 1: Carlos Muñoz Aldama

Vocal 2: Marina Minguella Aldomà

Vocal 3: M. Jesus Gonzalez Uriel

Vocal 4: M. Luisa del Rio Barahona

Especialitat: organitz. i proces. manteniment vehicles

Tribunal titular número 01

President: Luis Povedano Perez

Vocal 1: Carles Mestre Basco

Vocal 2: Juan Manuel Chica Pegalajar

Vocal 3: Francisco Yamuza Mengual

Vocal 4: Diego Baez Garcia

Tribunal suplent número 01

President: Joan Ignasi Barios Boncompte

Vocal 1: David Garros Jove

Vocal 2: Jose Miguel Melendo Herrera

Vocal 3: Gregorio Llimiñana Casal

Vocal 4: Angel Ferraz Garriga

Annex 2

Composició dels tribunals quan els vocals han estat designats de manera excepcional.

Cos de mestres

Especialitats: educació primària, anglès/educació primària, francès

Tribunal titular número 01

Presidenta: M. Antonia Sierra Domingo

Vocal 1: Miguel Angel Rojas Rubio

Vocal 2: Inés Jaume Font

Vocal 3: Maria Dolores Reig Garganta

Vocal 4: Rosa Fornell Cervià

Tribunal suplent número 01

Presidenta: Margarida Jordan Gala

Vocal 1: Verònica Goitia Serra

Vocal 2: Anna Jaen Herbera

Vocal 3: M. Eusebia Alonso Portal

Vocal 4: Violeta Ibañez Royo

Cos de professors d'ensenyament secundari

Especialitats: alemany/anglès

Tribunal titular número 01

President: Roberto Pastor Prieto

Vocal 1: José Enrique Villace Farto

Vocal 2: Jordi Canalda Ribas

Vocal 3: Montserrat Franquesa Godia

Vocal 4: Maria Asunción Gabriel Cassi

Tribunal suplent número 01

Presidenta: Marta Suñer Mariné

Vocal 1: Josep Poveda López

Vocal 2: Irene Palomas Mares

Vocal 3: Josepa Grane Mas

Vocal 4: Laura Martorell Guaita

Especialitats: física i química/anàlisi i química industrial

Tribunal titular número 01

President: Josep Esplugas Grau

Vocal 1: José Luis Jardí Rodríguez

Vocal 2: Tomas Viñas Garcia

Vocal 3: Joan M. Gavalda Nadal

Vocal 4: M. Inmaculada Sanahuja López

Tribunal suplent número 01

President: Valero Camps Bigorra

Vocal 1. José Bassols Sadurní

Vocal 2: Victoria M. Giménez Ismael

Vocal 3: Adoració Vicient Alonso

Vocal 4: Luis Gas Aragones

Especialitats: francès/italià

Tribunal titular número 01

Presidenta: Rosa Moneny Guarro

Vocal 1: Nuria Blaje Ribas

Vocal 2: M. Cinta Arasa Fava

Vocal 3: Nadine Du Bar Garcia

Vocal 4: M. Cristina Vasconi

Tribunal suplent número 01

Presidenta: Ramona Minguet Mir

Vocal 1: Julio Velasco Pech

Vocal 2: Jordi Serarols Boada

Vocal 3: Laura Pascal Mir

Vocal 4: Emilia Amat Mestre

Especialitats: grec/llatí

Tribunal titular número 01

Presidenta: Victoria Bescos Calleja

Vocal 1: Jose Simon Palmer

Vocal 2: Joan Andreu Marti Gebelli

Vocal 3: Maria-Fernanda Caros Ibars

Vocal 4: Joan Carles Ala Aguilar

Tribunal suplent número 01

Presidenta: Barbara Matas Belles

Vocal 1: Roc Escala Sabat

Vocal 2: Joaquim Gesti Bautista

Vocal 3: Pau Francesc Magraner Girona

Vocal 4: Alicia Cortes Herrero

Especialitats: administració d'empreses/formació i orientació laboral/organització i gestió comercial

Tribunal titular número 01

President: Josep Lluis Torres Messeguer

Vocal 1: Maria Belen Riola Brull

Vocal 2: Amelia Callejo Alonso

Vocal 3: Luis Roig Edo

Vocal 4: M. Carme Calaf Vidales

Tribunal suplent número 01

President: Florentino Sanz Garcia

Vocal 1: Jaume Giró Andreu

Vocal 2: Montserrat Grassot Laborda

Vocal 3: Rafael González Moral

Vocal 4: Mari Luz Sebastià Rolan

Especialitats: construccions civils i edificacions/organització i projectes de fabricació mecànica/organització i projectes de sistemes energètics

Tribunal titular número 01

President: Antoni Blade Recha

Vocal 1: Jaume Huguet Sabate

Vocal 2: Aurelio Perez Martinez

Vocal 3: Luis Sais Casasus

Vocal 4: Jose Luis Langreo Cifuentes

Tribunal suplent número 01

President: Antonio Barrufet Puig

Vocal 1: M. Carmen Bernal Dominguez

Vocal 2: Josep Ribalta Marin

Vocal 3: Francesc Farre Calpe

Vocal 4: José Luis Macias Serra

Especialitats: processos de producció agrària/processos indústria alimentària

Tribunal titular número 01

President: Jorge Riba Torruella

Vocal 1: Josep Pascual Voltes

Vocal 2: Antoni Reig Torne

Vocal 3: Emma Carreras Boladeras

Vocal 4: Jacint Pinsach Guardia

Tribunal suplent número 01

President: Manuel Busom Torres

Vocal 1: Pascual Guardiola Gutierrez

Vocal 2: Marta Nel·lo Ruiz

Vocal 3: Segismundo Garcia Sanchez

Vocal 4: Jaume Ciurana Coll

Especialitats: proc. diagnòstic clínic i productes ortoprotètics/processos sanitaris

Tribunal titular número 01

Presidenta: M. Neus Escoda Moline

Vocal 1: Rosa Sandoval Roig

Vocal 2: M. Angels Estape Sallent

Vocal 3: Sara Blancafort Andreu

Vocal 4: Fernando Padin Sanmartin

Tribunal suplent número 01

Presidenta: M. Angels Canadell Bofarull

Vocal 1: Pedro Manuel Lopez Onrubia

Vocal 2: Sonia Julià Sánchez

Vocal 3: Marcel Sayol Cuadras

Vocal 4: Maria del Pilar Gimenez Perez

Especialitat: processos i mitjans de comunicació

Tribunal titular número 01

President: Joan Massana Guila

Vocal 1: Jordi Navarro Gavalda

Vocal 2: M. Rosario Pineda Casademont

Vocal 3: José Martínez Abadia

Vocal 4: Ramon Sala Fdez. Aramburu

Tribunal suplent número 01

President: Marti Teixido Planas

Vocal 1: Joan Francesc Gras Alcoverro

Vocal 2: M. Nieves Lopez Fernandez

Vocal 3: Isabel Molet Autet

Vocal 4: Maria Josep Perez Benavent

Especialitats: sistemes electrònics/sistemes electrònics i automàtics

Tribunal titular número 01

President: Antoni Llort Colell

Vocal 1: Emilio Gomez Santos

Vocal 2: Joaquim Laplana Tarragona

Vocal 3: Jorge Moreno Mestre

Vocal 4: Santiago Cerezo Salcedo

Tribunal suplent número 01

President: Joan Ribot Vilella

Vocal 1: Xavier Verdeny Caelles

Vocal 2: Juan Utset Romeu

Vocal 3: Ramon Tortades Baucells

Vocal 4: Marc Muñoz Pallares

Cos de professors d'arts plàstiques i disseny

Especialitats: dibuix artístic i color/disseny d'interiors/materials i tecnologia: disseny

Tribunal titular número 01

President: José-Maria Padrol Vallverdu

Vocal 1: Francesc Xavier Figueras Nogues

Vocal 2: Maria Luisa Sanchez Bueno

Vocal 3: Ramon Sanahuja Ribo

Vocal 4: Ramon Bordes Gilabert

Tribunal suplent número 01

President: Josep Ignasi Almirall Bolibar

Vocal 1: Joan Rovira Granero

Vocal 2: Carme Comalada Godo

Vocal 3: Andres Mejias Gil

Vocal 4: Antoni Marti Falip

Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

Especialitat: espanyol per a estrangers

Tribunal titular número 01

President: Terencio Simon Blanco

Vocal1: Manuel Caballero Boira

Vocal 2: Maria Gloria Feliu Vilaseca

Vocal 3: M. Lourdes Perdigo Pons

Vocal 4: Maria Rodriguez Castilla

Tribunal suplent número 01

Presidenta: Roser Guardia Bassols

Vocal 1: Estrella López López

Vocal 2: M. José Hernández Blasco

Vocal 3: Fuensanta Puig Soler

Vocal 4: Gemma Verdes Prieto

(07.047.182)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal