Obertura període excepcional de consulta i modificació de dades de la Borsa de treball

Oposicions 2021: nomenament de funcionaris en pràctiques


Sr. González Cambray persona non grata

Persones violentes: imatges i miratges
El 29 d'abril Professors de Secundària (aspepc·sps) declara persona non grata al Sr. González Cambray
Model d'acta
Plantilla per a que el teu centre declari "Persona NON GRATA" al Conseller González.
Centres que han declarat persona non grata
Relació de centres que han declarat al Sr González persona non grata. Envia'ns una fotografia de l'acta per afegir-vos.

Actualitzades les fitxes de centres amb les adjudicacions provisionals del curs 2022-2023

Adjudicacions provisionals. Curs 2022-2023. Resolució definitiva d'adjudicacions

Borsa de treball de personal docent. Obertura

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5065 - 07/02/2008

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/238/2008, de 24 de gener, per la qual es dóna publicitat a les gratificacions extraordinàries per jubilació voluntària anticipada dels funcionaris docents per a l'any 2008. (Pàg. 10123)


RESOLUCIÓ

EDU/238/2008, de 24 de gener, per la qual es dóna publicitat a les gratificacions extraordinàries per jubilació voluntària anticipada dels funcionaris docents per a l'any 2008.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, del sistema educatiu, estableix a la disposició transitòria segona que els funcionaris dels cossos docents acollits al règim de Classes Passives regulats a la mateixa llei que compleixen determinats requisits poden optar a la jubilació voluntària i, si tenen acreditats un mínim de vint-i-vuit anys de serveis efectius a l'Estat, poden percebre una gratificació extraordinària. També hi tenen dret els funcionaris acollits a règims de previsió diferents de classes passives si es jubilen voluntàriament o renuncien a la condició de funcionari.

L'Acord del Consell de Ministres de 26 de gener de 2007 determina l'import de les gratificacions extraordinàries per als funcionaris docents no universitaris acollits al règim de classes passives.

L'Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 23 de gener de 2001, fet públic per Resolució de 15 de febrer de 2001 (DOGC núm. 3340, de 5.3.2001) estableix l'import de les gratificacions extraordinàries complementàries a què tenen dret els funcionaris docents no universitaris.

Per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 21 de novembre de 2001, publicat al DOGC núm. 3644, de 28.5.2002, s'incrementen les quanties de les gratificacions extraordinàries complementàries establertes per l'Acord de 23 de gener de 2001.

El 22 de novembre de 2005 el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar l'acord signat el 17 de novembre entre l'Administració i les organitzacions sindicals pel qual s'incrementen les quantitats en un 100% respecte les fixades per l'Acord de 21 de novembre de 2001. També estableix que les gratificacions extraordinàries s'incrementaran anualment segons el percentatge de l'IPC.

D'acord amb les atribucions que tinc conferides,

Resolc:

Que es doni publicitat a les gratificacions extraordinàries per als funcionaris docents d'ensenyaments no universitaris acollits a la jubilació anticipada prevista a la disposició transitòria segona de la Llei 2/2006, de 3 de maig, d'educació, del sistema educatiu, que quedaran establertes per a l'any 2008 segons els imports que s'indiquen en l'annex per a cada cos, edat i anys de serveis prestats.

Barcelona, 24 de gener de 2008

Ernest Maragall Mira

Conseller d'Educació

Annex

Gratificacions extraordinàries per la jubilació anticipada prevista a la LOE any 2008

mestres

IG= Import Gratificació; GC= gratificació complementària

Edat

Anys

IG

GC

Total

64

35

1.894,09

4.790,93

6.685,02

 

34

1.845,17

4.667,18

6.512,35

 

33

1.845,17

4.667,18

6.512,35

 

32

1.845,17

4.667,18

6.512,35

 

31

1.796,25

4.543,42

6.339,67

 

30

1.796,25

4.543,42

6.339,67

 

29

1.796,25

4.543,42

6.339,67

 

28

1.747,33

4.419,70

6.167,03

63

35

2.005,83

5.073,53

7.079,36

 

34

2.005,83

5.073,53

7.079,36

 

33

1.950,29

4.933,06

6.883,35

 

32

1.950,29

4.933,06

6.883,35

 

31

1.950,29

4.933,06

6.883,35

 

30

1.901,37

4.809,31

6.710,68

 

29

1.901,37

4.809,31

6.710,68

 

28

1.901,37

4.809,31

6.710,68

62

35

2.760,81

7.520,38

10.281,19

 

34

2.355,55

6.416,46

8.772,01

 

33

2.117,56

5.768,15

7.885,71

 

32

2.062,02

5.616,88

7.678,90

 

31

2.062,02

5.616,88

7.678,90

 

30

2.062,02

5.616,88

7.678,90

 

29

2.005,83

5.463,80

7.469,63

 

28

2.005,83

5.463,80

7.469,63

61

35

4.053,29

11.041,06

15.094,35

 

34

3.452,34

9.404,08

12.856,42

 

33

2.941,96

8.013,82

10.955,78

 

32

2.508,94

6.834,26

9.343,20

 

31

2.166,47

5.901,41

8.067,88

 

30

2.166,47

5.901,41

8.067,88

 

29

2.166,47

5.901,41

8.067,88

 

28

2.110,94

5.750,13

7.861,07

60

35

5.520,96

17.187,38

22.708,34

 

34

4.710,44

14.664,13

19.374,57

 

33

4.018,26

12.509,26

16.527,52

 

32

3.424,58

10.661,08

14.085,66

 

31

2.921,47

9.094,86

12.016,33

 

30

2.487,77

7.744,71

10.232,48

 

29

2.166,47

6.744,48

8.910,95

 

28

2.166,47

6.744,48

8.910,95

Gratificacions extraordinàries per la jubilació anticipada prevista a la LOE any 2008

ptfp

       

Edat

Anys

IG

GC

Total

64

35

1.894,09

4.790,93

6.685,02

 

34

1.845,17

4.667,18

6.512,35

 

33

1.845,17

4.667,18

6.512,35

 

32

1.845,17

4.667,18

6.512,35

 

31

1.796,25

4.543,42

6.339,67

 

30

1.796,25

4.543,42

6.339,67

 

29

1.796,25

4.543,42

6.339,67

 

28

1.747,33

4.419,70

6.167,03

63

35

2.005,83

5.073,53

7.079,36

 

34

2.005,83

5.073,53

7.079,36

 

33

1.950,29

4.933,06

6.883,35

 

32

1.950,29

4.933,06

6.883,35

 

31

1.950,29

4.933,06

6.883,35

 

30

1.901,37

4.809,31

6.710,68

 

29

1.901,37

4.809,31

6.710,68

 

28

1.901,37

4.809,31

6.710,68

62

35

3.284,41

8.946,66

12.231,07

 

34

2.795,19

7.614,03

10.409,22

 

33

2.389,93

6.510,09

8.900,02

 

32

2.062,02

5.616,88

7.678,90

 

31

2.062,02

5.616,88

7.678,90

 

30

2.062,02

5.616,88

7.678,90

 

29

2.005,83

5.463,80

7.469,63

 

28

2.005,83

5.463,80

7.469,63

61

35

4.808,29

13.097,65

17.905,94

 

34

4.102,27

11.174,31

15.276,58

 

33

3.501,27

9.537,33

13.038,60

 

32

2.984,27

8.129,08

11.113,35

 

31

2.543,97

6.929,70

9.473,67

 

30

2.166,47

5.901,41

8.067,88

 

29

2.166,47

5.901,41

8.067,88

 

28

2.110,94

5.750,13

7.861,07

60

35

6.562,22

20.428,92

26.991,14

 

34

5.590,38

17.403,48

22.993,86

 

33

4.765,97

14.837,00

19.602,97

 

32

4.067,17

12.661,57

16.728,74

 

31

3.466,22

10.790,74

14.256,96

 

30

2.956,50

9.203,92

12.160,42

 

29

2.522,82

7.853,80

10.376,62

 

28

2.166,47

6.744,48

8.910,95

Gratificacions extraordinàries per la jubilació anticipada prevista a la LOE any 2008

pes, eoi, eaaoa

Edat

Anys

IG

GC

Total

64

35

2.271,59

5.745,77

8.017,36

 

34

2.208,79

5.586,91

7.795,70

 

33

2.208,79

5.586,91

7.795,70

 

32

2.208,79

5.586,91

7.795,70

 

31

2.152,59

5.444,75

7.597,34

 

30

2.152,59

5.444,75

7.597,34

 

29

2.152,59

5.444,75

7.597,34

 

28

2.089,78

5.285,91

7.375,69

63

35

2.404,48

6.081,89

8.486,37

 

34

2.404,48

6.081,89

8.486,37

 

33

2.341,01

5.921,35

8.262,36

 

32

2.341,01

5.921,35

8.262,36

 

31

2.341,01

5.921,35

8.262,36

 

30

2.278,20

5.762,48

8.040,68

 

29

2.278,20

5.762,48

8.040,68

 

28

2.278,20

5.762,48

8.040,68

62

35

3.284,41

8.946,66

12.231,07

 

34

2.795,19

7.614,03

10.409,22

 

33

2.536,70

6.909,90

9.446,60

 

32

2.467,28

6.720,81

9.188,09

 

31

2.467,28

6.720,81

9.188,09

 

30

2.467,28

6.720,81

9.188,09

 

29

2.404,48

6.549,71

8.954,19

 

28

2.404,48

6.549,71

8.954,19

61

35

4.808,29

13.097,65

17.905,94

 

34

4.102,22

11.174,31

15.276,53

 

33

3.501,27

9.537,33

13.038,60

 

32

2.984,27

8.129,08

11.113,35

 

31

2.600,17

7.082,77

9.682,94

 

30

2.600,17

7.082,77

9.682,94

 

29

2.600,17

7.082,77

9.682,94

 

28

2.530,09

6.891,88

9.421,97

60

35

6.562,22

20.428,92

26.991,14

 

34

5.590,38

17.403,48

22.993,86

 

33

4.765,97

14.837,00

19.602,97

 

32

4.067,17

12.661,57

16.728,74

 

31

3.466,22

10.790,74

14.256,96

 

30

2.956,50

9.203,92

12.160,42

 

29

2.600,16

8.094,60

10.694,76

 

28

2.600,17

8.094,60

10.694,77

Gratificacions extraordinàries per la jubilació anticipada prevista a la LOE any 2008

Catedràtics i inspectors

Edat

Anys

IG

GC

Total

64

35

2.271,59

5.745,77

8.017,36

 

34

2.208,79

5.586,91

7.795,70

 

33

2.208,79

5.586,91

7.795,70

 

32

2.208,79

5.586,91

7.795,70

 

31

2.152,59

5.444,75

7.597,34

 

30

2.152,59

5.444,75

7.597,34

 

29

2.152,59

5.444,75

7.597,34

 

28

2.089,78

5.285,91

7.375,69

63

35

2.627,93

6.647,10

9.275,03

 

34

2.404,48

6.081,89

8.486,37

 

33

2.341,01

5.921,35

8.262,36

 

32

2.341,01

5.921,35

8.262,36

 

31

2.341,01

5.921,35

8.262,36

 

30

2.278,20

5.762,48

8.040,68

 

29

2.278,20

5.762,48

8.040,68

 

28

2.278,20

5.762,48

8.040,68

62

35

4.374,59

11.916,28

16.290,87

 

34

3.731,99

10.165,85

13.897,84

 

33

3.179,96

8.662,14

11.842,10

 

32

2.711,90

7.387,11

10.099,01

 

31

2.467,28

6.720,81

9.188,09

 

30

2.467,28

6.720,81

9.188,09

 

29

2.404,48

6.549,71

8.954,19

 

28

2.404,48

6.549,71

8.954,19

61

35

6.408,18

17.455,71

23.863,89

 

34

5.464,77

14.885,89

20.350,66

 

33

4.661,51

12.697,84

17.359,35

 

32

3.976,60

10.832,15

14.808,75

 

31

3.389,53

9.232,98

12.622,51

 

30

2.893,03

7.880,55

10.773,58

 

29

2.600,17

7.082,77

9.682,94

 

28

2.530,09

6.891,88

9.421,97

60

35

8.735,30

27.193,99

35.929,29

 

34

7.456,70

23.213,56

30.670,26

 

33

6.352,64

19.776,50

26.129,14

 

32

5.415,85

16.860,15

22.276,00

 

31

4.619,21

14.380,10

18.999,31

 

30

3.941,56

12.270,52

16.212,08

 

29

3.361,77

10.465,55

13.827,32

 

28

2.865,27

8.919,91

11.785,18

(08.024.076)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal