Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5104 - 04/04/2008

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/954/2008, d'1 d'abril, per la qual es nomenen els tribunals que han de valorar els mèrits corresponents a la convocatòria pública d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes. (Pàg. 25934)


RESOLUCIÓ

EDU/954/2008, d'1 d'abril, per la qual es nomenen els tribunals que han de valorar els mèrits corresponents a la convocatòria pública d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes.

D'acord amb el que estableix a la base 5 de la Resolució EDU/3679/2007, de 3 de desembre (DOGC núm. 5027, de 12.12.2007), per la qual es fa pública la convocatòria d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes, modificada per la Resolució de 31 de març de 2008,

Resolc:

.1 Nomenar els tribunals que, de conformitat amb el que estableix la base 5 de la Resolució EDU/3679/2007, de 3 de desembre, han de valorar els mèrits corresponents al procediment d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes, convocat per la Resolució esmentada, la composició dels quals detalla a l'annex d'aquesta Resolució.

En la composició dels tribunals s'inclouen tant els vocals que han estat designats per sorteig públic com els que han estat designats de manera excepcional.

.2 Els membres dels tribunals tindran dret a percebre les dietes i despeses de desplaçament pertinents.

.3 D'acord amb el que estableix la base 5.12 de la Resolució de la convocatòria esmentada, els tribunals nomenats per valorar aquest procediment selectiu estaran inclosos dins de la categoria primera, als efectes que preveu el Decret 201/1993, de 27 de juliol (DOGC núm. 1787, de 23.8.1993), de modificació del Decret 337/1988, de 17 d'octubre, de regulació i actualització d'indemnitzacions per raó de serveis a la Generalitat de Catalunya i de revisió d'imports de determinades indemnitzacions.

.4 Els membres dels tribunals estaran subjectes a les causes d'abstenció i recusació que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Barcelona, 1 d'abril de 2008

M. Dolors Rius i Benito

Secretària general

Annex

Cos: catedràtics d'ensenyament secundari

Especialitats: alemany - anglès

Tribunal titular número 01

President: Cristina Holm Sova

Vocal 1: Maria Dolores Butiña Agusti

Vocal 2: Ramon Pujol Gorne

Vocal 3: Maria Isabel Perez Castro

Vocal 4: Blanca Urriza Castellvi

Tribunal suplent número 01

President: Maria Francisca Dominguez Claver

Vocal 1: Maria Rosa Bachmann Kirkova

Vocal 2: Teresa Gracia Martin

Vocal 3: Vicente San Martin Gomez

Vocal 4: Laura Martorell Guaita

Especialitat: anglès

Tribunal titular número 01

President: Josep Maria Ferran Salvado

Vocal 1: M. Elisa Sanz Aisa

Vocal 2: Margarita Diaz Santolaya

Vocal 3: Josep Betran Bages

Vocal 4: Ignacio Leal Arnaldo

Tribunal suplent número 01

President: Antonio Martinez Doñate

Vocal 1: Rosa Maria Guillen Aranda

Vocal 2: Piedad Reglero Chillon

Vocal 3: Isabel Trilla Alonso

Vocal 4: Consolacion Cortes Chacon

Tribunal titular número 02

President: Pilar Perez Casaus

Vocal 1: David Estrada Luttikhuizen

Vocal 2: Pilar Llobregat Conesa

Vocal 3: Ana Maria Torra Buron

Vocal 4: Kathleen Knott Ingram

Tribunal suplent número 02

President: Margarita Caballero de Los Arcos

Vocal 1: Manuel Gonzalez Barja

Vocal 2: Julio Velasco Pech

Vocal 3: Rosa Maria Sanchez Mendez

Vocal 4: Isabel Español Realp

Tribunal titular número 03

President: Maria Carmen Serrano Gonzalez

Vocal 1: Ana María Rodriguez Gonzalez

Vocal 2: Maria del Pilar Iribarren Delgado

Vocal 3: Josep Gascon Fernandez

Vocal 4: Jose-Carlos Soler Soler

Tribunal suplent número 03

President: M. Teresa Vives Conesa

Vocal 1: M. Concepción Mascaraque Eche

Vocal 2: Rosa-Maria Cairo Jordan

Vocal 3: Mercedes Esteban Martinez

Vocal 4: Regina Hortal Castaño

Especialitat: biologia i geologia

Tribunal titular número 01

President: Frederic Lloret Iniesta

Vocal 1: Maria-Luisa Rubio Bonet

Vocal 2: Miguel-Angel Garcia Lucas

Vocal 3: Maria Núria Carol Prat

Vocal 4: Eduard Guasch Guillem

Tribunal suplent número 01

President: Josep Camprubi Servitja

Vocal 1: Merce Barberillo Gesa

Vocal 2: Maria del Pilar Doñate Moya

Vocal 3: Javier Camara Gimenez

Vocal 4: Josep-Lluis Roca Juarez

Tribunal titular número 02

President: Maria del Pilar Sese Muniategui

Vocal 1: M. del Carmen Arroyo Fernandez

Vocal 2: Jose-Antonio Llorente Casas

Vocal 3: Rosa-Maria Bech Camps

Vocal 4: Ferran Mas Lazaro

Tribunal suplent número 02

President: M. Rosa Hernandez Garrido

Vocal 1: Maria-AsuncionSavall Domingo

Vocal 2: Ana-Maria Llopis Sintes

Vocal 3: Antonio Gomez Garrido

Vocal 4: Ana-Maria Tuduri Gibeli

Tribunal titular número 03

President: Josep Janes Tutusaus

Vocal 1: Carme Cornet Turro

Vocal 2: Dora Ramon Cabot

Vocal 3: Carles Oliver Martinez-Fornes

Vocal 4: Agustin Camos Cabeceran

Tribunal suplent número 03

President: Albert Guiset Serra

Vocal 1: Manuel Domenech Gavalda

Vocal 2: M.Montserrat Monne Escursell

Vocal 3: Servando Temprano Mateos

Vocal 4: Vicente Morales Gimenez

Tribunal titular número 04

President: Jose Colom Perpiña

Vocal 1: Josepa Ruf Morales

Vocal 2: Angel-Manuel Hernandez Cardona

Vocal 3: Margarita-Rosa Ferrer Soler

Vocal 4: Leonor Segura Pociello

Tribunal suplent número 04

President: Eulalia Solanas Xicola

Vocal 1: Guillermo Prats Sanjuan

Vocal 2: Montserrat Camerino Llull

Vocal 3: Antonio Cruz Suarez

Vocal 4: Jaume Gil Martinez

Especialitat: dibuix

Tribunal titular número 01

President: Ana-Maria Andres Bacardit

Vocal 1: Juana-Maria Amengual Soria

Vocal 2: Purificacion Bonet Camarasa

Vocal 3: Roberto Fernandez De Antolin

Vocal 4: Lourdes Salva Santanachs

Tribunal suplent número 01

President: M. del Carmen Berger Calvo

Vocal 1: Abel Figueras Mila

Vocal 2: Enrique Devenat Ferreter

Vocal 3: Rufo Mora Muñoz

Vocal 4: Luis Garcia Aparicio

Tribunal titular número 02

President: Maria-Asumpta Solsona Sancho

Vocal 1: Artur Palomer Ferrer

Vocal 2: Maite Soldevila Trescasas

Vocal 3: Angel Casas Musach

Vocal 4: Lydia Torres Peinador

Tribunal suplent número 02

President: Fco. Javier Gaset Borras

Vocal 1: Josep Rodriguez Sambonet

Vocal 2: Jose-Maria Also Torrents

Vocal 3: Joaquín Turina De Santos

Vocal 4: Pere Planells Bonet

Especialitats: economia - formació i orientació laboral - hoteleria i turisme

Tribunal titular número 01

President: Isabel Blanch Miralles

Vocal 1: Victor Prat Serra

Vocal 2: Luis Lahoz Betes

Vocal 3: Tomas Ramirez Perez

Vocal 4: Josep L. Molina Hervera

Tribunal suplent número 01

President: Jordi Caballero Deulofeu

Vocal 1: Angeles Poves Santiago

Vocal 2: Santiago Trallero Rial

Vocal 3: Jose-Manuel Rodriguez Garcia

Vocal 4: Miquel Orcau Sabe

Especialitat: educació física

Tribunal titular número 01

President: Juan-Andres Cambeiro Martinez

Vocal 1: Maria-Rosa Brunet Carreras

Vocal 2: Enriqueta de la Fuente Cullell

Vocal 3: Jose-Manuel Badenas Duarte

Vocal 4: Carmen Guasch Redondo

Tribunal suplent número 01

President: Ana-Maria Falgas Torres

Vocal 1: Amanda Gomez Rzedowska

Vocal 2: Maria-Dolores Blanco Alvarez

Vocal 3: Lluis Morgui Navarro

Vocal 4: Concepcion Fernandez Loureiro

Tribunal titular número 02

President: Jose Luis Blanco Isidro

Vocal 1: Maria del Roser Trilla Pruja

Vocal 2: Genoveva Pellicer Raso

Vocal 3: Maria-Teresa Herraez Hernando

Vocal 4: Dominique Fourney Letellier

Tribunal suplent número 02

President: Ricardo Badenes Barbera

Vocal 1: Emilia Bernal Pascual

Vocal 2: Jose-Luis Adin Jimenez

Vocal 3: Jose-Enrique Arnold Leon

Vocal 4: Rosa Mestres Moliner

Tribunal titular número 03

President: Serafina Sanchez Gonzalez

Vocal 1: Herminia Pastor Aparicio

Vocal 2: Maria-Teresa Felip Capdevila

Vocal 3: Jose-Antonio Corella Ariza

Vocal 4: Antoni Vila Corts

Tribunal suplent número 03

President: Victor Feliu Jornet

Vocal 1: Ascension Mairlot Rodriguez

Vocal 2: Juan Lopez Garcia

Vocal 3: Maria-Merce Miralles Marce

Vocal 4: Eduardo Zato Paadin

Especialitat: filosofia

Tribunal titular número 01

President: Jose Gutierrez Gonzalez

Vocal 1: Mercedes Coll Cantin

Vocal 2: M.Concepcion Llovera Gomez

Vocal 3: Josep-Maria Domingo Curto

Vocal 4: Nuria Rius Anton

Tribunal suplent número 01

President: Antoni Lluis Baig Nogués

Vocal 1: Francisco Tauste Alcocer

Vocal 2: Albert Llorca Arimany

Vocal 3: Ignacio Garcia de La Barrera

Vocal 4: Jose Vilallonga Falco

Tribunal titular número 02

President: Eulalia Pons Gomila

Vocal 1: Gines Navarro Navarro

Vocal 2: Juan Juhe Mas

Vocal 3: Jose-Luis Perez Calvo

Vocal 4: Antoni Albert Bonamusa

Tribunal suplent número 02

President: Rufino Vallejo Castañon

Vocal 1: Sergio Forgas Berdet

Vocal 2: Salvador Lopez Arnal

Vocal 3: Antonio Fornies Mira

Vocal 4: Josep Costa Ribas

Especialitat: física i química

Tribunal titular número 01

President: Josep Esplugas Grau

Vocal 1: M.Del Carmen Rey Nadal

Vocal 2: Josep Rafel Montala

Vocal 3: Marcel Estrada Canela

Vocal 4: Joan Ramon Ivern Pinazo

Tribunal suplent número 01

President: M. del Carmen Fonoll Farre

Vocal 1: Fernando Marcelo Marti

Vocal 2: Josep Maria Borrut Margalef

Vocal 3: Luis Antonio Martin Gallego

Vocal 4: Juan M. Maixe Ceballos

Tribunal titular número 02

President: Fco. Javier Prenafeta Ferre

Vocal 1: Maria-Luz de Casas Fernandez

Vocal 2: Antonio Minguez Suelves

Vocal 3: Carmen Pastor Hernandez

Vocal 4: Antonio Bueso Guerra

Tribunal suplent número 02

President: Maria-Elena Seba Font

Vocal 1: Maria del Pilar Coronas Salcedo

Vocal 2: Joaquim Muñoz Puig

Vocal 3: Miguel Arboix Ruiz

Vocal 4: Rosa-Maria Garcia Ramon

Tribunal titular número 03

President: Emilio Llorente Perez

Vocal 1: M.Teresa Andreu Palacin

Vocal 2: Marta Madrueño Sicart

Vocal 3: Salvador Bonshoms Carbonell

Vocal 4: Carlos Pascual Lavall

Tribunal suplent número 03

President: Francesc Xavier Gol Perlasia

Vocal 1: Roser Tora Sans

Vocal 2: Jose Lara Garcia

Vocal 3: Jose-Maria Ferrer Guanter

Vocal 4: Antonia Maria Vidal Andreu

Tribunal titular número 04

President: Ramon Sanclimens Piñol

Vocal 1: Jorge-Mariano Llaquet Saiz

Vocal 2: Rosa Maria Bastida Bonany

Vocal 3: Montserrat Vendrell De Sojo

Vocal 4: Lluis Gonzalez Espin

Tribunal suplent número 04

President: M. del Carmen Diez Calzada

Vocal 1: Jose-Luis Coscolla Navalpotro

Vocal 2: Leonor Abad Lacruz

Vocal 3: Vicente-Luis Pascual Ferris

Vocal 4: Neus Sala Sala

Especialitat: francès

Tribunal titular número 01

President: Rosa Moneny Guarro

Vocal 1: Maria-AsuncionArranz Griñan

Vocal 2: Maria-Angeles Bigorra Gualba

Vocal 3: Maria-Isabel Comellas Cipres

Vocal 4: Luis Gonzalez Lopez

Tribunal suplent número 01

President: Brigitte Hugon Laroque

Vocal 1: Maria Paz Alonso Rodenas

Vocal 2: Joana Jaume Sastre

Vocal 3: Maria-Cinta Arasa Fava

Vocal 4: Ramona Minguet Mir

Especialitat: Geografia i història

Tribunal titular número 01

President: Antonio Barrado Garcia

Vocal 1: Vicente Terol Grau

Vocal 2: M.Pilar Aguilera Ruperez

Vocal 3: Montserrat Farre Pons

Vocal 4: Maria-MercedesBozal Vitrian

Tribunal suplent número 01

President: M. Carmen Gomez Cruz

Vocal 1: Esther Zubiria Alonso

Vocal 2: Enrique Diez Sanz

Vocal 3: Maria-Dolores Brunet Mañe

Vocal 4: Robert Vallverdu Marti

Tribunal titular número 02

President: Juan-Ramon Varela Puig

Vocal 1: Juan Carlos Losada Malvarez

Vocal 2: Josep del Rosario Utrilla

Vocal 3: Margaret Themistanjioglus Chaler

Vocal 4: Assumpta Vilajosana Estopiñan

Tribunal suplent número 02

President: Josep Rovira Cullell

Vocal 1: Jose-Angel Carames Bouzan

Vocal 2: Maria-Rosa Toran Bellver

Vocal 3: Maria-Josefa Buil Pirla

Vocal 4: Valentin Girbau Tapias

Tribunal titular número 03

President: Felip de Vicente Alguero

Vocal 1: Montserrat Pages Muñoz

Vocal 2: Nuria Ventura Carreras

Vocal 3: Montserrat Fulla Bombardo

Vocal 4: Jose-Maria Wilhelmi Lizaur

Tribunal suplent número 03

President: Antonio Lorenzana Fernandez

Vocal 1: Josefa Suarez Serrano

Vocal 2: M. Dolors Freixenet Mas

Vocal 3: Jordi Cañameras Gaya

Vocal 4: Esther Saez Sagarra

Tribunal titular número 04

President: Silvia Gonzalez Carbonell

Vocal 1: Virgili Burrel Ferrer

Vocal 2: Joaquim Millan Cascallo

Vocal 3: Jordi Calvet Puig

Vocal 4: Maria AsuncionDomenech Tomasa

Tribunal suplent número 04

President: Sergio Calvo Catala

Vocal 1: Mercedes Borras Roca

Vocal 2: Maria-Rosa Pous Fabregas

Vocal 3: Maria Roser Domenech Tomasa

Vocal 4: Maria-Gloria Diez Diez

Tribunal titular número 05

President: Olga Camps Fernandez

Vocal 1: Lluis Vila Blanche

Vocal 2: Anna Comas Vicens

Vocal 3: Francisco Ribes Juanati

Vocal 4: Pilar Alonso Murga

Tribunal suplent número 05

President: Isabel Villaro Puig

Vocal 1: Maria-Dolores Bosch Carrera

Vocal 2: Cristina Cirera Guerris

Vocal 3: Jose-Javier Gayan Soro

Vocal 4: Miguel Porta Perales

Especialitat: grec

Tribunal titular número 01

President: Jordi Saura Cabezas

Vocal 1: Beatriz Martin De Hijas Chico

Vocal 2: Magdalena Ramos Rioja

Vocal 3: Maria-Isabel Dominguez Uzquiano

Vocal 4: Joan Alberich Marine

Tribunal suplent número 01

President: Guadalupe Golobardes Marti

Vocal 1: Concepcio Piedrafita Carpena

Vocal 2: Angela Carramiñana Perez

Vocal 3: Francesc-Xavier Biosca Munts

Vocal 4: Teresa Mas Pinto

Especialitat: llatí

Tribunal titular número 01

President: Valentin Bercedo Aguilar

Vocal 1: Carmen Iglesias Beneded

Vocal 2: Consuelo Barrueco Jaoul

Vocal 3: Araceli Berdejo Zaro

Vocal 4: Carmen Campaña Berenguer

Tribunal suplent número 01

President: Adela Domingo Lopez

Vocal 1: Eva-Maria Sastre Mulet

Vocal 2: Alfons Cuatrecasas Targa

Vocal 3: Jose Calderon Felices

Vocal 4: Barbara Matas Belles

Especialitat: llengua catalana i literatura

Tribunal titular número 01

President: Isabel Casanellas Bassols

Vocal 1: M. Rosa Verges Tubau

Vocal 2: Eugenia Bofill Malagarriga

Vocal 3: Salvador Sala Schilling

Vocal 4: Joan Martinez Sala

Tribunal suplent número 01

President: Ferran Gadea Gambus

Vocal 1: Miquel Estevez Torrent

Vocal 2: Dolors Viola Brufal

Vocal 3: Rosa Mundo Elias

Vocal 4: Ricard Serrano Ciuraneta

Tribunal titular número 02

President: Maria-Lluisa Diez Rico

Vocal 1: Isidre Beltra Julia

Vocal 2: Ignasi Puig Martin

Vocal 3: Montserrat Cornelles Pujol

Vocal 4: Josep Romero Beltran

Tribunal suplent número 02

President: Montserrat Guixer Guillem

Vocal 1: Maria Llüisa Cunillera Mateos

Vocal 2: Silvia Gisbert Sagues

Vocal 3: Maria-Isabel Cerda Guardiola

Vocal 4: Pere Tio Punti

Tribunal titular número 03

President: Ferran Marcos Moral

Vocal 1: Dolors Juanola Terradellas

Vocal 2: Maria-Teresa Muñoz Lloret

Vocal 3: Andreu Soler Rossell

Vocal 4: Sebastià Bech Camps

Tribunal suplent número 03

President: Marta Ibañez Fuentes

Vocal 1: Asuncion Masclans Sastre

Vocal 2: Santiago Campo Haro

Vocal 3: Merce Argelaguet Escorihuela

Vocal 4: Camila Marti Carreras

Tribunal titular número 04

President: Maria-Rosa Font Massot

Vocal 1: Maria-Lourdes Torner Male

Vocal 2: Maria-Teresa Sabria i Rius

Vocal 3: Miquel Colomer Pujol

Vocal 4: Jordi Gelabert Billoch

Tribunal suplent número 04

President: Joan Gasull Batlle

Vocal 1: Josep Pi Mallarach

Vocal 2: Ramon Caralt Barris

Vocal 3: Jordi Pla Planas

Vocal 4: Rafael Mas Juli

Tribunal titular número 05

President: Teresa Torres Ballarin

Vocal 1: Maria-Isabel Pijoan I Picas

Vocal 2: Montserrat Valles Orenga

Vocal 3: Carme Escue I Fabregat

Vocal 4: Miquel Viladegut Ballesté

Tribunal suplent número 05

President: Ramon Miro Baldrich

Vocal 1: Maria Puig Ganau

Vocal 2: Josep Coll Marti

Vocal 3: Eugeni Barniol Estany

Vocal 4: Josep Ll. Piqué Arnó

Tribunal titular número 06

President: Joan Masdeu Aymamí

Vocal 1: Jesus Figueras Jove

Vocal 2: Jordi Tiñena Amoros

Vocal 3: Joan Antoni Ventura Sala

Vocal 4: M. Dolors Contra Piñol

Tribunal suplent número 06

President: Josep Cots Pau

Vocal 1: M.Rosa Mezquida Sans

Vocal 2: Montserrat Corretger Saez

Vocal 3: Maria del Carme Coca Torrell

Vocal 4: Jordi Melich Martra

Especialitat: llengua castellana i literatura

Tribunal titular número 01

President: Delmiro Antas Garcia

Vocal 1: Jeronimo Moya Obes

Vocal 2: Catalina Garcia Fons

Vocal 3: Mercedes Romani Alfonso

Vocal 4: Francesc Vila Prat

Tribunal suplent número 01

President: Montserrat Lorente Oliver

Vocal 1: Juan Conejo Ariza

Vocal 2: Maria Consol Pausas Gras

Vocal 3: David Fernandez Villarroel

Vocal 4: Roser Pou Vila

Tribunal titular número 02

President: Jeronimo Miguel Briongos

Vocal 1: Maria Ordoñez Llanos

Vocal 2: Adelaida Minguez Agesta

Vocal 3: Jaime Poch Olive

Vocal 4: Juan Varias Garcia

Tribunal suplent número 02

President: Mercedes Soteras Poch

Vocal 1: M. Angeles Diaz Marcos

Vocal 2: Juan Angel Sanchez De Enciso Valero

Vocal 3: M. del Carmen Muñoz Gimeno

Vocal 4: Ignacio de Yebra Val

Tribunal titular número 03

President: M. del Carmen Nuñez Esteban

Vocal 1: Isidro Cabello Hernandorena

Vocal 2: Maria-Rosa Orriols Foradada

Vocal 3: Maria-Dolores Gomez Martin

Vocal 4: Montserrat Combalia Vila

Tribunal suplent número 03

President: Bernat Serran Jimenez

Vocal 1: Salvador Rebes Molina

Vocal 2: Maria-Dolores Montes Amuriza

Vocal 3: Carlos Acosta Hernandez

Vocal 4: Jaime Blanco Luengo

Tribunal titular número 04

President: Josefa Vilurbina Font

Vocal 1: Maria-Isabel Baro Ania

Vocal 2: Candida Mir Cortada

Vocal 3: Carmen Cervera Bordalba

Vocal 4: Fernando Rocaspana Lamora

Tribunal suplent número 04

President: Pedro Hernandez Carrion

Vocal 1: Antonia Escofet Bonet

Vocal 2: Rosendo Gomez Palmeiro

Vocal 3: M. Isabel Castro Ahedo

Vocal 4: Joaquin Saura Marti

Especialitat: matemàtiques

Tribunal titular número 01

President: Jose-Rafael Alsina Dalmau

Vocal 1: Jorge Palleja Alsina

Vocal 2: Montserrat Marti Carbonell

Vocal 3: Francisco de As Bello Landeira

Vocal 4: Ramon Ciurana Sedo

Tribunal suplent número 01

President: Antonio Blasi Cabus

Vocal 1: Gumersinda Franco Gonzalez

Vocal 2: Eladio-Miguel Temiño Fernandez

Vocal 3: Manuel-Angel Lopez Salvande

Vocal 4: Carmen Babot Visa

Tribunal titular número 02

President: Joan Rado Punsola

Vocal 1: Jose-Javier Checa Ferrandez

Vocal 2: Angel Mediano Morando

Vocal 3: Pedro Cobo Lozano

Vocal 4: Antonia Jacas Massana

Tribunal suplent número 02

President: Joaquin Castellsaguer Guañabens

Vocal 1: Carlos Romero Chesa

Vocal 2: Jesus Villagra Barrio

Vocal 3: Alberto Fabrega Enfedaque

Vocal 4: Anna M. Ramis Juan

Tribunal titular número 03

President: Enric Braso Campderros

Vocal 1: Jordi Llaurado Grau

Vocal 2: Juan Capdevila Moragas

Vocal 3: Maria-Nieves Margalef Mir

Vocal 4: Esther Margalejo Pallas

Tribunal suplent número 03

President: Francisco Moreno Rigall

Vocal 1: Maria-Belen Escude Jordi

Vocal 2: Jaime Porta Torras

Vocal 3: Jose Amill Miro

Vocal 4: Vicenta Drago Paris

Tribunal titular número 04

President: Antonio Goma Nasarre

Vocal 1: Jose Ferrer Fite

Vocal 2: Nicolas Sanz Martin

Vocal 3: Margarida Rasclosa Oliva

Vocal 4: M.Del Carmen Casanova Fuster

Tribunal suplent número 04

President: Rosa-Maria Cabre Brugulat

Vocal 1: Maria Corominas Canal

Vocal 2: Marta Garrido Casals

Vocal 3: Marta Berini Lopez De Lara

Vocal 4: Xavier Pallares Miserachs

Tribunal titular número 05

President: Mercedes Viedma Martinez

Vocal 1: Montserrat Comes Mirosa

Vocal 2: Ana-Maria Estrach Panella

Vocal 3: Empar Congost Iglesias

Vocal 4: Carles Llado Casablancas

Tribunal suplent número 05

President: Ricardo Oromi Bertolin

Vocal 1: Joan Gutierrez Montserrat

Vocal 2: Teresa Sanjuan Escribano

Vocal 3: Martin Villar Rubio

Vocal 4: Ramon Dura Iborra

Especialitat: música

Tribunal titular número 01

President: Rosa Maria Girbau Vila

Vocal 1: Mercè Domeque Buisan

Vocal 2: Gloria Corral Tort

Vocal 3: Maria del Pilar Perez Martin

Vocal 4: Francisco de As Martinez Verges

Tribunal suplent número 01

President: M. Carme Fabregas Teres

Vocal 1: Maria-Dolores Yabar Lorente

Vocal 2: Pedro Gonzalez Urbaneja

Vocal 3: Ramon Compte Comellas

Vocal 4: Manuela Rodriguez Gonzalez

Especialitat: psicologia i pedagogia

Tribunal titular número 01

President: Angel Crespo Llamazares

Vocal 1: Maria Pilar Noguera Vila

Vocal 2: Josefa Franci Feliu

Vocal 3: Fco. Jose Espi Vicent

Vocal 4: Vicente Brines Chelvi

Tribunal suplent número 01

President: Maria-Teresa Graupera Prieto

Vocal 1: Margarita Segarra Torres

Vocal 2: Juan Boldu Paris

Vocal 3: Consuelo Iglesias Buigues

Vocal 4: Inmaculada Aubo Casadevall

Especialitat: tecnologia

Tribunal titular número 01

President: Josep Amat Torroella

Vocal 1: Carlos Ruiz Terrado

Vocal 2: Jose Antonio Serna Gutierrez

Vocal 3: Josep Pages Jose

Vocal 4: Luis Leiva De La Torre

Tribunal suplent número 01

President: Jordi Navarro Gavalda

Vocal 1: Carlos Gonzalez Lacambra

Vocal 2: Santiago Criville Andreu

Vocal 3: Antonio Menasanch Estopa

Vocal 4: Alfred Lerga Ramos

Tribunal titular número 02

President: Teresa Larrieu Michaud

Vocal 1: Andres Villanueva Villanueva

Vocal 2: Luis Nieto Monsalve

Vocal 3: Antonio Velasco Carderas

Vocal 4: Jose Luis Abril Gonzalez

Tribunal suplent número 02

President: Francisco Trillas Rafecas

Vocal 1: Francisco Cobarsi Mestres

Vocal 2: Josep Montseny Dabant

Vocal 3: Antoni Valls Punyed

Vocal 4: Josep Barnera Vila

Especialitat: administració d'empreses

Tribunal titular número 01

President: Francisco Potau Mas

Vocal 1: Francisco Ventayol Domenech

Vocal 2: Carmen Peralta Villalba

Vocal 3: Nuria Vidal Sans

Vocal 4: Moises Rojas Gras

Tribunal suplent número 01

President: Sixto Camara Fernandez

Vocal 1: Anna Bover Busquet

Vocal 2: Milagros Frade Lopez

Vocal 3: Josefina Viñas Teixidor

Vocal 4: Josep Torner Ventayol

Especialitats: anàlisi i química industrial - processos de producció agrària

Tribunal titular número 01

President: Fernando Moreno Franco

Vocal 1: Jaume Sala Parcerisas

Vocal 2: Joan M. Gavalda Nadal

Vocal 3: Joaquim Serra Bech

Vocal 4: Aureli Caamaño Ros

Tribunal suplent número 01

President: Maria-Jesus Martinez Murguia Larrechi

Vocal 1: M. Teresa Castanys Pomes

Vocal 2: Antonio Riera Torreguitart

Vocal 3: Virginio del Barrio Martinez

Vocal 4: Nuria Juarez Diez

Especialitats: construccions civils i edificacions - processos i productes de fusta i moble

Tribunal titular número 01

President: Tomas de San Cristobal Claver

Vocal 1: Alberto Marco Langa

Vocal 2: Jose Vila Rovirota

Vocal 3: Jordi Ramon Abello Llaras

Vocal 4: Albert Monclus Farre

Tribunal suplent número 01

President: Rosa-Maria Garcia Galdeano

Vocal 1: Jorge Puig Lamperez

Vocal 2: Montserrat Fargas Tatje

Vocal 3: Coloma Jofre Bonet

Vocal 4: Reyes Nuñez Castain

Especialitats: informàtica - processos i mitjans de comunicació

Tribunal titular número 01

President: Jose Angel Loriente Franco

Vocal 1: Benicio Bañon Muntal

Vocal 2: Emilio-Moises Lostao Oliveros

Vocal 3: Soledad Hernandez Barber

Vocal 4: Jordi L. Sanfeliu Llop

Tribunal suplent número 01

President: Antonio del Pino Gonzalez

Vocal 1: M. Teresa Garcia Pique

Vocal 2: Joana Arrabal Castillo

Vocal 3: Maria-Teresa Verdaguer Autonell

Vocal 4: Joaquim Villanova Ballabriga

Especialitats: intervenció sociocomunitària - psicologia i pedagogia

Tribunal titular número 01

President: Jesus Rul Gargallo

Vocal 1: Angela Riu Cañamares

Vocal 2: Maria-Gloria Durantez Relea

Vocal 3: Anna Maria Abarca Salat

Vocal 4: Montserrat Girona Comas

Tribunal suplent número 01

President: Antonio Jimenez Guerrero

Vocal 1: Concepcion Gonzalez Pelaez

Vocal 2: Amparo Monteagudo Oro

Vocal 3: Jordi Beltran del Rey

Vocal 4: Dolores Guillen Aragoncillo

Especialitats: organització i gestió comercial - administració d'empreses

Tribunal titular número 01

President: M. Eugenia Rusca Castellet

Vocal 1: M. Angela To Camps

Vocal 2: Alberto Gonzalez Alguero

Vocal 3: Eduard Griño Sayrol

Vocal 4: Marina Turon Quer

Tribunal suplent número 01

President: Julia Perez Lopez

Vocal 1: Josep Costa Colom

Vocal 2: Antoni Josa Buchaca

Vocal 3: Carmen Serentill Llobera

Vocal 4: M. Dolors Falco Rubio

Especialitats: organització i processos de manteniment de vehicles - organització i projectes de fabricació mecànica - organització i projectes de sistemes energètics

Tribunal titular número 01

President: Ramon Costa Viladot

Vocal 1: Juan Jose Yanez Lapeira

Vocal 2: Francesc Soler Martinez

Vocal 3: Juan Palahi Fabregas

Vocal 4: Carles Aurich Dalmau

Tribunal suplent número 01

President: Jose Manuel Sanchez Bogajo

Vocal 1: Jordi Serra Puig

Vocal 2: Jaime Martin Yepes

Vocal 3: Jose L. Torres Gonzalez

Vocal 4: Josep M. Cabre Constanti

Especialitats: processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics - processos sanitaris - assessoria i processos d'imatge personal

Tribunal titular número 01

President: M. Angels Canadell Bofarull

Vocal 1: Rafael Cabre Rodon

Vocal 2: Santiago-Angel Fernandez Burillo

Vocal 3: Jorge Vidal Pla

Vocal 4: Javier Camacho Cuartero

Tribunal suplent número 01

President: Teresa-Maria Correig Blanchar

Vocal 1: Maria-Nieves Margalef Sagrista

Vocal 2: Juan-Antonio Igual Sancho

Vocal 3: Josep-Maria Torrent Güell

Vocal 4: Felisa Castro Rodriguez

Especialitats: Sistemes electrònics - sistemes electrònics i automàtics

Tribunal titular número 01

President: Luis Meya Adrubau

Vocal 1: Angel Palomo Vicente

Vocal 2: Manuel Castaño Bachiller

Vocal 3: Lluis Roca Codines

Vocal 4: Marià Suy Suñer

Tribunal suplent número 01

President: Jose A. Vieta Costa

Vocal 1: Josep M. Gasulla Valldeperez

Vocal 2: Ramon Tortades Baucells

Vocal 3: Gilberto Martinez Chenovart

Vocal 4: Jose Valldeneu Bigas

Cos: catedràtics d'escoles oficials d'idiomes

Especialitat: totes les especialitats

Tribunal titular número 01

President: Neus Serra Cornella

Vocal 1: M. Núria Godoy Gimenez

Vocal 2: Carme Porcel Ramon

Vocal 3: Jaume Macia Guila

Vocal 4: Carme Valencia Lucas

Tribunal suplent número 01

President: Mireia Bosch Galceran

Vocal 1: Andres Rigo Isern

Vocal 2: Montserrat Dejuan Espinet

Vocal 3: M. Cruz Oliveros Martin-Vares

Vocal 4: M. Francisca Martinez Bartolome

Cos: catedràtics d'arts plàstiques i disseny

Especialitat: totes les especialitats

Tribunal titular número 01

President: Francesc Xavier Figueras Nogues

Vocal 1: Joan Rovira Granero

Vocal 2: M. Josep Vidal Devesa

Vocal 3: Neus Aller Lanza

Vocal 4: Pere Bruix Riera

Tribunal suplent número 01

President: Joan Sala Plana

Vocal 1: Josefa Alucha Garcia

Vocal 2: Rosa-Maria Poch Goicoechea

Vocal 3: Maria Vilallonga Tena

Vocal 4: Jose Santandreu Torra

(08.092.018)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal