Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5310 - 03/02/2009

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/118/2009, de 23 de gener, per la qual es dóna publicitat a les gratificacions extraordinàries per jubilació voluntària anticipada dels funcionaris docents per a l'any 2009. (Pàg. 8042)


RESOLUCIÓ

EDU/118/2009, de 23 de gener, per la qual es dóna publicitat a les gratificacions extraordinàries per jubilació voluntària anticipada dels funcionaris docents per a l'any 2009.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació del sistema educatiu, estableix a la disposició transitòria segona que els funcionaris dels cossos docents acollits al règim de classes passives regulats a la mateixa llei que compleixen determinats requisits poden optar a la jubilació voluntària i, si tenen acreditats un mínim de vint-i-vuit anys de serveis efectius a l'Estat, poden percebre una gratificació extraordinària. També hi tenen dret els funcionaris acollits a règims de previsió diferents de classes passives si es jubilen voluntàriament o renuncien a la condició de funcionari.

L'Acord del Consell de Ministres de 26 de gener de 2007 determina l'import de les gratificacions extraordinàries per als funcionaris docents no universitaris acollits al règim de classes passives.

L'Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 23 de gener de 2001, fet públic per la Resolució de 15 de febrer de 2001 (DOGC núm. 3340, de 5.3.2001) estableix l'import de les gratificacions extraordinàries complementàries a què tenen dret els funcionaris docents no universitaris.

Per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 21 de novembre de 2001, publicat al DOGC en data 28 de maig de 2002, s'incrementen les quanties de les gratificacions extraordinàries complementàries establertes per l'Acord de 23 de gener de 2001.

El 22 de novembre de 2005 el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar l'acord signat el 17 de novembre entre l'Administració i les organitzacions sindicals pel qual s'incrementen les quantitats en un 100% respecte a les fixades per l'Acord de 21 de novembre de 2001. També estableix que les gratificacions extraordinàries s'incrementaran anualment segons el percentatge de l'IPC.

D'acord amb les atribucions que tinc conferides,

Resolc:

Que es doni publicitat a les gratificacions extraordinàries per als funcionaris docents d'ensenyaments no universitaris acollits a la jubilació anticipada prevista a la disposició transitòria segona de la Llei 2/2006, de 3 de maig, d'educació del sistema educatiu, que quedaran establertes per a l'any 2009 segons els imports que s'indiquen en l'annex per a cada cos, edat i anys de serveis prestats.

Barcelona, 23 de gener de 2009

Ernest Maragall Mira

Conseller d'Educació

Gratificacions extraordinàries per ala jubilació anticipada prevista a la LOE any 2009.

Mestres

IG: Import gratificació; GC: Gratificació complementària.

Edat

Anys

IG

GC

Total

64

35

1.988,79

4.858,00

6.846,79

 

34

1.937,43

4.732,52

6.669,95

 

33

1.937,43

4.732,52

6.669,95

 

32

1.937,43

4.732,52

6.669,95

 

31

1.886,06

4.607,03

6.493,09

 

30

1.886,06

4.607,03

6.493,09

 

29

1.886,06

4.607,03

6.493,09

 

28

1.834,70

4.481,58

6.316,28

63

35

2.106,12

5.144,56

7.250,68

 

34

2.106,12

5.144,56

7.250,68

 

33

2.047,80

5.002,12

7.049,92

 

32

2.047,80

5.002,12

7.049,92

 

31

2.047,80

5.002,12

7.049,92

 

30

1.996,44

4.876,64

6.873,08

 

29

1.996,44

4.876,64

6.873,08

 

28

1.996,44

4.876,64

6.873,08

62

35

2.898,85

7.625,67

10.524,52

 

34

2.473,33

6.506,29

8.979,62

 

33

2.223,44

5.848,90

8.072,34

 

32

2.165,12

5.695,52

7.860,64

 

31

2.165,12

5.695,52

7.860,64

 

30

2.165,12

5.695,52

7.860,64

 

29

2.106,12

5.540,29

7.646,41

 

28

2.106,12

5.540,29

7.646,41

61

35

4.255,95

11.195,63

15.451,58

 

34

3.624,96

9.535,74

13.160,70

 

33

3.089,06

8.126,01

11.215,07

 

32

2.634,39

6.929,94

9.564,33

 

31

2.274,79

5.984,03

8.258,82

 

30

2.274,79

5.984,03

8.258,82

 

29

2.274,79

5.984,03

8.258,82

 

28

2.216,49

5.830,63

8.047,12

60

35

5.797,01

17.428,00

23.225,01

 

34

4.945,96

14.869,43

19.815,39

 

33

4.219,17

12.684,39

16.903,56

 

32

3.595,81

10.810,34

14.406,15

 

31

3.067,54

9.222,19

12.289,73

 

30

2.612,16

7.853,14

10.465,30

 

29

2.274,79

6.838,90

9.113,69

 

28

2.274,79

6.838,90

9.113,69

Gratificacions extraordinàries per la jubilació anticipada prevista a la LOE any 2009.

PTFP

Edat

Anys

IG

GC

Total

64

35

1.988,79

4.858,00

6.846,79

 

34

1.937,43

4.732,52

6.669,95

 

33

1.937,43

4.732,52

6.669,95

 

32

1.937,43

4.732,52

6.669,95

 

31

1.886,06

4.607,03

6.493,09

 

30

1.886,06

4.607,03

6.493,09

 

29

1.886,06

4.607,03

6.493,09

 

28

1.834,70

4.481,58

6.316,28

63

35

2.106,12

5.144,56

7.250,68

 

34

2.106,12

5.144,56

7.250,68

 

33

2.047,80

5.002,12

7.049,92

 

32

2.047,80

5.002,12

7.049,92

 

31

2.047,80

5.002,12

7.049,92

 

30

1.996,44

4.876,64

6.873,08

 

29

1.996,44

4.876,64

6.873,08

 

28

1.996,44

4.876,64

6.873,08

62

35

3.448,63

9.071,91

12.520,54

 

34

2.934,95

7.720,63

10.655,58

 

33

2.509,43

6.601,23

9.110,66

 

32

2.165,12

5.695,52

7.860,64

 

31

2.165,12

5.695,52

7.860,64

 

30

2.165,12

5.695,52

7.860,64

 

29

2.106,12

5.540,29

7.646,41

 

28

2.106,12

5.540,29

7.646,41

61

35

5.048,70

13.281,02

18.329,72

 

34

4.307,38

11.330,75

15.638,13

 

33

3.676,33

9.670,85

13.347,18

 

32

3.133,48

8.242,89

11.376,37

 

31

2.671,17

7.026,72

9.697,89

 

30

2.274,79

5.984,03

8.258,82

 

29

2.274,79

5.984,03

8.258,82

 

28

2.216,49

5.830,63

8.047,12

60

35

6.890,33

20.714,92

27.605,25

 

34

5.869,90

17.647,13

23.517,03

 

33

5.004,27

15.044,72

20.048,99

 

32

4.270,53

12.838,83

17.109,36

 

31

3.639,53

10.941,81

14.581,34

 

30

3.104,33

9.332,77

12.437,10

 

29

2.648,96

7.963,75

10.612,71

 

28

2.274,79

6.838,90

9.113,69

Gratificacions extraordinàries per la jubilació anticipada prevista a la LOE any 2009.

PES, EOI, EAAOA

Edat

Anys

IG

GC

Total

64

35

2.385,17

5.826,21

8.211,38

 

34

2.319,23

5.665,13

7.984,36

 

33

2.319,23

5.665,13

7.984,36

 

32

2.319,23

5.665,13

7.984,36

 

31

2.260,22

5.520,98

7.781,20

 

30

2.260,22

5.520,98

7.781,20

 

29

2.260,22

5.520,98

7.781,20

 

28

2.194,27

5.359,91

7.554,18

63

35

2.524,70

6.167,04

8.691,74

 

34

2.524,70

6.167,04

8.691,74

 

33

2.458,06

6.004,25

8.462,31

 

32

2.458,06

6.004,25

8.462,31

 

31

2.458,06

6.004,25

8.462,31

 

30

2.392,11

5.843,15

8.235,26

 

29

2.392,11

5.843,15

8.235,26

 

28

2.392,11

5.843,15

8.235,26

62

35

3.448,63

9.071,91

12.520,54

 

34

2.934,95

7.720,63

10.655,58

 

33

2.663,54

7.006,64

9.670,18

 

32

2.590,64

6.814,90

9.405,54

 

31

2.590,64

6.814,90

9.405,54

 

30

2.590,64

6.814,90

9.405,54

 

29

2.524,70

6.641,41

9.166,11

 

28

2.524,70

6.641,41

9.166,11

61

35

5.048,70

13.281,02

18.329,72

 

34

4.307,33

11.330,75

15.638,08

 

33

3.676,33

9.670,85

13.347,18

 

32

3.133,48

8.242,89

11.376,37

 

31

2.730,18

7.181,93

9.912,11

 

30

2.730,18

7.181,93

9.912,11

 

29

2.730,18

7.181,93

9.912,11

 

28

2.656,59

6.988,37

9.644,96

60

35

6.890,33

20.714,92

27.605,25

 

34

5.869,90

17.647,13

23.517,03

 

33

5.004,27

15.044,72

20.048,99

 

32

4.270,53

12.838,83

17.109,36

 

31

3.639,53

10.941,81

14.581,34

 

30

3.104,33

9.332,77

12.437,10

 

29

2.730,17

8.207,92

10.938,09

 

28

2.730,18

8.207,92

10.938,10

Gratificacions extraordinàries per la jubilació anticipada prevista a la LOE any 2009.

Catedràtics i inspectors

Edat

Anys

IG

GC

Total

64

35

2.385,17

5.826,21

8.211,38

 

34

2.319,23

5.665,13

7.984,36

 

33

2.319,23

5.665,13

7.984,36

 

32

2.319,23

5.665,13

7.984,36

 

31

2.260,22

5.520,98

7.781,20

 

30

2.260,22

5.520,98

7.781,20

 

29

2.260,22

5.520,98

7.781,20

 

28

2.194,27

5.359,91

7.554,18

63

35

2.759,33

6.740,16

9.499,49

 

34

2.524,70

6.167,04

8.691,74

 

33

2.458,06

6.004,25

8.462,31

 

32

2.458,06

6.004,25

8.462,31

 

31

2.458,06

6.004,25

8.462,31

 

30

2.392,11

5.843,15

8.235,26

 

29

2.392,11

5.843,15

8.235,26

 

28

2.392,11

5.843,15

8.235,26

62

35

4.593,32

12.083,11

16.676,43

 

34

3.918,59

10.308,17

14.226,76

 

33

3.338,96

8.783,41

12.122,37

 

32

2.847,50

7.490,53

10.338,03

 

31

2.590,64

6.814,90

9.405,54

 

30

2.590,64

6.814,90

9.405,54

 

29

2.524,70

6.641,41

9.166,11

 

28

2.524,70

6.641,41

9.166,11

61

35

6.728,59

17.700,09

24.428,68

 

34

5.738,01

15.094,29

20.832,30

 

33

4.894,59

12.875,61

17.770,20

 

32

4.175,43

10.983,80

15.159,23

 

31

3.559,01

9.362,24

12.921,25

 

30

3.037,68

7.990,88

11.028,56

 

29

2.730,18

7.181,93

9.912,11

 

28

2.656,59

6.988,37

9.644,96

60

35

9.172,07

27.574,71

36.746,78

 

34

7.829,54

23.538,55

31.368,09

 

33

6.670,27

20.053,37

26.723,64

 

32

5.686,64

17.096,19

22.782,83

 

31

4.850,17

14.581,42

19.431,59

 

30

4.138,64

12.442,31

16.580,95

 

29

3.529,86

10.612,07

14.141,93

 

28

3.008,53

9.044,79

12.053,32

(09.021.195)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Canals RSS

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal