Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5395 - 08/06/2009

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/1533/2009, de 28 de maig, per la qual es nomenen els tribunals que han de jutjar els procediments selectius per a la provisió de places de funcionaris docents. (Pàg. 45796)


RESOLUCIÓ

EDU/1533/2009, de 28 de maig, per la qual es nomenen els tribunals que han de jutjar els procediments selectius per a la provisió de places de funcionaris docents.

D'acord amb el que estableix la base 5 de l'annex 1 de la Resolució EDU/530/2009, de 26 de febrer (DOGC núm. 5147, de 5.3.2009), per la qual es convoquen proves per a la provisió de places de funcionaris docents dels cossos de mestres i de professors d'ensenyament secundari,

Resolc:

.1 Nomenar els tribunals que, de conformitat amb el que estableix la base 5.3 de l' annex 1 de la Resolució EDU/530/2009, de 26 de febrer, han de jutjar els procediments d'ingrés i d'accés als cossos de mestres i de professors d'ensenyament secundari, convocats per la Resolució esmentada, la composició dels quals es detalla a l'annex d'aquesta Resolució.

.2 Els membres dels tribunals que actuïn en els procediments selectius tindran dret a la percepció de les assistències previstes al Decret 138/2008, de 8 de juliol (DOGC núm. 5170, de 10.7.2008), d'indemnitzacions per raó del servei.

.3 Els membres dels tribunals estaran subjectes a les causes d'abstenció i recusació que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Barcelona, 28 de maig de 2009

Camil Fortuny i Recasens

Director general de Recursos del Sistema Educatiu

Annex

Cos de Mestres

Especialitat: idioma estranger, anglès

Tribunal titular número 01

Presidència: Astrid Ruiz Rodon

Vocalia 1: M. Jose Fernandez Encina

Vocalia 2: Ana Sanchez Rossell

Vocalia 3: Cinta Baiges Miro

Vocalia 4: Goncal Dominguez Velaz

Tribunal suplent número 01

Presidència: Francesca Muñoz Campos

Vocalia 1: Susana Sanandres Luna

Vocalia 2: Ingrid Marín Sanz

Vocalia 3: Anna Rodergas Mir

Vocalia 4: Jordi Brito Faz

Tribunal titular número 02

Presidència: Nuria Vaques Colome

Vocalia 1: Anna Castany Paret

Vocalia 2: Jesus J. Bernal Hernando

Vocalia 3: Silvia Lopez Flores

Vocalia 4: Maria Elena Soriano Pons

Tribunal suplent número 02

Presidència: Ana M. Cristina Colome

Vocalia 1: Josefina Bel Pallares

Vocalia 2: Raquel Gerez Galan

Vocalia 3: M. Victoria Sanchez Tortosa

Vocalia 4: Oriol M Lluveras Tintore

Tribunal titular número 03

Presidència: Joan Lluis Forcada Mateo

Vocalia 1: Carolina Gonzalez Andreu

Vocalia 2: Maria Montserra Trullas Escoda

Vocalia 3: Nuria Farre Plantada

Vocalia 4: Jose Antonio Perez Morales

Tribunal suplent número 03

Presidència: Margarida Jordan Gala

Vocalia 1: Laura Senar Pellicer

Vocalia 2: Maria Antònia Falo Zamora

Vocalia 3: Sílvia Sanz Sanz

Vocalia 4: Enrique Jose Polo Ruiz

Tribunal titular número 04

Presidència: Aida Mico Jordan

Vocalia 1: Ana Isabel Castro Maza

Vocalia 2: Josep M. Barneda Garanger

Vocalia 3: Laura Ministral Boada

Vocalia 4: Anna Trull Marti

Tribunal suplent número 04

Presidència: Sonia Plaza Sanchez

Vocalia 1: Davínia Díaz i Doval

Vocalia 2: Rosa Maria Matamala Vidal

Vocalia 3: M. Teresa Casas Rio

Vocalia 4: Jose M. Matamala Soler

Tribunal titular número 05

Presidència: Joan Lluis Valls Calzada

Vocalia 1: Misericordia Sans Valios

Vocalia 2: Margarita Maria Lopez Puga

Vocalia 3: Margarita Rivillas Cañaveras

Vocalia 4: Cristina Morales Tirado

Tribunal suplent número 05

Presidència: Marta Garcia Llado

Vocalia 1: Laia Perales Sugrañes

Vocalia 2: Judit Contijoch Tomas

Vocalia 3: Carles Salvat Armengol

Vocalia 4: Mireia Benaiges Trenchs

Cos de Professors d'Ensenyament Secundari

Especialitat: anglès

Tribunal titular número 01

Presidència: Francisca Burriel Manzanares

Vocalia 1: Concepcion Salvado Carreño

Vocalia 2: Lluis Monferrer Catalan

Vocalia 3: Teresa Miralles Alemany

Vocalia 4: Alicia Lopez Vivancos

Tribunal suplent número 01

Presidència: Marta Suñer Marine

Vocalia 1: Adriana Fernandez Neira

Vocalia 2: Laura Pla Bacin

Vocalia 3: Bernardo Juan Mas

Vocalia 4: Maria-Teresa Marcellan Español

Tribunal titular número 02

Presidència: Gloria Manau Santacana

Vocalia 1: Margarita Schaefer Navines

Vocalia 2: Maria Desampara Torrella Gascon

Vocalia 3: Magdalena Burgos Saez

Vocalia 4: Alvaro Marti Paija

Tribunal suplent número 02

Presidència: M. Mercedes Martinez Terencia

Vocalia 1: Laura Minguez Gavin

Vocalia 2: Celia Encabo Duro

Vocalia 3: Noemi Torres Romero

Vocalia 4: Jose Francisco Gonzalez Ortega

Tribunal titular número 03

Presidència: Montserrat Guitart Batllia

Vocalia 1: M. Isabel Ruiz Sanchez

Vocalia 2: M. Inmaculada Hernandez Massegu

Vocalia 3: Maria Goretti Llorens Cabot

Vocalia 4: Cristina Montero Belmonte

Tribunal suplent número 03

Presidència: Alejandra Cortes Lopez

Vocalia 1: Adel Sayed Ebeid

Vocalia 2: M. Esperanza Guardia Alavedra

Vocalia 3: M. Angels Fanes Sole

Vocalia 4: Montserrat Bach Grau

Tribunal titular número 04

Presidència: Roberto Pastor Prieto

Vocalia 1: Nuria Capdevila Querol

Vocalia 2: Olga Godoy Gimenez

Vocalia 3: Jose Alberto Garcia Galiano

Vocalia 4: M. Raquel Alvarez Vega

Tribunal suplent número 04

Presidència: Visitacion Alaminos Cobos

Vocalia 1: Mireia Arrieta Ortega

Vocalia 2: Encarnacion Romero Buiza

Vocalia 3: Astrid Rodriguez Almeda

Vocalia 4: Oriol Pallares Monge

Tribunal titular número 05

Presidència: Jesús Joaquim Cerda Tortosa

Vocalia 1: Sira Melo Herraiz

Vocalia 2: Maria Jene Villagrasa

Vocalia 3: Xavier Puigbo Samaranch

Vocalia 4: Juan Francisco Rubies Duró

Tribunal suplent número 05

Presidència: Cesar Amigo Castello

Vocalia 1: Xavier Fresno Garcia

Vocalia 2: Maria-Dolores Casado Moreno

Vocalia 3: M.Vicenta Salas Nogueras

Vocalia 4: Antonio Albaladejo Martinez

Tribunal titular número 06

Presidència: Francesca Trave Sabido

Vocalia 1: Lidia Estrada Martinez

Vocalia 2: Antonio Sanchez Sola

Vocalia 3: Estrella Cid Alfageme

Vocalia 4: Susana Vigo Ramonet

Tribunal suplent número 06

Presidència: Jose-Miguel Lucea Galicia

Vocalia 1: M. Carmen Garcia Ciruela

Vocalia 2: Jose Luis Narros Muñoz

Vocalia 3: Gemma Torrella Prat

Vocalia 4: Clara Casanovas

Tribunal titular número 07

Presidència: Jordi Serarols Boada

Vocalia 1: M. Isabel Moreno Porro

Vocalia 2: Guillermo Cariño Damis

Vocalia 3: Maria Pilar Perez Marin

Vocalia 4: David Taborda Guerrero

Tribunal suplent número 07

Presidència: Maria Rosa Haro Aliaga

Vocalia 1: Maria Dolores Pastor Aguado

Vocalia 2: M. Elisa Sanz Aisa

Vocalia 3: Jorge Cusco Donadeu

Vocalia 4: Javier Roca Domingo

Tribunal titular número 08

Presidència: Neus Serra Cornella

Vocalia 1: Maria Mercedes Perales Sanchez

Vocalia 2: Pilar Escriche Riera

Vocalia 3: Anna Maria Masos Jorda

Vocalia 4: Victor G. Martinez Urgeles

Tribunal suplent número 08

Presidència: Sonia Turmo Peruga

Vocalia 1: Joan Taña Castella

Vocalia 2: M. Montserrat Juhera Ferrer

Vocalia 3: Carolina Sabater Roura

Vocalia 4: Joana Ribalta Palahi

Tribunal titular número 09

Presidència: Jaume Segues Pique

Vocalia 1: Maria-Merce Balcells Allue

Vocalia 2: M. Carmen Aguilo Borras

Vocalia 3: M. Luisa Carrillo Medina

Vocalia 4: Robert Izquierdo Santaularia

Tribunal suplent número 09

Presidència: Montserrat Rissech Casellas

Vocalia 1: Isabel Olmedo Cortezon

Vocalia 2: Carme Guasch Huguet

Vocalia 3: Silvia Marin Santos

Vocalia 4: Ramon Panades Armengol

Tribunal titular número 10

Presidència: Rosario Elena Salazar Garcia

Vocalia 1: Miguel Arcas Gomez

Vocalia 2: Maria del Pilar Marcellan Garcia

Vocalia 3: Edurne Miravete Bajen

Vocalia 4: Lesley Anna Bell King

Tribunal suplent número 10

Presidència: M. Isabel Vilanova Garcia

Vocalia 1: Ana Maria Grijalbo Verderas

Vocalia 2: Juan Lopez Garcia

Vocalia 3: M. del Carme Fallada Pouget

Vocalia 4: Eva Garcia Barquero

Tribunal titular número 11

Presidència: Jose-Carlos Soler Soler

Vocalia 1: Rosa Maria Rofes Pujol

Vocalia 2: Juan-Luis Morales Vazquez

Vocalia 3: Maria Salomé Aguilar Bonavida

Vocalia 4: Maria Angela Pons Perez

Tribunal suplent número 11

Presidència: M. Inmaculada Rodriguez Rosario

Vocalia 1: Cristina Escutia Sanchis

Vocalia 2: Ignacio Zamora De Pedro

Vocalia 3: Laura Teresa Barrau Arcas

Vocalia 4: Eva Maria Ruiz Fabregat

Especialitat: biologia i geologia

Tribunal titular número 01

Presidència: Juana Melero Palomares

Vocalia 1: Julio Martinez Vidal

Vocalia 2: Teresa Solsona Canals

Vocalia 3: Jordi Orti Corcho

Vocalia 4: Herminia Alsina Mauri

Tribunal suplent número 01

Presidència: Adelardo Sanz De Siria Catalan

Vocalia 1: Maria Sole Flores

Vocalia 2: Isabel Perez Altet

Vocalia 3: Francisco J. Murillo Hernandez

Vocalia 4: Fernando de Murga Larena

Tribunal titular número 02

Presidència: Lluís Baulenas Cases

Vocalia 1: Antoni Cirera Sanchez

Vocalia 2: Maria Victoria Garcia Bernabe

Vocalia 3: Josefa Bayo Ibañez

Vocalia 4: Josep Saiz Sendros

Tribunal suplent número 02

Presidència: Anna Pellice Fabra

Vocalia 1: Concepcio Soler Saborit

Vocalia 2: Josep Janes Tutusaus

Vocalia 3: Monica Font Garcia

Vocalia 4: Juan Carlos Devis Ortega

Tribunal titular número 03

Presidència: Rosa Cerarols Saladelafont

Vocalia 1: Martin Garcia Calveras

Vocalia 2: Antonio Gomez Garrido

Vocalia 3: Maria Carme Closas Junyent

Vocalia 4: M. Dolores Ribas Descals

Tribunal suplent número 03

Presidència: Jose Francisco Carrasco Corpas

Vocalia 1: M. de las Nieve Peris Ausina

Vocalia 2: Maria-Dolors Freixes Gorgues

Vocalia 3: Maria Magdalena Gorro Caelles

Vocalia 4: Ignasi Cebrian Ester

Tribunal titular número 04

Presidència: Ramon Ferrer Bolasell

Vocalia 1: Montserrat Batiste-Alentorn Guillen

Vocalia 2: Manuel Dominguez Estevez

Vocalia 3: Francesc Gesse Sole

Vocalia 4: Catalina Parpal Roca

Tribunal suplent número 04

Presidència: Rosa-Maria Prellezo Garcia

Vocalia 1: Isabel Martin Bellido

Vocalia 2: Dora Ramon Cabot

Vocalia 3: Enrique Alfonso Arpio Herrera

Vocalia 4: Joan-Antoni Dobaño Pane

Tribunal titular número 05

Presidència: Eulalia Picas Riera

Vocalia 1: Eulalia Sallares Pujol

Vocalia 2: M. Isabel Lacasa Millan

Vocalia 3: Josep Maria Gesse Sole

Vocalia 4: Joan Llop Arola

Tribunal suplent número 05

Presidència: Carme Cornet Turro

Vocalia 1: M. Carmen Bas Marian

Vocalia 2: M. Cristina Belillas Estada

Vocalia 3: Gumersindo Carne Bonet

Vocalia 4: Miguel Reche Lizarte

Tribunal titular número 06

Presidència: Maria-Consol Iglesias Marti

Vocalia 1: Joan Massó Barcelo

Vocalia 2: Francesc-Xavier Viñas Teixidor

Vocalia 3: Leonor Oliveros Macias

Vocalia 4: Roser Hostench Aubert

Tribunal suplent número 06

Presidència: Joaquin Ruhi Brunso

Vocalia 1: Lidia Mallen Santeugini

Vocalia 2: Maria Carmen Laplaza Gutierrez

Vocalia 3: Gabriel Mercadal Corominas

Vocalia 4: Agusti Cullell Peracaula

Tribunal titular número 07

Presidència: Pilar Prat Alsina

Vocalia 1: Maria-Teresa Jauset Berrocal

Vocalia 2: Remei Castello Balcells

Vocalia 3: Baldiri Salvado Lopez

Vocalia 4: Ester Llovera Thomas

Tribunal suplent número 07

Presidència: Carmen Puig Bassas

Vocalia 1: Maria Carme Llobera Sorribes

Vocalia 2: Miguel Bertran Roca

Vocalia 3: Marta Artells Esteba

Vocalia 4: Esther Ros Fuixench

Tribunal titular número 08

Presidència: Vicente Cabre Brugulat

Vocalia 1: Montserrat Pique Rubio

Vocalia 2: Manuel Angel Molina Garcia

Vocalia 3: Monica Escarcelle Comes

Vocalia 4: Jaume Valls Marquilles

Tribunal suplent número 08

Presidència: Antoni Perera Sans

Vocalia 1: Jordi Marti Pique

Vocalia 2: Jaume Broto Puig

Vocalia 3: David Climent Monllor

Vocalia 4: Antonio Mellado Almansa

Tribunal titular número 09

Presidència: Amadeu Peris Sabate

Vocalia 1: Maria Pilar Bueno Arnal

Vocalia 2: Maria-Nieves Margalef Sagrista

Vocalia 3: Carmen Roy Santos

Vocalia 4: Eulalia Mestres Alseda

Tribunal suplent número 09

Presidència: Anselm Crusells Domingo

Vocalia 1: M. Eugenia Vilaubi Fontanet

Vocalia 2: Miguel Rodriguez Muñoz

Vocalia 3: Merce Millan Nestares

Vocalia 4: Maria Teresa Catalan Galan

Especialitat: dibuix

Tribunal titular número 01

Presidència: Jose-Maria Padrol Vallverdu

Vocalia 1: Luis Trave Feliu

Vocalia 2: Jordi Ricart Riu

Vocalia 3: Marta Balust Vidal

Vocalia 4: Joan Garcia Aguas

Tribunal suplent número 01

Presidència: Anna Alberich Herrero

Vocalia 1: Helena Xicola Tugas

Vocalia 2: Elisabeth Gonzalez Diaz

Vocalia 3: Nuria Escobar Benaiges

Vocalia 4: Alvaro Ardevol Arbues

Tribunal titular número 02

Presidència: Carme Sol Serena

Vocalia 1: Carmen Ferre Miranda

Vocalia 2: Merce Llabot Sanchez

Vocalia 3: Francisco Diego Lopez Santana

Vocalia 4: Albert Pros Ariza

Tribunal suplent número 02

Presidència: Jose Grane Bernada

Vocalia 1: José Antonio López Juan

Vocalia 2: Pere Bruix Riera

Vocalia 3: Alicia Moure Peña

Vocalia 4: Emiliana Corral Garcia

Tribunal titular número 03

Presidència: Miquel Romagosa Soler

Vocalia 1: Juan Carlos Segarra Puig

Vocalia 2: Lluis Corral Celma

Vocalia 3: Isabel Abarca Causada

Vocalia 4: Maria Angels Padilla Boix

Tribunal suplent número 03

Presidència: Joan Romaguera Bach

Vocalia 1: Josep Gaspar Garcia Tato

Vocalia 2: Maite Soldevila Trescasas

Vocalia 3: Santiago Domenech Soler

Vocalia 4: M.Teresa Garcia Perez

Tribunal titular número 04

Presidència: Joan Cumeras Costa

Vocalia 1: Francisca Marquez Hermoso

Vocalia 2: Rosa-Maria Poch Goicoechea

Vocalia 3: M. Isabel Sarries Aran

Vocalia 4: Victor Puig Compta

Tribunal suplent número 04

Presidència: Marius Domingo Urbaneja

Vocalia 1: Anna Serentill Pena

Vocalia 2: Narcis Romagos Planas

Vocalia 3: Antonio M. Oller Banus

Vocalia 4: Maria-Cristina Abelli Grau

Tribunal titular número 05

Presidència: Bernardo Mas Mas

Vocalia 1: Jordi Marine Juanpere

Vocalia 2: Maria-Teresa Felip Capdevila

Vocalia 3: Antoni Joan Barrau Pons

Vocalia 4: Marta Murria Pons

Tribunal suplent número 05

Presidència: Adolfo Quetcuti Carceller

Vocalia 1: Josep Carol Torradas

Vocalia 2: Isabel Taixes Dolcet

Vocalia 3: Miguel Balcells Serra

Vocalia 4: M. Teresa Camats Pujol

Especialitat: economia

Tribunal titular número 01

Presidència: Isabel Prat Garcia

Vocalia 1: Elena Maria Laudo Garcia

Vocalia 2: M. Isabel Martinez Peñarroja

Vocalia 3: Pedro Gozalbo Moliner

Vocalia 4: Jose Manuel Martinez Alvarez

Tribunal suplent número 01

Presidència: Ramon Nadal Mas

Vocalia 1: Pedro Fernandez Sanchez

Vocalia 2: Jose Antonio Chaveinte Gomez

Vocalia 3: Maria Teresa Jimenez Contreras

Vocalia 4: Maria Eugenia Canet Prats

Tribunal titular número 02

Presidència: Jose Antonio Chumilla Morote

Vocalia 1: Enric Falgas Gubau

Vocalia 2: Montserrat Puig Serramitja

Vocalia 3: Xavier Saguer Ayats

Vocalia 4: Elisenda Pujula Custoja

Tribunal suplent número 02

Presidència: Antonio de P. Pique Schultes

Vocalia 1: Jordina Font Bou

Vocalia 2: Susana Lopez Roura

Vocalia 3: Joan Rigau Domingo

Vocalia 4: Concepcion Formatger Marcer

Tribunal titular número 03

Presidència: Josep Lluis Torres Messeguer

Vocalia 1: Maria Teresa Audi Valls

Vocalia 2: Jordi Jordana Español

Vocalia 3: Susanna Subirats Sole

Vocalia 4: M. del Carme Masip Curto

Tribunal suplent número 03

Presidència: Antoni Vila Figueroa

Vocalia 1: Isabel Casanova Barbera

Vocalia 2: Teresa M. Perello Aragones

Vocalia 3: M. Pilar Lazaro Quilez

Vocalia 4: Antonio Campanario Eslava

Especialitat: educació física

Tribunal titular número 01

Presidència: Meritxell Arderiu Antonell

Vocalia 1: Luis Dominguez Cuadros

Vocalia 2: Francisco Castellvi Marzo

Vocalia 3: Laia Cabrol Perez

Vocalia 4: Ana Quiroga Readigos

Tribunal suplent número 01

Presidència: Immaculada Trullas Simo

Vocalia 1: Carles Casals Goma

Vocalia 2: Pilar Luis Pardo

Vocalia 3: Xavier Gil Freixedas

Vocalia 4: Alicia Laiseca Perez

Tribunal titular número 02

Presidència: Carles Torres Candela

Vocalia 1: Àngels Collell Aguirre

Vocalia 2: Gloria Balada Martin

Vocalia 3: Francisco J. Torrebadella Flix

Vocalia 4: Antonio Sanchez Gomez

Tribunal suplent número 02

Presidència: Joan Ruaix Bombardo

Vocalia 1: Julio Lopez Laorden

Vocalia 2: Juan M. Martinez Rada

Vocalia 3: Anna Maria Bartra Sebastian

Vocalia 4: Angela Ibañez Alameda

Tribunal titular número 03

Presidència: Jordi Batlle Rigau

Vocalia 1: Paloma Lobera Grau

Vocalia 2: Joan Fernandez Giner

Vocalia 3: Albert Soler Colomer

Vocalia 4: Mateu Margall Turro

Tribunal suplent número 03

Presidència: Agustin Forne Gil

Vocalia 1: M. Encarnacion Borras Ramirez

Vocalia 2: Juan-Carlos Borras Parrado

Vocalia 3: Cristobal Fernandez Benitez

Vocalia 4: Enric Olmos Bayot

Tribunal titular número 04

Presidència: Gemma Arrufat Vilagines

Vocalia 1: Cira Menen Balaguero

Vocalia 2: Anna Barta Peregort

Vocalia 3: Maria del Prado Calahorra Moreno De La Santa

Vocalia 4: Macià Pelegrí Sarle

Tribunal suplent número 04

Presidència: Bernat Llobet Marti

Vocalia 1: Jaume Grau Montserrat

Vocalia 2: Montserrat Roure Niubo

Vocalia 3: Ricard Burballa Campabadal

Vocalia 4: Noelia Escuer Alias

Tribunal titular número 05

Presidència: Jose M. Olave Lumbreras

Vocalia 1: Montserrat Perpiña Gine

Vocalia 2: Juan Rius Sant

Vocalia 3: Francisco Merchan Risquez

Vocalia 4: Juan Diaz Muñoz

Tribunal suplent número 05

Presidència: Pere Raïch Camps

Vocalia 1: Pere Serveto Olive

Vocalia 2: Josep Papaceit Olive

Vocalia 3: M. Victoria Garcia Belloso

Vocalia 4: Maria Rosa Tena Gil

Especialitat: filosofia

Tribunal titular número 01

Presidència: Ignacio Guallar Canovas

Vocalia 1: Antoni Roch Rosell

Vocalia 2: Mercedes Coll Cantin

Vocalia 3: David Galcera Padilla

Vocalia 4: Isabel Potau Torras

Tribunal suplent número 01

Presidència: Joan Ferrer Gracia

Vocalia 1: Xavier Alsina Gonzalez

Vocalia 2: Joan Palau Roige

Vocalia 3: Maria-Fernanda Benedito Gonzalbez

Vocalia 4: Ana-Maria Palma Caminal

Tribunal titular número 02

Presidència: Jordi Giro Paris

Vocalia 1: Francisco Javie Serra Besalu

Vocalia 2: Anna Maso Monclus

Vocalia 3: Luis Arguile Bernal

Vocalia 4: M. Teresa Carbo Picas

Tribunal suplent número 02

Presidència: Maria Angela Guix Guitart

Vocalia 1: Eduardo Batlle Pomar

Vocalia 2: Ignacio Garcia De La Barrera

Vocalia 3: Eva Lopez Espin

Vocalia 4: M. Dolores Estebanez Llanos

Especialitat: física i química

Tribunal titular número 01

Presidència: Ramon Sanclimens Piñol

Vocalia 1: Ivan Marchan Carvajal

Vocalia 2: Montserrat Rull Virgili

Vocalia 3: Teresa del N.J. Canalias Bocos

Vocalia 4: Alberto Rocamora Zafra

Tribunal suplent número 01

Presidència: David Tramuns Monterde

Vocalia 1: Francisco Gonzalez Peñalver

Vocalia 2: Maria del Pilar Coronas Salcedo

Vocalia 3: M. Mercedes Ribera Marsiñach

Vocalia 4: Antoni Boada Barnet

Tribunal titular número 02

Presidència: Fernando Sanz Soro

Vocalia 1: Nuria Sanz Casañas

Vocalia 2: Maria Grau Vilardell

Vocalia 3: Jose Maria Gonzalez Benitez

Vocalia 4: Albert de Frias Climent

Tribunal suplent número 02

Presidència: Miguel Fornells Gallart

Vocalia 1: Pedro Martinez Jimenez

Vocalia 2: Pilar Perez Arbej

Vocalia 3: Maria Teresa Pavia Miralles

Vocalia 4: Miguel Fernandez Barta

Tribunal titular número 03

Presidència: Maria Dolors Martinez No

Vocalia 1: Veronica Ortega Llopis

Vocalia 2: M. Teresa Andreu Palacin

Vocalia 3: Antonio Arjona Corvillo

Vocalia 4: Sergi Sacristan Marzal

Tribunal suplent número 03

Presidència: Emma Wunsch Royo

Vocalia 1: Angel Minguez Anton

Vocalia 2: Montserrat Verdu Masia

Vocalia 3: Antoni Valls Casanovas

Vocalia 4: Monica Montilla Ferreres

Tribunal titular número 04

Presidència: M. Merce Sanz Polo

Vocalia 1: Esteban Sendra Ibañez

Vocalia 2: Antonia Fontanet Orriach

Vocalia 3: Pedro San Isidoro Argensola

Vocalia 4: Angels Jounou Esteve

Tribunal suplent número 04

Presidència: Pedro Luis Ibañez Fernandez

Vocalia 1: Rosa M. Taña Sola

Vocalia 2: Raquel Barber Fornes

Vocalia 3: Rafael Martinez Garcia

Vocalia 4: Jordi Bañeras Saltor

Tribunal titular número 05

Presidència: Gloria Sais Gruart

Vocalia 1: Francisco Jose Prado Paredes

Vocalia 2: Emma Maso Casadevall

Vocalia 3: Montserrat Cros Brugues

Vocalia 4: Laura Pujol Esteban

Tribunal suplent número 05

Presidència: M. Isabel Worner Diz

Vocalia 1: Juan Herrera Vergara

Vocalia 2: Joaquina Bosch Casas

Vocalia 3: Francesc Sala Maldonado

Vocalia 4: Maria Gubert Casanova

Tribunal titular número 06

Presidència: Jordi Fortuny Guinart

Vocalia 1: Cristina Gispert Folch

Vocalia 2: Jose-Antonio Altemir Lascorz

Vocalia 3: Maria Dolores Moscoso Gonzalez

Vocalia 4: Joan Lopez Tortosa

Tribunal suplent número 06

Presidència: Mario Berga Piñol

Vocalia 1: Jordi Beneito Sendra

Vocalia 2: Rosa Florit Salsench

Vocalia 3: Lidia Rossell Berengue

Vocalia 4: Gaspar Roig Gasol

Especialitat: francès

Tribunal titular número 01

Presidència: Nuria Blaje Ribas

Vocalia 1: Daniel Vilaplana Monllor

Vocalia 2: Maria-Angeles Clarimon Feli

Vocalia 3: Eva Bujan Garsabal

Vocalia 4: Jovita Valentin Fernandez

Tribunal suplent número 01

Presidència: Salvadora Bonillo Garcia

Vocalia 1: Natalia Honore Devulder

Vocalia 2: Angeles Torra Buron

Vocalia 3: Encarnación Molina Villada

Vocalia 4: Daniel Escribano Peramarch

Tribunal titular número 02

Presidència: Jaume Pallarols Rusca

Vocalia 1: Fernando Paris Colubi

Vocalia 2: Imma Miralpeix Cardona

Vocalia 3: Josiane Gerard Redondo

Vocalia 4: Maria Neus Vidal Busquets

Tribunal suplent número 02

Presidència: Natividad Marin Rot

Vocalia 1: Estel Grifol Isern

Vocalia 2: Elianne Guillen Cervera

Vocalia 3: Giselle Calleja

Vocalia 4: Anna M. Segura Grau

Especialitat: geografia i història

Tribunal titular número 01

Presidència: Gonzalo Zaragoza Ruvira

Vocalia 1: Fernando Maria Jimenez Salvador

Vocalia 2: Merce Sola Gusiñer

Vocalia 3: Joan Pedro Miquel

Vocalia 4: Roser Sanllorente Martin

Tribunal suplent número 01

Presidència: M.Montserrat Ros Montfort

Vocalia 1: Alexandre Rigol Cuadra

Vocalia 2: Judith Camps Fernandez

Vocalia 3: Joan Botinas Lionnet

Vocalia 4: Carmen Perez Herrera

Tribunal titular número 02

Presidència: David Ribes Perez

Vocalia 1: Silvia Martin Merino

Vocalia 2: Manuela Casanova Lopez

Vocalia 3: Bernardino Hernandez Asensio

Vocalia 4: Jason Herranz Benitez

Tribunal suplent número 02

Presidència: Margarita Bartoli Escusol

Vocalia 1: Rosa Almacellas Salvia

Vocalia 2: Jose Bringue Portella

Vocalia 3: Daniel Mulet Quintana

Vocalia 4: Anna Maria Albet Aluja

Tribunal titular número 03

Presidència: Oscar Costa Ruibal

Vocalia 1: Sebastian Romero Garcia

Vocalia 2: Ricardo Vazquez Soler

Vocalia 3: M.Desamparados Corella Sanchez

Vocalia 4: Ana Arroyo Garcia

Tribunal suplent número 03

Presidència: Nuria Valls Ramon

Vocalia 1: Pedro Alcolea Parra

Vocalia 2: Anna M. Moreno Gomez

Vocalia 3: Lucas Baque Manzano

Vocalia 4: Lourdes Escobar Zafrilla

Tribunal titular número 04

Presidència: Juan-Ramon Varela Puig

Vocalia 1: Joan Torrents Sivill

Vocalia 2: Carmen Teixido Bea

Vocalia 3: Jordi Buxade Sanahuja

Vocalia 4: Ana-Maria Simo Sanchez

Tribunal suplent número 04

Presidència: Lluis Puy Sorribas

Vocalia 1: Joan Canals Miquel

Vocalia 2: Ana Maria Pastor Sanmillan

Vocalia 3: Rosa María Santos Fernández

Vocalia 4: Joaquin Aragones Ardit

Tribunal titular número 05

Presidència: Neus Olle Comas

Vocalia 1: Joan Enric de Sola Camps

Vocalia 2: Isabel Oliveras Lopez

Vocalia 3: Vicente Torrents Butjosa

Vocalia 4: Guadalupe Prades Fonts

Tribunal suplent número 05

Presidència: Jaume Serra Carne

Vocalia 1: Marcelo Gonzalez Seronero

Vocalia 2: Enrique Jimeno Fernandez

Vocalia 3: Carmen Villanueva Villanueva

Vocalia 4: Maria del Sagra Prado Gimenez

Tribunal titular número 06

Presidència: Miguel Ruiz Martinez

Vocalia 1: Francisca Maria Gómez Camacho

Vocalia 2: Joaquim Mestres Costey

Vocalia 3: Rosa Maria Vilalta Golet

Vocalia 4: Arturo Lopez Rodriguez

Tribunal suplent número 06

Presidència: Nuria Carles Sidera

Vocalia 1: Josep-Maria Sanchez Carratala

Vocalia 2: Carmen Zafra Garcia

Vocalia 3: Carme Casas Romeo

Vocalia 4: Pedro Alberto Bernad Navarro

Tribunal titular número 07

Presidència: Jordi Blanch Huguet

Vocalia 1: Eduard Vives Toro

Vocalia 2: Jordi Calvet Puig

Vocalia 3: M. Jose Qui Fontanals

Vocalia 4: Olga Vazquez Fernandez

Tribunal suplent número 07

Presidència: Victor Cantos Bove

Vocalia 1: Dativo Fr. Salvia Ocaña

Vocalia 2: Ramon Vila Despujol

Vocalia 3: Olga Culleré Candini

Vocalia 4: M. Carmen Romeo Solanilla

Tribunal titular número 08

Presidència: Daniel Garreta Jaume

Vocalia 1: Julia Maria Lopez Valera

Vocalia 2: Antonio Gil Albarracin

Vocalia 3: Ferran Mañes Amigo

Vocalia 4: Immaculada Llotge Millet

Tribunal suplent número 08

Presidència: Pere Ribas Garriga

Vocalia 1: Maria-Gloria Diez Diez

Vocalia 2: Jose Miguel Montesinos Castell

Vocalia 3: Maria Carmen Abellan Martinez

Vocalia 4: Joan Margarit Ribas

Tribunal titular número 09

Presidència: Esteve Dalmases Mancebo

Vocalia 1: José Manuel Gómez Martínez

Vocalia 2: Maria-Juana Mendez Rutllan

Vocalia 3: Josep Eduard Adsuar Torras

Vocalia 4: Jovita Rio Vieites

Tribunal suplent número 09

Presidència: Luisa Escuer Vinue

Vocalia 1: Francesc Casademont Vila

Vocalia 2: Joan Manel Barcelo Sitjes

Vocalia 3: Pablo Abad Beltran

Vocalia 4: Pilar Vivet Canal

Tribunal titular número 10

Presidència: Jesus-Marcos Gutierrez Martinez

Vocalia 1: Albert Riera Pairo

Vocalia 2: Virgilio V. Fernandez Rubio

Vocalia 3: Jose Manuel Martinez Paris

Vocalia 4: Susana Herce Carmona

Tribunal suplent número 10

Presidència: Jose Luis Perez Granados

Vocalia 1: Albert Moreno Sagrera

Vocalia 2: Josep-Maria Rodriguez Fusellas

Vocalia 3: Jordi Pages Huerta

Vocalia 4: Andreu Guiu Puyol

Tribunal titular número 11

Presidència: Jose Serentill Rubio

Vocalia 1: Esther Riart Eyre

Vocalia 2: M.Del Carmen Hernandez Agelet-Saracibar

Vocalia 3: Josep Rubió Sobrepere

Vocalia 4: Josep Guardia Rufie

Tribunal suplent número 11

Presidència: Jordi Vidal Marin

Vocalia 1: Silvia Folguera Lacruz

Vocalia 2: Mercedes Santiveri Morata

Vocalia 3: Miquel Angel Font Arbo

Vocalia 4: Jaume Estiarte Estiarte

Tribunal titular número 12

Presidència: Antonio Barrado Garcia

Vocalia 1: Feliciana Lucena Ramirez

Vocalia 2: Enrique Diez Sanz

Vocalia 3: Angels Boada Vivo

Vocalia 4: Vanessa Ruiz Martinez

Tribunal suplent número 12

Presidència: Jose Maria Gallego Reina

Vocalia 1: Kenneth Martinez Molina

Vocalia 2: Cristina Carmen Bevia Alemany

Vocalia 3: Tomas Biosca Esteve

Vocalia 4: Adrian Adell Miralles

Tribunal titular número 13

Presidència: Robert Vallverdu Marti

Vocalia 1: Vicente Terol Grau

Vocalia 2: Maria Rosa Moragues Cornado

Vocalia 3: Maria del Carme Miquel Sole

Vocalia 4: Jordi Soronellas Juncosa

Tribunal suplent número 13

Presidència: Andreu Verdu Ramo

Vocalia 1: Herminia Pastor Aparicio

Vocalia 2: Josep M. Queralt Montserrat

Vocalia 3: Concepcio Mateu Escoda

Vocalia 4: J.Miguel Moya Gonzalez

Tribunal titular número 14

Presidència: Victoria Almuni Balada

Vocalia 1: Maite Sanmartín Bustos

Vocalia 2: Joan Hilari Muñoz Sebastia

Vocalia 3: M. Alicia Cardona Celma

Vocalia 4: Juan Jose Tomas Sancho

Tribunal suplent número 14

Presidència: Luis Monjas Manso

Vocalia 1: Roberto del Amo Benito

Vocalia 2: Salome Carles Hierro

Vocalia 3: Maria-Praxedes Villalobos Jarque

Vocalia 4: Enrique Sebastia Sabate

Especialitat: grec

Tribunal titular número 01

Presidència: Ma Carme Miguel Escudero

Vocalia 1: Mercedes Blasco Soriano

Vocalia 2: Carmen Llitjos Pascual

Vocalia 3: M. Cristina Serna Alonso

Vocalia 4: Eva Mitjans Peñalver

Tribunal suplent número 01

Presidència: Adoracio Estrada Blanch

Vocalia 1: Carmen Plaza Gonzalez

Vocalia 2: Merce Valls Bosch

Vocalia 3: Montserrat Travieso Henriquez

Vocalia 4: Merce Perez Torres

Especialitat: llatí

Tribunal titular número 01

Presidència: Victoria Bescos Calleja

Vocalia 1: Isabel Garcia Ruiz

Vocalia 2: Manuel Rioja Parrado

Vocalia 3: Salvador Iranzo Abellan

Vocalia 4: Generosa Cid Rodriguez

Tribunal suplent número 01

Presidència: Joana Blanch Carrio

Vocalia 1: Josep Maria Bernal Rios

Vocalia 2: Laura Casulleras Sanchez

Vocalia 3: Inmaculada Moragas Marsal

Vocalia 4: Maria Paz Casado Herrera

Especialitat: llengua catalana i literatura

Tribunal titular número 01

Presidència: Ignasi Llompart Mas

Vocalia 1: Xavier Bundó Barberá

Vocalia 2: Esther Vila Orta

Vocalia 3: Lluis Pedemonte Puig

Vocalia 4: Margarida Sala Hill

Tribunal suplent número 01

Presidència: Carme Pampalona Ramon

Vocalia 1: Vicenta Ferrer Tormos

Vocalia 2: Ana-Maria Ponsati Obiols

Vocalia 3: Miquel Almirall Cespedes

Vocalia 4: Enric Galofre Sarda

Tribunal titular número 02

Presidència: Montserrat Llobet Bach

Vocalia 1: Maria Rosa Navarro Roca

Vocalia 2: Roser Campi Casañas

Vocalia 3: Bonaventura Castellvell I Diez

Vocalia 4: Xavier Puig Salvador

Tribunal suplent número 02

Presidència: Carme Vila Comajoan

Vocalia 1: Angela Bages Mestre

Vocalia 2: Aurelia Esteve Pastor

Vocalia 3: Antonio Isarch Borja

Vocalia 4: Joan Ducros Marsol

Tribunal titular número 03

Presidència: Josep Labro Basegaña

Vocalia 1: Montserrat Sarret Vilaseca

Vocalia 2: Antoni Riera Cortes

Vocalia 3: Yolanda Traver Vidal

Vocalia 4: Jordi Gerones Montel

Tribunal suplent número 03

Presidència: Ricard Serrano Ciuraneta

Vocalia 1: Georgina Jordana Carreres

Vocalia 2: Pere Ribera Pinós

Vocalia 3: Olga Vilarrasa Bassachs

Vocalia 4: Ricard Sebastia Simarro

Tribunal titular número 04

Presidència: Josep Ramon Vidal Cosialls

Vocalia 1: Joaquim Sitjar Serra

Vocalia 2: Roser Martinez Vila

Vocalia 3: Laura Bonvehi Farres

Vocalia 4: Daniel Ruiz Trillo

Tribunal suplent número 04

Presidència: Nuria Requena Cerda

Vocalia 1: Teresa M Boada Flotats

Vocalia 2: Marta Rodriguez Taus

Vocalia 3: Josep Lluis Badal Franco

Vocalia 4: Oriol Prat Plans

Tribunal titular número 05

Presidència: Maria-Rosa Font Massot

Vocalia 1: David Beltran Garbayo

Vocalia 2: Josepa Alberti Soles

Vocalia 3: Olga Morote Ribas

Vocalia 4: Antoni Navarro Robledo

Tribunal suplent número 05

Presidència: Anna Garcia Monell

Vocalia 1: Concepcion Luque Capitan

Vocalia 2: Rafael Mas Juli

Vocalia 3: M. Dolores Vilamitjana Carandell

Vocalia 4: Josep Àngel Sáez-Benito Arnedo

Tribunal titular número 06

Presidència: Josep Borrell Figuera

Vocalia 1: Mercè Mosoll Borràs

Vocalia 2: Francesc Alamon Queralt

Vocalia 3: Roser Porqueras Doz

Vocalia 4: Marta Font Falguera

Tribunal suplent número 06

Presidència: Montserrat Corrius Coll

Vocalia 1: Roser Jurado Regue

Vocalia 2: Esperança Solans Buil

Vocalia 3: Judit Garcia Massip

Vocalia 4: Salvador Escude Baro

Tribunal titular número 07

Presidència: Patricia Terradellas Mare

Vocalia 1: Ester Maijo Meseguer

Vocalia 2: Francisco-Jose Fernandez Miret

Vocalia 3: Nuria Monne Gelonch

Vocalia 4: Montserrat Pérez Castellví

Tribunal suplent número 07

Presidència: Miquel Estevez Torrent

Vocalia 1: German Lopez Santamaria

Vocalia 2: Montserrat Ardevol Espanyol

Vocalia 3: Silvia Güell Segarra

Vocalia 4: Anna Carneros Lagos

Especialitat: llengua castellana i literatura

Tribunal titular número 01

Presidència: Sara Blasi Gutierrez

Vocalia 1: Eduardo Ruiz Tosaus

Vocalia 2: Roser Tomas Folch

Vocalia 3: Maria Jose Castello Hurtado

Vocalia 4: M. José Tello Carretero

Tribunal suplent número 01

Presidència: Roser Ferran Poveda

Vocalia 1: Maria del Valle Portero Garcia

Vocalia 2: Carme Dropez Ballarin

Vocalia 3: Maria del Rocio Paz Rico

Vocalia 4: Rafael Molina Alba

Tribunal titular número 02

Presidència: Delmiro Antas Garcia

Vocalia 1: Rosario Fernandez Zuñiga

Vocalia 2: Maria-Asuncion Maestre San Agustin

Vocalia 3: Monica Rodriguez Vela

Vocalia 4: Silvano Andres De La Morena

Tribunal suplent número 02

Presidència: Isabel Gimeno Terraza

Vocalia 1: Maria Teresa Novella Segura

Vocalia 2: Francesc Prat Figueras

Vocalia 3: Rosa Garcia Martinez

Vocalia 4: Ana Maria Sanchez Navarro

Tribunal titular número 03

Presidència: Angel Diez Baldero

Vocalia 1: Carmen Gasulla Blanco

Vocalia 2: M. Manuela Perez Valentin

Vocalia 3: María Pilar Tejero Alfageme

Vocalia 4: Francesc X. Sola De Andres

Tribunal suplent número 03

Presidència: Jaume Vives Martinez

Vocalia 1: Vicente Santolaria Arrontes

Vocalia 2: Carme del Rio Ruiperez

Vocalia 3: Maria-Angeles Rubio Sanchez

Vocalia 4: Dolores Giraldo Castilla

Tribunal titular número 04

Presidència: Rosario Cervantes Requena

Vocalia 1: Montserrat Moreno Madueño

Vocalia 2: Rosa Martinez Monton

Vocalia 3: Montserrat Lopez Valverde

Vocalia 4: Albert Julibert Gonzalez

Tribunal suplent número 04

Presidència: Carmen Gonzalez Guerrero

Vocalia 1: Sergio Martin Jimenez

Vocalia 2: Montserrat Torra Puigdellivol

Vocalia 3: Mercedes Montero Noguera

Vocalia 4: M. Teresa Vallejo Ruiloba

Tribunal titular número 05

Presidència: Fernando Garcia Ortiz

Vocalia 1: Maria Rodriguez Gonzalez

Vocalia 2: Isabel Ruiz Romero

Vocalia 3: Antonio Rodriguez Gimenez

Vocalia 4: Pablo Anton Pascual

Tribunal suplent número 05

Presidència: Adela Robles Saez

Vocalia 1: Alicia V. Fernandez De Juan

Vocalia 2: Miquel Jorda Tomas

Vocalia 3: Nuria Martin Nuñez

Vocalia 4: Carmelo Fernandez Guzman

Tribunal titular número 06

Presidència: Josep Comas Caussa

Vocalia 1: Maria Pilar Pascual Ros

Vocalia 2: Asuncion Blanco De La Lam

Vocalia 3: M. de La Granada Sanchez Rodrigue

Vocalia 4: Neus Masergas Caballeria

Tribunal suplent número 06

Presidència: Maria-Lluisa Dalmases Serras

Vocalia 1: Elisa Ruiz Pacheco

Vocalia 2: Josep Rodriguez Molar

Vocalia 3: M. Almudena Gonzalez Martinez

Vocalia 4: Ana M. Pont Bonsfills

Tribunal titular número 07

Presidència: Narciso Almena Zarcero

Vocalia 1: M. Remedios Breijo Ruiz

Vocalia 2: Inmaculada Villalba Sanchez

Vocalia 3: M. Jose Vicente Aisa

Vocalia 4: Ignacio Caamaño Guerrero

Tribunal suplent número 07

Presidència: Teresa Sorribes Perez

Vocalia 1: Cesar-Augusto Porcel Richart

Vocalia 2: Angeles Garola Recasens

Vocalia 3: Fernanda Cuadrado Amoros

Vocalia 4: M. Teresa Gonzalez Ayestaran

Tribunal titular número 08

Presidència: Josefa Vilurbina Font

Vocalia 1: Maria Luisa Caballer Gil

Vocalia 2: Maria Cinta Garcia Segarra

Vocalia 3: Maria Inés Belinchón López

Vocalia 4: Francisco Navarro Garcia

Tribunal suplent número 08

Presidència: Montserrat Oller Rioja

Vocalia 1: Francesc Cardus Roig

Vocalia 2: M. Pilar Ezpeleta Celma

Vocalia 3: Carmen Segura Molina

Vocalia 4: Maria Cinta Fabregues Fabregues

Especialitat: matemàtiques

Tribunal titular número 01

Presidència: Manuel Sola Montserrat

Vocalia 1: Ana Maria Almuni De Muga

Vocalia 2: Jose-Cesar Vazquez Rodriguez

Vocalia 3: Pilar Luna Elola

Vocalia 4: Jose Luis Gomez Vazquez

Tribunal suplent número 01

Presidència: Jordi Alberola Palop

Vocalia 1: Antonio Gimenez Esteban

Vocalia 2: Nuria Pinos Viñeta

Vocalia 3: Esperanza Gonzalez Cerveto

Vocalia 4: Manuel Miarnau Crespo

Tribunal titular número 02

Presidència: Jose-Rafael Alsina Dalmau

Vocalia 1: Angel Oribe Godas

Vocalia 2: Fco. Jose Espi Vicent

Vocalia 3: Maria del Pino Zaidin Villarrubia

Vocalia 4: Neus Garrofé Forcat

Tribunal suplent número 02

Presidència: Josep Vilaseca Masramon

Vocalia 1: Ines Castillo Serrano

Vocalia 2: Amelia Llaurado Rubinat

Vocalia 3: Juan Ramon Sisternes Alacot

Vocalia 4: Francesc Moline Terre

Tribunal titular número 03

Presidència: Francesc Vicens Alemany

Vocalia 1: Jaume Solsona Villaplana

Vocalia 2: Maria Pilar Masip Aymi

Vocalia 3: Josep Llacer Serra

Vocalia 4: Maria-Jesus Izquierdo Terreros

Tribunal suplent número 03

Presidència: Ramon Miralles Rafart

Vocalia 1: Diana Ruiz Rodriguez

Vocalia 2: Joana Arrabal Castillo

Vocalia 3: Juan Carlos Osma Lopez

Vocalia 4: Lluis Bruna Floris

Tribunal titular número 04

Presidència: M.Merce Juanola Tornabells

Vocalia 1: Marta Fernandez Escobar

Vocalia 2: Carme Piera Carreras

Vocalia 3: Berenguer Sabadell Noguera

Vocalia 4: Antonio Anglada Marce

Tribunal suplent número 04

Presidència: Baldiri Fite Nadal

Vocalia 1: Vicente Gabriel Cara Fernandez

Vocalia 2: Pere Nogue Font

Vocalia 3: Elvira Teixidor Casamitjana

Vocalia 4: Dolors Pujol Bertuli

Tribunal titular número 05

Presidència: Jesus Gonzalez Gonzalez

Vocalia 1: Francisco Javie Del Rio Bocio

Vocalia 2: Montserrat Juanpere Magrane

Vocalia 3: Eduardo Ortells Galvez

Vocalia 4: Dolores Portero Miranda

Tribunal suplent número 05

Presidència: Joaquin Chust Rambla

Vocalia 1: Jose-Antonio Corella Ariza

Vocalia 2: Misericordia Gomis Miquel

Vocalia 3: Maria del Carme Cabanes Mira

Vocalia 4: David Moyano Cervello

Especialitat: música

Tribunal titular número 01

Presidència: Rosa Maria Girbau Vila

Vocalia 1: Marta Muñoz Ansuategui

Vocalia 2: Francesc Olivella Pedregal

Vocalia 3: M. Silvia Rios Aza

Vocalia 4: Gabriel Pujadas Ferrer

Tribunal suplent número 01

Presidència: Josep Sala Colom

Vocalia 1: Natividad Carol De Las Moras

Vocalia 2: Cristina Fuertes Royo

Vocalia 3: Angel Mestres Valero

Vocalia 4: M. Pilar Martin Lopez

Tribunal titular número 02

Presidència: M. Teresa Ripoll Pedragosa

Vocalia 1: Lluis Martinez Chinchon

Vocalia 2: Pilar Blanco Del Prado

Vocalia 3: Jordi Tornabells Abuli

Vocalia 4: Vicenç Bolart Vilaro

Tribunal suplent número 02

Presidència: Roberto Benito Bastardo

Vocalia 1: David Casas Besonias

Vocalia 2: Sandra Ubach Santamaria

Vocalia 3: Ana Segura Roda

Vocalia 4: Montserrat Hernandez Gasch

Tribunal titular número 03

Presidència: Joan Gay Puigbert

Vocalia 1: Santiago Miguel Puertas Prats

Vocalia 2: Neus Saguer Canadell

Vocalia 3: Marta Calm Mir

Vocalia 4: Rosa Gali Brugada

Tribunal suplent número 03

Presidència: Victor Ruset Diaz

Vocalia 1: Xavier Daufi Rodergas

Vocalia 2: Montserrat Andreu Campdepadrós

Vocalia 3: Juan Jose Mayans Pluja

Vocalia 4: Jose Maria Boadas Turón

Tribunal titular número 04

Presidència: Remei Tell Rosich

Vocalia 1: Ekaterina Katcheff Togobitska

Vocalia 2: Maria Carme Domingo Belando

Vocalia 3: Cristina Duran Salvado

Vocalia 4: Esteban A. Fco. Estruga Moncada

Tribunal suplent número 04

Presidència: Rosa Llauro Guell

Vocalia 1: Angeles Selfa Peris

Vocalia 2: Maria Angeles Tamayo Ojeda

Vocalia 3: Francesc Xavier Gomez Saez

Vocalia 4: Montserrat Diaz Carreras

Especialitat: orientació educativa

Tribunal titular número 01

Presidència: Manuel Mallol Figuera

Vocalia 1: Maria Isabel Sanchez Guerrero

Vocalia 2: Daniel Gomez Hernandez

Vocalia 3: M. Isabel Marsa Fauste

Vocalia 4: Maria Mercedes Juan Otero

Tribunal suplent número 01

Presidència: Maria Reyes de Villalonga Flores

Vocalia 1: Marina Saez Garcia

Vocalia 2: Olga Mauricio Jareño

Vocalia 3: Maria Carmen Santamaria Millan

Vocalia 4: Juan Antonio Cordero Alonso

Tribunal titular número 02

Presidència: M.Pilar Codina Rafael

Vocalia 1: Rosa Maria Tolos Massana

Vocalia 2: Ricard Flores Aguilar

Vocalia 3: Blanca M. Cinta Baiges Jardi

Vocalia 4: M. Cinta Vidiella Vidiella

Tribunal suplent número 02

Presidència: Elsa Rovira Blasi

Vocalia 1: Eva Palacios Arquero

Vocalia 2: Pilar Alvarez Larios

Vocalia 3: Agnes Josepa Eritja Casadella

Vocalia 4: Jose Manuel Ortiz Carrera

Tribunal titular número 03

Presidència: Gemma Garcia Calatayud

Vocalia 1: Montserrat Forga Ulied

Vocalia 2: Vicenta Garcia Pitarch

Vocalia 3: Inmaculada Camus Fueyo

Vocalia 4: Angel M. Casajus Lacosta

Tribunal suplent número 03

Presidència: Albert Míguez Betriu

Vocalia 1: Yolanda Marin Segura

Vocalia 2: Rosa Fernandez Borras

Vocalia 3: Eva Moragues Rodriguez

Vocalia 4: Francesc Xavier Coll-Vinent Puig

Tribunal titular número 04

Presidència: Llucia Hernandez Simancas

Vocalia 1: Maria Luz Osorio Lopez

Vocalia 2: Juan Miguel Ledesma-Leon Pacheco

Vocalia 3: M.Jesus Guijarro Clemente

Vocalia 4: Blanca Montaña Saurat

Tribunal suplent número 04

Presidència: Marina Batlle Ballana

Vocalia 1: Maria Pilar Barriendos Clavero

Vocalia 2: Elena Vidre Gonzalo

Vocalia 3: Domenec Luengo Ballester

Vocalia 4: M. Rosa Font Sala

Tribunal titular número 05

Presidència: Jose Sanchez Martinez

Vocalia 1: Soledad Brotons Mendez

Vocalia 2: M. Victoria Perez Zafon

Vocalia 3: Lidia Lara Valldeperas

Vocalia 4: Eduard Giró Martí

Tribunal suplent número 05

Presidència: Margarita Plana Crosas

Vocalia 1: Montserrat Gil Baselga

Vocalia 2: Fco.Javier Rodriguez Quevedo

Vocalia 3: M. Teresa Pinto De Sorarrain

Vocalia 4: M. del Carme Gaspar Pellin

Tribunal titular número 06

Presidència: Carmen Maña Escarihuela

Vocalia 1: Sandra Lladó Piqué

Vocalia 2: Encarnacion Lumbreras Lumbreras

Vocalia 3: Joana Perdigon Bosch

Vocalia 4: Pedro Santo Naharro

Tribunal suplent número 06

Presidència: Montserrat Rebes Morato

Vocalia 1: Juan Pedro Arcos Escribano

Vocalia 2: M. Begoña Fuster Izquierdo

Vocalia 3: Elvira Marti Brossa

Vocalia 4: Olga Ejarque Serrano

Tribunal titular número 07

Presidència: Montserrat Domingo Rigol

Vocalia 1: Silvia Bonet Rioja

Vocalia 2: Nuria Coma Masso

Vocalia 3: Adelina Ingles Roca

Vocalia 4: Jose Maria Frias Aviles

Tribunal suplent número 07

Presidència: Nuria Jordina Subira Ginesta

Vocalia 1: Maria Dolores Blasco Navarro

Vocalia 2: Josep Alvarez Cano

Vocalia 3: Marta Massip Vidal

Vocalia 4: Carmen Riera Riba

Tribunal titular número 08

Presidència: Magdalena Mejias Barbasan

Vocalia 1: Cristina Faura Bastardas

Vocalia 2: Maria Merce Salmeron Gutierrez

Vocalia 3: M. Dolores Dominguez Perez

Vocalia 4: Francisco Jose Sempere Pascual

Tribunal suplent número 08

Presidència: Montserrat Pujol Homs

Vocalia 1: Montserrat Carreras Verdaguer

Vocalia 2: Xavier Santos González

Vocalia 3: Eulalia Cervera Macia

Vocalia 4: Carme Rocabert Valls

Tribunal titular número 09

Presidència: Angel Guirado Serrat

Vocalia 1: Alexandra Solsona Gerones

Vocalia 2: Nuria Gil Molina

Vocalia 3: Jordi Pujadas Ribalta

Vocalia 4: Silvia Matas Tapias

Tribunal suplent número 09

Presidència: Rosalia Molina Puyalon

Vocalia 1: Mireia Caralt Salarich

Vocalia 2: Esther Gispert Pellicer

Vocalia 3: Salvador Font Comas

Vocalia 4: Ester Rafel Cufi

Tribunal titular número 10

Presidència: Josep Gifre Ribas

Vocalia 1: Francesc Tubau Coma

Vocalia 2: M. Remedios Llopis Pascual

Vocalia 3: Carme Escude Miquel

Vocalia 4: Dolors Franch Vila

Tribunal suplent número 10

Presidència: Inma. Rodriguez-Xuarez Doz

Vocalia 1: Gaieta Casaponsa Puig

Vocalia 2: Josefina Vila Ferrer

Vocalia 3: Jordi Duch Despuig

Vocalia 4: Lluisa Vera Aguilar

Tribunal titular número 11

Presidència: Ramon Castello Culell

Vocalia 1: Angelina Chaparro Garcia

Vocalia 2: Rosa-M. Molet Torres

Vocalia 3: Roser Galiano Molins

Vocalia 4: Àngel Prats Ripoll

Tribunal suplent número 11

Presidència: Montserrat Clusellas Casals

Vocalia 1: Maria Inmaculad Tarin Martinez

Vocalia 2: M. Pilar Atienza Gatnau

Vocalia 3: Teresa Macia Querol

Vocalia 4: Marta Castellvi Bosch

Tribunal titular número 12

Presidència: Josep Lluis Sebastia Vidal

Vocalia 1: Julià Lozano Roig

Vocalia 2: Juan Gracia Osuna

Vocalia 3: Rosa Maria Cesteros Fernandez

Vocalia 4: Fco. Javier Gamarra Sastre

Tribunal suplent número 12

Presidència: Antonio Luis Corrales De La Cruz

Vocalia 1: Maria Josep Alemany Vazquez

Vocalia 2: Marina Gonzalez Sanchez

Vocalia 3: Manuel Mañe Caro

Vocalia 4: Carmelo Moya Gonzalez

Tribunal titular número 13

Presidència: M. Angels Gonzalez Estremad

Vocalia 1: Sílvia Rodes Guedes

Vocalia 2: Elisenda Armengol Vivas

Vocalia 3: Elisa Serra Rull

Vocalia 4: Nieves Angles Virgili

Tribunal suplent número 13

Presidència: Miguela Guallar Blasco

Vocalia 1: Lourdes Perez Santos

Vocalia 2: Merce Aguade Tarrago

Vocalia 3: Roser Solsona Tehas

Vocalia 4: Maria Sandra Sanchez Flores

Tribunal titular número 14

Presidència: Francisco Ferrer Celma

Vocalia 1: Javier Maria Ruiz Alfonso

Vocalia 2: Anna Fuste Mateu

Vocalia 3: Angela Josefa Cabrera Giner

Vocalia 4: Rosa Gomez Aixendri

Tribunal suplent número 14

Presidència: Angel M. Corredor De Leon

Vocalia 1: Maria Elena Colomines Capera

Vocalia 2: Maria Inmaculad Adell Meseguer

Vocalia 3: Francesca Gomis Miquel

Vocalia 4: M. Cinta Perolada Gisbert

Especialitat: tecnologia

Tribunal titular número 01

Presidència: Jorge Orts Gonzalez

Vocalia 1: Sergio Gomez Navarro

Vocalia 2: Miguel Manen Comas

Vocalia 3: Sara Garcia Trigo

Vocalia 4: Nuria Capdevila Prim

Tribunal suplent número 01

Presidència: Miguel Pascual Cabo

Vocalia 1: Alejandro Garcia Garcia

Vocalia 2: Marta Castañe Mata

Vocalia 3: Ana Maria Graell Fite

Vocalia 4: Salvador Tamarit Lopez

Tribunal titular número 02

Presidència: Roser Cusso Calabuig

Vocalia 1: Salvador Comas Uriz

Vocalia 2: Luis Manuel Linde Linde

Vocalia 3: Esther Jimenez Piqueras

Vocalia 4: Victor Mondejar Martin

Tribunal suplent número 02

Presidència: M. Eugenia Penella Lopez

Vocalia 1: Jordi Bernad Martinez

Vocalia 2: Jaime Calix Bou

Vocalia 3: Maria Angeles Soldevila Moliner

Vocalia 4: Maria Nuria Torra Gonzalez

Tribunal titular número 03

Presidència: Francesc Badiella Palet

Vocalia 1: Julia Michilot Martin

Vocalia 2: Ignacio Lucena Otero

Vocalia 3: Sergio Resa Blanquez

Vocalia 4: Jose Carlos Murciego Rubio

Tribunal suplent número 03

Presidència: Núria Francés Alamà

Vocalia 1: Daniel Madurga Diez

Vocalia 2: Ruben Lumbiarres Lopez

Vocalia 3: Elisa Lanuza Arto

Vocalia 4: Antoni Sagarra Mas

Tribunal titular número 04

Presidència: Francesc Garofano Montoro

Vocalia 1: Luis Tomas Salelles

Vocalia 2: Angel Perez Vinyals

Vocalia 3: Ana Maria Basart Arraut

Vocalia 4: Maria Suarez Bolumar

Tribunal suplent número 04

Presidència: Sergio Suitino Cordoba

Vocalia 1: Concepción Peña Rovira

Vocalia 2: Alex Benet Clariana

Vocalia 3: Jaume Bachs Taberner

Vocalia 4: Inmaculada Albelda Ramon

Tribunal titular número 05

Presidència: Josep Maria Lluva Andres

Vocalia 1: Amadeu Vidal Casals

Vocalia 2: Josep Villacampa Bofill

Vocalia 3: Monica Jimeno Varona

Vocalia 4: Montserrat Villanueva Moreno

Tribunal suplent número 05

Presidència: Jesus Benito Pellicer

Vocalia 1: Júlia Abós Prats

Vocalia 2: Josep Felip Blanch

Vocalia 3: Maria Gisbert Vidal

Vocalia 4: Juan Carlos Grau Pueyo

Tribunal titular número 06

Presidència: Antonio Sobrino Labajos

Vocalia 1: Marta Jansana Borrajo

Vocalia 2: Josep Torres Salvado

Vocalia 3: Fernando Hernandez Garcia

Vocalia 4: Gloria Garcia Garcia

Tribunal suplent número 06

Presidència: Eloi Vidal Balaña

Vocalia 1: Jose Ramon Juan Reverter

Vocalia 2: Alejandro Miquel Yugueros

Vocalia 3: Eva Cristina Garrido Alonso

Vocalia 4: Hortensia Lopez Moron

Tribunal titular número 07

Presidència: Neus Heras Navarro

Vocalia 1: Josefina March Hortoneda

Vocalia 2: Pere Lloret Bayod

Vocalia 3: Angel Bauxell Tarres

Vocalia 4: Jordi Mis Boada

Tribunal suplent número 07

Presidència: Josep Maria Sarda Caimel

Vocalia 1: Roser Maria Santaeularia Solans

Vocalia 2: Jordi Corrales i Esteve

Vocalia 3: Claudi Teixidor Molas

Vocalia 4: Josep Cortada Hortala

Tribunal titular número 08

Presidència: Jesús Campa Falcon

Vocalia 1: F. Xavier Capdevila Olle

Vocalia 2: Montserrat Guardia Sierra

Vocalia 3: David Segura Pujol

Vocalia 4: Albert Siso Miro

Tribunal suplent número 08

Presidència: Victòria Santaulària Carrasco

Vocalia 1: Andreu Marsal Coll

Vocalia 2: Sebastià Torrent Solsona

Vocalia 3: Alba Huix Prat

Vocalia 4: Vicente Cebrian Lazaro

Tribunal titular número 09

Presidència: Francesc Papio Aznar

Vocalia 1: Jordi Piñol Munte

Vocalia 2: Juan Ramon Fandos Llopis

Vocalia 3: Francesc Ibañez Juncosa

Vocalia 4: Manuela Luque Espadas

Tribunal suplent número 09

Presidència: Eduard de La Arada Janoher

Vocalia 1: Miguel Angel Ibiza Guitart

Vocalia 2: Juan Maideu Zurano

Vocalia 3: Ernest Meseguer Romero

Vocalia 4: Natividad Cabre Torroja

Tribunal titular número 10

Presidència: Joan Ribot Vilella

Vocalia 1: Rafael Noguera Climent

Vocalia 2: Antonio Isaac Juarez

Vocalia 3: Elena Palmero Blasco

Vocalia 4: Jordi Maymi Marine

Tribunal suplent número 10

Presidència: Joan J. Freixes Guardia

Vocalia 1: Fernando Royo Castell

Vocalia 2: Angel Losa Ubeda

Vocalia 3: Sergio Guerrero Carrasco

Vocalia 4: Sandra Segu Guivernau

Tribunal titular número 11

Presidència: Josep Esplugas Grau

Vocalia 1: Josep Ignasi Chavarria Aragones

Vocalia 2: Joan S. Domenech Gonzalez

Vocalia 3: Ramon Francisco Blanch Escurriola

Vocalia 4: Manuel Pedro Homedes Fernandez

Tribunal suplent número 11

Presidència: Francisco Barrachina Vilaplana

Vocalia 1: Sergio Boix Jovani

Vocalia 2: Carlos Vilaplana Gilabert

Vocalia 3: Andreu Granollers Palou

Vocalia 4: Gerard Pomada Antich

(09.148.015)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal