Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5466 - 17/09/2009

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

ORDRE PRE/397/2009, de 7 de setembre, de publicació de la relació completa i actualitzada d'oficines de registre pròpies i concertades, el sistema d'accés i els seus horaris de funcionament. (Pàg. 68726)


ORDRE

PRE/397/2009, de 7 de setembre, de publicació de la relació completa i actualitzada d'oficines de registre pròpies i concertades, el sistema d'accés i els seus horaris de funcionament.

D'acord amb la disposició final 1 del Decret 360/1994, de 15 de desembre, del registre d'entrada i sortida de documents de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en la qual es faculta el Departament de la Presidència per elaborar i fer pública cada any, mitjançant una ordre, la llista completa i actualitzada d'oficines de registre pròpies i concertades, el sistema d'accés i els seus horaris de funcionament;

D'acord amb el que disposa l'article 62.3 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat,

Ordeno:

Article 1

Es fa pública la relació de les oficines de registre pròpies de l'Administració de la Generalitat i de les entitats de dret públic vinculades o dependents d'aquesta, tot indicant per a cadascuna d'aquestes l'òrgan en què s'integren i l'adreça postal, així com els dies i l'horari d'atenció al públic (annex 1 d'aquesta Ordre).

Article 2

Es fa pública la relació de les oficines de registre concertades de l'Administració de la Generalitat amb els ens locals i les universitats de Catalunya, tot indicant per a cadascuna d'aquestes l'òrgan en què s'integren i l'adreça postal, així com els dies i l'horari d'atenció al públic (annexos 2 i 3 d'aquesta Ordre).

Article 3

Es fa pública la relació dels registres telemàtics de l'Administració de la Generalitat, tot indicant per a cadascun d'aquests els tràmits per als quals estan habilitats (annex 4 d'aquesta Ordre).

Article 4

Les dades permanentment actualitzades d'aquesta relació d'oficines de registre es poden consultar al portal Gencat de la Generalitat de Catalunya (www.gencat.cat), a l'apartat Contacte/Oficines de registre d'entrada i sortida de documents.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 7 de setembre de 2009

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Annex 1

Llista d'oficines de registre pròpies, generals i auxiliars, de l'Administració de la Generalitat

Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)

Consell de l'Audiovisual de Catalunya

C. Entença, 321

08029 Barcelona

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 i de 15 a 17.30 h; divendres, de 9 a 14 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Horari de matí (de 9 a 14 h): 5 de gener, Dijous Sant, 23 d'abril i 24 i 31 de desembre.

Departament d'Acció Social i Ciutadania

Departament d'Acció Social i Ciutadania (Serveis Centrals)

Pl. de Pau Vila, 1 (Palau de Mar)

08039 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 i de 15 a 17 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Horari de matí (de 9 a 13.30 h): 5 de gener, 23 d'abril, 24 i 31 de desembre i vigílies de festes locals.

Agència Catalana de la Joventut

C. Calàbria, 147

08015 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, d'11 a 14 i de 15 a 18.30 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Consorci de Serveis Socials de Barcelona

C. Aragó, 316, 1r 2a

08009 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Coordinació territorial de Joventut a Girona

C. Juli Garreta, 14

17002 Girona

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i dimarts, de 16 a 18.30 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Horari de matí (de 9 a 14 h): 5 de gener, 23 d'abril i vigílies de festes locals.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Departament d'Acció Social i Ciutadania (Edifici Paral·lel)

Av. Paral·lel, 52

08001 Barcelona

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 13.30 i de 15 a 17 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Horari de matí (de 9 a 13.30 h): 5 de gener, 23 d'abril i vigílies de festes locals.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Equip de Valoració d'Adults de Barcelona

Av. Paral·lel, 145

08004 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i dimarts, de 16 a 17.30 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Horari de matí (de 9 a 14 h): 5 de gener, 23 d'abril i vigílies de festes locals.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Institut Català de les Dones

Pl. Pere Coromines, 1

08001 Barcelona

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 i de 15 a 17.30 h; divendres, de 9 a 14 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Horari de matí (de 9 a 14 h): 23 d'abril i vigílies de festes locals.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Secretaria de Joventut

C. Calàbria, 147

08015 Barcelona

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 i de 15 a 17.30 h; divendres, de 9 a 14 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Horari de matí (de 9 a 14 h): 5 de gener, 23 d'abril i vigílies de festes locals.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Secretaria per a la Immigració

C. Gravina, 1

08001 Barcelona

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 i de 15 a 17 h; divendres, de 9 a 14 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Horari de matí (de 9 a 14 h): 5 de gener, 23 d'abril i vigílies de festes locals.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Servei d'Atenció Precoç

Pg. de Sant Joan, 100, 3r

08009 Barcelona

Horari: dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 8 a 15 h; dimarts, de 8 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Horari de matí (de 8 a 15 h): 5 de gener, 23 d'abril i vigílies de festes locals.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis de Valoració i Orientació a Persones amb Discapacitat (CAD Infantil Grassot)

C. Grassot, 3, 4t

08025 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i dimarts, de 16 a 17.30 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Horari de matí (de 9 a 14 h): 5 de gener, 23 d'abril i vigílies de festes locals.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis de Valoració i Orientació a Persones amb Discapacitat de Badal (CAD Badal)

Rambla de Badal, 102 (entrada per Bonaventura Pollés)

08014 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i dimarts, de 16 a 17.30 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Horari de matí (de 9 a 14 h): 5 de gener, 23 d'abril i vigílies de festes locals.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis de Valoració i Orientació a Persones amb Discapacitat de Badalona (CAD Badalona)

Av. Marquès de Mont-roig, 58-62

08912 Badalona

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i dimarts, de 16 a 17.30 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Horari de matí (de 9 a 14 h): 5 de gener, 23 d'abril i vigílies de festes locals.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis de Valoració i Orientació a Persones amb Discapacitat de Terrassa (CAD Terrassa)

C. Prat de la Riba, 30-32

08222 Terrassa

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i dimarts, de 16 a 17.30 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Horari de matí (de 9 a 14 h): 5 de gener, 23 d'abril i vigílies de festes locals.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials d'Acció Social i Ciutadania a Barcelona

Av. Tarragona, 141-147

08014 Barcelona

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 13.30 i de 15 a 17 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Horari de matí (de 9 a 13.30 h): 5 de gener, 23 d'abril i vigílies de festes locals.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials d'Acció Social i Ciutadania a Girona

C. Emili Grahit, 2

17002 Girona

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 13.30 i de 15 a 17 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Horari de matí (de 9 a 13.30 h): 5 de gener, 23 d'abril i vigílies de festes locals.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials d'Acció Social i Ciutadania a les Terres de l'Ebre

C. Ruiz d'Alda, 33

43870 Amposta

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 13.30 i de 15 a 17 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Horari de matí (de 9 a 13.30 h): 5 de gener, 23 d'abril i vigílies de festes locals.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials d'Acció Social i Ciutadania a Lleida

Av. del Segre, 5

25007 Lleida

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 13.30 i de 15 a 17 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Horari de matí (de 9 a 13.30 h): 5 de gener, 23 d'abril i vigílies de festes locals.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials d'Acció Social i Ciutadania a Lleida. Registre auxiliar

C. Sant Martí, 1

25007 Lleida

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 13.30 i de 15 a 17 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Horari de matí (de 9 a 13.30 h): 5 de gener, 23 d'abril i vigílies de festes locals.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials d'Acció Social i Ciutadania a Tarragona

Av. d'Andorra, 9, baixos

43002 Tarragona

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 13.30 i de 15 a 17 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Horari de matí (de 9 a 13.30 h): 5 de gener, 23 d'abril i vigílies de festes locals.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) . Serveis Centrals

Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614

08007 Barcelona

Horari: de dilluns a dijous, de 8.30 a 18 h; divendres, de 8.30 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h.

Horari de matí (de 9 a 14 h): 24 i 31 de desembre.Centre de Formació i Estudis Agrorurals

Ctra. de Riudoms, km 2,2 (apartat de correus 1209), Mas Sedó

43205 Reus

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 17.30 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.Centre de Mecanització Agrària

Av. Rovira Roure, 191

25198 Lleida

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h i dimarts, de 16 a 18.30 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Consorci de Gestió de la Fertilització Agrària de Catalunya (GESFER)

C. Camp de Mart, 35

25004 Lleida

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 15 a 17.30 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya

C. Ribes Altes, polígon II

43860 L'Ametlla de Mar

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 i de 16 a 18 h; divendres, de 9 a 14 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI)

Pl. Àgora, 2-3, polígon Domenys II

08720 Vilafranca del Penedès

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 17.30 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Laboratori Agroalimentari

Ctra. de Vilassar de Mar a Cabrils, s/n

08348 Cabrils

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Comarcal del DAR de la Cerdanya

C. de la Perxa, 17, baixos

17520 Puigcerdà

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 17.30 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Comarcal del DAR de la Cerdanya a Bellver de Cerdanya

Av. Francesc Macià, 3-5

25720 Bellver de Cerdanya

Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 13 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Comarcal del DAR de la Conca de Barberà

C. Muralla de Sant Jordi, 35

43400 Montblanc

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 17.30 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Comarcal del DAR de la Garrotxa

C. Pere Bretcha, 1

17800 Olot

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 17.30 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Comarcal del DAR de la Noguera

C. Barcelona, 57

25600 Balaguer

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 17.30 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Comarcal del DAR de la Noguera a Ponts

Av. Font de Valldans, 27

25740 Ponts

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Comarcal del DAR de la Ribera d'Ebre

Pl. de la Democràcia, s/n

43740 Móra d'Ebre

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 17.30 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Comarcal del DAR de la Segarra

Av. de Catalunya, 166

25200 Cervera

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 17.30 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Comarcal del DAR de la Selva

C. Doctor Robert, 2, baixos A

17430 Santa Coloma de Farners

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 17.30 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Comarcal del DAR de la Terra Alta

Av. de Catalunya, 31

43780 Gandesa

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 17.30 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Comarcal del DAR de l'Alt Camp

C. Vallvera, 9, 1r

43800 Valls

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 17.30 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Comarcal del DAR de l'Alt Empordà

C. Muntaner, 3, baixos

17600 Figueres

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 17.30 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Comarcal del DAR de l'Alt Penedès

C. Comerç, 41

08720 Vilafranca del Penedès

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 17.30 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Comarcal del DAR de l'Alt Urgell

Pl. Joan Sansa, 12-13, baixos

25700 La Seu d'Urgell

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 17.30 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Comarcal del DAR de l'Alt Urgell a Organyà

Ctra. de Lleida, s/n

25794 Organyà

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Comarcal del DAR de l'Alta Ribagorça

C. Monestir de Lavaix, 1

25520 El Pont de Suert

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 17.30 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Comarcal del DAR de l'Anoia

Av. Àngel Guimerà, 11-13

08700 Igualada

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 17.30 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Comarcal del DAR de les Garrigues

Av. Francesc Macià, 1-3

25400 Les Borges Blanques

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 17.30 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Comarcal del DAR de les Garrigues a la Granadella

C. Pla de la Vila, 33

25177 La Granadella

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h, i dimarts, de 16.30 a 19 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Comarcal del DAR de l'Urgell

C. Sant Pelegrí, 74-76

25300 Tàrrega

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 17.30 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Comarcal del DAR de l'Urgell a Agramunt

C. Institut, 2, planta baixa

25310 Agramunt

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i dimarts, de 15.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Comarcal del DAR del Bages

C. Prudenci Comellas, 6, baixos

08240 Manresa

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 17.30 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Comarcal del DAR del Baix Camp

Pg. de Sunyer, 4-6, 2n 2a

43202 Reus

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 17.30 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Comarcal del DAR del Baix Ebre

Pl. d'Alfons XII, 7

43500 Tortosa

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 17.30 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Comarcal del DAR del Baix Empordà

Av. President Companys, 21

17100 La Bisbal d'Empordà

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 17.30 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Comarcal del DAR del Baix Llobregat

C. Lluís Pasqual Roca, 8, 1r

08830 Sant Boi de Llobregat

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 17.30 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Comarcal del DAR del Baix Penedès

C. Nou, 6, baixos

43700 El Vendrell

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 17.30 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Comarcal del DAR del Berguedà

Ctra. de Solsona, 9, 1r 1a

08600 Berga

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 17.30 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Comarcal del DAR del Garraf

Rambla de la Pau, 81 bis

08800 Vilanova i la Geltrú

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 17.30 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Comarcal del DAR del Gironès

Av. de Sant Francesc, 29, 3r

17001 Girona

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 17.30 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Comarcal del DAR del Maresme

Av. Beniamino Farina, 135

08340 Vilassar de Mar

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 17.30 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Comarcal del DAR del Montsià

C. Corsini, 1 (cantonada Torreta), apartat de correus 31

43870 Amposta

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 17.30 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Comarcal del DAR del Montsià a Ulldecona

C. Major, 51, baixos

43550 Ulldecona

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i dimarts, de 16 a 18.30 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Comarcal del DAR del Pallars Jussà

C. Paradís, 7

25620 Tremp

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 17.30 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Comarcal del DAR del Pallars Sobirà

Pl. de la Constitució, 1

25560 Sort

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 17.30 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Comarcal del DAR del Pla de l'Estany

C. Llibertat, 159, 3r A-D

17820 Banyoles

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 17.30 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Comarcal del DAR del Pla d'Urgell

C. Arbeca, 3, 1r

25230 Mollerussa

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 17.30 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Comarcal del DAR del Priorat

Av. Priorat, s/n

43730 Falset

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 17.30 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Comarcal del DAR del Ripollès

C. Progrés, 42

17500 Ripoll

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 17.30 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Comarcal del DAR del Segrià

Ctra. N-230, km 3,2

25196 Lleida

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 17.30 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Comarcal del DAR del Segrià a Alcarràs

C. Joan XXIII, 23

25180 Alcarràs

Horari: dilluns, dimecres i divendres, de 8 a 15.30 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Comarcal del DAR del Segrià a Almacelles

Pl. de la Vila, 1

25100 Almacelles

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i dimarts, de 16 a 18.30 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Comarcal del DAR del Segrià a Almenar

Pl. Catalunya, 3

25126 Almenar

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h, i dimarts, de 16 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Comarcal del DAR del Segrià a Torres de Segre

C. Vall, 2, baixos

25170 Torres de Segre

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Comarcal del DAR del Solsonès

Av. Verge del Claustre, 18

25280 Solsona

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 17.30 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Comarcal del DAR del Tarragonès

Av. Catalunya, 50

43002 Tarragona

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 17.30 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Comarcal del DAR del Vallès Occidental

C. Sant Llorenç, 24

08202 Sabadell

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 17.30 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Comarcal del DAR del Vallès Oriental

C. Roger de Flor, 68, baixos C

08400 Granollers

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 17.30 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Comarcal del DAR d'Osona

C. de la Llotja, s/n (recinte antiga Campsa)

08500 Vic

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 17.30 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Comarcal del DAR d'Osona a Prats de Lluçanès

C. Doctor Trullàs, 4

08513 Prats de Lluçanès

Horari: dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 8 a 15 h; dimarts, de 8 a 14 i de 15 a 17.30 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural a Barcelona

Av. Meridiana, 38

08018 Barcelona

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 17.30 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural a Girona

Av. de Sant Francesc, 29

17001 Girona

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 17.30 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural a l'Alt Pirineu i Aran

C. Paradís, 7

25620 Tremp

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 17.30 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre i del 15 de desembre al 10 de gener: de dilluns a divendres, de 8.30 h a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural a les Terres de l'Ebre

Pl. Alfons XII, 7, 4t 2a

43500 Tortosa

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 17.30 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural a Lleida

C. Camp de Mart, 35

25004 Lleida

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 17.30 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural a Tarragona

Av. de Catalunya, 50

43002 Tarragona

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 17.30 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació

Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació

Rambla de Santa Mònica, 8 (Palau Marc)

08002 Barcelona

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 17.30 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Horari de matí (de 9 a 15 h): 5 de gener, 23 d'abril, 24 i 31 de desembre i vigílies de festes locals.

Arxiu Nacional de Catalunya

C. Jaume I, 33-51

08195 Sant Cugat del Vallès

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 15 a 17.30 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Horari de matí (de 9 a 14 h): 23 d'abril i vigílies de festes locals.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Biblioteca de Catalunya (Carme)

C. de l'Hospital, 56

08001 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Biblioteca de Catalunya (Villarroel)

C. Villarroel, 91

08011 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya

C. d'Arnau Cadell, 30 (Valldoreix)

08197 Sant Cugat del Vallès

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

DireccióGeneral del Patrimoni Cultural

C. Portaferrissa, 1 (Palau Moja)

08002 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h, i dimarts, de 16 a 18.30 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya

Rambla d'Egara, 270 (Antic Vapor Aymerich, Amat i Jover)

08221 Terrassa

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials de Cultura i Mitjans de Comunicació a la Catalunya Central

Pl. Major, 37

08500 Vic

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h, i dimarts, de 16 a 18.30 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials de Cultura i Mitjans de Comunicació a Barcelona. Registre de la Propietat Intel·lectual

C . Muntaner, 221

08036 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h, i dimarts, de 16 a 18.30 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials de Cultura i Mitjans de Comunicació a Girona

C. dels Ciutadans, 18

17004 Girona

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h, i dimarts, de 16 a 18.30 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials de Cultura i Mitjans de Comunicació a les Terres de l'Ebre

C. Doctor Ferran, 6-8 (Palau Oliver de Boteller)

43500 Tortosa

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h, i dimarts, de 16 a 18.30 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials de Cultura i Mitjans de Comunicació a Lleida

Rambla d'Aragó, 8

25002 Lleida

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h, i dimarts, de 16 a 18.30 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials de Cultura i Mitjans de Comunicació a Tarragona

C. Major, 14

43003 Tarragona

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h, i dimarts, de 16 a 18.30 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Departament de Governació i Administracions Públiques

Departament de Governació i Administracions Públiques

Via Laietana, 26

08003 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 15 a 17.30 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Horari de matí (de 9 a 14 h): 23 d'abril, 24 i 31 de desembre i vigílies de festes locals.

Coordinació territorial del Departament de Governació i Administracions Públiques a l'Alt Pirineu i Aran

C. Pau Casals, 14

25620 Tremp

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Escola d'Administració Pública de Catalunya

C. Girona, 20

08010 Barcelona

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 i de 15.30 a 17.30 h; divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Horari de matí (de 9 a 14 h): 5 de gener, 23 d'abril i vigílies de festes locals

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana al Baix Camp-Reus

Pl. del Mas Pellicer, 55 (polígon Sant Josep Obrer)

43204 Reus

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana Berguedà de Berga

Pl. de Sant Joan, s/n

08600 Berga

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana Camps Blancs de Sant Boi de Llobregat

Pl. Euskadi, s/n

08830 Sant Boi de Llobregat

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana de Badalona-Sant Roc

Av. Maresme, 182-190

08918 Badalona

Horari: dimarts, de 8.30 a 14 i de 16.30 a 18 h; dijous, de 9 a 14 h.

Oficina d'Acció Ciutadana de Badia

Pl. de les Entitats, s/n

08214 Badia del Vallès

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana de Bellvitge

Av. Mare de Déu de Bellvitge, 20

08907 L'Hospitalet de Llobregat

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana de Can Vidalet

C. Cedres, 29

08950 Esplugues de Llobregat

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana de Canovelles

Pl. Pau Casals, s/n

08420 Canovelles

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana de Cerdanyola del Vallès

C. Sant Antoni, 36

08290 Cerdanyola del Vallès

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana de Ciutat Meridiana

C. Vallcivera, 12 (Pl. Roja)

08033 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana de Cornellà de Llobregat-Sant Ildefons

C. Cristòfor Llarguès, 12

08940 Cornellà de Llobregat

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana de Gràcia

C. Providència, 42

08024 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana de la Creu de Barberà

C. Verge de la Paloma, 19-21 (cantonada amb c. Salvat Papasseit, 65)

08204 Sabadell

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana de la Garrotxa-Olot

C. Proa, 9

17800 Olot

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana de la Guineueta

C. Lorena, 57-59

08042 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana de la Noguera-Balaguer

C. del Miracle, 23

25600 Balaguer

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana de la Selva-Blanes

Pl. d'Espanya, 3

17300 Blanes

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana de la Verneda

C. Maresme, 286

08020 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana de la Zona Franca

C. Mineria, 8

08004 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana de l'Alt Empordà-Figueres

C. Doctor Barraquer, 1

17600 Figueres

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana de l'Alt Penedès-Vilafranca del Penedès

C. Hermenegild Clascar, 1-3

08720 Vilafranca del Penedès

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana de l'Alt Urgell-La Seu

C. Garriga i Massó, 22

25700 La Seu d'Urgell

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana de l'Anoia-Igualada

Pg. Mossèn Jacint Verdaguer, 67

08700 Igualada

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana de l'Hospitalet-La Florida

Av. Masnou, 66

08905 L'Hospitalet de Llobregat

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana de Llefià

C. La Pau, 23 (cantonada amb c. Mare de Déu de Lorda)

08913 Badalona

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana de Lloreda-Sant Crist

Rambla Sant Joan, 79, local 4

08915 Badalona

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana de Martorell

Pl. de les Cultures, s/n

08760 Martorell

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana de Mollet

Rambla Balmes, 2

08100 Mollet del Vallès

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana de Sabadell-Gràcia

C. Reina Elionor, 110

08205 Sabadell

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana de Sant Adrià de Besòs

C. Major, 8-10

08930 Sant Adrià de Besòs

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana de Sant Andreu

Pg. Fabra i Puig, 13

08030 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana de Sant Feliu de Llobregat

Ctra. Laureà Miró, 75

08980 Sant Feliu de Llobregat

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana de Santa Coloma de Gramenet

Av. de la Generalitat, 57

08922 Santa Coloma de Gramenet

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana de Singuerlín

C. Singuerlín, 51

08924 Santa Coloma de Gramenet

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana de Terrassa

C. Matagalls, 1

08227 Terrassa

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana de Terrassa-La Farinera

Pl. de la Farinera, 6

08222 Terrassa

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana de Tortosa

C. Tarragona, 7-9

43500 Tortosa

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana de Viladecans

C. Sant Marià, 34-38

08840 Viladecans

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana de Vilapicina

C. Petrarca, 57

08031 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana del Bages-Manresa

Pl. de la Democràcia, 1

08242 Manresa

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana del Baix Llobregat-Sant Boi

C. Bonaventura Aribau, 11

08830 Sant Boi de Llobregat

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana del Baix Penedès-El Vendrell

C. General Prim, 12

43700 El Vendrell

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana del Camp de l'Arpa

C. Còrsega, 709

08026 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana del Carmel

Pl. Pastrana, 15

08032 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana del Garraf-Vilanova i la Geltrú

Pg. Marítim, 63 (ubicació provisional per obres)

08800 Vilanova i la Geltrú

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana del Maresme-Mataró

C. Vitòria, 17

08303 Mataró

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana del Masnou

C. Pujades Truch, 1 A (Edifici Centre)

08320 El Masnou

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana del Poblenou

C. Marià Aguiló, 46

08005 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana del Pomar

Av. Sabadell, s/n

08915 Badalona

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana del Prat de Llobregat

C. Centre, 39-41

08820 El Prat de Llobregat

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana del Priorat-Falset

C. Miquel Barceló, 21

43730 Falset

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana del Ripollès-Ripoll

Pl. Tomàs Raguer, 4

17500 Ripoll

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana del Vallès Oriental-Granollers

C. Sant Jaume, 48

08400 Granollers

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana Hostafrancs

C. Sant Roc, 28

08014 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana la Segarra-Cervera

C. Manuel Ibarra, s/n

25200 Cervera

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana les Bernardes-Salt

C. Sant Dionís, 40

17190 Salt

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana Mòbil

Adreça: Consultar a http://www.gencat.cat/sac

Horari: de 10 a 14 h.

Oficina d'Acció Ciutadana Montsià-La Ràpita

C. Arenal, s/n

43540 Sant Carles de la Ràpita

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h, i dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana Osona-Vic

Rambla de l'Hospital, 15

08500 Vic

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana Ribera d'Ebre-Móra d'Ebre

C. Bonaire, 37

43740 Móra d'Ebre

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana Sabadell-Ca n'Oriac

Av. Matadepera, 10

08207 Sabadell

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana Tàrrega-L'Urgell

Pl. de les Nacions sense Estat, s/n

25300 Tàrrega

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Acció Ciutadana Terrassa-Ca n'Aurell

C. Doctor Ullés, 96-98

08224 Terrassa

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h, i dimarts, de 16.30 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina de Convocatòries

C. Ausiàs Marc, 35

08010 Barcelona

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 i de 15.30 a 17.30 h; divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Horari de matí (de 9 a 14 h): 5 de gener, 23 d'abril i vigílies de festes locals.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Secretaria d'Acció Ciutadana

Pl. de Pau Vila, 1

08039 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 i de 15 a 17 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Horari de matí (de 9 a 13.30 h): 5 de gener, 23 d'abril i vigílies de festes locals.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Secretaria de Funció Pública i Modernització de l'Administració

Pl. de Catalunya, 20

08002 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 15 a 17.30 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Horari de matí (de 9 a 14 h): 5 de gener, 23 d'abril i vigílies de festes locals.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació

Pg. de Gràcia, 11, esc. B, 6è 2a

08007 Barcelona

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 i de 15 a 17.30 h; divendres, de 9 a 14 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Horari de matí (de 9 a 14 h): 5 de gener, 23 d'abril i vigílies de festes locals.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials de Governació i Administracions Públiques a Barcelona

C. Diputació, 303, 3r

08009 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h, i dimarts, de 16 a 18.30 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Departament de Justícia

Departament de Justícia

C. Pau Claris, 81 (Casal Sant Jordi)

08010 Barcelona

Horari: de dilluns a dijous, de 8.30 a 17 h; divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 14.30 h.

Horari de matí (de 8.30 a 14.30 h): 5 de gener, 23 d'abril, 24 i 31 de desembre i vigílies de festes locals.

Àrea de Reparació i d'Atenció a la Víctima

Gran Via de les Corts Catalanes, 111, edifici I, planta 13a (Ciutat de la Justícia)

08014 Barcelona

Horari: dilluns i dimarts, de 8.30 a 15 i de 16 a 18.30 h; dimecres, dijous i divendres, de 8.30 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 14.30 h.

Horari de matí (de 8.30 a 14.30 h): del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada

C. Ausiàs March, 40

08010 Barcelona

Horari: de dilluns a dijous, de 8.30 a 17 h; divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 14.30 h.

Horari de matí (de 8.30 a 14.30 h): del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)

C. Gran de Gràcia, 226

08012 Barcelona

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 i de 15 a 17.30 h; divendres, de 8 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta a Barcelona

Via Laietana, 4, 6a planta

08003 Barcelona

Horari: de dilluns a dijous, de 8.30 a 17 h; divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 14.30 h.

Horari de matí (de 8.30 a 14.30 h): del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Equip d'Assessorament Tècnic Civil de Barcelona

C. València, 344-346, 1r

08009 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 15 a 17 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 14.30 h.

Horari de matí (de 8.30 a 14.30 h): del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Gerència Territorial de Barcelona Ciutat

C. Pau Claris, 158, àtic 2a

08010 Barcelona

Horari: de dilluns a dijous, de 8.30 a 17 h; divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 14.30 h.

Horari de matí (de 8.30 a 14.30 h): del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Gerència Territorial de Barcelona Nord

Rbla. Fondo, s/n (cantonada Verdi)

08922 Santa Coloma de Gramenet

Horari: de dilluns a dijous, de 8.30 a 17 h; divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 14.30 h.

Horari de matí (de 8.30 a 14.30 h): del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Gerència Territorial de Barcelona Sud

C. Juan Gris, 2-28, torre central, planta 9a

08014 Barcelona

Horari: de dilluns a dijous, de 8.30 a 17 h; divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 14.30 h.

Horari de matí (de 8.30 a 14.30 h): del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Institut de Medicina Legal de Catalunya. Divisió de Barcelona

Gran Via de les Corts Catalanes, 111, 6a planta (Edifici G)

08014 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Institut de Medicina Legal de Catalunya. Divisió de Girona

Av. Ramon Folch, 4-6, planta baixa

17001 Girona

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Institut de Medicina Legal de Catalunya. Divisió de Lleida

C. Canyaret, s/n

25007 Lleida

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Institut de Medicina Legal de Catalunya. Divisió de Tarragona

Av. President Lluís Companys, 10

43005 Tarragona

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Institut de Medicina Legal de Catalunya. Divisió de les Terres de l'Ebre

Pl. dels Estudis, s/n

43500 Tortosa

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil

C. d'Aragó, 332

08009 Barcelona

Horari: de dilluns a dijous, de 8.30 a 17 h; divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 14.30 h.

Horari de matí (de 8.30 a 14.30 h): del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Servei de Mediació i Assessorament Tècnic (SMAT)

Gran Via de les Corts Catalanes, 111, Edifici F, planta 2a (Ciutat de la Justícia)

08014 Barcelona

Horari: de dilluns a dijous, de 8.30 a 17 h; divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 14.30 h.

Horari de matí (de 8.30 a 14.30 h): del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials de Justícia a Girona

C. Güell, 89

17005 Girona

Horari: de dilluns a dijous, de 8.30 a 17 h; divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 14.30 h.

Horari de matí (de 8.30 a 14.30 h): del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials de Justícia a les Terres de l'Ebre

C. Àngel, 6, planta 4a

43500 Tortosa

Horari: de dilluns a dijous, de 8.30 a 17 h; divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 14.30 h.

Horari de matí (de 8.30 a 14.30 h): del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials de Justícia a Lleida

C. Sant Martí, 1

25004 Lleida

Horari: de dilluns a dijous, de 8.30 a 17 h; divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 14.30 h.

Horari de matí (de 8.30 a 14.30 h): del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials de Justícia a Tarragona

C. Sant Antoni M. Claret, 17

43002 Tarragona

Horari: de dilluns a dijous, de 8.30 a 17 h; divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 14.30 h.

Horari de matí (de 8.30 a 14.30 h): del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Departament de la Presidència

Departament de la Presidència

C. Sant Honorat, 1-3

08002 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 15 a 17.30 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Horari de matí (de 9 a 14 h): 5 de gener, 23 d'abril, 24 i 31 de desembre i vigílies de festes locals.

En el període del 15 de desembre al 10 de gener i durant la Setmana Santa l'oficina tancarà a les 17 h.

Delegació del Govern de la Generalitat a Madrid

C. Alcalá, 44, 4t B

28014 Madrid

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

DireccióGeneral de Difusió Corporativa

Pg. de Gràcia, 107 (Palau Robert)

08008 Barcelona

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 i de 15 a 17.30 h; divendres, de 9 a 14 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (EADOP)

C. Calàbria, 147

08015 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya

C. de Jaume I, 2-4

08002 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 15 a 17.30 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Secretaria per a la Unió Europea

Av. Diagonal, 401

08008 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h, i dimarts, de 16 a 18.30 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, 5 de gener, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Departament de la Vicepresidència

Departament de la Vicepresidència

Via Laietana, 14

08002 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 17.30 h; dissabte, de 9 a 13.30 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny a 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 14.30 h; dissabte, de 9 a 13.30 h.

Horari de matí (de 8 a 14.30 h): del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril, 24 i 31 de desembre i vigílies de festes locals.

Casa de la Generalitat a Perpinyà

1, carrer de la Fusteria (antic Palau Siré)

F-66000 Perpinyà

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 13 i de 14 a 17.30 h.

Tancat de l'1 al 15 d'agost i del 25 al 31 de desembre.

Certificats de Català

C. Mallorca, 272, 1a planta

08037 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h i dimarts, de 16 a 18 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals : de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible

Av. Sarrià, 30, 1r 3a

08029 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.

Consell Català de l'Esport

Av. dels Països Catalans, 40-48

08950 Esplugues de Llobregat

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i dimarts, de 15 a 17 h.

Horari de l'1 de juny a 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals : de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona

Via Laietana, 14

08003 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 17.30 h; dissabte, de 9 a 13.30 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny a 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 14.30 h; dissabte, de 9 a 13.30 h.

Horari de matí (de 8 a 14.30 h): del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril, 24 i 31 de desembre i vigílies de festes locals.

Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Girona

Gran Via de Jaume I, 9

17001 Girona

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 i de 15 a 17.30 h; divendres, de 9 a 14 h i dissabte, de 9 a 13.30 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny a 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h; dissabte, de 9 a 13.30 h.

Horari de matí (de 8.30 a 14.30 h): del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril, 24 i 31 de desembre i vigílies de festes locals.

Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central-Manresa

Palau Firal, polígon Els Dolors, s/n, 1a planta

08243 Manresa

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h i dijous, de 16 a 18 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central-Vic

C. Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 4a planta (Edifici El Sucre)

08500 Vic

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 i de 15 a 17.30 h; divendres, de 9 a 14 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a l'Alt Pirineu i Aran

Carretera C-13, km 90,2

25630 Talarn

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 16 a 18 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8 a 14.30 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre

C. Montcada, 23

43500 Tortosa

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 15 a 17.30 h; dissabte, de 9 a 13.30 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 14.30 h; dissabte, de 9 a 13.30 h.

Horari de matí (de 8 a 14.30 h): del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril, 24 i 31 de desembre i vigílies de festes locals.

Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Lleida

C. Lluís Companys, 1

25003 Lleida

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 15 a 17.30 h; dissabte, de 9 a 13.30 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 14.30 h; dissabte, de 9 a 13.30 h.

Horari de matí (de 8 a 14.30 h): del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril, 24 i 31 de desembre i vigílies de festes locals.

Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Tarragona

Av. Sant Francesc, 3

43003 Tarragona

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 15 a 17.30 h; dissabte, de 9 a 13.30 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 14.30 h; dissabte, de 9 a 13.30 h.

Horari de matí (de 8 a 14.30 h): del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril, 24 i 31 de desembre i vigílies de festes locals.

Institut Europeu de la Mediterrània

C. Girona, 20, 5a planta

08010 Barcelona

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 15 i de 16 a 18 h; divendres, de 9 a 14 h.

Durant els mesos de juny, juliol i setembre, el dia 23 d'abril i les vigílies de festes locals l'oficina tancarà a les 17.30 h.

Horari d'estiu (de l'1 al 31 d'agost): de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC)

Av. de l'Estadi, s/n (Anella Olímpica)

08038 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

INEFC Centre Acadèmic de Lleida

Complex de la Caparrella, s/n

25192 Lleida

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Museu i Centre d'Estudis de l'Esport Dr. Melcior Colet

C. Buenos Aires, 56-58

08036 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina d'Atenció Ciutadana de la Cerdanya

Pl. del Rec, 5

17520 Puigcerdà

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 15 a 17.30 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 15 h;

Horari de matí (de 9 a 14 h): 5 de gener, 23 d'abril, 24 i 31 de desembre i vigílies de festes locals.

Oficina d'Atenció Ciutadana de les Terres de l'Ebre

C. Jaume I, 2-4

43870 Amposta

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 15 a 17.30 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 15 h;

Horari de matí (de 9 a 14 h): 5 de gener, 23 d'abril, 24 i 31 de desembre i vigílies de festes locals.

Representació Territorial de l'Esport a Barcelona

Rambla de Guipúscoa, 23-25, 5è E i F

08018 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h, i dimarts, de 16 a 18 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Representació Territorial de l'Esport a Girona

C. Ciutadans, 18

17004 Girona

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h, i dimarts, de 16 a 18 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Representació Territorial de l'Esport a les Terres de l'Ebre

Montcada, 23

43500 Tortosa

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h, i dimarts, de 16 a 18 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Representació Territorial de l'Esport a Lleida

Rambla d'Aragó, 8

25002 Lleida

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h, i dimarts, de 16 a 18 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Representació Territorial de l'Esport a Tarragona

C. Major, 14

43003 Tarragona

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h, i dimarts, de 16 a 18 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Secretaria de Política Lingüística

Passatge de la Banca, 1-3

08002 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h i dimarts, de 16 a 17.30 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Departament de Medi Ambient i Habitatge

Departament de Medi Ambient i Habitatge

Av. Diagonal, 523-525

08029 Barcelona

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 i de 15 a 17.30 h; divendres, de 9 a 14 h. Els divendres, del 16 al 31 de cada mes, de 15 a 17.30 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Horari de matí (de 9 a 14 h): 5 de gener, 23 d'abril, 24 i 31 de desembre i vigílies de festes locals.

Administració, Promoció i Gestió, SA (ADIGSA)

C. Diputació, 92-94

08015 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h, i dimarts, de 16 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Administració, Promoció i Gestió, SA (ADIGSA)-Av. Tarradellas

Av. de Josep Tarradellas, 20-30, 6a planta

08029 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h, i dimarts, de 16 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Agència Catalana de l'Aigua (Provença)

C. Provença, 204-208

08036 Barcelona

Horari: de dilluns a dijous, de 8.30 a 15 i de 16 a 18 h; divendres, de 8.30 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 15 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Horari de matí (de 9 a 14 h): 5 de gener, Dijous Sant, 23 d'abril, 24 i 31 de desembre i vigílies de festes locals.

Agència de Residus de Catalunya

C. Doctor Roux, 80

08017 Barcelona

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 i de 15 a 17.30 h; divendres, de 9 a 14 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Horari de matí (de 9 a 14 h): 5 de gener, 23 d'abril, 24 i 31 de desembre i vigílies de festes locals.

Aigües Ter-Llobregat

C. Sant Martí de l'Erm, 30

08970 Sant Joan Despí

Horari: de dilluns a dijous, de 8.15 a 14 i de 15 a 19 h; divendres, de 8.15 a 14.45 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juliol al 31 d'agost): de dilluns a divendres, de 7.45 a 15.15 h.

Àrea Protegida de les Illes Medes

Pg. del Port, s/n (espigó de Llevant)-L'Estartit

17258 Torroella de Montgrí

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.Centre de la Propietat Forestal

Finca Torreferrussa. ctra. de Sabadell a Santa Perpètua de Mogoda, km 4,5

08130 Santa Perpètua de Mogoda

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 15 a 17.30 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Horari de matí (de 9 a 14 h): 5 de gener, 23 d'abril i vigílies de festes locals.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Demarcació de Girona-Agència Catalana de l'Aigua

C. Ciutadans, 11

17004 Girona

Horari: de dilluns a dijous, de 8.30 a 15 i de 16 a 18 h; divendres, de 8.30 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 15 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Horari de matí (de 9 a 14 h): 5 de gener, Dijous Sant, 23 d'abril, 24 i 31 de desembre i vigílies de festes locals.

Demarcació de les Terres de l'Ebre-Agència Catalana de l'Aigua

C. Àngel, 6

43500 Tortosa

Horari: de dilluns a dijous, de 8.30 a 15 i de 16 a 18 h; divendres, de 8.30 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 15 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Horari de matí (de 9 a 14 h): 5 de gener, Dijous Sant, 23 d'abril, 24 i 31 de desembre i vigílies de festes locals.

Demarcació de Lleida-Agència Catalana de l'Aigua

Av. Francesc Macià, 29

25007 Lleida

Horari: de dilluns a dijous, de 8.30 a 15 i de 16 a 18 h; divendres, de 8.30 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 15 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Horari de matí (de 9 a 14 h): 5 de gener, Dijous Sant, 23 d'abril, 24 i 31 de desembre i vigílies de festes locals.

Demarcació de Tarragona-Agència Catalana de l'Aigua

Rambla Nova, 50

43004 Tarragona

Horari: de dilluns a dijous, de 8.30 a 15 i de 16 a 18 h; divendres, de 8.30 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 15 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Horari de matí (de 9 a 14 h): 5 de gener, Dijous Sant, 23 d'abril, 24 i 31 de desembre i vigílies de festes locals.

Departament de Medi Ambient i Habitatge

C. Aragó, 244

08007 Barcelona

Horari: de dilluns a dijous, de 8.30 a 17.30 h; divendres, de 8.30 a 14 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Departament de Medi Ambient i Habitatge-Diputació

C. Diputació, 92

08015 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h, i dimarts, de 16 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Departament de Medi Ambient i Habitatge-Dr. Roux

C. Doctor Roux, 80

08017 Barcelona

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 i de 15 a 17.30 h; divendres, de 9 a 14 h. Els divendres, de l'1 al 15 de cada mes, de 15 a 17.30 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Horari de matí (de 9 a 14 h): 5 de gener, 23 d'abril i vigílies de festes locals.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Departament de Medi Ambient i Habitatge-Tarradellas

Av. de Josep Tarradellas, 34-36, 2a planta

08029 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Departament de Medi Ambient i Habitatge-Torreferrussa

Finca Torreferrussa, ctra. de Sabadell a Santa Perpètua de Mogoda, km 4,5, apartat de correus 119

08130 Santa Perpètua de Mogoda

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Paratge Natural d'Interès Nacional de l'Albera

C. Mossèn Amadeu Sudrià, 3

17753 Espolla

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet

Alberg de Joventut Jaume I - Les Masies, s/n

43440 L'Espluga de Francolí

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

Ca de Simamet - C. de les Graieres, 2

25528 La Vall de Boí

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Parc Natural de Cap de Creus

Palau de l'Abat. Monestir de Sant Pere de Rodes

17489 El Port de la Selva

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Parc Natural de la Serra del Montsant

C. Major, 4, baixos

43361 La Morera de Montsant

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa

Casal dels Volcans. Av. Santa Coloma, s/n

17800 Olot

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Parc Natural de l'Alt Pirineu

C. de la Riba, 1

25595 Llavorsí

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Parc Natural del Cadí-Moixeró

C. la Vinya, 1

08695 Bagà

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Parc Natural del Delta de l'Ebre

Av. Catalunya, 46

43580 Deltebre

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà

El Cortalet. Ctra. de Sant Pere Pescador, km 13,6

17486 Castelló d'Empúries

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Parc Natural dels Ports

Av. Val de Zafan, s/n

43520 Roquetes

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Servei Meteorològic de Catalunya

C. Berlín, 38

08029 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 15 a 17.30 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Horari de matí (de 9 a 14 h): 5 de gener, 23 d'abril i vigílies de festes locals.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Servei Territorial d'ADIGSA a Girona

C. Rutlla, 112-114, 1r 4a

17003 Girona

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i dimarts, de 16 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Servei Territorial d'ADIGSA a Lleida

Pl. Espanya, 3, entresol

25002 Lleida

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i dimarts, de 16 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Servei Territorial d'ADIGSA a Tarragona

C. Gasòmetre, 22, entresol 1a

43001 Tarragona

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i dimarts, de 16 a 18 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Servei Territorial d'Habitatge de Girona

C. Banyoles, 17

17004 Girona

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h, i dimarts, de 16 a 18 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, 5 de gener, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Servei Territorial d'Habitatge de les Terres de l'Ebre

C. Sant Ildefons, 6

43500 Tortosa

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h, i dimarts, de 16 a 18 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, 5 de gener, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Servei Territorial d'Habitatge de Lleida

C. Doctor Fleming, 15

25006 Lleida

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h, i dimarts, de 16 a 18 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, 5 de gener, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Servei Territorial d'Habitatge de Tarragona

C. Anselm Clavé, 1 (Casa Gasset)

43004 Tarragona

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h, i dimarts, de 16 a 18 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, 5 de gener, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge de Barcelona

Travessera de Gràcia, 56-58

08006 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h, i dimarts, de 16 a 18.30 h

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge de Girona

C. Ultònia, 10-12, 3r

17002 Girona

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 i de 15 a 17.30 h; divendres, de 9 a 14 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Horari de matí (de 9 a 14 h): 5 de gener, 23 d'abril i vigílies de festes locals.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge de les Terres de l'Ebre

C. Burgos, 17

43870 Amposta

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 i de 15 a 17.30 h; divendres, de 9 a 14 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Horari de matí (de 9 a 14 h): 5 de gener, 23 d'abril i vigílies de festes locals.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge de Lleida

Rda. Sant Martí, 2-4-6

25006 Lleida

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 i de 15 a 17.30 h; divendres, de 9 a 14 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Horari de matí (de 9 a 14 h): 5 de gener, 23 d'abril i vigílies de festes locals.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge de Tarragona

C. Cardenal Vidal i Barraquer, 12-14

43005 Tarragona

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 i de 15 a 17.30 h; divendres, de 9 a 14 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Horari de matí (de 9 a 14 h): 5 de gener, 23 d'abril i vigílies de festes locals.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Departament de Política Territorial i Obres Públiques

Departament de Política Territorial i Obres Públiques (BCN-Av. J. Tarradellas)

Av. Josep Tarradellas, 2-6

08029 Barcelona

Horari: de dilluns a dijous, de 8.30 a 18 h; divendres, de 8.30 a 15 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, 5 de gener, 23 d'abril, 24 i 31 de desembre i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres de 8.30 a 15 h.

Departament de Política Territorial i Obres Públiques (BCN-Av. del Litoral)

Av. del Litoral, 36-40

08005 Barcelona

Horari: De dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h, i dimarts, de 16 a 18 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Horari de matí (de 8 a 15 h): 23 d'abril i vigílies de festes locals.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Departament de Política Territorial i Obres Públiques (BCN-C. Aragó)

C. Aragó, 244-248

08007 Barcelona

Horari: de dilluns a dijous, de 8.30 a 17.30 h; divendres, de 8.30 a 14 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

C. Cardenal Sentmenat, 4

08017 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Institut Cartogràfic de CatalunyaParc de Montjuïc, s/n

08038 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 15 a 17.30.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Horari de matí (de 9 a 14 h): 5 de gener, 23 d'abril i vigílies de festes locals.

Tancat durant la Setmana Santa i els dies 24 i 31 de desembre.

Institut Català del Sòl (INCASOL)

C. Còrsega, 289

08008 Barcelona

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 i de 15 a 17.30 h; divendres, de 9 a 14 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Institut Geològic de Catalunya

C. de Balmes, 209-211

08006 Barcelona

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 i de 15 a 17.30; divendres, de 9 a 14 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Horari de matí (de 9 a 14 h): 5 de gener, Dijous Sant, 23 d'abril i vigílies de festes locals.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Port de Palamós

C. Oficines del Port, s/n

17230 Palamós

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 i de 15 .30 a 18 h; divendres, de 9 a 14 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Horari de matí (de 9 a 14 h): 5 de gener, Dijous Sant, 23 d'abril i vigílies de festes locals.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Ports de la Generalitat

C. Doctor Roux, 59-61

08017 Barcelona

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 i de 15 a 17.30 h; divendres, de 9 a 14 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Horari de matí (de 9 a 14 h): 5 de gener, Dijous Sant, 23 d'abril i vigílies de festes locals.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials de Política Territorial i Obres Públiques a Tarragona-Casa Gasset

C. Anselm Clavé, 1 (Casa Gasset)

43004 Tarragona

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h, i dimarts, de 16 a 18 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials de Política Territorial i Obres Públiques a Girona

C. del Migdia, 84-86

17003 Girona

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h, i dimarts, de 16 a 18 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials de Política Territorial i Obres Públiques a Girona. Servei Territorial de Ports i Transports

C. Juli Garreta, 1

17002 Girona

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h, i dimarts, de 16 a 18 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials de Política Territorial i Obres Públiques a Girona. Servei Territorial d'Urbanisme

C. Cristòfol Grober, 2

17071 Girona

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h, i dimarts, de 16 a 18 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials de Política Territorial i Obres Públiques a l'Alt Pirineu i Aran

Pl. Joan Sansa, 13, baixos

25700 La Seu d'Urgell

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h, i dimarts, de 16 a 18 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials de Política Territorial i Obres Públiques a les Terres de l'Ebre

Av. de la Generalitat, 116

43500 Tortosa

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i dimarts, de 16 a 18 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials de Política Territorial i Obres Públiques a les Terres de l'Ebre. Servei Territorial de Mobilitat

Av. Comarques Catalanes, 16

43740 Móra d'Ebre

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i dimarts, de 16 a 18 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials de Política Territorial i Obres Públiques a les Terres de l'Ebre. Servei Territorial d'Urbanisme

C. Nou de la Vall, 10-12-14

43500 Tortosa

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i dimarts, de 16 a 18 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials de Política Territorial i Obres Públiques a Lleida

Rambla d'Aragó, 4

25002 Lleida

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h, i dimarts, de 16 a 18 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials de Política Territorial i Obres Públiques a Lleida. Servei Territorial de Ports i Transports

Av. Madrid, 38

25002 Lleida

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h, i dimarts, de 16 a 18 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8 .30 a 14.30 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials de Política Territorial i Obres Públiques a Lleida. Servei Territorial d'Urbanisme

Av. Blondel, 54

25002 Lleida

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h, i dimarts, de 16 a 18 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials de Política Territorial i Obres Públiques a Tarragona. Servei Territorial de Carreteres

C. Llovera, 52

43201 Reus

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h, i dimarts, de 16 a 18 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals :de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Zona Portuària Centre

Pg. Marítim, s/n

08800 Vilanova i la Geltrú

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 i de 15 a 17.30 h; divendres, de 9 a 14 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Horari de matí (de 9 a 14 h): 5 de gener, Dijous Sant, 23 d'abril i vigílies de festes locals.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Zona Portuària Nord

Pg. del General Mendoza, 7

17002 Girona

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 i de 15 a 17.30 h; divendres, de 9 a 14 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Horari de matí (de 9 a 14 h): 5 de gener, Dijous Sant, 23 d'abril i vigílies de festes locals.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Zona Portuària Sud

Oficines del Port, s/n

43530 Sant Carles de la Ràpita

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 i de 15 a 17.30 h; divendres, de 9 a 14 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Horari de matí (de 9 a 14 h): 5 de gener, Dijous Sant, 23 d'abril i vigílies de festes locals.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Departament de Salut

Departament de Salut

Trav. de les Corts, 131-159 (Pavelló Ave Maria)

08028 Barcelona

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 i de 15 a 17 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Horari de matí (de 9 a 14 h): 24 i 31 de desembre.

Àmbit d'atenció primària Pirineu i Aran

C. Sant Jordi, 13

25620 Tremp

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Consorci Sanitari de Barcelona

C. Esteve Terrades, 30 - Parc Sanitari Pere Virgili - (Edifici Mestral)

08023 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 15 a 17h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny a 15 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 14 h.

Horari de matí (de 9 a 14 h): 5 de gener, Dijous Sant, 23 i 30 d'abril, 31 d'octubre, 5, 24 i 31 de desembre i vigílies de festes locals.

Departament de Salut-Agència Catalana de Seguretat Alimentària-Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques-Agència de Protecció de la Salut

C. de Roc Boronat, 81-95

08005 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 15 a 17 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Gerència d'Àmbit 1. Lleida

Av. de l'Alcalde Rovira Roure, 2

25006 Lleida

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 17 h.

Horari de l'1 de juny al 15 de setembre, del 24 de desembre al 6 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril, 31 d'octubre, 5 de desembre i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8 a 14 h.

Gerència d'Àmbit 3. Barcelona Ciutat

Edifici Mestral. Parc Sanitari Pere Virgili. Av. Hospital Militar, 169-205

08023 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 15 a 17 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 15 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 14 h.

Horari de matí (de 9 a 14 h): 5 de gener, Dijous Sant, 23 i 30 d'abril, 31 octubre, 5, 24 i 31 de desembre i vigílies de festes locals.

Gerència d'Àmbit 4. Girona

C. Santa Clara, 33-35

17001 Girona

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 15 a 17 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 14 h.

Gerència d'Àmbit 5. Costa de Ponent

Av. Gran Via, s/n, km 2,7, 1a planta

08907 L'Hospitalet de Llobregat

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h; dimarts, de 8 a 17.30 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 14 h.

Gerència d'Àmbit 6. Barcelonès Nord i Maresme

C. Sardana, s/n (cantonada John Lennon)

08915 Badalona

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h; dimarts, de 8 a 17.30 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 14 h.

Gerència Territorial Catalunya Central

C. Pica d'Estats, 13-15 (pol. ind. Sant Isidre III)

08272 Sant Fruitós de Bages

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Gerència Territorial de les Terres de l'Ebre

Av. Colom, 16-20

43500 Tortosa

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 16 a 18 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa: de dilluns a divendres, de 8 a 14 h.

Gerència Territorial de l'ICS al Camp de Tarragona

C. Doctor Mallafré Guasch, 4 (Edifici Tarragonès)

43005 Tarragona

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i dimarts, de 15 a 17 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 14 h.

Institut Català de la Salut (ICS)

Gran Via de les Corts Catalanes, 587

08007 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 17.30 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa: de dilluns a divendres, de 8 a 14 h.

Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran

Pl. Capdevila, 22, baixos

25620 Tremp

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Regió Sanitària Barcelona

C. Esteve Terrades, 30 (Edifici Mestral) - Parc Sanitari Pere Virgili

08023 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h, i dimarts, de 16 a 18.30 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 15 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 14 h.

Horari de matí (de 9 a 14 h): 5 de gener, Dijous Sant, 23 i 30 d'abril, 31 d'octubre, 5, 24 i 31 de desembre i vigílies de festes locals.

Regió Sanitària Catalunya Central

C. Muralla del Carme, 7, 4t

08240 Manresa

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h; dimarts, de 8 a 14 i de 15.30 a 18 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener i Setmana Santa: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Servei Català de la Salut

Trav. de les Corts, 131-159 (Edifici Olímpia)

08028 Barcelona

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 17 h; divendres, de 9 a 14.30 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, 23 d'abril, Dijous Sant i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Servei d'Atenció Primària Bages-Berguedà-Solsonès

C. de Soler i Marc, 6

08240 Manresa

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Servei d'Atenció Primària Cerdanyola-Ripollet - CAP Fontetes

Pl. Velázquez, cantonada c. Pineda, s/n

08290 Cerdanyola del Vallès

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Servei d'Atenció Primària Granollers-Mollet del Vallès

Pl. Onze de Setembre, 13

08402 Granollers

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Servei d'Atenció Primària Muntanya de Barcelona

Av. Meridiana, 428

08030 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Servei d'Atenció Primària Reus-Altebrat

C. Camí de Riudoms, 53-55 - CAP Sant Pere, 1r

43205 Reus

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Servei d'Atenció Primària Sabadell

Ctra. de Barcelona, 473

08204 Sabadell

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Servei d'Atenció Primària Alt Penedès-Garraf

C. Manuel Marques, s/n

08800 Vilanova i la Geltrú

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Servei d'Atenció Primària Anoia

C. Pau Casals, 21, baixos

08700 Igualada

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Servei d'Atenció Primària d'Atenció Urgent i Continuada

C. Manso, 19

08015 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Servei d'Atenció Primària Baix Llobregat Centre

C. Bellaterra, 41

08940 Cornellà de Llobregat

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Servei d'Atenció Primària Baix Llobregat Litoral

Av. Josep Mariages, s/n

08830 Sant Boi de Llobregat

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Servei d'Atenció Primària Baix Llobregat Nord

Pl. Jacint Verdaguer, 5

08780 Pallejà

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Servei d'Atenció Primària Dreta

C. Sardenya, 375-379, entresol 4a

08025 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Servei d'Atenció Primària Esquerra

C. Numància, 23

08029 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Servei d'Atenció Primària L'Hospitalet de Llobregat

Rbla. Just Oliveras, 48, 4a planta

08901 L'Hospitalet de Llobregat

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Servei d'Atenció Primària Litoral

C. Lope de Vega, 138

08005 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Servei d'Atenció Primària Osona

Pl. Divina Pastora, 7

08500 Vic

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Servei d'Atenció Primària de Suport al Diagnòstic i al Tractament

Av. de les Drassanes, 17-21

08001 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Servei d'Atenció Primària Tarragona-Valls

Av. Prat de la Riba, 39, planta baixa

43001 Tarragona

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Serveis Territorials-Regió Sanitària-Agència de Protecció de la Salut de Girona

C. Sol, 15

17004 Girona

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 15 a 17 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8 a 14 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials-Regió Sanitària-Agència de Protecció de la Salut de les Terres de l'Ebre

C. La Salle, 8

43500 Tortosa

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h; dimarts, de 8.30 a 14 i de 15 a 18 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h..

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials-Regió Sanitària-Agència de Protecció de la Salut de Tarragona

Av. Maria Cristina, 54

43002 Tarragona

Horari: dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 8 a 15 h; dimarts, de 8 a 18 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials de Salut-CatSalut-Agència de Protecció de la Salut de Lleida

Av. Alcalde Rovira Roure, 2

25006 Lleida

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 17 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 14 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Departament de Treball

Departament de Treball / Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

C. Sepúlveda, 148-150

08011 Barcelona

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 i de 15.30 a 18 h; divendres, de 9 a 14 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, 5 de gener, 23 d'abril, 24 i 31 de desembre i vigílies de festes locals: de 9 a 14 h.

Servei d'Ocupació de Catalunya

C. Llull, 297-307

08019 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i dimarts, de 16 a 18 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials de Treball a Barcelona / Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

C. Carrera, 24

08004 Barcelona

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 i de 15.30 a 18 h; divendres, de 9 a 14 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, 5 de gener, 23 d'abril, 24 i 31 de desembre i vigílies de festes locals: de 9 a 14 h.

Serveis Territorials de Treball a Girona

C. Rutlla, 69-75 (cantonada c. Creu, 9-11)

17003 Girona

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i dimarts, de 16 a 18 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials de Treball a les Terres de l'Ebre

C. de la Rosa, 9

43005 Tortosa

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i dimarts, de 16 a 18 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials de Treball a Lleida

C. General Britos, 3

25007 Lleida

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i dimarts, de 16 a 18 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials de Treball a Tarragona

C. Joan Baptista Plana, 29-31

43005 Tarragona

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i dimarts, de 16 a 18 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Departament d'Economia i Finances

Departament d'Economia i Finances

Rambla de Catalunya, 19-21

08007 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 15 a 17.30 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, 5 de gener, 23 d'abril, 24 i 31 de desembre i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Agència Catalana del Consum

C. Pamplona, 113

08018 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h, i dimarts, de 16 a 18.30 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8 a 15h.

Agència Catalana del Consum. Àrea de Consum a les Terres de l'Ebre

C. de la Llotja, 4

43500 Tortosa

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h, i dimarts, de 16 a 18 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Agència Catalana del Consum. Secció de Consum a Girona

C. Migdia, 50-52

17003 Girona

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i dimarts, de 16 a 18 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Agència Catalana del Consum. Secció de Consum a Lleida

Av. del Segre, 7 (Edifici Terraferma)

25007 Lleida

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h, i dimarts, de 16 a 18 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Agència Catalana del Consum. Secció de Consum a Tarragona

C. de Pompeu Fabra, 1

43004 Tarragona

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h, i dimarts, de 16 a 18 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Agència Tributària de Catalunya

C. de Fontanella, 6-8

08010 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h, i dimarts, de 16.30 a 18.30 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Autoritat Catalana de la Competència

Gran Via de les Corts Catalanes, 639

08010 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 i de 16 a 18.30 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, 5 de gener, 23 d'abril, 24 i 31 de desembre i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Delegació Territorial de l'Agència Tributària de Catalunya a Girona

Ctra. de Barcelona, 54

17002 Girona

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h, i dimarts, de 16.30 a 18.30 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Delegació Territorial de l'Agència Tributària de Catalunya a Lleida

C. de Lluís Companys, 1

25003 Lleida

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h, i dimarts, de 16.30 a 18.30 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Delegació Territorial de l'Agència Tributària de Catalunya a Tarragona

C. del Monestir de Poblet, 3

43002 Tarragona

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h, i dimarts, de 16.30 a 18.30 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Departament d'Economia i Finances. Gran Via de les Corts Catalanes, 635

Gran Via de les Corts Catalanes, 635

08010 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h, i dimarts, de 16 a 18.30 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Departament d'Economia i Finances. Gran Via de les Corts Catalanes, 639

Gran Via de les Corts Catalanes, 639

08010 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h, i dimarts, de 16 a 18.30 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Departament d'Economia i Finances. Passeig de Gràcia, 19

Passeig de Gràcia, 19

08007 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h, i dimarts, de 16 a 18.30 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Departament d'Economia i Finances. Plaça Catalunya, 20

Pl. Catalunya, 20

08002 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h, i dimarts, de 16 a 18.30 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, 5 de gener, 23 de gener, 24 i 31 de desembre i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Departament d'Economia i Finances. Via Laietana, 60

Via Laietana, 60

08003 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h, i dimarts, de 16 a 18.30 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

DireccióGeneral d'Energia i Mines

C. Provença, 339

08037 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h, i dimarts, de 16 a 18.30 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Institut Català de l'Energia (ICAEN)

C. Pamplona, 113

08018 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 i de 16 a 18.00 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h.

Institut Català del Crèdit Agrari

Gran Via de les Corts Catalanes, 635

08010 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h, i dimarts, de 16 a 18.30 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Institut Català del Crèdit Agrari. Delegació de Lleida

Gran Passeig de Ronda, 163, baixos

25008 Lleida

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h, i dimarts, de 16 a 18.30 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Institut d'Estadística de Catalunya

Via Laietana, 58

08003 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h, i dimarts, de 16 a 18.30 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Intervenció Adjunta per a la Seguretat Social

Gran Via de les Corts Catalanes, 587

08007 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h, i dimarts, de 16 a 18.30 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Serveis Territorials d'Economia i Finances a Girona

Carretera de Barcelona, 54

17002 Girona

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h, i dimarts, de 16 a 18.30 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Serveis Territorials d'Economia i Finances a les Terres de l'Ebre

C. de la Llotja, 4

43500 Tortosa

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h, i dimarts, de 16 a 18.30 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Serveis Territorials d'Economia i Finances a Lleida

C. Lluís Companys, 1

25003 Lleida

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h, i dimarts, de 16 a 18.30 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Serveis Territorials d'Economia i Finances a Tarragona

C. Monestir de Poblet, 3

43002 Tarragona

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h, i dimarts, de 16 a 18.30 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Departament d'Educació

Departament d'Educació

Via Augusta, 202-226

08021 Barcelona

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 18 h; divendres, de 9 a 14 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, 5 de gener, 23 d'abril, 24 i 31 de desembre i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Consorci d'Educació de Barcelona

Pl. Urquinaona, 6

08019 Barcelona

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 18 h; divendres, de 9 a 14 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, 5 de gener, 23 d'abril, 24 i 31 de desembre i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

IES de Tremp

C. Bisbe Iglesias, 5

25620 Tremp

Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 14 h (només funciona durant el calendari lectiu del centre).

Horari d'estiu (mes de juliol): de dilluns a divendres, de 10 a 13 h.

IES Hug Roger III

C. Joaquim Sostres, s/n

25560 Sort

Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 14 h (només funciona durant el calendari lectiu del centre).

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 15 de setembre): de dilluns a divendres, de 10 a 13 h.

IES Pont de Suert

Barri d'Aragó, s/n

25520 El Pont de Suert

Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 14 h (només funciona durant el calendari lectiu del centre).

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 15 de setembre): de dilluns a divendres, de 10 a 13 h.

Oficina Gestora de Badalona (ST Educació a Barcelona II-Comarques)

Av. del Maresme, 192-212

08918 Badalona

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h, i dimarts, de 16 a 18 h; dimecres tancat.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Gestora de Berga (ST Educació a la Catalunya Central)

C. Països Catalans, 4, 1a planta, despatx 7

08600 Berga

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h, i dimarts, de 16 a 18 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Gestora de Granollers (ST Educació al Maresme-Vallès Oriental)

C. Mestre Joan, 1 (Barri Can Gili)

08400 Granollers

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 13 h; dimecres tancat.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Gestora de l'Hospitalet de Llobregat (ST Educació a Barcelona II-Comarques)

C. Miquel Peiró, 43

08906 L'Hospitalet de Llobregat

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h, i dimarts, de 16 a 18 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Gestora de Santa Coloma de Gramenet (ST Educació a Barcelona II-Comarques)

Av. Anselm del Riu, 125

08924 Santa Coloma de Gramenet

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h, i dimarts, de 16 a 18 h; dimecres tancat.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Gestora de Solsona (ST Educació a la Catalunya Central)

C. del Castell, 20 (Ajuntament)

25280 Solsona

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Gestora de Terrassa (ST Educació al Vallès Occidental)

C. de la Rasa, 24

08226 Terrassa

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dijous tancat.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Gestora de Vic (ST Educació a la Catalunya Central)

Pl. Don Miquel de Clariana, 3, 2n (Palau Bojons)

08500 Vic

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h, i dimarts, de 16 a 18 h; dimecres tancat.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Gestora de Vilafranca del Penedès (ST Educació a Barcelona II-Comarques)

Av. Europa, 28

08720 Vilafranca del Penedès

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h, i dimarts, de 16 a 18 h; dimecres tancat.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Gestora de Vilanova i la Geltrú (ST Educació a Barcelona II-Comarques)

Pujada del Far de Sant Cristòfol, 12 (Edifici Molí de Mar)

08800 Vilanova i la Geltrú

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h, i dimarts, de 16 a 18 h; dimecres tancat.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Oficina Gestora d'Igualada (ST Educació a la Catalunya Central)

C. Santa Maria, 10

08700 Igualada

Horari: dilluns, dimarts i divendres, de 8 a 15 h; dimecres, de 8 a 14.30 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de 9 a 14 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.Registre de l'IES d'Aran

Carretera de Betrèn, s/n

25530 Vielha e Mijaran

Horari: de dilluns a dijous, de 10 a 14 i de 15 a 17 h; divendres, de 10 a 14 h (només funciona durant el calendari lectiu del centre).

Horari d'estiu (juliol i agost): de dilluns a divendres, de 10 a 13 h.

Serveis Territorials d'Educació a Barcelona II (Comarques)

C. Casp, 15

08010 Barcelona

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 i de 15 a 17 h; divendres, de 9 a 14 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials d'Educació a Girona

C. Ultònia, 13

17002 Girona

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 i de 15 a 17 h; divendres, de 9 a 14 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya Central

Ctra. de Vic, 175

08243 Manresa

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 i de 15 a 17 h; divendres, de 9 a 14 h.

Horari de l'1 de juny a 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials d'Educació a les Terres de l'Ebre

C. Providència, 5-9

43500 Tortosa

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 17 h; divendres, de 9 a 14 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials d'Educació a Lleida

C. Pica d'Estats, 2

25006 Lleida

Horari: de dilluns a dijous, de 8.30 a 14 i de 15 a 17 h; divendres, de 8.30 a 14 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials d'Educació a Tarragona

C. Sant Francesc, 7

43003 Tarragona

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 h i de 15 a 17 h; divendres, de 9 a 14 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials d'Educació al Baix Llobregat

C. Laureà Miró, 328-330

08980 Sant Feliu de Llobregat

Horari: de dilluns a dijous, de 8.30 a 14 i de 15 a 17 h; divendres, de 8.30 a 14 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials d'Educació al Maresme-Vallès Oriental

C. Santa Rita, 1 (Edifici Cafè del Mar)

08301 Mataró

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 i de 15 a 17 h; divendres, de 9 a 14 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental

C. Marquès de Comillas, 67-69

08202 Sabadell

Horari: de dilluns a dijous, de 8.30 a 14 i de 15 a 17 h; divendres, de 8.30 a 14 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Departament d'Innovació, Universitats i Empresa

Departament d'Innovació, Universitats i Empresa

Passeig de Gràcia, 105 (Torre Muñoz)

08008 Barcelona

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 18 h; divendres, de 9 a 14.30 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Horari de matí (de 9 a 14 h): 5 de gener, 23 d'abril, 24 i 31 de desembre i vigílies de festes locals.

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

Via Laietana, 28, 2a planta

08003 Barcelona

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 17.30 h; divendres, de 9 a 14 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juliol al 31 d'agost): de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Horari de matí (de 9 a 14 h): Dijous Sant, 23 i 30 d'abril, 7, 24 i 31 de desembre.

Tancat els dies 15 de juny i 24 de setembre.

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Via Laietana, 28, 5è

08003 Barcelona

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 i de 15 a 17.30 h; divendres, de 9 a 14 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 15 de setembre): de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Tancat els dies 24 i 31 desembre.

Comissionat per a Universitats i Recerca

Via Laietana 33, 6è

08003 Barcelona

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 17.30 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 9 a 15 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC)

Pl. d'en Rovellat, s/n

43003 Tarragona

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat

Plaça de Bonsuccés, 5-6

08001 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Tancat del 24 de desembre al 6 de gener i durant el període del Saló de l'Ensenyament (del 18 al 22 de març de 2009).

Secretaria de Comerç i Turisme

Passeig de Gràcia, 94

08008 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h, i dimarts, de 16 a 18 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, 5 de gener, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Secretaria d'Indústria i Empresa

Passeig de Gràcia, 129

08008 Barcelona

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 i de 15.30 a 17 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Horari de matí (de 9 a 14 h): 5 de gener; 23 d'abril i vigílies de festes locals.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials d'Innovació, Universitats i Empresa a Girona

C. Migdia, 50-52

17003 Girona

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h, i dimarts, de 16 a 18 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials d'Innovació, Universitats i Empresa a la Catalunya Central

Polígon industrial Els Dolors, s/n (Palau Firal)

08241 Manresa

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30; dimarts, de 16 a 18 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials d'Innovació, Universitats i Empresa a les Terres de l'Ebre

C. Montcada, 32

43500 Tortosa

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h, i dimarts, de 16 a 18 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials d'Innovació, Universitats i Empresa a Lleida

Av. del Segre, 7 (Edifici Terraferma)

25007 Lleida

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h, i dimarts, de 16 a 18 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Serveis Territorials d'Innovació, Universitats i Empresa a Tarragona

C. Pompeu Fabra, 1

43004 Tarragona

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h, i dimarts, de 16 a 18 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació

Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació

C. Diputació, 355

08009 Barcelona

Horari: de dilluns a dijous, de 8.30 a 17 h; divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 14.30 h.

Horari de matí (de 9 a 14 h): 24 i 31 de desembre.

Direcció General de Policia

Travessera de les Corts, 319-321

08029 Barcelona

Horari: de dilluns a dijous, de 8.30 a 17 h; divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8 a 14.30 h.

Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments

Ctra. de la Universitat Autònoma, s/n

08290 Cerdanyola del Vallès

Horari: dilluns, dimecres i divendres, de 8.30 a 14.30 h; dimarts i dijous, de 8.30 a 17 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.

EAJA. Unitat d'Atenció, Gestió Interna i Recursos Humans

Passeig Sant Joan, 45

08009 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h i dijous, de 16 a 18 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Entitat Autònoma de Jocs i Apostes

C. Ramon Llull, 4

08750 Molins de Rei

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Ctra. C-17 Barcelona-Ripoll, km 13,5 (antiga ctra. N-152, km 20)

08100 Mollet del Vallès

Horari: dilluns, dimecres i divendres, de 8.30 a 14.30 h; dimarts i dijous, de 8.30 a 14 i de 15 a 17.30 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8 a 14.30 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Institut d'Estudis Autonòmics (IEA)

Baixada de Sant Miquel, 6-8 (Palau Centelles)

08002 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 14.30 h i dimarts, de 16 a 18 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Regió Policial Central

Av. Països Catalans, 169-171, sector Els Trullols

08240 Manresa

Horari: de dilluns a dijous, de 8.30 a 17 h; divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8 a 14.30 h.

Regió Policial Girona

C. Vista Alegre, 5

17004 Girona

Horari: de dilluns a dijous, de 8.30 a 17 h; divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8 a 14.30 h.

Regió Policial Metropolitana Nord

C. de l'Olivar, 6

08400 Granollers

Horari: de dilluns a dijous, de 8.30 a 17 h; divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8 a 14.30 h.

Regió Policial Metropolitana Sud

Carretera de la Sanson, 66

08980 Sant Feliu de Llobregat

Horari: de dilluns a dijous, de 8.30 a 17 h; divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8 a 14.30 h.

Regió Policial Pirineu Occidental

Av. Guillem Graell, s/n

25700 La Seu d'Urgell

Horari: de dilluns a dijous, de 8.30 a 17 h; divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8 a 14.30 h.

Regió Policial Ponent

C. Sant Hilari, 38

25071 Lleida

Horari: de dilluns a dijous, de 8.30 a 17 h; divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8 a 14.30 h.

Secretaria de Relacions Institucionals i Participació

Av. Diagonal, 409

08008 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h, i dimarts, de 16 a 18.30 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Servei Català de Trànsit. Servei Territorial de Trànsit de Girona

C. Àlvarez de Castro, 4, 3a planta

17001 Girona

Horari: de dilluns a dijous, de 8.30 a 14 i de 16 a 18 h; divendres, de 8.30 a 14 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Servei Català de Trànsit. Servei Territorial de Trànsit de Lleida

C. República del Paraguai, 5, entresol

25002 Lleida

Horari: de dilluns a dijous, de 8.30 a 14 i de 16 a 18 h; divendres, de 8.30 a 14 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Servei Català de Trànsit. Servei Territorial de Trànsit de Tarragona

Av. Roma, 7-9, baixos

43005 Tarragona

Horari: de dilluns a dijous, de 8.30 a 14 i de 16 a 18 h; divendres, de 8.30 a 14 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre), del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Servei Territorial de Trànsit de Barcelona

Via Laietana, 60

08003 Barcelona

Horari: de dilluns a dijous, de 8.30 a 14 i de 16 a 18 h; divendres, de 8.30 a 14 h.

Horari de l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Serveis Territorials d'Interior, Relacions Institucionals i Participació a Barcelona

C. d'Almogàvers, 107-119

08018 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h; dimarts i dijous, de 15.30 a 17.30 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 9 a 14.30 h.

Serveis Territorials d'Interior, Relacions Institucionals i Participació a Girona

C. Sèquia, 11

17001 Girona

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Serveis Territorials d'Interior, Relacions Institucionals i Participació a la Catalunya Central

C. Àngel Guimerà, 14

08241 Manresa

Horari: dilluns a dijous, de 8.30 a 13.30 i de 15.30 a 17.30 h; divendres, de 8.30 a 13.30h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a les 14.30h.

Serveis Territorials d'Interior, Relacions Institucionals i Participació a l'Alt Pirineu i Aran

C. Comtat d'Urgell, 10

25700 La Seu d'Urgell

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Serveis Territorials d'Interior, Relacions Institucionals i Participació a les Terres de l'Ebre

C. Lluís Canalda, 2, 3a i 4a

43500 Tortosa

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Serveis Territorials d'Interior, Relacions Institucionals i Participació a Lleida

C. Vallcalent, 1

25006 Lleida

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Serveis Territorials d'Interior, Relacions Institucionals i Participació a Tarragona

C. Comte de Rius, 2-8, entresol

43002 Tarragona

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Annex 2

Llista d'oficines de registre concertades de l'Administració de la Generalitat amb els ens locals de Catalunya

Ajuntament d'Abrera

Pl. de la Constitució, 1

08630 Abrera

Horari: de dilluns a dissabte, de 9 a 14 h, i dimarts i dimecres, de 16.30 a 19 h.

Horari d'estiu (juliol i agost): de dilluns a dissabte, de 9 a 14 h, i dimecres, de 16.30 a 19 h.

Tancat els dies 1 i 29 de juny.

Ajuntament d'Alcarràs

Pl. de l'Església, 1

25180 Alcarràs

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Ajuntament d'Argelaguer

C. Major, 91

17853 Argelaguer

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Tancat els dies 11 de maig i 14 de desembre de 2009.

Ajuntament de Banyeres del Penedès

Pl. Ajuntament, 6

43711 Banyeres del Penedès

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h, i dilluns i dimecres, de 16 a 19 h.

Ajuntament de Barberà del Vallès

Av. Generalitat, 70

08210 Barberà del Vallès

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 19 h; dissabtes, de 9 a 13 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juliol al 31 d'agost): de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Horari de matí (de 8 a 15 h): del 24 de desembre al 5 de gener.

Ajuntament de Beuda

Pl. Major, 4

17850 Beuda

Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 13 h.

Tancat el divendres anterior al Diumenge de Rams i l'últim divendres de setembre.

Ajuntament de Bigues i Riells

Av. Prat de la Riba, 177-183

08415 Bigues i Riells

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h, i dijous, de 16 a 19 h; dissabtes, de 8 a 14 h.

Tancat els dies 20 de gener i 29 de juny.

Ajuntament de Blanes

Pg. de Dintre, 29

17300 Blanes

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h; dissabtes, de 9.30 a 13.30 h.

Ajuntament de les Cabanyes

C. Bisbe Torras i Bages, 6

08794 Les Cabanyes

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Ajuntament del Catllar

Pl. de la Vila, 1

43764 El Catllar

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 i de 17 a 20 h.

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Pl. Francesc Layret, s/n

08290 Cerdanyola del Vallès

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 19 h; dissabtes, de 9 a 13.30 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juliol al 31 d'agost): de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Ajuntament de Corbera de Llobregat

C. La Pau, 5

08757 Corbera de Llobregat

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h, i dijous, de 16.30 a 19 h; dissabtes, de 10 a 13 h.

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Pl. de l'Església, 1

08940 Cornellà de Llobregat

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 14 h, i dijous, de 16.30 a 18.30 h; dissabtes, de 10 a 12.30 h.

Agost: de dilluns a divendres, de 9 a 13 h; dissabtes, de 10 a 12 h.

Ajuntament de Flix

C. Major, 18

43750 Flix

Horari: de dilluns a divendres, d'11 a 15 h.

Ajuntament de Fogars de la Selva

Pl. de la Vila, s/n

08495 Fogars de la Selva

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 15 h.

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2

08520 Les Franqueses del Vallès

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h, i dijous, de 16 a 18 h.

Ajuntament de la Garriga

Pl. de l'Església, 2

08530 La Garriga

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 i de 16.30 a 19 h; divendres, de 9 a 14 h.

Horari d'estiu: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Tancat els dies 12 de maig i 25 de juliol.

Ajuntament de Girona

Pl. del Vi, 1

17004 Girona

Horari: de dilluns a dissabte, de 9 a 14 h.

Ajuntament de Guardiola de Berguedà

Pl. Municipal, 3

08694 Guardiola de Berguedà

Horari: de dilluns a dissabte, de 7.30 a 14.30 h.

Ajuntament d'Hostalric

C. Raval, 45

17450 Hostalric

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 i de 15 a 19 h.

Tancat els dies 7 i 8 de juliol.

Ajuntament d'Igualada

Pl. del Ajuntament, 1

08700 Igualada

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Ajuntament de Lliçà d'Amunt

C. Anselm Clavé, 73

08186 Lliçà d'Amunt

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 20 h.

Ajuntament de Masdenverge

Pl. de l'Església, 11

43878 Masdenverge

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Ajuntament de Mataró

La Riera, 48

08301 Mataró

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 19 h.

Ajuntament de Molins de Rei

Pl. Catalunya, 1

08750 Molins de Rei

Horari: de dilluns a dijous, de 10 a 13 i de 16 a 18 h; divendres, de 10 a 13 h.

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre): de dilluns a divendres, de 10 a 13 h.

Ajuntament de Montbrió del Camp

Pl. de la Vila, 1

43340 Montbrió del Camp

Horari: dilluns i dijous, de 10 a 14 i de 17 a 20 h; dimarts, dimecres i divendres, de 10 a 14 h.

Horari d'estiu (juliol i agost): de dilluns a divendres, de 10 a 14 h, i dijous, de 17 a 20 h.

Tancat els dies 12 de maig i 30 de juny.

Ajuntament de Móra d'Ebre

Pl. de Baix, 1

43740 Móra d'Ebre

Horari: de dilluns a divendres, de 10.30 a 14.30 h; dissabtes, de 9 a 14 h.

Ajuntament de Muntanyola

Casa Consistorial, s/n

08505 Muntanyola

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 13 h.

Ajuntament d'Olot

Pg. Bisbe Guillamet, 10

17800 Olot

Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 14 h; dissabtes, de 10 a 13 h.

Ajuntament de Palafrugell

C. Cervantes, 16

17200 Palafrugell

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h; dissabtes, de 9 a 13 h.

Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia

C. Nou, 4

17476 Palau de Santa Eulàlia

Horari: dimecres, de 18 a 20 h; dijous, de 17 a 20 h.

Ajuntament del Papiol

Av. de la Generalitat, 9

08754 El Papiol

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 14.30 i de 17 a 20 h; dissabtes, de 9 a 13 h.

Tancat les tardes del mes d'agost.

Ajuntament de Pau

C. Sant Pere, 2

17494 Pau

Horari: dilluns, dimarts i divendres, de 9 a 15 h, i dimarts, de 16 a 19 h; dimecres, de 9 a 14 h.

Ajuntament del Perelló

C. Lluís Companys, 2

43519 El Perelló

Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 13.30 h; dissabtes, de de 9 a 13 h.

Ajuntament de Premià de Mar

Pl. de l'Ajuntament, 1

08330 Premià de Mar

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h; de dimarts a dijous, de 16 a 20 h.

Tancat els dies 1 de juny i 10 de juliol.

Ajuntament de Puig-reig

C. Pau Casals, 1

08692 Puig-reig

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Ajuntament de Rellinars

Pl. de l'Ajuntament, s/n

08299 Rellinars

Horari: de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 h.

Tancat Dijous Sant i el dia 25 de juliol.

Ajuntament de la Riera de Gaià

Pl. Major, 1

43762 La Riera de Gaià

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Ajuntament de Roda de Barà

C. Joan Carles I, 15

43883 Roda de Barà

Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 14 h; dissabtes, de 9 a 13 h.

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Pl. Barcelona, 17

08190 Sant Cugat del Vallès

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h; dissabtes, de 9 a 12.30 h.

Ajuntament de Sant Joan les Fonts

Ctra. d'Olot, 32

17857 Sant Joan les Fonts

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h; dissabtes, de 9 a 13 h.

Ajuntament de Sant Just Desvern

Pl. de Jacint Verdaguer, 2

08960 Sant Just Desvern

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 i de 16 a 19 h; divendres, de 9 a 14 h.

Tancat Dilluns de Pasqua i festa major.

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia

Pl. de l'Ajuntament, 1

08770 Sant Sadurní d'Anoia

Horari: de dilluns a dijous, de 8 a 15 i de 16 a 19 h; divendres, de 8 a 15 h.

Tancat els dies 8 de setembre i 29 de novembre.

Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola

C. de Dalt, 16

08253 Sant Salvador de Guardiola

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 h; divendres, de 9 a 14 i de 17 a 20 h.

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

Pl. de la Vila, 5

08130 Santa Perpètua de Mogoda

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Ajuntament de la Seu d'Urgell

Pl. dels Oms, 1

25700 La Seu d'Urgell

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 i de 16.30 a 19 h; divendres, de 9 a 14 h.

Ajuntament de Sitges

Pl. de l'Ajuntament, s/n (Casa Lola Anglada)

08870 Sitges

Horari: de dilluns a dijous, de 8.30 a 18.30 h; divendres, de 8.30 a 14.30 h; dissabtes, de 10 a 13 h.

Horari d'estiu: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Tancat els dies 24 d'agost i 24 de setembre.

Ajuntament de Terrassa

Pl. Didó, 5

08221 Terrassa

Horari: de dilluns a dijous, de 8.30 a 18 h; divendres, de 8.30 a 14 h.

Horari d'estiu (de juny a setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Ajuntament de Torregrossa

Pl. Canalejas, 1

25141 Torregrossa

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14.30 h.

Ajuntament de Tortellà

Pl. Mercat, 21

17853 Tortellà

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 14 h; dimarts, de 8 a 14 i de 15 a 19 h.

Tancat els dies 27 d'abril i 14 d'agost.

Ajuntament de Tossa de Mar

C. Església, 4

17320 Tossa de Mar

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h; dissabtes, de 8 a 13 h.

Ajuntament de Tremp

C. Barcelona, 1

25620 Tremp

Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 14 h.

Ajuntament d'Ulldecona

C. Major, 49

43550 Ulldecona

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h; dissabtes, de 9 a 13 h.

Ajuntament de Vall de Cardós

Pl. Sant Ferran, s/n

25570 Vall de Cardós

Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 13 h.

Ajuntament del Vendrell

Pl. Vella, 1

43700 El Vendrell

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 i de 16.30 a 19 h; dissabtes, de 10 a 13.30 h.

Ajuntament de Viladasens

C. Sant Vicenç, 1

17464 Viladasens

Horari: dimarts, de 10 a 13 h; dijous, de 15.30 a 17.30 h.

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

C. de la Cort, 14

08720 Vilafranca del Penedès

Horari: de dilluns a divendres, de 8.15 a 14 h, i dijous, de 16.30 a 20 h.

Ajuntament de Vilanova del Vallès

Pg. del Centenari, 51

08410 Vilanova del Vallès

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Ajuntament de Xerta

Pl. Major, 13

43592 Xerta

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Conselh Generau d'Aran

Pg. dera Libertat, 16

25530 Vielha e Mijaran

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Horari de matí (de 8 a 12 h): Dijous Sant, 10 de setembre, 24 i 31 de desembre.

Consell Comarcal de l'Alt Camp

Pg. de l'Estació, 42, baixos

43800 Valls

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h; dimarts i dijous, de 16 a 18 h.

Consell Comarcal de l'Alt Penedès

C. d'Hermenegild Clascar, 1-3

08720 Vilafranca del Penedès

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h; dijous, de 17 a 19 h.

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre): de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Pg. Joan Brudieu, 15

25700 La Seu d'Urgell

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça

C. Victoriano Muñoz, s/n

25520 El Pont de Suert

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h, i dimarts, de 16 a 18.30 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 15 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Consell Comarcal del Baix Ebre

C. Barcelona, 152

43500 Tortosa

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Consell Comarcal del Baix Empordà

C. del Tarongers, 13 (Can Salamó)

17100 La Bisbal d'Empordà

Horari: de dilluns a dissabte, de 9 a 14 h.

Consell Comarcal del Baix Penedès

Pl. del Centre, 10

43700 El Vendrell

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Consell Comarcal del Berguedà

C. Barcelona, 49, 3r

08600 Berga

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Consell Comarcal de la Conca de Barberà

C. de Sant Josep, 18 (Palau Alenyà)

43400 Montblanc

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 i de 15.30 a 19 h; divendres, de 9 a 15 h.

Agost: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Consell Comarcal de la Garrotxa

Av. Onze de Setembre, 22

17800 Olot

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Consell Comarcal de la Segarra

C. Combat, 29

25200 Cervera

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Consell Comarcal del Montsià

Pl. de Lluís Companys, s/n

43870 Amposta

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i dilluns i dimecres, de 17 a 19.30 h.

Consell Comarcal del Pallars Sobirà

C. del Mig, 9

25560 Sort

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h; dimarts, de 8 a 14 i de 15 a 18.30 h.

Horari d'estiu: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Consell Comarcal del Priorat

Pl. de la Quartera, 1

43730 Falset

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Tancat el 12 de maig i el 8 de setembre.

Consell Comarcal del Ripollès

C. Progrès, 22

17500 Ripoll

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 i de 16 a 21 h.

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Consell Comarcal de l'Urgell

C. Agoders, 16

25300 Tàrrega

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 15 h, i dilluns i dimecres, de 16.30 a 19 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 15 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Mancomunitat Intermunicipal La Plana

Sector El Quadro

08519 Malla

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 13 h.

Tancat els dies 22 de febrer i 12 de maig.

Annex 3

Registres concertats

(Únicament per a documentació adreçada a l'Administració de la Generalitat de Catalunya)

Universitat de Barcelona (UB)

Pavelló Rosa - Recinte de la Maternitat

Travessera de les Corts, 131-159

08028 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h; dimarts, de 16 a 18 h.

Horari de matí (de dilluns a divendres, de 9 a 14 h): de l'1 de juny al 15 de setembre, ponts, Nadal i Setmana Santa.

Universitat de Lleida (UdL)

Edifici del Rectorat

Pl. Víctor Siurana, 1

25003 Lleida

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i dimecres i dijous, de 16 a 18 h.

Horari de matí (de 9 a 14 h): de l'1 de juny al 15 de setembre, Nadal i Setmana Santa.

Horari d'estiu (agost): de dilluns a divendres, de 9 a 13 h.

Annex 4

Registres telemàtics

Registre de l'Administració Oberta de Catalunya

Habilitat únicament per als tràmits específics dels procediments que es gestionen a través del portal de Serveis i Tràmits del gencat.cat.

Registre de l'Extranet de les administracions catalanes

Habilitat únicament per als tràmits específics dels procediments que es gestionen a través del portal eacat.net.

Registre auxiliar per als tràmits telemàtics del Departament de Treball

Habilitat únicament per als tràmits regulats per una ordre del conseller.

Registre auxiliar per als tràmits telemàtics del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació

Habilitat únicament per als tràmits regulats per una ordre del conseller.

Registre auxiliar per als tràmits telemàtics del Departament d'Educació

Habilitat únicament per als tràmits regulats per una ordre del conseller.

Registre auxiliar per als tràmits telemàtics de l'Institut d'Estudis de la Salut

Habilitat únicament per als tràmits regulats per una ordre del conseller.

Registre auxiliar per als tràmits telemàtics de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

Habilitat únicament per als tràmits regulats per una ordre del conseller.

Registre auxiliar per als tràmits telemàtics del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació

Habilitat únicament per als tràmits regulats per una ordre del conseller.

Registre de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública

Habilitat únicament per al registre de presentació de proposicions que preveu la Plataforma esmentada mitjançant l'accés a l'adreça electrònica https://contractaciopublica.gencat.cat.

(09.246.088)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal