Probabilitat oposicions

Quants temes hem d'estudiar a les oposicions per tenir una probabilitat d’èxit elevada? Quina és la probabilitat de conèixer almenys un dels temes del sorteig?

Calculadora