Adjudicacions provisionals

Llistat ordenat de les adjudicacions provisionals per al curs 2023-2024: Resolució definitiva de 05 de juliol.

Especialitat:

Servei territorial: